Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2135(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0104/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0104/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.56
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0165

Usvojeni tekstovi
PDF 419kWORD 97k
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg
Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće ENIAC
P8_TA(2015)0165A8-0104/2015
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013. (2014/2135(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013., zajedno s odgovorima zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija , koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti zajedničko poduzeće za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05306/2015 – C8–0049/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 72/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju zajedničkog poduzeća ENIAC(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL(6), a posebno njezin članak 1. stavak 2. i članak 12.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(7),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(8),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0104/2015),

1.  odgađa svoju Odluku o razrješnici izvršnom direktoru zajedničkog poduzeća ECSEL za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru zajedničkog poduzeća ECSEL, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 452, 16.12.2014., str. 26.
(2) SL C 452, 16.12.2014., str. 27.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 30, 4.2.2008., str. 21.
(6) SL L 169, 7.6.2014., str. 152.
(7) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(8) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.


2.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o zaključenju poslovnih knjiga zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013. (2014/2135(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013., zajedno s odgovorima zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija , koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti zajedničko poduzeće za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05306/2015 – C8–0049/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 72/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju zajedničkog poduzeća ENIAC(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL(6), a posebno njezin članak 1. stavak 2. i članak 12.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(7),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(8),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0104/2015),

1.  odgađa zaključenje poslovnih knjiga zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru zajedničkog poduzeća ENIAC, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 452, 16.12.2014., str. 26.
(2) SL C 452, 16.12.2014., str. 27.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 30, 4.2.2008., str. 21.
(6) SL L 169, 7.6.2014., str. 152.
(7) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(8) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.


3.Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio odluke o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013. (2014/2135(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0104/2015),

A.  budući da je zajedničko poduzeće ENIAC („Zajedničko poduzeće”) osnovano 20. prosinca 2007. na razdoblje od 10 godina radi utvrđivanja i provedbe „programa istraživanja” za razvoj ključnih znanja u nanoelektronici za razna područja primjene;

B.  budući da je Zajedničkom poduzeću u srpnju 2010. dodijeljena financijska neovisnost;

C.  budući da su članovi osnivači Zajedničkog poduzeća Unija, koju predstavljaju Komisija, Belgija, Njemačka, Estonija, Irska, Grčka, Španjolska, Francuska, Italija, Nizozemska, Poljska, Portugal, Švedska i Ujedinjena Kraljevina te Udruga za europske aktivnosti u području nanoelektronike (AENEAS);

D.  budući da maksimalni doprinos Unije Zajedničkom poduzeću za razdoblje od 10 godina iznosi 450 000 000 EUR te se isplaćuje iz proračuna Sedmog okvirnog programa za istraživanje;

E.  budući da udruga AENEAS treba uplatiti doprinos od najviše 30 000 000 EUR za tekuće troškove Zajedničkog poduzeća, a države članice trebaju dati doprinose u naravi tekućim troškovima i pružiti financijske doprinose u iznosu najmanje 1,8 puta većem od doprinosa Unije;

F.  budući da su zajednička poduzeća ARTEMIS i ENIAC udružena s ciljem stvaranja zajedničke tehnološke inicijative za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL) koja je započela s djelovanjem u lipnju 2014. i trajat će 10 godina;

G.  budući da je izvješće Suda za financijsku godinu 2013. sastavljeno prema načelu trajnosti poslovanja;

Proračunsko i financijsko upravljanje

1.  primjećuje da je Revizorski sud („Sud”) u svom Izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2013. („Izvješće Suda”) naveo da godišnja računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća u svim značajnim aspektima pošteno prikazuje financijsko stanje Zajedničkog poduzeća na dan 31. prosinca 2013. te rezultate poslovanja i novčane tokove za tu dovršenu godinu, u skladu s odredbama njegovih financijskih pravila i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

2.  duboko je zabrinut zbog toga što je Sud treću godinu zaredom iznio uvjetno mišljenje o zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija prikazanih u godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji zbog toga što nije mogao zaključiti pruža li ili ne strategija za ex post revizije, koja se uvelike oslanja na nacionalna tijela za financiranje u pogledu revizije zahtjeva za povrat troškova projekata, dostatno jamstvo s obzirom na zakonitost i pravilnost osnovnih transakcija; smatra da je tim uvjetnim mišljenjem dovedena u pitanje spremnost Zajedničkog poduzeća da ostvari učinkovitost u skladu s načelom „vrijednost za novac”;stoga poziva Zajedničko poduzeće da tijelu nadležnom za davanje razrješnice podnese izvještaj o svojoj strategiji brze promjene sadašnje prakse;

3.  napominje da Sud smatra da dostupne informacije o provedbi strategije Zajedničkog poduzeća za ex post revizije nisu bile dostatne da Sud zaključi je li to ključno sredstvo kontrole djelotvorno; ponavlja svoj poziv Sudu da preko svojih neovisnih revizija iznese tijelu nadležnom za davanje razrješnice svoje mišljenje o zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija prikazanih u godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća;

4.  podsjeća na to da je Zajedničko poduzeće donijelo strategiju za ex post revizije 2010. i da je njezina primjena započela 2011.; napominje da je revizija zahtjeva za povrat troškova projekata delegirana nacionalnim tijelima država članica za financiranje; prima na znanje da se strategija Zajedničkog poduzeća za ex post revizije oslanja na nacionalna tijela za financiranje u pogledu revizije zahtjeva za povrat troškova projekata;

5.  nadalje napominje da je Zajedničko poduzeće provelo ograničen pregled zahtjeva za povrat troškova tijekom 2012. u kojem je zaključeno da je stopa pogreške u programu manja od 2 %; napominje da je mišljenje Suda da tim postupkom nisu obuhvaćene revizije i on nije pružio jamstvo o pravilnosti pregledanih zahtjeva za povrat troškova;

6.  potvrđuje na temelju navoda Zajedničkog poduzeća da je podnesen akcijski plan kojim se nastoje ukloniti nedostaci koje je Sud utvrdio u svom uvjetnom mišljenju; potvrđuje da je zaprimio posljednje izvješće Zajedničkog poduzeća u pogledu provedbe ex post revizije u Zajedničkom poduzeću; čeka mišljenje Suda o novoj predloženoj formuli za izračun procijenjene stope preostale pogreške u transakcijama Zajedničkog poduzeća; prima na znanje da je provedba akcijskog plana započela 2014. godine; sa zanimanjem iščekuje uspješnu provedbu cijelog akcijskog plana i mišljenje Suda o njegovu ishodu; ističe da bi se u pogledu razgraničenja ovlasti nacionalnih tijela za financiranje i ovlasti Zajedničkog poduzeća mogle pojaviti poteškoće; poziva Zajedničko poduzeće da podnese izvješće o prvom privremenom ocjenjivanju o provedbi akcijskog plana;

7.  prima na znanje da je operativni proračun Zajedničkog poduzeća za 2013. izvorno obuhvaćao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 115 600 000 EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 59 700 000 EUR; napominje da je upravni odbor donio izmjenu proračuna na kraju godine, čime su odobrena sredstva za preuzimanje obveza povećana na 170 000 000 EUR, a odobrena sredstva za plaćanja smanjena na 36 100 000 EUR, što je dovelo do stope izvršenja za operativna odobrena sredstva za preuzimanje obveza od 100 % i stope izvršenja za odobrena sredstva za plaćanja od 95 %;

8.  zabrinut je zbog ograničenih informacija o ocjenjivanju doprinosa država članica i AENEAS-a koji je u skladu sa stvarnom razinom plaćanja Unije; u skladu sa zaprimljenim informacijama doprinos država članica manji je od razine od 1,8 kako se zahtijeva statutom Zajedničkog poduzeća; poziva Zajedničko poduzeće da tijelu nadležnom za davanje razrješnice podnese izvještaj o doprinosima svih članova koji nisu Komisija, kao i o primjeni pravila o ocjenjivanju, zajedno s procjenom Komisije;

9.  poziva Zajedničko poduzeće da tijelu nadležnom za davanje razrješnice podnese izvještaj o društveno-gospodarskim prednostima već završenih projekata; poziva da se taj izvještaj zajedno s procjenom Komisije dostavi tijelu nadležnom za davanje razrješnice;

Sustavi unutarnje kontrole

10.  potvrđuje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju 2013. godine revidirala prikladnost i djelotvornost postupka upravljanja bespovratnim sredstvima i zaključila da postupci koji se primjenjuju pružaju razumna jamstva; primjećuje da izvješće sadrži niz preporuka od kojih je Zajedničko poduzeće razmotrilo dvije glavne koje se odnose na uspostavljanje dokumentiranoga procesa za odabir stručnjaka i na nadzor nad pravima pristupa;

11.  prima na znanje da je Zajedničko poduzeće, zajedno sa zajedničkim poduzećima Clean Sky, Artemis, FCH i IMI, bilo predmetom procjene informatičkog rizika koju je Služba za unutarnju reviziju izvršila nad zajedničkom informatičkom infrastrukturom koju dijele; napominje da je prema izvješću potrebno oblikovati sigurnosne politike IT-a te da je budućim ugovorima potrebno detaljno urediti postupke s pružateljima usluga IT-a;

12.  prima na znanje da je Odlukom o Sedmom okvirnom programu uspostavljen sustav praćenja i izvješćivanja koji se odnosi na zaštitu, širenje i prijenos rezultata istraživanja; ustanovljuje da je Zajedničko poduzeće u tom smislu razvilo postupke za praćenje zaštite i širenja rezultata istraživanja u različitim fazama projekta; na temelju izvješća Suda sa zabrinutošću primjećuje daljnju potrebu za razvojem kako bi se u potpunosti ispunile odredbe Odluke;

13.  potvrđuje da je između rujna 2012. i veljače 2013. Komisija provela drugu prijelaznu evaluaciju kako bi se procijenila relevantnost, djelotvornost, učinkovitost i kvaliteta istraživanja koje provode Zajedničko poduzeće i zajedničko poduzeće ARTEMIS; prima na znanje da je izvješće objavljeno u svibnju 2013. i da je sadržavalo nekoliko preporuka za Zajedničko poduzeće; podsjeća na to da se mjere odnose na učinkovitost pregleda projekata, na mjere koje je potrebno poduzeti za poboljšanje usklađenosti portfelja projekata sa strateškim ciljevima Unije te na prikladne mjerne podatke za mjerenje učinka i uspješnosti njegovih projekata;

Pozivi na podnošenje prijedloga

14.  potvrđuje da su posljednja dva poziva na podnošenje prijedloga pokrenuta 2013. godine i da su Zajedničkom poduzeću omogućila da upotrijebi preostalih 170 000 000 EUR;

Pravni okvir

15.  uzima u obzir da je nova Financijska uredba koja se primjenjuje na opći proračun Unije donesena 25. listopada 2012. te je stupila na snagu 1. siječnja 2013., dok je ogledna financijska uredba za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. nove Financijske uredbe stupila na snagu tek 8. veljače 2014. godine; napominje da financijska pravila Zajedničkog poduzeća nisu izmijenjena kako bi se njima uzela u obzir ogledna financijska uredba zbog udruživanja u zajedničko poduzeće ECSEL;

16.  prima na znanje zajedničku izjavu Parlamenta, Vijeća i Komisije(1) te politički sporazum koji je uslijedio o odvojenoj razrješnici za Zajedničko poduzeće u skladu s člankom 209. Financijske uredbe;

17.  ponavlja svoj poziv Sudu da predstavi potpunu i primjerenu financijsku procjenu prava i obveza Zajedničkog poduzeća za razdoblje do datuma početka djelovanja zajedničkog poduzeća ECSEL;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa te transparentnost

18.  potvrđuje da je Zajedničko poduzeće poduzelo opsežne mjere da spriječi sukobe interesa te ih je objavilo na svojim internetskim stranicama; na temelju Izvješća Suda napominje da bi trebalo razmotriti dodatna poboljšanja kao što je uspostavljanje baze podataka kojom će se obuhvatiti sve informacije o sukobima interesa;

19.  poziva Zajedničko poduzeće da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o napretku u pogledu baze podataka o sukobima interesa;

20.  podsjeća na to da je tijelo nadležno za davanje razrješnice prethodno zatražilo da Sud sastavi posebno izvješće o mogućnostima zajedničkih poduzeća, zajedno s njihovim privatnim partnerima, kako bi se osigurali dodana vrijednost i djelotvorno izvršavanje programa Unije na područjima istraživanja, tehnološkog razvoja i demonstracijskih programa.

(1) SL L 163, 29.5.2014., str. 21.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti