Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2131(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0107/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0107/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.55
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0164

Usvojeni tekstovi
PDF 425kWORD 106k
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg
Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky”
P8_TA(2015)0164A8-0107/2015
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2013. (2014/2131(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Zajedničko poduzeće za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća(4), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 71/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju zajedničkog poduzeća „Clean Sky”(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 558/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”(6), a posebno njezin članak 1. stavak 2. i članak 12.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(7),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(8),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0107/2015),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2013.

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 452, 16.12.2014., str. 17.
(2) SL C 452, 16.12.2014., str. 18.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 30, 4.2.2008., str. 1.
(6) SL L 169, 7.6.2014., str. 77.
(7) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(8) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.


2.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2013. (2014/2131(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Zajedničko poduzeće za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05306/201/5– C8‑0049/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća(EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 71/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju zajedničkog poduzeća „Clean Sky”(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 558/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”(6), a posebno njezin članak 1. stavak 2. i članak 12.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(7),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(8),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0107/2015),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2013.

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 452, 16.12.2014., str. 17.
(2) SL C 452, 16.12.2014., str. 18.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 30, 4.2.2008., str. 1.
(6) SL L 169, 7.6.2014., str. 77.
(7) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(8) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.


3.Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2013. (2014/2131(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0107/2015),

A.  budući da je zajedničko poduzeće „Clean Sky” („Zajedničko poduzeće”) osnovano 2007. na razdoblje od 10 godina radi ubrzanja razvoja, provjere i predstavljanja čistih tehnologija zračnog prijevoza u Uniji kako bi se one što prije počele koristiti;

B.  budući da je Zajedničko poduzeće započelo sa samostalnim radom 16. studenog 2009.,

C.  budući da su članovi osnivači Zajedničkog poduzeća Unija, koju predstavlja Komisija, i industrijski partneri kao npr. voditelji integriranih tehnoloških demonstratora i njima pridruženi članovi;

D.  budući da maksimalni doprinos Unije Zajedničkom poduzeću za razdoblje od deset godina iznosi 800 000 000 EUR i isplaćuje se iz proračuna Sedmog okvirnog programa za istraživanje te je doprinos sredstava ostalih članova Zajedničkog poduzeća najmanje jednak doprinosu Unije, uključujući i doprinose u naravi;

E.  budući da je Zajedničko poduzeće u svoj program od početka svog rada uključilo više od 600 sudionika što je dovelo do stvaranja novih suradnji i sudjelovanja novih organizacija;

F.  budući da su mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) u velikoj mjeri sudjelovali u programu s otprilike 40 % proračuna za pozive na podnošenje prijedloga koji im je dodijeljen;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  primjećuje da je Revizorski sud („Sud”) izjavio da godišnja računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća za 2013. u svim značajnim aspektima predstavlja njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2013. te da su rezultati njegovih operacija i novčanih tokova za okončanu godinu u skladu s odredbama njegovih financijskih pravila;

2.  napominje da je Sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća („izvješće Suda”) naveo da su prikazane osnovne transakcije u svim bitnim aspektima zakonite i pravilne;

3.  prima na znanje da je konačni proračun Zajedničkog poduzeća, prema posljednjoj izmjeni, uključivao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 250 400 000 EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 158 200 000 EUR; nadalje, napominje da je stopa korištenja za odobrena sredstva za preuzimanje obveza iznosila 90,6 %, a stopa za odobrena sredstva za plaćanja 87,7 %.

4.  konstatira sa zabrinutošću da niža stopa za odobrena sredstva za plaćanja i dalje odražava kašnjenja u izvršenju proračuna, premda je stopa viša od one prethodne godine (75 %); potvrđuje da ti problemi uglavnom proizlaze iz kašnjenja u provedbi aktivnosti te trajanja razdoblja od objave poziva na podnošenje prijedloga do potpisivanja ugovora o bespovratnim sredstvima; s tim u vezi napominje da je od prosinca 2013. potpisano samo 14 od 38 ugovora o bespovratnim sredstvima te da je prosječno vrijeme do potpisivanja iznosilo devet mjeseci nakon objave poziva i pet mjeseci nakon završetka pregovora;

5.  potvrđuje podatak iz izvješća Suda da u skladu s uredbom o osnivanju Zajedničkog poduzeća članovi Zajedničkog poduzeća koji nisu Komisija doprinose sredstvima u iznosu od najmanje 600 000 000 EUR, uključujući svoje doprinose pokrivanju tekućih troškova; ističe da je u vrijeme revizije Suda doprinos Unije iznosio 713 000 000 EUR, a sredstva članova ukupno 409 000 000 EUR; poziva Zajedničko poduzeće da tijelu nadležnom za davanje razrješnice dostavi izvještaj o doprinosima svih članova koji nisu Komisija, kao i o primjeni pravila evaluacije, zajedno s procjenom Komisije;

Sustavi unutarnjeg nadzora

6.  prihvaća mišljenje Suda da je tijekom 2013. Zajedničko poduzeće nastavilo s poboljšanjem svojih upravljačkih, administrativnih, financijskih i računovodstvenih postupaka te s tim u vezi napominje da je „alat za upravljanje bespovratnim sredstvima” dovršen; poziva Zajedničko poduzeće da u potpunosti integrira alat za upravljanje bespovratnim sredstvima i da u njega unese sve podatke povezane s ex post revizijama;

7.  napominje da je računovodstveni službenik utvrdio nekoliko nedostataka prilikom ispitivanja rada alata za upravljanje bespovratnim sredstvima; slaže se s preporukom Suda da je potrebno poduzeti mjere za ispravljanje tih nedostataka, posebno u vezi s funkcijom koja se koristi za unos primjedbi dužnosnika zaduženih za financije i provjere jer je ta funkcija ključna za postupak potvrđivanja; napominje da je u prvoj polovici 2014. Zajedničko poduzeće uvelo nekoliko novosti u upravljanju bespovratnim sredstvima, a planiraju se i druge novosti;

8.  napominje da je tijekom ex ante kontrole aktivnosti članova Zajedničkog poduzeća utvrđen slučaj kada je, protivno odredbama financijskih pravila Zajedničkog poduzeća i njegova priručnika za postupke, isti djelatnik obavljao postupak potvrđivanja obveza u svojstvu dužnosnika zaduženog za provjeru i dužnosnika za ovjeravanje; nadalje, ističe da je pod navedenim okolnostima izvršeno jedno plaćanje; uzima u obzir da je Zajedničko poduzeće ažuriralo sigurnosni financijski sustav uvođenjem novih subjekata koji će preuzeti uloge dužnosnika za financijsku provjeru i dužnosnika za ovjeravanje te da su funkcije pokretanja i provjere/odobrenja ostale razdvojene; osim toga, napominje da je tijekom ex ante kontrole utvrđen i slučaj kada izvješće o tehničkoj procjeni nije bilo dostupno u alatu za upravljanje bespovratnim sredstvima;

9.  sa zabrinutošću primjećuje da je, prema izvješću Suda, uočeno više nedostataka kada je riječ o ex ante kontroli zahtjeva za povrat troškova koje su podnijeli partneri Zajedničkog poduzeća, i to:

   (a) kontrolni popisi korišteni u ex ante kontrolama zahtjeva za povrat troškova nisu uvijek bili potpuni;
   (b) u jednom je slučaju isti djelatnik obavljao dužnosti financijske i operativne provjere te ovjeravanja, a u ostala je tri slučaja isti djelatnik obavljao zadaće dužnosnika zaduženog za financije i dužnosnika za ovjeravanje; sa zabrinutošću napominje da su ti slučajevi protivni odredbama financijskih postupaka i načelu razdvajanja dužnosti;
   (c) u jednom je slučaju ugovor o bespovratnim sredstvima potpisan s partnerom pet mjeseci nakon početka aktivnosti, kao što je potvrđeno u izvještaju o pregovorima i ugovoru o bespovratnim sredstvima, premda nije postojala potrebna izjava kojom se opravdava potreba za započinjanjem aktivnosti prije potpisivanja ugovora o bespovratnim sredstvima; napominje važne rezultate postignute u odnosu na upravljanje sporazumom o bespovratnim sredstvima s partnerima 2013. godine kada je potpisano ukupno 106 novih sporazuma o bespovratnim sredstvima s partnerima, uspješno je završeno 99 pregovora o novim sporazumima o bespovratnim sredstvima s partnerima, potpisano je ukupno 106 izmjena u vezi s bespovratnim sredstvima te ukupno izvršeno 105 plaćanja partnerima;
   (d) na dan 31. prosinca 2013. od 163 zahtjeva za povrat troškova njih 56 nije bilo podneseno; duboko je zabrinut zbog toga što je 15 od 56 zahtjeva kasnilo više od godinu dana;

10.  uzima u obzir opravdanje Zajedničkog poduzeća da su slučajevi nepridržavanja načela razdvajanja dužnosti bili iznimni i uzrokovani nedostatkom drugih djelatnika koji bi obavljali te dužnosti;

11.  prima na znanje da je 2013. unutarnji revizor u suradnji s vanjskom revizijskom kućom započeo reviziju poslovanja Zajedničkog poduzeća u vezi s „koordinacijom i praćenjem aktivnosti povezanih s integriranim tehnološkim demonstratorima” te „upravljanjem aktivnostima partnera”;

12.  utvrđuje da je na temelju opažanja koje je Služba Komisije za unutarnju reviziju iznijela u vezi s upravljanjem bespovratnim sredstvima i godišnjim planiranjem, Zajedničko poduzeće u ožujku 2013. usvojilo akcijski plan koji u vrijeme revizije nije bio u cijelosti proveden; ističe da se glavna opažanja u izvješću Službe odnose na kašnjenja u provedbi programa, neiskorištenost proračunskih sredstava i poteškoće u evaluaciji potrošnje resursa;

13.  potvrđuje da je 14. ožujka 2014. Služba Komisije za unutarnju reviziju predstavila rezultate revizije prikladnosti i djelotvornosti unutarnjeg sustava kontrole u pogledu upravljanja bespovratnim sredstvima i njegova financijskog izvršenja; prima na znanje zaključke Službe da se uvedenim sustavom unutarnje kontrole pruža razumno jamstvo u pogledu ostvarivanja poslovnih ciljeva koje je Zajedničko poduzeće postavilo u vezi s upravljanjem bespovratnim sredstvima i njegovim financijskim izvršenjem; nadalje, prima na znanje četiri važna opažanja i dva vrlo važna opažanja u vezi s formaliziranjem postupka potvrđivanja krajnjih rezultata projekata te poboljšanjima koja su potrebna u kontrolnim popisima i konsolidiranim smjernicama za ex ante potvrđivanje;

14.  napominje, osim toga, da je Služba za unutarnju reviziju izvršila informatičku procjenu rizika zajedničke IT infrastrukture koju Zajedničko poduzeće dijeli sa zajedničkim poduzećima FCH, IMI, Eniac i Artemis;

15.  potvrđuje da je upravni odbor 31. ožujka 2011. usvojio Povelju o misiji Službe Komisije za unutarnju reviziju; napominje da financijska pravila Zajedničkog poduzeća još nisu izmijenjena kako bi uključivala odredbe Okvirne financijske uredbe(1) koje se odnose na ovlasti unutarnjeg revizora Komisije zbog još nezavršenog postupka usvajanja Uredbe (EU) br. 110/2014 o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Financijske uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća koja je stupila na snagu tek 8. veljače 2014.;

16.  prima na znanje da je Odlukom o Sedmom okvirnom programu(2) uspostavljen sustav praćenja i izvješćivanja koji se odnosi na zaštitu, širenje i prijenos rezultata istraživanja; sa zabrinutošću primjećuje da postupci povezani sa sustavom praćenja i izvješćivanja koji je osmislilo Zajedničko poduzeće nisu u potpunosti usklađeni s odredbama Odluke o Sedmom okvirnom programu kad je riječ o širenju rezultata istraživanja i njihova unosa u sustave Komisije; poziva Zajedničko poduzeće da hitno riješi to sporno pitanje;

17.  napominje da je između ožujka i listopada 2013. Komisija provela drugu prijelaznu evaluaciju Zajedničkog poduzeća i procijenila njegovu djelotvornost, učinkovitost i kvalitetu istraživanja;

18.  iskazuje zabrinutost zbog toga što prijelazno izvješće sadržava nekoliko preporuka u vezi s neprikladnim brojem tehničkog osoblja koje obavlja aktivnosti Zajedničkog poduzeća, potrebom za usklađivanjem izvješćâ o napretku aktivnosti i izvješćâ o tehničkoj evaluaciji među svim članovima integriranih tehnoloških demonstratora Zajedničkog poduzeća te potrebom za poboljšanjem postupaka odabira podizvođača; nadalje, napominje da bi Zajedničko poduzeće trebalo bolje dokumentirati tijek ugovorâ o bespovratnim sredstvima kako bi poboljšalo opću usklađenost i uspješnost;

19.  prima na znanje da je izvršni direktor Zajedničkog poduzeća 29. studenog 2013. usvojio plan kontinuiteta poslovanja koji obuhvaća oporavak od katastrofa, korake koje je potrebno poduzeti neposredno nakon toga, mehanizme oporavka i nastavak poslovanja;

Pravni okvir

20.  uzima u obzir da je nova Financijska uredba koja se primjenjuje na opći proračun Unije usvojena 25. listopada 2012. te je stupila na snagu 1. siječnja 2013. dok je Uredba (EU) br. 110/2014 stupila na snagu tek 8. veljače 2014. godine; prihvaća da su 3. srpnja 2014. izmijenjena financijska pravila Zajedničkog poduzeća kako bi se uzela u obzir Uredba (EU) br. 110/2014; .

Druge primjedbe

21.  napominje zajedničku izjavu Parlamenta, Vijeća i Komisije(3) te politički sporazum koji je uslijedio o odvojenoj razrješnici za Zajedničko poduzeće u skladu s člankom 209. Financijske uredbe;

22.  poziva Sud da donese potpunu i primjerenu procjenu prava i obveza Zajedničkog poduzeća za razdoblje do datuma početka djelovanja Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”;

23.  poziva Zajedničko poduzeće da tijelu nadležnom za davanje razrješnice dostavi izvještaj o društveno-gospodarskim prednostima već završenih projekata; poziva da se taj izvještaj zajedno s procjenom Komisije dostavi tijelu nadležnom za davanje razrješnice;

24.  prima na znanje da je Zajedničko poduzeće u prosincu 2013. usvojilo Kodeks ponašanja za sprječavanje i ublažavanje sukoba interesa koji se primjenjuje na privatne članove Upravnog odbora; iskazuje zabrinutost zbog toga što Kodeks ponašanja koji se primjenjuje na članove osoblja i druge sudionike, uključujući stručnjake, u vrijeme revizije još nije bio usvojen; ističe da Zajedničko poduzeće nije izradilo bazu podataka za bilježenje sukoba interesa, nespojivosti funkcija, izjava i povezanih dokumenata;

25.  sa zabrinutošću primjećuje da se obveza objave životopisa i izjava o sukobu interesa ne odnosi na članove osoblja i stručnjake; poziva Zajedničko poduzeće da tu obvezu proširi i na članove osoblja i stručnjake; poziva Zajedničko poduzeće da do kraja rujna 2015. dostavi podatke o uspjehu svih riješenih slučajeva sukoba interesa;

26.  od Zajedničkog poduzeća traži da do kraja 2015. donese opsežne politike za upravljanje situacijama sukoba interesa kao što je odustajanje javnog dužnosnika od njegovih interesa, njegovog isključivanja iz procesa odlučivanja na koji se utječe, ograničavanja pristupa određenim informacijama od strane predmetnog javnog dužnosnika, reorganizacija njegovih dužnosti ili davanje ostavke javnog dužnosnika s njegove dužnosti;

27.  podsjeća da je tijelo nadležno za davanje razrješnice prethodno zatražio da Revizorski sud sastavi posebno izvješće o mogućnostima zajedničkih poduzeća, zajedno s njihovim privatnim partnerima, kako bi se osigurali dodana vrijednost i djelotvorno izvršavanje programa Unije na područjima istraživanja i tehnološkog razvoja te demonstracijskih programa;

28.  vjeruje da bi, kada je to primjereno, trebalo ojačati veze između Zajedničkog poduzeća i zajedničkog poduzeća SESAR te poziva Komisiju da surađuje s oba zajednička poduzeća kako bi se poboljšala komunikacija i povećale sinergije i komplementarnosti, istovremeno jamčeći da ne postoji rizik od preklapanja njihovih aktivnosti.

(1) Uredba Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (SL L 357, 31.12.2002., str. 72).
(2) SL L 412, 30.12.2006., str. 1.;
(3) SL L 163, 29.5.2014., str. 21.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti