Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2135(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0104/2015

Předložené texty :

A8-0104/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.56
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0165

Přijaté texty
PDF 497kWORD 101k
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ENIAC
P8_TA(2015)0165A8-0104/2015
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2013 (2014/2135(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 72/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku ENIAC(5),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o zřízení společného podniku ECSEL(6), a zejména na čl. 1 odst. 2 a na článek 12 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(7),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(8),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0104/2015),

1.  odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria výkonnému řediteli společného podniku ECSEL za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 26.
(2) Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 27.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 21.
(6) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.
(7) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o uzavření účtů společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013 (2014/2135(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 72/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku ENIAC(5),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o zřízení společného podniku ECSEL(6), a zejména na čl. 1 odst. 2 a na článek 12 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(7),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(8),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0104/2015),

1.  odkládá uzavření účtů společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 26.
(2) Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 27.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 21.
(6) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.
(7) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2013 (2014/2135(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0104/2015),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik ENIAC (dále jen „společný podnik“) byl založen dne 20. prosince 2007 na období 10 let s cílem vymezit a provádět program výzkumu pro rozvoj klíčových kompetencí pro nanoelektroniku v různých oblastech využití;

B.  vzhledem k tomu, že společný podnik získal v červenci 2010 finanční autonomii;

C.  vzhledem k tomu, že zakládajícími členy společného podniku jsou Unie, zastoupená Komisí, některé členské státy EU (Belgie, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Švédsko a Spojené království) a sdružení zastupující organizace působící v oblasti nanoelektroniky v Evropě (AENEAS);

D.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie do společného podniku na období 10 let je 450 000 000 EUR, které se vyplácí z rozpočtu sedmého rámcového programu;

E.  vzhledem k tomu, že sdružení AENEAS přispěje na provozní náklady společného podniku nanejvýše 30 000 000 EUR a členské státy se na provozních výdajích podílejí věcnými příspěvky a poskytují finanční příspěvky ve výši alespoň 1,8násobku finančního příspěvku Unie;

F.  vzhledem k tomu, že společné podniky ARTEMIS a ENIAC se sloučily a vytvořily společnou technologickou iniciativu pro elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (ECSEL), která zahájila činnost v červnu 2014 a bude působit po dobu deseti let;

G.  vzhledem k tomu, že zpráva Účetního dvora za rozpočtový rok 2013 byla vypracována s ohledem na předpoklad kontinuity činnosti;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření účetní závěrky společného podniku (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že roční účetní závěrka společného podniku ve všech významných (materiálních) ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosince 2013 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů a účetních pravidel, která přijal účetní Komise;

2.  je hluboce znepokojen tím, že Účetní dvůr již třetí rok v řadě vydal výrok s výhradou o legalitě a správnosti uskutečněných operací, a to z toho důvodu, že není schopen vyslovit závěr o tom, zda strategie auditu ex post, která se ve věci kontrol výkazů projektových nákladů do značné míry spoléhá na vnitrostátní financující orgány, poskytuje dostatečnou jistotu, pokud jde o legalitu a správnost uskutečněných operací; domnívá se, že tento výrok s výhradou zpochybňuje odhodlání společného podniku být efektivní a účinný podle zásady „optimálního využití finančních prostředků“; naléhavě proto vyzývá společný podnik, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o své strategii, jak tyto současné praktiky urychleně změnit;

3.  konstatuje, že Účetní dvůr se domnívá, že informace, jež jsou k dispozici o plnění strategie společného podniku pro audity ex post, nedostačují k tomu, aby bylo možné posoudit, zda tento nástroj klíčové kontroly funguje účinně; opakovaně vyzývá Účetní dvůr, aby pomocí nezávislých auditů poskytl orgánu příslušnému k udělování absolutoria své vlastní stanovisko k legalitě a správnosti operací, na nichž se zakládá roční účetní závěrka společného podniku;

4.  připomíná, že společný podnik přijal strategii pro audity ex post v roce 2010 a že její provádění začalo v roce 2011; podotýká, že auditem výkazů projektových nákladů byly pověřeny vnitrostátní financující orgány členských států; bere na vědomí, že strategie pro audity ex post společného podniku se při kontrolách výkazů projektových nákladů spoléhá na vnitrostátní financující orgány;

5.  konstatuje dále, že společný podnik provedl v roce 2012 omezenou prověrku výkazů nákladů, jejímž závěrem bylo, že míra chybovosti v programu je nižší než 2 %; bere na vědomí stanovisko Účetního dvora, podle něhož tento přezkum nezahrnoval žádné audity a neposkytl jistotu, pokud jde o legalitu a správnost výkazů nákladů, jež byly předmětem prověrky;

6.  od společného podniku se dozvídá, že byl předložen akční plán, který má za cíl napravit nedostatky, které uvedl Účetní dvůr jako odůvodnění svého výroku s výhradou; potvrzuje, že obdržel od společného podniku nejnovější informace o provedení následného auditu ve společném podniku; očekává stanovisko Účetního dvora k nově navrhovanému vzorci pro výpočet odhadované zbytkové míry chyb při operacích společného podniku; poznamenává, že provádění tohoto akčního plánu bylo zahájeno v roce 2014; očekává úspěšné uskutečnění celého akčního plánu a také stanovisko Účetního dvora k jeho výsledkům; poukazuje na to, že mohou vzniknout potíže na hranici mezi svrchovanou pravomocí vnitrostátních financujících orgánů a pravomocí společného podniku; vyzývá společný podnik, aby předložil první průběžnou hodnotící zprávu o provádění akčního plánu;

7.  bere na vědomí, že v operačním rozpočtu společného podniku na rok 2013 byly původně prostředky na závazky ve výši 115 600 000 EUR a prostředky na platby ve výši 59 700 000 EUR; konstatuje, že správní rada přijala ke konci roku opravný rozpočet zvyšující prostředky na závazky na 170 000 000 EUR a snižující prostředky na platby na 36 100 000 EUR a míra čerpání operačních prostředků následně dosáhla 100 % u prostředků na závazky a 95 % u prostředků na platby;

8.  je znepokojen nedostatečnými informacemi o zjišťování výše příspěvků členských států a programu AENEAS, které odpovídají výši plateb Unie; podle obdržených informací je příspěvek členských států pod úrovní 1,8, jak požaduje statut společného podniku; vyzývá společný podnik, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria předložil spolu s posouzením Komise zprávu o příspěvcích všech členů vyjma Komise, která bude informovat také o uplatňování pravidel pro oceňování;

9.  vyzývá společný podnik, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria předložil zprávu o sociálně-ekonomických přínosech již dokončených projektů; požaduje, aby byla tato zpráva předložena orgánu příslušnému k udělení absolutoria současně s hodnocením Komise;

Systémy vnitřní kontroly

10.  bere na vědomí, že útvar interního auditu (IAS) Komise provedl v roce 2013 audit vhodnosti a účinnosti grantové správy a dospěl k závěru, že zavedené postupy skýtají dostatečnou jistotu; konstatuje, že jeho zpráva obsahuje řadu doporučení, z nichž dvě hlavní se týkají zavedení dokumentovaného postupu pro výběr odborníků a kontroly přístupových práv a společný podnik na jejich uskutečnění pracuje;

11.  bere na vědomí, že IAS provedl hodnocení rizik IT ve společných podnicích ENIAC, Clean Sky, ARTEMIS, FCH a IMI zaměřené na jejich sdílené infrastruktury IT; konstatuje, že v závěrečné zprávě se upozorňuje na potřebu formálně definovat bezpečnostní politiku v oblasti IT a zahrnout do budoucích smluv s poskytovateli služeb IT podrobné postupy a kontroly v této oblasti;

12.  bere na vědomí, že rozhodnutí o sedmém rámcovém programu vytváří systém monitorování a předkládání zpráv týkající se ochrany, šíření a převodu výsledků výzkumu; zjišťuje, že společný podnik v této souvislosti vytvořil postupy pro monitorování ochrany a šíření výsledků výzkumu v různých fázích projektu; se znepokojením konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora je toto monitorování třeba dále rozvinout, aby bylo plně v souladu s ustanoveními uvedeného rozhodnutí;

13.  bere na vědomí, že Komise prováděla druhé průběžné hodnocení v době od září 2012 do února 2013 a v jeho rámci hodnotila společné podniky ENIAC a ARTEMIS z hlediska relevantnosti, účinnosti, efektivity a kvality výzkumu; bere na vědomí, že příslušná zpráva byla zveřejněna v květnu 2013 a obsahovala několik doporučení pro společný podnik; připomíná, že doporučovaná opatření se týkají efektivnosti projektových prověrek, opatření ke zlepšení souladu projektového portfolia se strategickými cíli Unie a vhodných ukazatelů pro měření dopadu a úspěšnosti projektů společného podniku;

Výzvy k předkládání nabídek

14.  bere na vědomí, že poslední dvě výzvy k předkládání nabídek byly zahájeny v roce 2013 a umožnily společnému podniku využít zbývající částku 170 000 000 EUR;

Právní rámec

15.  bere v potaz, že nové finanční nařízení pro souhrnný rozpočet Unie bylo přijato dne 25. října 2012 a vstoupilo v platnost 1. ledna 2013, vzorové finanční nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru, na něž odkazuje článek 209 finančního nařízení, však vstoupilo v platnost až 8. února 2014; konstatuje, že kvůli sloučení do společného podniku ECSEL nebyla finanční pravidla společného podniku upravena tak, aby tyto změny zohledňovala;

16.  bere na vědomí společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise(1) a následnou politickou dohodu na zvláštním postupu udělování absolutoria společným podnikům podle článku 209 finančního nařízení;

17.  opakuje svůj požadavek, aby Účetní dvůr předložil úplné a řádné finanční posouzení práv a povinností společného podniku za období až do data, kdy společný podnik ECSEL zahájil činnost;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

18.  bere na vědomí, že společný podnik zavedl soubor opatření pro prevenci střetu zájmů a zveřejnil je na své internetové stránce; ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že je na místě zvážit další zlepšení, jako zřízení databáze se všemi informacemi souvisejícími se střetem zájmů;

19.  vyzývá společný podnik, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o pokroku ve věci databáze týkající se střetů zájmů;

20.  připomíná, že orgán příslušný k udělení absolutoria již dříve požadoval, aby Účetní dvůr vypracoval zvláštní zprávu o kapacitě společných podniků a jejich soukromých partnerů s cílem zajistit přidanou hodnotu a účinné uskutečňování programů Unie v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrace.

(1) Úř. věst. L 163, 29.5.2014, s. 21.

Právní upozornění - Ochrana soukromí