Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2134(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0112/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0112/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.57
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0166

Elfogadott szövegek
PDF 360kWORD 97k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg
2013. évi mentesítés: Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás
P8_TA(2015)0166A8-0112/2015
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2014/2134(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló, 2008. május 30-i 521/2008/EK tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 559/2014/EU tanácsi rendeletre(6), és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére, valamint 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(7),

–  tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(8),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0112/2015),

1.  mentesítést ad a Második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás ügyvezető igazgatója számára az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a Számvevőszéknek, és gondoskodjon azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételről (L sorozat).

(1) HL C 452., 2014.12.16., 67. o.
(2) HL C 452., 2014.12.16., 68. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 153., 2008.6.12., 1. o.
(6) HL L 169., 2014.6.7., 108. o.
(7) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(8) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


2.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2014/2134(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló, 2008. május 30-i 521/2008/EK tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 559/2014/EU tanácsi rendeletre(6), és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére, valamint 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(7),

–  tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(8),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0112/2015),

1.  jóváhagyja az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 452., 2014.12.16., 67. o.
(2) HL C 452., 2014.12.16., 68. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 153., 2008.6.12., 1. o.
(6) HL L 169., 2014.6.7., 108. o.
(7) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(8) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


3.Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2014/2134(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0112/2015),

A.  mivel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozást 2008 májusában hozta létre az 521/2008/EK rendelet a köz- és magánszféra közötti partnerségként a 2017. december 31-ével záródó időszakra, hogy a piaci alkalmazások fejlesztésére összpontosítson, és ezáltal elősegítse az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológia mielőbbi bevezetésére tett további ipari erőfeszítéseket;

B.  mivel a Közös Vállalkozás tagjai a Bizottság által képviselt Európai Unió, az Európai Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiával Foglalkozó Közös Technológiai Kezdeményezés Ipari Csoport (a továbbiakban: ipari csoport) és az N.ERGHY Kutatási Csoport (a továbbiakban: kutatási csoport);

C.  mivel a közös vállalkozáshoz az Unió a teljes időszak alatt – a hetedik kutatási keretprogram költségvetéséből – legfeljebb 470 000 000 euróval járul hozzá, amelyből a működési költségekhez rendelt arány nem haladhatja meg a 20 000 000 eurót;

D.  mivel az ipari csoport hozzájárulása a becslések szerint a működési költségek 50%-a, a kutatási csoport hozzájárulása pedig a működési költségek tizenketted része, és mindkettőnek legalább az uniós támogatással egyenértékű természetbeni hozzájárulást kell biztosítania az operatív költségekhez;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék véleménye szerint a közös vállalkozás 2013-as éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatának előírásaival összhangban tükrözi a 2013. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve a tárgyévben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét;

2.  megjegyzi továbbá, hogy a közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 74,5 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzatot és 69,7 millió EUR kifizetési előirányzatot tartalmazott; megjegyzi ezenkívül, hogy a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok felhasználási aránya 98,9%, illetve 56,7%-os volt; felhívja a figyelmet arra, hogy a kifizetési előirányzatok szintje az előző évhez képest alacsonyabb, amit három projekt finanszírozásának elhalasztása magyaráz;

Pályázati felhívások

3.  kiemeli, hogy 2013. december 31-én a Közös Vállalkozási program öt éves pályázati felhívás (2008‒2012) nyomán 130 támogatási megállapodást tartalmazott; megjegyzi, hogy ezek a támogatások a Közös Vállalkozás kutatási tevékenységeire vonatkozó 452,5 millió eurós maximális uniós hozzájárulás 81%-át, 365 millió eurót tesznek ki;

4.  megjegyzi, hogy a 2013-1-es pályázati felhívás nyomán további 23 támogatási megállapodást írtak alá, illetve további két megállapodás született a 2013-2-es pályázati felhívás elindítása kapcsán, 75 200 000, illetve 7 000 000 EUR értékben;

5.  sürgeti a közös vállalkozást, hogy nyújtson be jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak a Bizottságon kívüli összes többi tag hozzájárulásairól, beleértve az értékelési módszerek alkalmazását, a Bizottság értékelésével együtt;

Jogi keret

6.  megállapítja, hogy az Unió általános költségvetésére alkalmazandó új költségvetési rendeletet 2012. október 25-én fogadták el és az 2013. január 1-jén lépett hatályba, az új költségvetési rendelet 209. cikkében szereplő, a köz- és magánszféra közötti partnerségekre vonatkozó pénzügyiszabályzat-minta azonban csak 2014. február 8-án lépett hatályba; tudomásul veszi, hogy e változások figyelembevétele érdekében a Közös Vállalkozás pénzügyi szabályzatát 2014. június 30-án módosították;

7.  tudomásul veszi a Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozatát(1), valamint a költségvetési rendelet 209. cikke szerinti közös vállalkozásokra vonatkozó külön mentesítésről szóló, a nyilatkozatot követően elért politikai megállapodást;

8.  felhívja a Számvevőszéket, hogy készítsen teljes és megfelelő pénzügyi értékelést a közös vállalkozás jogairól és kötelezettségeiről a Második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás tevékenységének megkezdéséig tartó időszakra vonatkozóan;

Belső ellenőrzési rendszerek

9.  megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatának/a belső ellenőrzési részlegnek a Közös Vállalkozásra vonatkozó 2011–2013-as stratégiai terve alapján a Közös Vállalkozás belső ellenőrzési részlege 2013-ban ellenőrizte a támogatáskezeléssel kapcsolatos tárgyalásokat, a szerződéskötéseket és az előfinanszírozást, valamint számos egyéb, bizonyosságot nyújtó és tanácsadási szolgáltatásokat is végzett;

10.  aggasztónak tartja, hogy a támogatáskezelésre vonatkozó zárójelentés szerint csökkenteni kell a támogatások odaítéléséhez szükséges átfutási időt és a tárgyalások lezárásához szükséges időt, továbbá egyértelműbbé kell tenni a Közös Vállalkozásnak a pénzügyi életképességre vonatkozó ellenőrzési eljárásainak egyes szempontjait; tudomásul veszi az ezen ajánlások végrehajtását célzó cselekvési terv kidolgozását, továbbá figyelembe véve a Horizont 2020 szerinti új jogi környezet és szabályozás hatásait, sürgeti a Közös Vállalkozást, hogy tájékoztassa a mentesítési hatóságot megvalósításának eredményeiről;

11.  megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata informatikai kockázatelemzést végzett a Közös Vállalkozás, valamint az ARTEMIS, a Tiszta Égbolt, az Eniac és az IMI Közös Vállalkozások által használt közös informatikai infrastruktúrákról;

12.  tudomásul veszi a Közös Vállalkozás által hozott olyan konkrét intézkedéseket az összeférhetetlenség megelőzésére az érintettek három legfontosabb csoportja (az irányítótestület tagjai, a szakértők és az alkalmazottak) tekintetében, mint az összeférhetetlenség egyértelmű meghatározása, valamint a kapcsolódó információkat tartalmazó adatbázis és az információk kezelésére vonatkozó folyamat; megjegyzi, hogy az a konkrét intézkedésekre vonatkozó írásbeli eljárást 2014 novemberében nyújtották be az irányítótestületnek; tudomásul veszi, hogy a Bizottság, annak érdekében, hogy a téma horizontális jellege miatt harmonizált intézkedési keretet tudjon biztosítani, kérte a konkrét intézkedések elfogadásának elhalasztását; felhívja a Közös Vállalkozást, hogy gyorsan fogadja el a konkrét intézkedéseket;

13.  felhívja a figyelmet arra, hogy 2012 novembere és 2013 májusa között a Bizottság elvégezte a közös vállalkozás második időközi értékelését; megjegyzi, hogy a jelentés számos ajánlást tartalmaz, például további források hozzárendelése az operatív feladatokhoz az igazgatási feladatkörök más közös vállalkozásokkal történő megosztása révén és/vagy ezeknek a Bizottság részlegeihez történő visszahelyezésével, továbbá fokozottabb összpontosítás a közös vállalkozás Horizont 2020 keretében történő folytatására vonatkozó kutatási stratégiára a három alapelvvel összhangban (igazodás az uniós szakpolitikákhoz; azok a területek, amelyeken Európa vezető szerepre tett vagy tehet szert; az ágazat változó igényeihez való alkalmazkodás), valamint a változásra való képesség fokozása; tudomásul veszi, hogy e szempontok megvalósítása érdekében a közös vállalkozás jelenleg végzi a cselekvési terv felülvizsgálatát;

Monitoring és jelentéstétel

14.  tudomásul veszi, hogy a hetedik keretprogramról szóló határozat(2) egy a kutatási eredmények védelmére, terjesztésére és átadására vonatkozó monitoring- és beszámolási rendszert hoz létre; megállapítja, hogy 2013-ban a Közös Vállalkozás felvett egy tudásmenedzsment-szakreferenst, és ezzel fokozta projektjei kutatási eredményeinek monitoringjához és az arról való beszámoláshoz, továbbá programja eredményeinek értékeléséhez kapcsolódó saját kapacitását; megjegyzi az új informatikai eszköz bevezetését, amely segítséget nyújt a lezárt projektek eredményeinek elemzésében és összesítésében, valamint a komplex lezárt projektek első nyilvános kulcsfontosságú eredményeinek honlapján történő közzétételében;

15.  sürgeti a közös vállalkozást, hogy nyújtson be jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak a már befejezett projektek társadalmi-gazdasági előnyeiről; sürgeti, hogy a jelentést a Bizottság által készített értékeléssel együtt nyújtsák be a mentesítésért felelős hatóságnak;

16.  tudomásul veszi a Közös Vállalkozás által azon lehetőség vizsgálatára tett erőfeszítéseket, hogy a kutatási eredmények védelmével, terjesztésével és átadásával kapcsolatos monitoring céljából a Bizottság informatikai rendszerét használja, továbbá hogy továbbfejlessze az eredményekről történő beszámolást a Bizottság 2012-es éves eredményjelentésében(3) szereplő, a közös vállalkozások tevékenységeire vonatkozó megjegyzéseknek megfelelően;

17.  emlékeztet arra, hogy a mentesítésért felelős hatóság korábban már felkérte a Számvevőszéket, hogy készítsen különjelentést a közös vállalkozások kapacitásairól – magánpartnereikkel együtt – az uniós kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs programok hozzáadott értékének és hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében.

(1) HL L 163., 2014.5.29., 21. o.
(2) Az Európai Parlamenti és a Tanács 1982/2006/EK határozata (2006. december 18.) az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013), 7. cikk (HL L 412., 2006.12.30., 6. o.).
(3) A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a közös technológiai kezdeményezésekre alapított közös vállalkozások tevékenységeiről szóló 2012-es helyzetjelentésről (SWD(2013)0539 végleges).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat