Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2133(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0106/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0106/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.58
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0167

Hyväksytyt tekstit
PDF 180kWORD 82k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2013: Innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttava yhteisyritys
P8_TA(2015)0167A8-0106/2015
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2133(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä yhteisyrityksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisyrityksen perustamisesta innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2008(5),

–  ottaa huomioon toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 557/2014(6) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(7),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(8),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0106/2015),

1.  myöntää toisen innovatiiviset lääkkeet ‑aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen virkaa toimittavalle toimitusjohtajalle vastuuvapauden innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen virkaa toimittavalle toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 452, 16.12.2014, s. 35.
(2) EUVL C 452, 16.12.2014, s. 36.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 30, 4.2.2008, s. 38.
(6) EUVL L 169, 7.6.2014, s. 54.
(7) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


2.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä (2014/2133(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä yhteisyrityksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisyrityksen perustamisesta innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2008(5),

–  ottaa huomioon toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 557/2014(6) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(7),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(8),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0106/2015),

1.  hyväksyy innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen toisen innovatiiviset lääkkeet ‑aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen virkaa toimittavalle toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 452, 16.12.2014, s. 35.
(2) EUVL C 452, 16.12.2014, s. 36.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 30, 4.2.2008, s. 38.
(6) EUVL L 169, 7.6.2014, s. 54.
(7) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2133(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0106/2015),

A.  ottaa huomioon, että innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttava yhteisyritys perustettiin joulukuussa 2007 kymmenen vuoden ajaksi ja että sen tavoitteena on parantaa huomattavasti lääkekehitysprosessin toimivuutta ja tehokkuutta, jotta lääkeala tuottaisi pitkällä aikavälillä tehokkaampia ja turvallisempia innovatiivisia lääkkeitä;

B.  ottaa huomioon, että komission edustama unioni ja Euroopan lääketeollisuuden yhdistysten liitto (EFPIA) ovat yhteisyrityksen perustajaosakkaat;

C.  toteaa, että yhteisyritys aloitti itsenäisen toimintansa 16. marraskuuta 2009;

D.  ottaa huomioon, että unioni rahoittaa yhteisyritystä tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman talousarviosta enintään 1 000 000 000 eurolla kymmenen vuoden ajan ja että perustajaosakkaiden on katettava käyttökustannuksia samansuuruisilla osuuksilla, joista kumpikaan ei ylitä neljää prosenttia unionin koko rahoitusosuudesta ja ne osallistuvat tutkimustoiminnan rahoitukseen luontaissuorituksin, joiden arvo on vähintään yhtä suuri kuin unionin rahoitusosuus;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin katsoo, että yhteisyrityksen taloudellinen asema 31. joulukuuta 2013 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

2.  panee merkille, että hallintoneuvosto hyväksyi 14. joulukuuta 2010 tekemällään päätöksellä yhteisyrityksen jälkitarkastusstrategian ja että sitä pidetään keskeisenä välineenä, jonka avulla arvioidaan tilien perustana olevien toimien laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta;

3.  panee huolestuneena merkille, että toista edustavaa otosta koskeneista 40 jälkitarkastuksesta oli kesäkuuhun 2014 mennessä saatettu päätökseen 14 tarkastusta ja että päätökseen saatetut tarkastukset kattoivat 3 000 000 euroa eli 11,8 prosenttia tarkastettavasta perusjoukosta; huomauttaa, että näiden tarkastusten tuloksena havaittu virhetaso oli 2,3 prosenttia; muistuttaa, että päätökseen saatujen 56 tarkastuksen perusteella ensimmäisen edustavan otoksen osalta vuonna 2012 virhetaso oli 5,82 prosenttia;

4.  panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuin antoi kertomuksessaan yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 varauman sisältävän lausunnon yhteisyrityksen tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta sillä perusteella, että havaittu virhetaso ylitti kahden prosentin olennaisuusrajan; panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuin antoi varauman sisältävän lausunnon jo kolmantena vuonna peräkkäin;

5.  pyytää yhteisyritykseltä seurantakertomusta sitä koskevista varaumista kolmen viime vuoden ajalta;

6.  panee yhteisyrityksen antamista tiedoista merkille, että tarkastettuihin edunsaajiin, joiden kohdalla oli havaittu virheitä, liittyvät seurantatoimet käynnistettiin ja kaikki havaitut virheet ilmoitettiin näille edunsaajille; panee lisäksi merkille, että yhteisyritys on toteuttanut erityistoimenpiteitä vähentääkseen jatkossa virheriskiä edunsaajien kuluilmoituksissa ja että tähän on sisältynyt talousaiheisten seminaarien järjestäminen edunsaajille ja osakkaille tarkoitettujen varainhoito-ohjeiden säännöllinen ajantasaistaminen;

7.  pyytää toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle hyvissä ajoin toimintasuunnitelman, joka sisältää selkeitä tavoitteita, joiden tarkoituksena on korjata tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat puutteet ja virheet, ja sittemmin ensimmäisen väliarviointikertomuksen toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta;

8.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että varainhoitovuoden 2013 alkuperäiseen talousarvioon sisältyi 226 000 000 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 135 000 000 euroa maksumäärärahoja; toteaa lisäksi, että vuoden lopussa hallintoneuvosto hyväksyi lisätalousarvion, jolla maksusitoumusmäärärahoja lisättiin 255 700 000 euroon ja maksumäärärahoja vähennettiin 130 600 000 euroon; panee merkille, että lisätalousarvion hyväksymisen jälkeen maksusitoumusmäärärahojen kokonaiskäyttöaste oli 99,5 prosenttia ja maksumäärärahojen kokonaiskäyttöaste 97,5 prosenttia; panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että operatiivisten toimien kohdalla maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 100 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 99 prosenttia;

9.  pyytää yhteisyritystä antamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle yksityiskohtaisia tietoja EFPIAn osakasyritysten luontaissuorituksista ja erityisesti luontaissuoritusten lajista ja arvosta;

10.  kehottaa yhteisyritystä toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kertomuksen kaikkien muiden osakkaiden kuin komission rahoitusosuuksista, mukaan lukien luontaissuorituksia koskevien arviointimenetelmien soveltaminen, sekä komission arvion;

11.  kehottaa tilintarkastustuomioistuinta esittämään kattavan ja asianmukaisen taloudellisen arvion yhteisyrityksen oikeuksista ja velvoitteista aina siihen saakka, kun toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys aloittaa toimintansa;

Ehdotuspyyntömenettelyt

12.  ottaa huomioon, että vuosi 2013 oli viimeinen vuosi, jolloin ehdotuspyyntömenettelyjä voitiin käynnistää seitsemännen puiteohjelman(1) nojalla; toteaa, että tutkimusalan määrärahat eli 970 000 000 euroa sidottiin kokonaisuudessaan samoin kuin vastaavat EFPIAn osakasyritysten luontaissuoritukset eli 982 000 000 euroa;

Oikeusperusta

13.  ottaa huomioon, että unionin yleiseen talousarvioon sovellettava uusi varainhoitoasetus hyväksyttiin 25. lokakuuta 2012 ja se tuli voimaan 1. tammikuuta 2013, mutta uuden varainhoitoasetuksen 209 artiklassa tarkoitettuja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvia elimiä koskeva varainhoidon puiteasetus tuli voimaan vasta 8. helmikuuta 2014; panee merkille, että yhteisyrityksen varainhoitoa koskevia säännöksiä muutettiin heinäkuussa 2014 varainhoidon puiteasetuksen huomioon ottamiseksi;

14.  panee merkille parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman(2) ja myöhemmän poliittisen yhteisymmärryksen yhteisyritysten erillisestä vastuuvapaudesta, joka parlamentin on määrä myöntää neuvoston suosituksesta, varainhoitoasetuksen 209 artiklan mukaisesti;

Sisäisen valvonnan järjestelmät

15.  toteaa, että komission sisäinen tarkastus (IAS) suoritti yhteisyrityksen hallintoneuvoston 3. marraskuuta 2011 vuosille 2012–2014 hyväksymän strategisen tarkastussuunnitelman mukaisesti varmennustoimeksiannon, joka koski hankehallinnointia ja toiminnan tuloksellisuutta koskevaa raportointia; huomauttaa, että loppuraportissa, joka annettiin 30. tammikuuta 2014, esitettiin suositukset, jotka koskevat yhteisyrityksen prosessia sen toiminnan tuloksellisuutta koskevien seurantajärjestelmien parantamiseksi, kuten tavoitteita ja keskeisiä tulosindikaattoreita koskevan suunnittelun ja raportoinnin tarkistamista, hankeseurannan tehostamista ja tietotekniikkajärjestelmien parantamista raportoinnin tukemista silmällä pitäen;

16.  panee merkille, että IAS suoritti myös yhteisyrityksen omia tietotekniikkajärjestelmiä sekä FCH-, Clean Sky-, ENIAC- ja ARTEMIS-yhteisyritysten kanssa yhteistä tietotekniikkainfrastruktuuria koskevan riskinarvioinnin; huomauttaa, että yhteisyrityksen omien tietotekniikkajärjestelmien osalta IAS:n loppuraportissa tuotiin esille, että hankehallinnoinnista ja muutoksenhallintaprosesseista on tarpeen antaa sopimuksissa viralliset ohjeet, jotta sopimushallinnoinnin riskejä kyetään lieventämään; panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että tämä suositus pantiin täytäntöön tammikuussa 2014;

17.  panee merkille, että yhteisyritys on kehittänyt tutkimustulosten suojaa, levitystä ja siirtoa koskevia menettelyjä seitsemättä puiteohjelmaa koskevan päätöksen 7 artiklan mukaisesti; toteaa myös, että yhteisyritys määritti seitsemännen puiteohjelman yleistä seurantakertomusta koskevat vaatimukset ja sen hankkeita koskevat tiedot toimitettiin komissiolle vuonna 2013 CORDA-tietokantaan siirtoa varten; on kuitenkin huolestunut arviosta, jonka mukaan seurantaa on vielä kehitettävä, jotta se vastaisi täysin asiaankuuluvia säännöksiä;

18.  panee merkille, että ehkäistäkseen hallintoneuvoston jäseniä, asiantuntijoita ja työntekijöitä koskevia eturistiriitoja yhteisyritys on ottanut käyttöön toimenpiteitä, jotka on sisällytetty sekä hallintoneuvoston että tieteellisen komitean työjärjestykseen ja jotka sisältyvät myös arviointeihin osallistuvia puolueettomia asiantuntijoita koskevista menettelysäännöistä ja eturistiriidoista laadittuihin asiakirjoihin; toteaa myös, että huhtikuussa 2013 yhteisyritys hyväksyi ja saattoi ajan tasalle eturistiriitoihin sovellettavat kattavat toimintaperiaatteet, jotka koskevat sekä johtajia että muuta henkilöstöä;

19.  panee merkille, että komissio teki maaliskuun ja heinäkuun 2013 välisenä aikana toisen väliarviointinsa, jossa yhteisyritystä arvioitiin tarkoituksenmukaisuuden, vaikuttavuuden, tehokkuuden ja tutkimusten laadun kannalta, ja että arviointiraportti julkaistiin 31. heinäkuuta 2013;

20.  huomauttaa, että raportissa tuodaan esille aloja, joilla lisäparannukset olisivat tarpeen; panee kuitenkin merkille, että raportin mukaan yhteisyritys on onnistunut tavoitteidensa saavuttamisessa; toteaa erityisesti, että yhteisyrityksen tiedotusstrategian osalta on tarpeen kehittää uusia keskeisiä tulosindikaattoreita yhteisyrityksen vaikutuksen ja sosiaalis-taloudellisten hyötyjen kvantitatiivista osoittamista silmällä pitäen, optimoida organisaatiorakenne sekä ottaa käyttöön joustavampi rahoitusmekanismi;

21.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että jälkitarkastuksiin liittyvät korjaukset, jotka tehtiin edustavan otoksen ensimmäisten tarkastusten perusteella, pantiin täytäntöön ja ne näkyvät varainhoitovuoden 2013 tilinpäätöksessä; huomauttaa, että kirjanpitojärjestelmän validointi ei vielä kata jälkitarkastusten tulosten täytäntöönpanoa; kehottaa yhteisyritystä korjaamaan asian pikaisesti;

22.  panee merkille, että hallintoneuvosto hyväksyi vuonna 2011 luontaissuoritusten arviointimenetelmän, jonka mukaan luontaissuoritukset hyväksytään ennakkoon tapahtuvan todentamisen ja jälkitarkastusten perusteella; panee lisäksi merkille, että vuonna 2013 saatiin valmiiksi loput kahdeksan todennettua luontaissuoritusten arviointimenetelmää ja että todennettua arviointimenetelmää soveltavien EFPIAn osakasyritysten kokonaismäärä nousi näin 22:een; panee merkille, että ensimmäiset kolme luontaissuorituksia koskevaa jälkitarkastusta saatettiin päätökseen vuoden 2013 aikana ja että uusi jälkitarkastus käynnistettiin ja kaksi oli määrä käynnistää vuoden lopulla;

Muita huomautuksia

23.  pyytää yhteisyritystä toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kertomuksen jo loppuun saatettujen hankkeiden sosioekonomisista hyödyistä; pyytää toimittamaan kyseisen kertomuksen yhteydessä vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle myös komission arvion;

24.  muistuttaa, että vastuuvapauden myöntävä viranomainen on pyytänyt aiemmin tilintarkastustuomioistuinta laatimaan erityiskertomuksen yhteisyritysten valmiudesta varmistaa yhdessä yksityisten kumppaniensa kanssa unionin tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin ohjelmien tuottama lisäarvo ja niiden tehokas täytäntöönpano.

(1) EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1.
(2) EUVL L 163, 29.5.2014, s. 21.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö