Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2132(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0103/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0103/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.54
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0163

Elfogadott szövegek
PDF 362kWORD 102k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg
2013. évi mentesítés: ARTEMIS közös vállalkozás
P8_TA(2015)0163A8-0103/2015
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2014/2132(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésre, a közös vállalkozás válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel a beágyazott számítástechnikai rendszerekre irányuló közös technológiai kezdeményezést megvalósító ARTEMIS közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2007. december 20-i 74/2008/EK tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 561/2014/EK tanácsi rendeletre(6) ,és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére, valamint 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(7),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(8),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0103/2015),

1.  elhalasztja az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés megadásáról szóló határozatát;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 452., 2014.12.16., 8. o.
(2) HL C 452., 2014.12.16., 9. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 30., 2008.2.4., 52. o.
(6) HL L 169., 2014.6.7., 152. o.
(7) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(8) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


2.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2014/2132(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel a beágyazott számítástechnikai rendszerekre irányuló közös technológiai kezdeményezést megvalósító ARTEMIS közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2007. december 20-i 74/2008/EK tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 561/2014/EK tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére, valamint 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(7),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(8),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0103/2015),

1.  elhalasztja az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról szóló határozatát;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 452., 2014.12.16., 8. o.
(2) HL C 452., 2014.12.16., 9. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 30., 2008.2.4., 52. o.
(6) HL L 169., 2014.6.7., 152. o.
(7) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(8) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


3.Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2014/2132(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8‑0103/2015),

A.  mivel az ARTEMIS közös vállalkozást (a továbbiakban: „közös vállalkozás”) 2007 decemberében hozták létre tíz évre, hogy meghatározza és végrehajtsa különféle alkalmazási területeken a beágyazott számítástechnikai rendszerek számára kulcsfontosságú technológiák kifejlesztésének kutatási ütemtervét annak érdekében, hogy az uniós versenyképesség és fenntarthatóság erősödjön, valamint új piacok és társadalmi alkalmazások alakulhassanak ki;

B.  mivel a közös vállalkozás 2009 októberében kezdte meg önálló működését;

C.  mivel a közös vállalkozáshoz az Unió a tízéves időszak alatt – a hetedik kutatási keretprogram költségvetéséből – legfeljebb 420 000 000 euróval járul hozzá;

D.  mivel az ARTEMIS tagállamai által fizetett összes hozzájárulás az Unió pénzügyi hozzájárulásának legalább 1,8-szorosára kell, hogy rúgjon, és a projektekben részt vevő kutatás-fejlesztési szervezetek természetbeni hozzájárulásának egyenlőnek vagy nagyobbnak kell lennie az állami hatóságokénál a közös vállalkozás időtartama alatt;

E.  mivel az ARTEMIS és az ENIAC Közös Vállalkozások összeolvadásával létrehozták a Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek közös technológiai kezdeményezését (ECSEL KTK), amely 2014 júniusában kezdte meg működését, 10 éves időtartamra;

F.  mivel a Számvevőszék 2013-as pénzügyi évre vonatkozó jelentése a folytonosság elve alapján készült;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a Számvevőszék véleménye szerint a közös vállalkozás 2013-as éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatának előírásaival összhangban tükrözi a 2013. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve az év végéig lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét;

2.  tudomást vesz a közös vállalkozás 2010. november 25-én elfogadott és 2013. február 20-án módosított utólagos ellenőrzési stratégiájáról; a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a 2013-ban elvégzett módosítások nyomán a stratégia kulcsfontosságú eszközzé vált a mögöttes ügyletek jogszerűségének és szabályszerűségének ellenőrzése szempontjából;

3.  tudomásul veszi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a tagállamok nemzeti finanszírozó hatóságai által kiadott költségelfogadási nyilatkozatok alapján 2013-ban végrehajtott kifizetések összege 11 700 000 EUR volt, ami az összes operatív kiadás 57%-a;

4.  aggodalommal állapítja meg, hogy noha a projektekhez kapcsolódó kifizetési kérelmek ellenőrzését a nemzeti finanszírozó hatóságokra ruházták át, az e hatóságokkal kötött adminisztratív megállapodások nem tartalmaznak az utólagos ellenőrzésekre vonatkozó gyakorlati intézkedéseket;

5.  tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás által elfogadott utólagos ellenőrzési stratégia értelmében a közös vállalkozás évente legalább egyszer megvizsgálja, hogy a nemzeti finanszírozó hatóságok által szolgáltatott információk kellő bizonyossággal szolgálnak-e a végrehajtott tranzakciók szabályszerűségéről és jogszerűségéről;

6.  nyugtázza, hogy a Számvevőszék ellenőrzése alapján a közös vállalkozás a nemzeti finanszírozó hatóságoktól a befejezett projektek költségeinek nagyjából 46%-áról kapott ellenőrzési jelentéseket; aggodalommal veszi tudomásul, hogy a közös vállalkozás nem értékelte az ellenőrzések minőségét, és hogy 2014. március végéig a 23 nemzeti finanszírozó hatóság közül héttől nem kapott tájékoztatást az ellenőrzési stratégiáról; megjegyzi azt is, hogy emiatt a közös vállalkozásnak nem volt módja annak megítélésére, hogy az utólagos ellenőrzések elegendő bizonyossággal szolgálnak-e a mögöttes tranzakciók jogszerűségére és szabályszerűségére nézve;

7.  a közös vállalkozás válasza alapján tudomásul veszi, hogy az utólagos ellenőrzési stratégia javításán túlmenően a közös vállalkozás a Számvevőszék korlátozó véleményében megjelölt hiányosságok orvoslására irányuló cselekvési tervet nyújtott be; tudomásul veszi, hogy megkapta a közös vállalkozástól az utólagos ellenőrzések végrehajtására vonatkozó legfrissebb tájékoztatást; várja a Számvevőszék véleményét a közös vállalkozás becsült fennmaradó hibaarányának kiszámítására javasolt új képletről; tudomásul veszi, hogy a cselekvési terv megvalósítása 2014-ben vette kezdetét; várakozással tekint a cselekvési terv teljes egészének végrehajtása, valamint a Számvevőszék annak eredményeiről készített véleménye elé; rámutat arra, hogy ütközési pontok merülhetnek fel a nemzeti finanszírozó hatóságok szuverén hatáskörei és a közös vállalkozás hatásköre között; felhívja a közös vállalkozást, hogy nyújtsa be a cselekvési terv végrehajtására vonatkozó első időközi értékelést;

8.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a közös vállalkozás 2013. évi eredeti költségvetésében 68,9 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat szerepelt, amelyet az év végén módosítottak, így a kötelezettségvállalási előirányzatok 32,6 millió euróra csökkentek; aggodalommal állapítja meg, hogy a csökkentést követően a kifizetési előirányzatok felhasználási aránya csupán 69%-os volt, míg az operatív kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya 99,4%-os volt; az alacsony költségvetés-felhasználási arány főként a projektek pénzügyi lezárásával összefüggő hosszadalmas és összetett eljárásnak tudható be;

9.  tudomásul veszi, hogy az azt létrehozó rendelet értelmében a működési költségek fedezése céljából a közös vállalkozás teljes költségvetése maximum 410 millió EUR lehet; rámutat továbbá, hogy a pályázati felhívásokra lekötött előirányzatok jelenlegi összege 201 millió EUR, ami a teljes költségvetés 49%-a;

10.  aggódik amiatt, hogy kevés információ áll rendelkezésre a tagállamok és a kutatás-fejlesztési intézmények azon hozzájárulásainak értékeléséről, amelyek megfelelnek az Unió tényleges kifizetései szintjének; rámutat, hogy a kapott információ alapján a tagállamok hozzájárulása a közös vállalkozás statútuma által előírt 1,8-szoros szorzó alatt van; felhívja a közös vállalkozást, hogy nyújtson be jelentést a mentesítésért felelős hatóság részére az összes tag hozzájárulásáról, a Bizottság kivételével, beleértve az értékelési szabályok alkalmazását, a Bizottság értékelésével együtt;

Jogi keret

11.  figyelembe veszi, hogy az Unió általános költségvetésére alkalmazandó új költségvetési rendeletet 2012. október 25-én fogadták el és az 2013. január 1-jén lépett hatályba, az új költségvetési rendelet 209. cikkében szereplő, a köz- és magánszféra közötti partnerségekre vonatkozó pénzügyiszabályzat-minta azonban csak 2014. február 8-án lépett hatályba; megjegyzi, hogy az ECSEL közös vállalkozásba történő beolvadás miatt a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatát nem módosították ezeknek a változásoknak megfelelően;

12.  tudomásul veszi az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozatát(1), valamint az azt követő politikai megállapodást a költségvetési rendelet 209. cikkének megfelelően a közös vállalkozásra vonatkozó, a Tanács ajánlására az Európai Parlament által adandó külön mentesítésről;

13.  megismétli a Számvevőszékhez intézett kérését, hogy készítsen teljes és megfelelő pénzügyi jelentést a közös vállalkozás jogairól és kötelességeiről, addig a dátumig, amikor az ECSEL közös vállalkozás megkezdte tevékenységét;

Belső kontrollrendszerek

14.  aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a közös vállalkozás az alapító rendelet 6. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseivel ellentétben nem alakított ki belső ellenőrzési részleget; megjegyzi továbbá, hogy bár a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatának feladatait ismertető szabályzatot az irányító testület 2010. november 25-én elfogadta, a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatát még nem módosították annak érdekében, hogy az magában foglalja Belső Ellenőrzési Szolgálat hatáskörét elismerő pénzügyiszabályzat-mintát;

15.  tudomásul veszi, hogy 2013-ban a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata ellenőrizte, hogy a közös vállalkozás belső kontrollrendszere megfelelő és eredményes-e a szakértők tekintetében; tudomásul veszi azt is, hogy az ellenőrzés megállapításai szerint a jelenlegi belső kontrollrendszer ésszerű bizonyosságot nyújt a közös vállalkozás által a szakértők irányítása tekintetében kitűzött célok eléréséről; tudomásul veszi továbbá, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat számos fontos ajánlást is tett egy a bizalmas kezeléssel kapcsolatos átfogó politika elfogadása, a programigazgató állásának bizalmas jellege, valamint a távértékelők munkaterhének elosztásával kapcsolatos szabályok terén;

16.  tudomásul veszi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat informatikai kockázatelemzést végzett a közös vállalkozás, illetve a Tiszta Égbolt, az ENIAC, az FCH és az IMI közös vállalkozások által megosztva használt közös informatikai infrastruktúrákról;

17.  a Számvevőszék jelentése alapján tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás közös informatikai infrastruktúrájára vonatkozó katasztrófa-elhárítási tervet nem hagyták jóvá; tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás saját szintjén intézkedéseket fogadott el a vészhelyzetek kezelésére vonatkozóan;

Összeférhetetlenség

18.  aggodalommal veszi tudomásul, hogy a közös vállalkozás nem teljesítette a mentesítésért felelős hatóság 2014-es ajánlásait és nem dolgozott ki átfogó politikát az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére; ismételten hangsúlyozza, hogy pontosan meg kell határozni, hogy mely esetek tekintendők összeférhetetlenségnek, beleértve mind a pénzügyi, mind a nem pénzügyi érdekeltségeket;

19.  sürgeti a közös vállalkozást, hogy járjon el az ügyvezető igazgató és az irányító testületi tagok részletes és teljes életrajzának, illetve érdekeltségi nyilatkozatának gyors, 2015 szeptember végéig megtörténő közzététele ügyében; kéri továbbá egy összeférhetetlenségre vonatkozó összes információt tartalmazó, rendszeresen frissített adatbázis, valamint az ezek, illetve a rendelkezések megszegésének kezeléséhez szükséges mechanizmus létrehozását 2015. szeptember végéig;

20.  felszólítja a közös vállalkozást, hogy fogadjon el átfogó szakpolitikákat az olyan érdekellentéttel járó helyzetek kezelése érdekében, mint például a köztisztviselő lemondása az érdekeltségről, a köztisztviselő visszalépése az érintett döntéshozatali folyamatból, az érintett köztisztviselő bizonyos információkhoz való hozzáférésének korlátozása, a köztisztviselő feladatkörének megváltoztatása, vagy a köztisztviselő lemondása hivataláról;

21.  mivel a közös vállalkozás 2014-ben beolvadt, a mentesítésért felelős hatóság felkéri az ECSEL közös vállalkozást annak biztosítására, hogy az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozó politikák hiánya ne állandósuljon;

A kutatási eredmények nyomon követése és jelentése

22.  tudomásul veszi, hogy a hetedik keretprogramról szóló határozat(2) egy, a kutatási eredmények védelmére, terjesztésére és átadására vonatkozó monitoring- és beszámolási rendszert hoz létre; megállapítja, hogy a közös vállalkozás e tekintetben eljárásokat dolgozott ki annak érdekében, hogy a projektek különböző szakaszaiban figyelemmel lehessen kísérni a kutatási eredmények védelmét és terjesztését; aggodalommal veszi tudomásul a Számvevőszék jelentéséből, hogy az irányelv rendelkezéseinek való maradéktalan megfelelés érdekében további fejlesztésekre van szükség;

23.  tudomásul veszi, hogy 2012 szeptembere és 2013 februárja között az Európai Bizottság egy második időközi értékelést végzett a közös vállalkozás és az ENIAC közös vállalkozás vonatkozásában a relevancia, az eredményesség, a hatékonyság és a kutatás minősége tekintetében; tudomásul veszi, hogy a 2013 májusában kiadott jelentés több ajánlást is tartalmazott a közös vállalkozás számára; megállapítja, hogy ezek az ajánlások a projektek felülvizsgálatának hatékonyságára, a projekt-portfolió az európai stratégiai célkitűzésekhez való igazításának javítására, valamint a projektek hatásának és sikerének mérésére szolgáló mutatók megfelelőségére vonatkoznak;

24.  felhívja a közös vállalkozást, hogy nyújtson be jelentést a mentesítésért felelős hatóság részére a már befejezett projektek szociális-gazdasági hasznáról; kéri, hogy a mentesítésért felelős hatóság megfelelő időben kapja meg ezt a jelentést a Bizottság értékelésével együtt;

25.  emlékeztet arra, hogy a mentesítésért felelős hatóság korábban már felkérte a Számvevőszéket, hogy készítsen különjelentést a közös vállalkozások kapacitásairól – magánpartnereikkel együtt – az uniós kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs programok hozzáadott értékének és hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében.

(1) HL L 163., 2014.5.29., 21. o.
(2) Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 7. cikke (HL L 412., 2006.12.30., 6. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat