Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2135(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0104/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0104/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.56
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0165

Hyväksytyt tekstit
PDF 179kWORD 80k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg
Vastuuvapaus 2013: ENIAC-yhteisyritys
P8_TA(2015)0165A8-0104/2015
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2135(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ENIAC-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ENIAC-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä yhteisyrityksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon ENIAC-yhteisyrityksen perustamisesta 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 72/2008(5),

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 561/2014(6) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(7),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(8),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0104/2015),

1.  lykkää päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 452, 16.12.2014, s. 26.
(2) EUVL C 452, 16.12.2014, s. 27.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 30, 4.2.2008, s. 21.
(6) EUVL L 169, 7.6.2014, s. 152.
(7) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


2.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 ENIAC-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä (2014/2135(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ENIAC-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ENIAC-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä yhteisyrityksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon ENIAC-yhteisyrityksen perustamisesta 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 72/2008(5),

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 561/2014(6) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(7),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(8),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0104/2015),

1.  lykkää ENIAC-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämistä;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 452, 16.12.2014, s. 26.
(2) EUVL C 452, 16.12.2014, s. 27.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 30, 4.2.2008, s. 21.
(6) EUVL L 169, 7.6.2014, s.152.
(7) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2135(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0104/2015),

A.  ottaa huomioon, että ENIAC-yhteisyritys perustettiin 20. joulukuuta 2007 kymmeneksi vuodeksi määrittelemään ja toteuttamaan tutkimusstrategia nanoelektroniikan alan keskeisen osaamisen kehittämiseksi eri sovellusaloilla;

B.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksestä tuli taloudellisesti itsenäinen heinäkuussa 2010;

C.  toteaa, että yhteisyrityksen perustajaosakkaita ovat unioni, jota edustaa komissio, sekä Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Kreikka, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta ja AENEAS-järjestö (Association for European Nanoelectronics Activities);

D.  ottaa huomioon, että unioni rahoittaa yhteisyritystä kymmenen vuoden ajan enintään 450 000 000 eurolla tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman talousarviosta;

E.  huomauttaa, että AENEAS osallistuu yhteisyrityksen juoksevien kulujen rahoitukseen enintään 30 000 000 eurolla ja osakasvaltioiden on osallistuttava juoksevien kulujen kattamiseen luontaissuorituksin ja suorittamalla rahoitusosuuksia, joiden kokonaismäärä on unionin rahoitusosuuteen nähden vähintään 1,8-kertainen;

F.  ottaa huomioon, että ARTEMIS- ja ENIAC-yhteisyritykset yhdistettiin yhteiseksi teknologia-aloitteeksi, joka koskee elektronisia komponentteja ja järjestelmiä Euroopan johtoasemaa varten (ECSEL) ja joka käynnistyi kesäkuussa 2014 kymmeneksi vuodeksi;

G.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuimen kertomus varainhoitovuodelta 2013 on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen pohjalta;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013, että yhteisyrityksen taloudellinen asema 31. joulukuuta 2013 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

2.  pitää erittäin huolestuttavana, että tilintarkastustuomioistuin antoi jo kolmantena vuonna peräkkäin varauman sisältävän lausunnon tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta sillä perusteella, että se ei voinut päätellä, saadaanko jälkitarkastusstrategian perusteella riittävä varmuus tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta, ja toteaa, että jälkitarkastusstrategia perustuu suurelta osin siihen, että kansalliset rahoitusviranomaiset tarkastavat hankkeiden kuluilmoitukset; katsoo, että varauman sisältävän lausunnon perusteella yhteisyritys ei ole halukas toimimaan vaikuttavasti ja tehokkaasti noudattaen periaatetta, jonka mukaan rahalle saadaan paras vastine; kehottaa sen vuoksi yhteisyritystä ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle strategiastaan, jonka avulla se aikoo pikaisesti muuttaa nykyisiä käytäntöjä;

3.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin katsoo, ettei se voi yhteisyrityksen jälkitarkastusstrategian täytäntöönpanosta saatavilla olevien tietojen perusteella päätellä, toimiiko tämä keskeinen valvontaväline vaikuttavalla tavalla; toistaa aiemmin esittämänsä pyynnön, että tilintarkastustuomioistuin antaa riippumattomien tarkastustensa perusteella vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle oman lausunnon yhteisyrityksen tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta;

4.  palauttaa mieliin, että yhteisyritys hyväksyi vuonna 2010 jälkitarkastusstrategian ja että sen täytäntöönpano alkoi vuonna 2011; panee merkille, että hankkeiden kuluilmoitusten tarkastukset on annettu osakasvaltioiden kansallisten rahoitusviranomaisten tehtäväksi; panee merkille, että yhteisyrityksen jälkitarkastusstrategia perustuu siihen, että kansalliset rahoitusviranomaiset tarkastavat hankkeiden kuluilmoitukset;

5.  panee lisäksi merkille, että yhteisyritys toimitti vuonna 2012 kuluilmoitusten rajoitetun tarkastuksen ja totesi ohjelman virhetason jäävän alle kahden prosentin; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan arviointiin ei liittynyt tarkastuksia eikä sen avulla saatu varmuutta arvioitujen kuluilmoitusten sääntöjenmukaisuudesta;

6.  panee yhteisyrityksen antamista tiedoista merkille, että on esitetty toimintasuunnitelma, jonka tarkoituksena on korjata tilintarkastustuomioistuimen varauman sisältävässä lausunnossaan mainitsemat puutteet; panee merkille, että yhteisyritykseltä on saatu viimeisimmät tiedot sen jälkitarkastusten toteuttamisesta; odottaa saavansa tilintarkastustuomioistuimelta lausunnon yhteisyrityksen toimien arvioitua jäännösvirhetasoa varten ehdotetusta uudesta laskentakaavasta; toteaa, että toimintasuunnitelman täytäntöönpano alkoi vuonna 2014; odottaa, että toimintasuunnitelma pannaan kokonaisuudessaan onnistuneesti täytäntöön ja että tilintarkastustuomioistuin antaa lausunnon sen tuloksista; toteaa, että rajan vetäminen kansallisten rahoitusviranomaisten suvereenin toimivallan ja yhteisyrityksen toimivallan välille voi tuottaa vaikeuksia; kehottaa yhteisyritystä antamaan ensimmäisen väliarviointikertomuksen toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta;

7.  panee merkille, että yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2013 alustavaan toimintatalousarvioon sisältyi 115 600 000 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 59 700 000 euroa maksumäärärahoja; toteaa, että vuoden lopussa hallintoneuvosto hyväksyi lisätalousarvion, jolla maksusitoumusmäärärahoja lisättiin 170 000 000 euroon ja maksumäärärahoja vähennettiin 36 100 000 euroon, joten operatiivisten maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 100 prosenttia, kun se maksumäärärahojen kohdalla oli 95 prosenttia;

8.  on huolissaan siitä, että tiedot arvioinnista, joka koskee osakasvaltioiden ja AENEAS-järjestön rahoitusosuuksien suhdetta unionin maksujen tosiasialliseen tasoon, ovat niukat; huomauttaa, että saatujen tietojen mukaan osakasvaltioiden rahoitusosuus on alle 1,8‑kertainen, toisin kuin yhteisyrityksen säännöissä edellytetään; kehottaa yhteisyritystä toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kertomuksen kaikkien muiden osakkaiden kuin komission rahoitusosuuksista, mukaan lukien arviointisääntöjen soveltaminen, sekä komission arvion;

9.  pyytää yhteisyritystä toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kertomuksen jo loppuun saatettujen hankkeiden sosioekonomisista hyödyistä; pyytää toimittamaan kyseisen kertomuksen yhteydessä vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle myös komission arvion;

Sisäisen valvonnan järjestelmät

10.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) tarkasti vuonna 2013 avustusten hallinnointiprosessin riittävyyden ja vaikuttavuuden ja katsoi, että käytössä olevilla toimenpiteillä saavutetaan kohtuullinen varmuus; toteaa, että kertomuksessa annettiin useita suosituksia ja yhteisyritys ryhtyi toimiin kahden keskeisen suosituksen osalta, jotka koskevat dokumentoidun prosessin luomista asiantuntijoiden valintaa varten ja käyttöoikeuksien valvontaa;

11.  panee merkille, että IAS teki yhteisyrityksestä ja Clean Sky-, ARTEMIS-, FCH- ja IMI-yhteisyrityksistä tietoteknisen riskinarvioinnin, joka koski niiden yhteisiä tietoteknisiä infrastruktuureja; panee merkille, että loppuraportissa mainittiin tarve virallistaa tietotekniikan alan turvallisuusperiaatteet ja sisällyttää tietotekniikan alan palveluntarjoajien kanssa tehtäviin sopimuksiin tarkat menettelyt;

12.  panee merkille, että seitsemättä puiteohjelmaa koskevassa päätöksessä säädetään seuranta- ja raportointijärjestelmästä, joka kattaa tutkimustulosten suojan, levityksen ja siirron; toteaa, että yhteisyritys on kehittänyt tätä varten menettelyjä, joiden avulla seurataan tutkimustulosten suojaamista ja levitystä hankkeiden eri vaiheissa; panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta huolestuneena merkille, että seurantaa on vielä kehitettävä, jotta se vastaisi täysin päätöksen säännöksiä;

13.  panee merkille, että komissio teki syyskuun 2012 ja helmikuun 2013 välisenä aikana toisen väliarviointinsa, jossa yhteisyritystä ja ARTEMIS-yhteisyritystä arvioitiin tarkoituksenmukaisuuden, vaikuttavuuden, tehokkuuden ja tutkimusten laadun kannalta; panee merkille, että arviointiraportti julkaistiin toukokuussa 2013 ja siinä esitettiin yhteisyritykselle useita suosituksia; muistuttaa, että suositukset koskivat hankearviointien tehokkuutta, toimenpiteitä, jotka olisi toteutettava, jotta hankesalkku vastaisi paremmin unionin strategisia tavoitteita, ja hankkeiden vaikutuksen ja onnistumisen mittaamiseen tarkoitettuja asianmukaisia muuttujia;

Ehdotuspyyntömenettelyt

14.  toteaa, että kaksi viimeisintä ehdotuspyyntömenettelyä käynnistettiin vuonna 2013 ja yhteisyritys saattoi niiden yhteydessä käyttää jäljellä olevat 170 000 000 euroa;

Oikeusperusta

15.  ottaa huomioon, että unionin yleiseen talousarvioon sovellettava uusi varainhoitoasetus hyväksyttiin 25. lokakuuta 2012 ja se tuli voimaan 1. tammikuuta 2013, mutta uuden varainhoitoasetuksen 209 artiklassa tarkoitettuja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvia elimiä koskeva varainhoidon puiteasetus tuli voimaan vasta 8. helmikuuta 2014; huomauttaa, että yhteisyrityksen varainhoitoa koskevia säännöksiä ei ole ECSEL-yhteisyritykseen yhdistymisen vuoksi tarkistettu varainhoidon puiteasetuksen huomioon ottamiseksi;

16.  panee merkille parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman(1) ja myöhemmän poliittisen yhteisymmärryksen yhteisyritysten erillisestä vastuuvapaudesta varainhoitoasetuksen 209 artiklan mukaisesti;

17.  kehottaa jälleen tilintarkastustuomioistuinta esittämään kattavan ja asianmukaisen taloudellisen arvion yhteisyrityksen oikeuksista ja velvoitteista aina siihen saakka, kun ECSEL-yhteisyritys aloittaa toimintansa;

Eturistiriitojen ehkäiseminen ja hallinta sekä avoimuus

18.  toteaa, että yhteisyritys on ottanut käyttöön kattavat toimenpiteet, joilla se ehkäisee eturistiriitoja, ja julkaissut asiaa koskevat säännöt verkkosivustollaan; panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että tältä osin olisi vielä harkittava parannuksia, esimerkiksi kaikki eturistiriitoihin liittyvät tiedot sisältävän tietokannan perustamista;

19.  kehottaa yhteisyritystä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle eturistiriitoja koskevan tietokannan edistymisestä;

20.  muistuttaa, että vastuuvapauden myöntävä viranomainen on pyytänyt aiemmin tilintarkastustuomioistuinta laatimaan erityiskertomuksen yhteisyritysten valmiudesta varmistaa yhdessä yksityisten kumppaniensa kanssa unionin tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin ohjelmien tuottama lisäarvo ja niiden tehokas täytäntöönpano.

(1) EUVL L 163, 29.5.2014, s. 21.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö