Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2133(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0106/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0106/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.58
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0167

Elfogadott szövegek
PDF 362kWORD 105k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg
2013. évi mentesítés: Innovatív Gyógyszerek Közös Vállalkozás
P8_TA(2015)0167A8-0106/2015
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2014/2133(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésre, a közös vállalkozás válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2007. december 20-i 73/2008/EK tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 557/2014/EK tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére, valamint 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(7),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(8),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0106/2015),

1.  mentesítést ad az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás ügyvivő ügyvezető igazgatója számára az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás ügyvivő ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 452., 2014.12.16., 35. o.
(2) HL C 452., 2014.12.16., 36. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 30., 2008.2.4., 38. o.
(6) HL L 169., 2014.6.7., 54. o.
(7) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(8) HL L 38, 2014.2.7., 2. o.


2.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2014/2133(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésre, a közös vállalkozás válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2007. december 20-i 73/2008/EK tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 557/2014/EK tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére, valamint 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(7),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(8),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0106/2015),

1.  jóváhagyja az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás ügyvivő ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 452, 2014.12.16., 35. o.
(2) HL C 452, 2014.12.16., 36.o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298 , 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 30, 2008 .2.4., 38. o.
(6) HL L 169 , 2014.6.7., 54. o.
(7) HL L 357 , 2002.12.31., 72. o.
(8) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


3.Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2014/2133(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8–0106/2015),

A.  mivel az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozást (a továbbiakban: közös vállalkozás) 2007 decemberében hozták létre 10 éves időszakra annak érdekében, hogy jelentősen javuljon a gyógyszerfejlesztés folyamatának hatékonysága és eredményessége, azzal a hosszú távú céllal, hogy a gyógyszeripari ágazat hatékonyabb és biztonságosabb innovatív gyógyszereket gyártson;

B.  mivel a közös vállalkozás alapító tagjai az Unió, amelyet a Bizottság képvisel, valamint a Gyógyszeripari Egyesületek Európai Szövetsége (EFPIA);

C.  mivel a közös vállalkozás 2009. november 16-án kezdte meg önálló működését;

D.  mivel a közös vállalkozáshoz az Unió a 10 éves időszak alatt – a hetedik kutatási keretprogram költségvetéséből – legfeljebb 1 000 000 000 euróval járul hozzá, és az alapító tagoknak egyenlő mértékben kell hozzájárulniuk a működési költségekhez, egyenként a teljes uniós finanszírozás 4%-át meg nem haladó összeggel, valamint a kutatási tevékenységekhez természetbeni hozzájárulással, amely legalább ugyanannyi, mint az Unió pénzügyi hozzájárulása;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék véleménye szerint a közös vállalkozás éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és pénzügyi szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a 2013. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve a tárgyévben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét;

2.  nyugtázza, hogy a közös vállalkozás utólagos ellenőrzési stratégiáját az irányító testület a 2010. december 14-i határozatával fogadta el, és az fő eszközként szolgál az alapul szolgáló tranzakciók jogszerűségének és szabályszerűségének értékelésére;

3.  aggodalommal állapítja meg, hogy a 2014. júniusi helyzet szerint a második reprezentatív minta 40 utólagos ellenőrzéséből 14-et fejeztek be, 3 000 000 millió euró értékben, ami az ellenőrzött sokaság 11,8%-a; kiemeli, hogy ezek az ellenőrzések 2,3%-os hibaarányt állapítottak meg; emlékeztet rá, hogy az első reprezentatív minta 56 befejezett ellenőrzéséből adódó megállapított hibaarány 5,8% volt;

4.  aggodalommal állapítja meg, hogy a Számvevőszék a közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésében („számvevőszéki jelentés”) korlátozott véleményt adott ki a közös vállalkozás beszámolójának alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről, mivel a feltárt hibaarány meghaladta a 2%-os lényegességi küszöböt; aggodalommal állapítja meg, hogy a Számvevőszék az egymást követő harmadik évben adott ki korlátozott véleményt;

5.  kéri, hogy a közös vállalkozás készítsen nyomonkövetési jelentést a közös vállalkozás elmúlt három évben tett fenntartásairól;

6.  a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a feltárt hibákat elkövető vizsgált kedvezményezettekkel kapcsolatos nyomon követési intézkedések elkezdődtek, és az érintett kedvezményezettekkel közölték az összes feltárt hibát; nyugtázza továbbá, hogy a közös vállalkozás különleges intézkedéseket hozott a kedvezményezettek költségnyilatkozatait érintő jövőbeni hibák kockázatának mérséklése érdekében, például pénzügyi műhelyeket szervez a kedvezményezettek számára, és rendszerint frissíti a részvevőknek szóló pénzügyi útmutatóját;

7.  kéri a Számvevőszék által feltárt hiányosságok és hibák kijavítására irányuló egyértelmű célokat meghatározó cselekvési terv időben történő benyújtását a mentesítésért felelős hatósághoz, amit a cselekvési terv megvalósításáról szóló első időközi értékelési jelentésnek kell követnie;

8.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy az eredeti 2013-as költségvetés 226 millió euró összegű kötelezettségvállalási előirányzatot és 135 000 000 euró összegű kifizetési előirányzatot tartalmazott; megjegyzi továbbá, hogy év végén az irányító testület pótköltségvetést fogadott el, amelyben a kötelezettségvállalási előirányzatokat 255 700 000 euróra növelték, a kifizetési előirányzatokat pedig 130 600 000 euróra csökkentették; megállapítja, hogy a költségvetés módosítását követően a költségvetés felhasználásának aránya összességében 99,5% volt a kötelezettségvállalási előirányzatok és 97,5% a kifizetési előirányzatok esetében; a Számvevőszék tájékoztatása alapján megállapítja, hogy az operatív tevékenységekre vonatkozóan a felhasználási arány 100% volt a kötelezettségvállalási előirányzatok és 99% a kifizetési előirányzatok esetében;

9.  felhívja a közös vállalkozást, hogy részletesen tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az EFPIA-hoz (Gyógyszeripari Egyesületek Európai Szövetsége) tartozó vállalatok természetbeni hozzájárulásairól, különösen e hozzájárulások fajtáiról és értékükről;

10.  felhívja a közös vállalkozást, hogy nyújtson be jelentést a mentesítésért felelős hatóság részére az összes tag hozzájárulásáról, a Bizottság kivételével, beleértve a természetbeni hozzájárulások értékelésére vonatkozó módszertan alkalmazását, a Bizottság értékelésével együtt;

11.  felhívja a Számvevőszéket, hogy készítsen teljes és megfelelő pénzügyi értékelést a közös vállalkozás jogairól és kötelezettségeiről az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás tevékenységének megkezdéséig tartó időszakra vonatkozóan;

Pályázati felhívások

12.  figyelembe veszi, hogy a hetedik keretprogram(FP7) értelmében(1) 2013-ban lehetett utoljára pályázati felhívásokat indítani; megállapítja, hogy a kutatási költségvetés egészét lefedték (970 millió euró) kötelezettségvállalásokkal és az EFPIA-országoktól származó, ezeknek megfelelő természetbeni hozzájárulásokkal (982 millió euró);

Jogi keret

13.  figyelembe veszi, hogy az Unió általános költségvetésére alkalmazandó új költségvetési rendeletet 2012. október 25-én fogadták el és az 2013. január 1-jén lépett hatályba, az új költségvetési rendelet 209. cikkében szereplő, a köz- és magánszféra közötti partnerségekre vonatkozó pénzügyiszabályzat-minta azonban csak 2014. február 8-án lépett hatályba; nyugtázza, hogy a pénzügyiszabályzat-mintáról szóló rendelet figyelembevétele érdekében a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatát 2014 júliusában módosították;

14.  tudomásul veszi a Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozatát(2), valamint az azt követő politikai megállapodást a költségvetési rendelet 209. cikke szerinti közös vállalkozásokra vonatkozóan a Tanács ajánlására a Parlament által adandó külön mentesítésről;

Belső kontrollrendszerek

15.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás irányító testülete által 2011. november 3-án elfogadott 2012–2014-es stratégiai ellenőrzési tervnek megfelelően a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) bizonyosságot nyújtó szolgáltatás keretében vizsgálta a projektmenedzsmentet és a működési teljesítményről történő beszámolást; hangsúlyozza, hogy a 2014. január 30-i keltezésű zárójelentés többek között az alábbi ajánlásokat fogalmazza meg a működési teljesítményre vonatkozó ellenőrzési rendszer közös vállalkozás általi javítása tekintetében: a célkitűzések és a kulcsfontosságú teljesítménymutatók meghatározásának és jelentésének felülvizsgálata, a projektfelügyelet erősítése, valamint az informatikai rendszerek fejlesztése a jelentéstétel javítása érdekében;

16.  nyugtázza, hogy az IAS ezenkívül elvégezte a közös vállalkozás saját informatikai rendszereinek és a közös vállalkozás és az FCH, Tiszta Égbolt, Eniac és ARTEMIS közös vállalkozások által közösen használt informatikai infrastruktúra informatikai kockázatértékelését; rámutat, hogy a közös vállalkozás saját informatikai rendszereinek tekintetében az IAS jelentése szerint a szerződéskezelési kockázatok csökkentése érdekében formalizálni kellene a projektmenedzsmenttel és a szerződések változás-ellenőrzési eljárásaival kapcsolatos utasításokat; a Számvevőszék jelentése alapján nyugtázza, hogy ezt az ajánlást 2014 januárjában megvalósították;

17.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás a hetedik keretprogramról (FP7) szóló határozat 7. cikkével összefüggésben kidolgozta a kutatási eredmények védelmére, terjesztésére és átadására vonatkozó eljárásokat; megállapítja továbbá, hogy a közös vállalkozás meghatározta a hetedik keretprogramról szóló általános monitoringjelentésre vonatkozó követelményeket, továbbá a projektjeivel kapcsolatos adatokat 2013-ban átadták a Bizottságnak, hogy azokat integrálni lehessen a közös kutatási adattárházba; aggodalmát fejezi ki azonban amiatt, hogy a létrehozott ellenőrzési rendszerek további fejlesztést igényelnek, hogy teljes mértékben megfeleljenek az előírt rendelkezéseknek;

18.  tudomásul veszi, hogy az irányítótestület tagjai, a szakértők és az alkalmazottak tekintetében az összeférhetetlenség megelőzése érdekében a közös vállalkozás különleges intézkedéseket hozott, melyek az irányító testület és a tudományos bizottság eljárási szabályzatában, valamint az értékelésben részt vevő független szakértők esetében a magatartási kódexszel és az összeférhetetlenséggel kapcsolatos dokumentációban találhatók meg; nyugtázza továbbá, hogy a közös vállalkozás 2013 áprilisában aktualizált átfogó politikát fogadott el az összeférhetetlenség megakadályozására a vezetőség és a munkatársak esetében;

19.  tudomásul veszi, hogy 2013 márciusa és júliusa között a Bizottság elvégezte a második időközi értékelését a közös vállalkozás relevancia, eredményesség, hatékonyság és kutatáspolitika szempontjából való értékelése érdekében, és hogy az értékelési jelentést 2013. július 31-én kiadták;

20.  hangsúlyozza, hogy a jelentés kiemeli azon területeket, amelyeket javítani lehet; nyugtázza ugyanakkor, hogy a jelentés szerint a közös vállalkozás eredményesen valósítja meg célkitűzéseit; megállapítja, hogy különösen a közös vállalkozás kommunikációs stratégiája tekintetében további teljesítménymutatókat kell kidolgozni, melyeknek számszerűen be kell mutatniuk a közös vállalkozás hatásait és társadalmi-gazdasági előnyeit, továbbá optimalizálni kell a szervezeti felépítést, és rugalmasabbá kell tenni a finanszírozási mechanizmust;

21.  a számvevőszéki jelentés alapján nyugtázza, hogy a reprezentatív minta első ellenőrzését követő korrekciókat végrehajtották, és azok eredménye már szerepel a 2013-as pénzügyi beszámolóban; megjegyzi, hogy a számviteli rendszer validálása még nem terjed ki az utólagos ellenőrzés eredményeit követő korrekciók végrehajtására; felhívja a közös vállalkozást e probléma sürgős orvoslására;

22.  nyugtázza, hogy 2011-ben az irányító testület jóváhagyta a természetbeni hozzájárulások értékelésére szolgáló módszert, amely szerint a hozzájárulások validálása előzetes tanúsításokon és utólagos értékeléseken alapul; megállapítja továbbá, hogy 2013-ban elfogadták a természetbeni hozzájárulások fennmaradó nyolc tanúsított módszerét, és hogy az EFPIA-vállalatok teljes száma 22-re nőtt; nyugtázza, hogy a természetbeni hozzájárulások utólagos ellenőrzései közül az első hármat végezték el 2013 során , az év végén egy további utólagos ellenőrzést indítottak, valamint további két ellenőrzés a megindítás folyamatában volt.

További megjegyzések

23.  felhívja a közös vállalkozást, hogy nyújtson be jelentést a mentesítésért felelős hatóság részére a már befejezett projektek társadalmi-gazdasági előnyeiről; kéri, hogy a mentesítésért felelős hatóság a Bizottság értékelésével együtt kapja meg ezt a jelentést;

24.  emlékeztet arra, hogy a mentesítésért felelős hatóság korábban már felkérte a Számvevőszéket, hogy készítsen különjelentést a közös vállalkozások kapacitásairól – magánpartnereikkel együtt – az uniós kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs programok hozzáadott értékének és hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében.

(1) HL L 412., 2006.12.30, 1. o.
(2) HL L 163., 2014.5.29., 21. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat