Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2131(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0107/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0107/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.55
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0164

Elfogadott szövegek
PDF 362kWORD 110k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
2013. évi mentesítés: Tiszta Égbolt Közös Vállalkozás
P8_TA(2015)0164A8-0107/2015
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2014/2131(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel a Tiszta Égbolt közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2007. december 20-i 71/2008/EK tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 558/2014/EK tanácsi rendeletre(6), és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére, valamint 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(7),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(8),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0107/2015),

1.  mentesítést ad a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 452., 2014.12.16., 17. o.
(2) HL C 452., 2014.12.16., 18. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 30., 2008.2.4., 1. o.
(6) HL L 169., 2014.6.7., 77. o.
(7) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(8) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


2.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2014/2131(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel a Tiszta Égbolt közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2007. december 20-i 71/2008/EK tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 558/2014/EK tanácsi rendeletre(6), és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére, valamint 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(7),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(8),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0107/2015),

1.  jóváhagyja a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 452., 2014.12.16., 17. o.
(2) HL C 452., 2014.12.16., 18. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 30., 2008.2.4., 1. o.
(6) HL L 169., 2014.6.7., 77. o.
(7) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(8) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


3.Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2014/2131(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0107/2015),

A.  mivel a Tiszta Égbolt közös vállalkozást („közös vállalkozás”) 2007-ben tíz évre hozták létre azzal a céllal, hogy felgyorsítsa a környezetbarát légi közlekedési technológiák kifejlesztését, hitelesítését és demonstrációját az Európai Unióban, hogy azok a lehető leghamarabb rendelkezésre álljanak.

B.  mivel a közös vállalkozás 2009. november 16-án kezdte meg önálló működését,

C.  mivel a közös vállalkozás alapító tagjai az Európai Unió – amelyet a Bizottság képvisel –, valamint az „integrált technológiademonstrációs rendszereket” (ITD) vezető ipari partnerek, és az egyes ITD-k társult tagjai.

D.  mivel a közös vállalkozáshoz az Unió a 10 éves időszak alatt – a hetedik kutatási keretprogram költségvetéséből – legfeljebb 800 000 000 euróval járul hozzá, és a közös vállalkozás többi tagjának legalább az uniós hozzájárulással egyenlő mértékben kell hozzájárulnia, beleértve a természetbeni hozzájárulásokat.

E.  mivel a közös vállalkozás programjában tevékenységének kezdetétől több mint 600 közreműködő vett részt, és ez új együttműködésekhez és új szervezetek részvételéhez vezetett.

F.  mivel a programban rendkívül nagy számban vettek részt kis- és középvállalkozások (kkv-k), amelyek körében a pályázati költségvetés mintegy 40%-a került kiosztásra,

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a Számvevőszék véleménye szerint a közös vállalkozás 2013-es éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatának előírásaival összhangban tükrözi a 2013. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve az év végéig lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét;

2.  tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás éves beszámolójáról készített jelentésében a Számvevőszék jelezte, hogy az éves beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

3.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2013-as módosított költségvetése 250 400 000 EUR kötelezettségvállalási előirányzatot és 158 200 000 EUR kifizetési előirányzatot tartalmazott; megjegyzi továbbá, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya 90,6%, a kifizetési előirányzatoké pedig 87,7% volt;

4.  aggodalommal jegyzi meg, hogy a kifizetési előirányzatok alacsonyabb aránya még mindig annak a jele, hogy a költségvetés végrehajtása késedelmes, bár az arány az előző évhez képest javult (75%); tudomásul veszi, hogy ez főként a tevékenységek késedelmes végrehajtására, valamint a pályázati felhívások közzététele és a támogatási megállapodások aláírása között eltelő idő hosszúságára vezethető vissza; e tekintetben megjegyzi, hogy 2013 decemberéig a 38 támogatási megállapodásból csak 14-et írtak alá, és az aláíráshoz szükséges átlagos időtartam kilenc hónap volt a felhívás közzétételétől, illetve öt hónap a tárgyalások befejezésétől számítva;

5.  a Számvevőszék jelentése alapján tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozást létrehozó rendelettel összhangban a közös vállalkozásnak a Bizottságon kívüli tagjai legalább 600 000 000 EUR erőforrással járulnak hozzá, beleértve a működési költségek fedezésére szolgáló befizetéseket is; rámutat, hogy a számvevőszéki ellenőrzés idején az unió által vállalt hozzájárulás elérte a 713 000 000 eurót, míg a többi tagtól származó erőforrások 409 000 000 eurót tettek ki; felhívja a közös vállalkozást, hogy nyújtson be jelentést a mentesítésért felelős hatóság számára összes tagjának hozzájárulásairól, a Bizottság kivételével, beleértve az értékelési szabályok alkalmazását, a Bizottság értékelésével együtt;

Belső kontrollrendszerek

6.  a Számvevőszék jelentése alapján tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás tovább javított irányítási, igazgatási, pénzügyi és számviteli eljárásain, és e tekintetben feljegyzi a támogatáskezelő eszköz (GMT eszköz) befejezését is; felszólítja a közös vállalkozást, hogy fejezze be a GMT eszköz integrálását, illetve, hogy az eszközbe építse be az utólagos ellenőrzési gyakorlatokra vonatkozó összes információt;

7.  megjegyzi, hogy több hiányosságra is fény derült, amikor a GMT eszközt a számvitelért felelős tisztviselő letesztelte; egyetért a Számvevőszék azon ajánlásával, hogy nyomon kell követni e hiányosságok orvoslását, különösen a pénzügyi és az ellenőrző tisztviselők észrevételeinek bevitelére használt funkcióval kapcsolatosan, minthogy ez utóbbi a validálási eljáráshoz elengedhetetlen; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2014 első felében számos fejlesztést hajtott végre a GMT eszközön, és tervezi a rendszer egyéb fejlesztéseit;

8.  megállapítja, hogy a Tiszta Égbolt tagjai által végzett tevékenységek előzetes ellenőrzése során egy olyan esetre derült fény, ahol a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatának rendelkezéseivel és eljárási kézikönyvével ellentétben ugyanaz az alkalmazott végezte el a kötelezettségvállalás validálásának eljárását mind ellenőrző tisztviselői, mind engedélyező tisztviselői minőségben; megjegyzi továbbá, hogy egy kifizetésre a fent leírt körülmények között került sor; tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás megújította a pénzügyi informatikai támogató rendszert, új szereplőket vonva be a pénzügyi ellenőr és az engedélyezésre jogosult tisztviselő feladatkörének ellátására, és hogy a kezdeményező és az ellenőrző/engedélyező feladatkörök elkülönülnek; tudomásul veszi továbbá az előzetes ellenőrzés során felderített második esetet is, amelyben a szakmai értékelő jelentés nem volt elérhető a GMT eszközön belül;

9.  aggodalommal veszi tudomásul a Számvevőszék jelentéséből, hogy visszásságok egész sorára derült fény a közös vállalkozás partnerei által benyújtott költségtérítési kérelmek előzetes ellenőrzése terén, azaz

   a) a költségigénylések előzetes ellenőrzése során használt ellenőrző listák nem mindig voltak teljesek;
   b) egy esetben a pénzügyi és operatív ellenőrzési feladatokat, valamint az engedélyezést egyazon munkatárs végezte, három másik esetben pedig a pénzügyi és az engedélyező tisztviselő szerepét egyazon személy töltötte be; aggodalommal állapítja meg, hogy ezek az esetek ellentétesek a költségvetési eljárásokra vonatkozó rendelkezésekkel, illetve a feladatok szétválasztásának alapelvével;
   c) egy másik esetben a partnerrel kötött támogatási megállapodást a tevékenység megkezdése után öt hónappal írták alá, a tárgyalásról szóló jelentés és a támogatási megállapodás által jóváhagyottak szerint, ám úgy, hogy hiányzott a kötelező nyilatkozat, amely igazolná, hogy a tevékenységeket már a támogatási megállapodás aláírását megelőzően el kell kezdeni; megjegyzi a partnerek támogatási megállapodásainak kezelését illetően 2013-ban elért számottevő eredményeket, amikor 106 új támogatási megállapodás aláírására került sor a partnerekkel, összesen 99, új támogatási megállapodásokra vonatkozó tárgyalást zártak le sikeresen, összesen 106, folyamatban lévő támogatásra vonatkozó módosítást írtak alá, és összesen 105 kifizetésre került sor a partnerek részére;
   d) 2013. december 31-éig a 163 költségnyilatkozat közül 56 még nem volt benyújtva; mélységesen aggódik amiatt, hogy ebből az 56-ból 15 egy évnél hosszabb késést mutat;

10.  a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a feladatok szétválasztásának elmulasztása csak kivételesen fordulhatott elő, mivel a feladatkör ellátására képes többi érintett hiányzott;

11.  tudomásul veszi, hogy 2013-ban a belső ellenőr, egy külső könyvvizsgáló céggel együttműködve megkezdte a közös vállalkozás üzleti folyamatainak ellenőrzését „az ITD tevékenységek koordinálása és monitoringja”, illetve „a partnerek tevékenységének kezelése” tekintetében;

12.  megállapítja, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) által a támogatások kezelésének éves tervezésére nézve tett észrevételek nyomán a közös vállalkozás 2013 márciusában cselekvési tervet fogadott el, amely az ellenőrzés idején még nem volt teljesen végrehajtva; rámutat, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat jelentésében foglalt fő észrevételek a program végrehajtásának késéseire, a költségvetés felhasználatlanságára és az erőforrás-felhasználás nehézségeire vonatkoznak;

13.  tudomásul veszi, hogy 2014. március 14-én a Belső Ellenőrzési Szolgálat bemutatta azon ellenőrzésének eredményeit, amelyben a belsőkontroll-rendszer megfelelő voltát és eredményességét vizsgálta a támogatások kezelésének és pénzügyi végrehajtásának tekintetében; tudomásul veszi a Belső Ellenőrzési Szolgálat következtetéseit, amelyek szerint a meglévő belsőkontroll-rendszerek ésszerű bizonyosságot nyújtanak a közös vállalkozás által a támogatáskezelés tekintetében kitűzött üzleti célok elérésére és ennek pénzügyi megvalósulására; tudomásul vesz továbbá négy fontos és két nagyon fontos észrevételt a projekteredmények validálására szolgáló eljárás hivatalossá nyilvánítására, akárcsak az egységesített előzetes validálás és az ellenőrzőlisták szükséges javítására vonatkozóan;

14.  tudomásul veszi továbbá, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat informatikai kockázatértékelést is végzett arra az informatikai infrastruktúrára nézve, amelyet a közös vállalkozás az FCH, az IMI, az ENIAC és az ARTEMIS közös vállalkozásokkal megosztva használ;

15.  elismeri, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat feladatait ismertető szabályzatot az irányító testület 2011. március 31-én fogadta el; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatát még nem módosították, hogy tartalmazza a költségvetési keretrendeletnek(1) a Bizottság belső ellenőrének hatásköréről szóló rendelkezéseit is, mivel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló 110/2014/EU rendelet elfogadása függőben volt, és a rendelet csak 2014. február 8-án lépett hatályba;

16.  tudomásul veszi, hogy a hetedik keretprogramról szóló határozat(2) (FP7 határozat) egy, a kutatási eredmények védelmére, terjesztésére és átadására vonatkozó monitoring- és beszámolási rendszert hoz létre; aggodalommal állapítja meg, hogy a közös vállalkozás által kidolgozott monitoring- és beszámolási rendszer nem felel meg teljesen az FP7 határozat rendelkezéseinek, a kutatási eredmények terjesztése és a Bizottság rendszereibe való beépítése tekintetében; felhívja a közös vállalkozást e probléma sürgős orvoslására;

17.  tudomásul veszi, hogy a Bizottság 2013 márciusa és októbere között elvégezte a közös vállalkozás második időközi értékelését, és felmérte eredményességét, hatékonyságát és a kutatások minőségét;

18.  aggódik amiatt, hogy az időközi értékelés jelentése több ajánlást tartalmaz arra nézve, hogy a műszaki személyzet létszáma nem elegendő a tevékenységek elvégzésére, hogy a közös vállalkozás ITD-tagjai körében egységesíteni kell az előrehaladási tevékenységi jelentéseket és szakmai értékelő jelentéseket, valamint javítani kell az alvállalkozók kiválasztásának eljárásait; megjegyzi továbbá, hogy az általános szabálykövetés és a teljesítmény javítása érdekében a közös vállalkozásnak jobban kell dokumentálnia a támogatási megállapodások folyamát;

19.  tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás ügyvezető igazgatója 2013. november 29-én elfogadta a közös vállalkozás üzleti folytonossági tervét, amely kiterjed a katasztrófa-elhárításra, a katasztrófa után azonnal megteendő lépésekre, a helyreállítási intézkedésekre és a tevékenységek fenntartására;

Jogi keret

20.  figyelembe veszi, hogy az Unió általános költségvetésére alkalmazandó új költségvetési rendeletet 2012. október 25-én fogadták el és az 2013. január 1-jén lépett hatályba, míg a 110/2014/EU rendelet csak 2014. február 8-án lépett hatályba; nyugtázza, hogy a pénzügyiszabályzat-mintáról szóló rendelet figyelembevétele érdekében a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatát 2014. július 3-án módosították;

További megjegyzések

21.  tudomásul veszi az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozatát(3), valamint a költségvetési rendelet 209. cikkének megfelelően a közös vállalkozásokra vonatkozó külön mentesítésről szóló azt követő politikai megállapodást;

22.  felhívja a Számvevőszéket, hogy készítsen teljes és megfelelő pénzügyi értékelést a Tiszta Égbolt közös vállalkozás jogairól és kötelezettségeiről a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás tevékenységének megkezdéséig tartó időszakra vonatkozóan;

23.  felhívja a közös vállalkozást, hogy nyújtson be jelentést a mentesítésért felelős hatóság részére a már befejezett projektek társadalmi-gazdasági előnyeiről; kéri, hogy a mentesítésért felelős hatóság a Bizottság értékelésével együtt kapja meg ezt a jelentést;

24.  tudomásul veszi, hogy 2013. decemberben a közös vállalkozás elfogadta az irányító testület magánszektorbeli tagjaira alkalmazandó, az összeférhetetlenség megelőzésére és orvoslására irányuló magatartási kódexet; aggódik amiatt, hogy a személyzetre, illetve más érintettekre, köztük a szakértőkre vonatkozó magatartási kódex elfogadása az ellenőrzés idején még függőben volt; rámutat, hogy a közös vállalkozás még nem dolgozott ki adatbázist az érdekellentét és összeférhetetlenség eseteinek, illetve a kapcsolódó nyilatkozatok és dokumentumok nyilvántartására;

25.  aggodalommal jegyzi meg, hogy az önéletrajzok és az összeférhetetlenségi nyilatkozatok nyilvánosságra hozásának kötelezettsége nem vonatkozik a személyzet tagjaira és a szakértőkre; kéri a közös vállalkozást, hogy terjessze ki ezt a kötelezettséget a személyzet tagjaira és a szakértőkre; sürgeti a közös vállalkozást, hogy 2015. szeptember végéig készítsen beszámolót a megoldott összeférhetetlenségi esetekről;

26.  kéri a közös vállalkozást, hogy 2015. szeptember végéig dolgozzon ki átfogó szakpolitikákat az összeférhetetlenséggel kapcsolatos olyan helyzetek kezelésére, mint például a köztisztviselő érdekeltségének megszüntetése, a köztisztviselő kizárása az érdekeltségeit érintő döntéshozatali folyamatban való részvételből, az érintett köztisztviselő bizonyos információkhoz való hozzáférésének korlátozása, a köztisztviselő feladatkörének megváltoztatása, vagy a köztisztviselő lemondása hivataláról;

27.  emlékeztet arra, hogy a mentesítésért felelős hatóság korábban már felkérte a Számvevőszéket, hogy készítsen különjelentést a közös vállalkozások kapacitásairól – magánpartnereikkel együtt – az uniós kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs programok hozzáadott értékének és hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében;

28.  úgy véli, hogy a megfelelő területeken szorosabbá kellene tenni a közös vállalkozás és a SESAR közös vállalkozás közötti kapcsolatot, és felkéri a Bizottságot, hogy működjön együtt mindkét közös vállalkozással, a kommunikáció javítása, valamint a szinergiák és a kiegészítő jelleg erősítése érdekében, biztosítva ugyanakkor, hogy nem áll fenn annak kockázata, hogy a két közös vállalkozás tevékenységei átfedik egymást.

(1) A Bizottság 2343/2002/EK, Euratom rendelete (2002. november 19.) az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről (HL L 357., 2002.12.31., 72. o.).
(2) HL L 412., 2006.12.30., 1. o.
(3) HL L 163., 2014.29.5., 21. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat