Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2135(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0104/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0104/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.56
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0165

Elfogadott szövegek
PDF 357kWORD 101k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg
2013. évi mentesítés: ENIAC Közös Vállalkozás
P8_TA(2015)0165A8-0104/2015
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az ENIAC közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2014/2135(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ENIAC közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az ENIAC közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel a 2007. december 20-i, az „ENIAC közös vállalkozás” létrehozásáról szóló 72/2008/EK tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 561/2014/EK tanácsi rendeletre(6), és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére, valamint 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(7),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(8),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0104/2015),

1.  elhalasztja a határozathozatalt az ECSEL közös vállalkozás igazgatója számára az ENIAC közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan adandó mentesítésről;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 452., 2014.12.16., 26. o.
(2) HL C 452., 2014.12.16., 27. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 30., 2008.02.04., 21. o.
(6) HL L 169., 2014.7.6., 152. o.
(7) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(8) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


2.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az ENIAC közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2014/2135(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ENIAC közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az ENIAC közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel a 2007. december 20-i, az „ENIAC közös vállalkozás” létrehozásáról szóló 72/2008/EK tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 561/2014/EK tanácsi rendeletre(6), és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére, valamint 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(7),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(8),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0104/2015),

1.  elhalasztja az ENIAC közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 452., 2014.12.16., 26. o.
(2) HL C 452., 2014.12.16., 27. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 30., 2008.2.4., 21. o.
(6) HL L 169., 2014.7.6., 152. o.
(7) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(8) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


3.Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása az ENIAC közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2014/2135(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ENIAC közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0104/2015),

A.  mivel az ENIAC közös vállalkozást (a továbbiakban: „a közös vállalkozást”) 2007. december 20-án hozták létre 10 éves időtartamra, hogy a nanoelektronikai szempontból alapvető kompetenciák különféle alkalmazási területeken történő fejlesztésének érdekében kutatási ütemtervet szabjon meg és hajtson végre;

B.  mivel a közös vállalkozás 2010 júliusában pénzügyi autonómiát kapott;

C.  mivel a közös vállalkozás alapító tagjai a Bizottság által képviselt Európai Unió, Belgium, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Svédország és az Egyesült Királyság, továbbá az Európai Nanoelektronikai Tevékenységeket Összefogó Egyesület (AENEAS);

D.  mivel a közös vállalkozáshoz az Unió a tízéves időszak alatt – a hetedik kutatási keretprogram költségvetéséből – legfeljebb 450 000 000 euróval járul hozzá;

E.  mivel az AENEAS legfeljebb 30 000 000 euróval járul hozzá a közös vállalkozás működési költségeihez, továbbá a tagállamok természetbeni hozzájárulásokat nyújtanak a működési költségekhez és az uniós hozzájárulás legalább 1,8-szeresét kitevő pénzügyi hozzájárulást biztosítanak;

F.  mivel az ARTEMIS és az ENIAC Közös Vállalkozások összeolvadásával létrehozták a Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek közös technológiai kezdeményezését (ECSEL KTK), amely 2014 júniusában kezdte meg működését, 10 éves időtartamra;

G.  mivel a Számvevőszék 2013-as pénzügyi évre vonatkozó jelentése a folytonosság elve alapján készült;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megjegyzi, hogy az Európai Számvevőszék (a továbbiakban: „a Számvevőszék”) a közös vállalkozás éves beszámolójáról szóló jelentésében (a továbbiakban: „a számvevőszéki jelentés”) megállapítja, hogy a közös vállalkozás 2013-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és pénzügyi szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a 2013. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve a tárgyévben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét;

2.  mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Számvevőszék – immár a harmadik egymást követő évben – korlátozó véleményt adott ki a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről, mivel az éves beszámolók alapján nem tudta megállapítani, hogy az utólagos ellenőrzési stratégia – amely nagymértékben támaszkodik a projektekkel kapcsolatos költségigénylések nemzeti finanszírozó hatóságok általi ellenőrzésére – megfelelő biztosítékot nyújt az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről; úgy véli, hogy a korlátozó vélemény kétséget ébreszt afelől, hogy a közös vállalkozás valóban törekszik-e a hatékony és eredményes működésre, a költséghatékonyság jegyében; ezért sürgeti a közös vállalkozást, hogy nyújtson be jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak a jelenlegi gyakorlatok gyors átalakításának stratégiájáról;

3.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék véleménye szerint a közös vállalkozás utólagos ellenőrzési stratégiájának végrehajtásáról rendelkezésre álló információk nem elégendőek ahhoz, hogy a Számvevőszék meg tudja állapítani, hogy ez a fő kontrollmechanizmus eredményesen működik-e; ismételten felhívja a Számvevőszéket, hogy független ellenőrzései révén tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a közös vállalkozás beszámolójának alapjául szolgáló műveletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről kialakított véleményéről;

4.  emlékeztet arra, hogy a közös vállalkozás 2010-ben utólagos ellenőrzésre vonatkozó stratégiát fogadott el, melynek végrehajtása 2011-ben kezdődött meg; megjegyzi, hogy a projektekkel kapcsolatos költségigénylések ellenőrzésével a tagállamok nemzeti finanszírozó hatóságait bízták meg; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás utólagos ellenőrzési stratégiája a tagállamok nemzeti finanszírozó hatóságaira támaszkodik a projektek költségigényléseinek ellenőrzésében;

5.  megjegyzi továbbá, hogy a közös vállalkozás 2012-ben elvégezte a költségigénylések korlátozott felülvizsgálatát, és arra a következtetésre jutott, hogy a programon belüli hibaarány 2% alatti; megjegyzi, hogy a Számvevőszék véleménye szerint a gyakorlat nem foglalt magában könyvvizsgálói ellenőrzéseket, és nem garantálja a felülvizsgált költségigénylések szabályosságát;

6.  a közös vállalkozás tájékoztatása alapján megállapítja, hogy cselekvési tervet nyújtottak be, amelynek célja a Számvevőszék korlátozó véleményében feltárt hiányosságok orvoslása; tudomásul veszi, hogy megkapta a közös vállalkozástól az utólagos ellenőrzések végrehajtására vonatkozó legfrissebb tájékoztatást; várja a Számvevőszék véleményét a közös vállalkozás tranzakciói becsült fennmaradó hibaarányának kiszámítására javasolt új képletről; tudomásul veszi, hogy a cselekvési terv megvalósítása 2014-ben vette kezdetét; várakozással tekint a cselekvési terv teljes egészének végrehajtása, valamint a Számvevőszék annak eredményeiről készített véleménye elébe; rámutat arra, hogy ütközési pontok merülhetnek fel a nemzeti finanszírozó hatóságok szuverén hatáskörei és a közös vállalkozás hatásköre között; felhívja a közös vállalkozást, hogy nyújtsa be a cselekvési terv végrehajtására vonatkozó első időközi értékelést;

7.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2013-ra vonatkozó működési költségvetése eredetileg 115 600 000 euró kötelezettségvállalási előirányzatot és 59 700 000 euró kifizetési előirányzatot tartalmazott, megállapítja, hogy az Igazgatótanács költségvetés-módosítást fogadott el az év végén, a kötelezettségvállalási előirányzatokat 170 000 000 EUR-ra, a kifizetési előirányzatokat pedig 36 100 000 EUR-ra csökkentve, és ennek eredményeként az operatív kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya 100%, a kifizetési előirányzatok esetében pedig 95%;

8.  aggódik amiatt, hogy kevés információ áll rendelkezésre a tagállamok és az AENEAS hozzájárulásainak értékeléséről, az Unió tényleges kifizetései szintjéhez viszonyítva; rámutat, hogy a kapott információ alapján a tagállamok hozzájárulása a közös vállalkozás statútuma által előírt 1,8-szoros szorzó alatt van; felhívja a közös vállalkozást, hogy nyújtson be jelentést a mentesítésért felelős hatóság részére az összes tag hozzájárulásáról, a Bizottság kivételével, beleértve az értékelési szabályok alkalmazását, a Bizottság értékelésével együtt;

9.  felhívja a közös vállalkozást, hogy nyújtson be jelentést a mentesítésért felelős hatóság részére a már befejezett projektek társadalmi-gazdasági előnyeiről; kéri, hogy a mentesítésért felelős hatóság a Bizottság értékelésével együtt kapja meg ezt a jelentést;

Belső kontrollrendszerek

10.  megállapítja, hogy 2013-ban a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata ellenőrizte a támogatáskezelési folyamat megfelelőségét és eredményességét, és arra a megállapításra jutott, hogy az alkalmazott eljárások kellő bizonyosságot nyújtanak; megjegyzi, hogy a jelentés számos ajánlást tartalmaz, közülük a kettő legfontosabbal a közös vállalkozás már foglalkozott, ezek a szakértők kiválasztására és a hozzáférési jogok feletti ellenőrzésre irányuló dokumentált eljárás kialakítására vonatkoztak;

11.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozásnál – a Tiszta Égbolt, az Artemis, az FCH és az IMI közös vállalkozással együtt – a Belső Ellenőrzési Szolgálat elvégezte a közös informatikai infrastruktúrára vonatkozó informatikai kockázatértékelést; a jelentés alapján megállapítja, hogy formalizálni kell az informatikai biztonsági szabályokat és az informatikai szolgáltatókkal kötött jövőbeli szerződéseknek részletes eljárásokat kell tartalmazniuk;

12.  tudomásul veszi, hogy a hetedik keretprogramról szóló határozat egy a kutatási eredmények védelmére, terjesztésére és átadására vonatkozó monitoring- és beszámolási rendszert hoz létre; megállapítja, hogy a közös vállalkozás e tekintetben eljárásokat dolgozott ki annak érdekében, hogy a projektek különböző szakaszaiban figyelemmel lehessen kísérni a kutatási eredmények védelmét és terjesztését; aggodalommal veszi tudomásul a Számvevőszék jelentéséből, hogy az irányelv rendelkezéseinek való maradéktalan megfelelés érdekében további fejlesztésekre van szükség;

13.  tudomásul veszi, hogy 2012 szeptembere és 2013 februárja között a Bizottság második időközi értékelést végzett a közös vállalkozás és az ARTEMIS közös vállalkozás vonatkozásában a relevancia, az eredményesség, a hatékonyság és a kutatás minősége tekintetében; tudomásul veszi, hogy a 2013 májusában kiadott jelentés több ajánlást is tartalmazott a közös vállalkozás számára; emlékeztet arra, hogy ezek az ajánlások a projektek felülvizsgálatának hatékonyságára, a projekt-portfolió az európai stratégiai célkitűzésekhez való igazításának javítását célzó intézkedésekre, valamint a projektek hatásának és sikerének mérésére szolgáló mutatók megfelelőségére vonatkoznak;

Pályázati felhívások

14.  megállapítja, hogy az utolsó két pályázati felhívást 2013-ban írták ki, ami lehetővé tette a közös vállalkozás számára a fennmaradó 170 000 000 EUR felhasználását.

Jogi keret

15.  figyelembe veszi, hogy az Unió általános költségvetésére alkalmazandó új költségvetési rendeletet 2012. október 25-én fogadták el és az 2013. január 1-jén lépett hatályba, az új költségvetési rendelet 209. cikkében szereplő, a köz- és magánszféra közötti partnerségekre vonatkozó pénzügyiszabályzat-minta azonban csak 2014. február 8-án lépett hatályba; megjegyzi, hogy az ECSEL közös vállalkozásba történő beolvadás miatt a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatát nem módosították úgy, hogy az figyelembe vegye a pénzügyi szabályzati modellt;

16.  tudomásul veszi a Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozatát(1), valamint a költségvetési rendelet 209. cikkének megfelelően a közös vállalkozásokra vonatkozó külön mentesítésről szóló azt követő politikai megállapodást;

17.  megismétli a Számvevőszékhez intézett kérését, hogy készítsen teljes és megfelelő pénzügyi jelentést a közös vállalkozás jogairól és kötelességeiről, addig a dátumig, amikor az ECSEL közös vállalkozás megkezdte tevékenységét;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

18.  elismeri, hogy a közös vállalkozás átfogó intézkedéseket tett az összeférhetetlenségek kiküszöbölésére és azokat honlapján közzétette; a Számvevőszék jelentése alapján megállapítja, hogy további fejlesztéseket is fontolóra kell venni, mint például az összeférhetetlenséggel kapcsolatos információkat tartalmazó adatbázis létrehozását;

19.  felhívja a közös vállalkozást, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az összeférhetetlenséggel kapcsolatos adatbázis előrehaladásáról;

20.  emlékeztet arra, hogy a mentesítésért felelős hatóság korábban már felkérte a Számvevőszéket, hogy készítsen különjelentést a közös vállalkozások kapacitásairól – magánpartnereikkel együtt – az uniós kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs programok hozzáadott értékének és hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében.

(1) HL L 163., 2014.5.29., 21. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat