Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2129(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0108/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0108/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.59
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0168

Hyväksytyt tekstit
PDF 191kWORD 92k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2013: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys
P8_TA(2015)0168A8-0108/2015
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2129(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä yhteisyrityksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle 27. maaliskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom(5) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0108/2015),

1.  myöntää ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 452, 16.12.2014, s. 44.
(2) EUVL C 452, 16.12.2014, s. 45.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.2.2013, s. 42.


2.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä (2014/2129(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä yhteisyrityksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle 27. maaliskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom(5) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0108/2015),

1.  hyväksyy ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 452, 16.12.2014, s. 44.
(2) EUVL C 452, 16.12.2014, s. 45.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.2.2013, s. 42.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2129(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0108/2015),

A.  ottaa huomioon, että ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys perustettiin 35 vuodeksi maaliskuussa 2007;

B.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen osakkaita ovat Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom), jota edustaa komissio, Euratomin jäsenvaltiot sekä kolmannet maat, jotka ovat tehneet Euratomin kanssa yhteistyösopimuksen hallitun ydinfuusion alalla;

C.  toteaa, että yhteisyritys aloitti itsenäisen toimintansa maaliskuussa 2008;

D.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin antoi 9. lokakuuta 2008 lausunnon nro 4/2008 yhteisyrityksen varainhoitoa koskevista säännöksistä;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin on todennut, että yhteisyrityksen taloudellinen asema 31. joulukuuta 2013 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty varainhoitovuoden 2013 tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten mukaisesti;

2.  panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomus sisältää osana tarkastuslausumaa tiettyjä seikkoja painottavan kappaleen, jonka mukaan on olemassa merkittävä riski, että yhteisyrityksen rahoitusosuus kasvaa ITER-hankkeen rakennusvaiheessa; toteaa lisäksi, että rahoitusosuuden kasvamisen riski johtuu pääasiassa hankesuoritteiden sisältömuutoksista sekä nykyisestä aikataulusta, jota pidetään epärealistisena ja jota parhaillaan tarkistetaan; katsoo, että tehokas talousarvio- ja varainhallinto edellyttää realistista toimintatapaa; panee merkille, että yhteisyritys antaa panoksensa ITER-organisaation kattavaan menettelyyn, jossa koko hankkeelle vahvistetaan realistinen aikataulu; kehottaa yhteisyritystä toimittamaan sen kiireellisesti ITER-organisaation neuvostolle;

3.  huomauttaa, että neuvoston 7. heinäkuuta 2010 hyväksymissä päätelmissä(1) vahvistettiin, että yhteisyrityksen rahoitusosuus ITER-hankkeen rakennusvaiheessa on 6,6 miljardia euroa vuoden 2008 hinnoin; panee tilintarkastustuomioistuimen tiettyjä seikkoja painottavasta kappaleesta huolestuneena merkille, että tämä määrä on kaksinkertainen alun perin budjetoituihin menoihin verrattuna eikä se sisällä komission ehdottamaa 663 000 000 euron määrää, joka oli tarkoitettu kattamaan mahdolliset ennakoimattomat menot; katsoo, että hankkeen määrärahojen merkittävä kasvu saattaa vaarantaa muut, niin ikään unionin talousarviosta rahoitetut ohjelmat ja olla ristiriidassa sen periaatteen kanssa, että rahalle saadaan paras vastine;

4.  on erittäin huolestunut siitä, että yhteisyritys arvioi marraskuussa 2013 vajauksen kasvavan hankkeen rakennusvaiheen päätökseen saamiseen mennessä 290 000 000 euroon, mikä vastaa 4,39 prosentin poikkeamaa neuvoston vuonna 2010 hyväksymästä luvusta ja merkitsee 10,7 prosentin lisäystä hankkeen alkuperäiseen talousarvioon verrattuna;

5.  on huolestunut siitä, että yhteisyritys ei ole vielä pannut näiden riskien osalta täytäntöön sopimustason järjestelmää, jolla se säännöllisesti seuraisi kulupoikkeamia, eikä se myöskään ole päivittänyt yhteisyrityksen ITER-rahoitusosuuden määrää ottaakseen huomioon myös rakennusvaiheen päättymisen jälkeisen ajan;

6.  panee huolestuneena merkille jatkuvat aikataulu- ja kustannusmuutokset, joiden syynä on merkittävien sopimusten allekirjoittamisessa tapahtuva viive, ja toteaa, että tämän vuoksi yhteisyrityksen operatiivisiin hankintamenettelyihin liittyviä suunniteltuja ennakkorahoituksen lykkäyksiä ei voida toteuttaa;

7.  huomauttaa huolestuneena, että yhteisyritys ei tilinpäätöksessään täsmennä, mihin asti käynnissä olevissa urakoissa on päästy; toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan tieto on välttämätön, sillä sen avulla saadaan käsitys siitä, mikä on yhteisyrityksen tähän mennessä toteuttaman toiminnan tilanne kansainvälisen ITER-organisaation kanssa tehtyjen hankintajärjestelyjen osalta; huomauttaa yhteisyrityksen antamista tiedoista, että sen vuotuisessa seurantaraportissa ja vuotuisessa toimintakertomuksessa annettiin tietoa edistymisestä kokonaisuudessaan, mutta tiedot rajoittuivat karkeaan ennakkoarvioon valmistuneiden urakoiden prosenttiosuudesta ja ne perustuivat siihen asti aiheutuneiden hankintajärjestelyihin liittyneiden menojen määrään, jota sitten verrattiin hankkeen luontaissuoritusten arvioituun arvoon; toteaa myös, että vuoden 2013 tilinpäätökseen sisältyy karkea ennakkoarvio valmistuneista urakoista; painottaa, että asianmukaiseen tuloksellisuuden mittaamiseen tarvitaan tietoja ja indikaattoreita niin tuotoksen hallinnoinnissa kuin sisäisessäkin hallinnoinnissa;

8.  panee merkille, että yhteisyrityksen käytettävissä olevaan varainhoitovuoden 2013 lopulliseen talousarvioon sisältyi 1 297 000 000 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 432 400 000 euroa maksumäärärahoja; toteaa myös, että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli sata prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 89,8 prosenttia; korostaa, että vuoden 2013 alustavaan talousarvioon ennen vähennyksiä sisältyneiden maksumäärärahojen käyttöaste oli vain 57,8 prosenttia; panee yhteisyrityksen antamista tiedoista merkille, että tähän on syynä se, että kansainvälinen ITER-organisaatio toimitti tietoja myöhässä ja hallinnoi niitä huonosti ja neuvottelut yritysten kanssa kulujen vähentämisestä ovat kestäneet suunniteltua pitempään; ilmaisee huolensa mahdollisista tulevista viivästymisistä tai ylimääräisistä kustannuksista sekä niiden vaikutuksesta ITER-hankkeen talousarvioon;

9.  pyytää komissiota ja ITER-yhteisyrityksen pääjohtajaa esittämään vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kertomuksen, josta käy ilmi kaikkien sidosryhmien virallinen kanta niiden ITER-hanketta koskeviin tuleviin sitoumuksiin;

10.  panee merkille, että operatiivisiin toimiin käytettävissä olleista yhteisyrityksen 1 254 000 000 euron maksusitoumusmäärärahoista 61,7 prosenttia toteutettiin suorien yksittäisten sitoumusten perusteella ja 38,3 prosenttia kokonaissitoumusten perusteella;

11.  panee huolestuneena merkille, että seitsemän osakasta maksoi vuoden 2013 rahoitusosuutensa, yhteensä 2 200 000 euroa, myöhässä; katsoo, että viipeet vuotuisten rahoitusosuuksien suorittamisessa saattavat vaikuttaa siihen, miten koko hanketta hoidetaan; korostaa, että viipeet vaihtelivat kolmesta päivästä 48 päivään; panee yhteisyrityksen antamista tiedoista merkille, että 77 prosenttia viivästyneistä maksuista liittyi kahden osakkaan maksuosuuksiin ja ne saatiin vain yhden työpäivän viipeellä;

12.  kehottaa yhteisyritystä toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kertomuksen kaikkien muiden osakkaiden kuin komission rahoitusosuuksista, mukaan lukien luontaissuorituksia koskevien arviointisääntöjen soveltaminen, sekä komission arvion;

13.  on huolestunut siitä, että yhteisyrityksen hallintoneuvoston puheenjohtaja viittaa vuoden 2013 toimintakertomuksessa hankkeiden viivästymiseen ja kustannussäästöjen tarpeeseen; panee myös merkille, että pääjohtaja mainitsee riskit, joita aiheutuisi mahdollisesta talousarvion vajauksesta vuoteen 2020 mennessä lähinnä ITER-rakennuksiin liittyvän hankkeen laajentumisen osalta, ja että lisäksi hän viittaa nykyiseen aikatauluun; panee yhteisyrityksen antamista tiedoista merkille, että nykyiseen monivuotiseen rahoituskehykseen vuoteen 2020 saakka varattua talousarviota noudatetaan siten, että erilaisia kustannussäästötoimenpiteitä kehitetään ja toteutetaan edelleen;

14.  kehottaa yhteisyritystä toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asiaankuuluvassa aikataulussa kertomuksen, jossa käsitellään hankkeen toteuttamisen tämänhetkistä tilannetta ja hankkeen mahdollisia riskejä ja tulevaa kehitystä, sekä komission arvion;

Eturistiriitojen ehkäiseminen ja hallinta sekä avoimuus

15.  toistaa, että hallintoneuvoston jäsenten, pääjohtajan ja ylimmän johdon ansioluettelojen ja etunäkökohtia koskevien ilmoitusten olisi oltava julkisesti saatavilla; kehottaa yhteisyritystä korjaamaan asian pikaisesti; panee merkille, että henkilöstön jäsenten eturistiriitojen hallintaa koskevat säännöt ovat tulleet voimaan, ja pyytää antamaan asianmukaisen yhteenvedon tapauksista;

Isäntävaltiosopimus

16.  panee yhteisyrityksen antamista tiedoista merkille, että Espanjan kuningaskunnan kanssa 28. kesäkuuta 2007 tehdyn isäntävaltiosopimuksen mukaan yhteisyrityksen käyttöön olisi pitänyt antaa pysyvät tilat kesäkuuhun 2010 mennessä; toteaa huolestuneena, että tarkastuksen aikaan huhtikuussa 2014 tätä ei ollut vielä tehty; panee merkille yhteisyrityksen toimet asian korjaamiseksi sekä sen, että isäntävaltion kanssa käydyssä vuoropuhelussa ei ole päästy tulokseen;

Työskentelyolot

17.  on erittäin huolestunut siitä, että yhteisyritys ei ole vielä hyväksynyt kaikkia henkilöstösääntöjen soveltamissääntöjä; panee huolestuneena merkille, että sen käyttöön annettu nykyinen työtila ei ole riittävä ja sen vuoksi sen henkilöstön työskentelyolot eivät ole kohtuulliset; on erittäin huolestunut siitä, että työskentelyolot vaikuttavat kielteisesti yhteisyrityksen pyrkimyksiin täyttää kaikki avoimina olevat toimet ja pienentää avointen paikkojen osuutta; panee huolestuneena merkille, että hiljattain tehdyssä yhteisyrityksen henkilöstökyselyssä toimitilojen työskentelyolosuhteet mainittiin yhtenä suurimmista vaikeuksia ja huolta aiheuttavista ongelmista; pyytää komissiota ja yhteisyrityksen pääjohtajaa esittämään vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kertomuksen, jossa esitetään yksityiskohtaisesti henkilöstösääntöjen täytäntöönpanossa tapahtuneen viipeen syyt ja työskentelyolosuhteiden tilanne;

Sisäisen valvonnan järjestelmät

18.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta huolestuneena merkille, että vaikka edistyminen yhteisyrityksen sisäisen valvonnan järjestelmissä oli vuonna 2013 huomattavaa, useita toimia on edelleen pantava täytäntöön; toteaa esimerkiksi, että kuluarvion hallinnointiprosessia sopimustasolla on kehitettävä edelleen ja että avustuksiin ja operatiivisiin sopimuksiin sovellettavan yleisen valvonta- ja seurantastrategian täytäntöönpanoa koskevat tarkastustulokset eivät olleet saatavilla tilintarkastustuomioistuimen toimittaman tarkastuksen ajankohtana; kehottaa yhteisyritystä asettamaan raportin saataville tilintarkastustuomioistuimen pyynnön mukaisesti;

19.  huomauttaa huolestuneena, että asiantuntijoiden kanssa tehtävien sopimusten hallinnointiin kohdistuneen sisäisen tarkastuksen johdosta laadittua toimintasuunnitelmaa lukuun ottamatta muita yhteisyrityksen hyväksymiä, sisäiseen tarkastukseen perustuvia toimintasuunnitelmia ei ollut pantu kokonaan täytäntöön;

20.  kehottaa yhteisyritystä toimittamaan tarjouskilpailujen tekniset eritelmät ajoissa, jotta vältetään kulujen osalta epävarmuustekijät, jotka johtuvat mahdollisista muutoksista ITER-hankkeen rakenteessa ja suunnittelussa;

21.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että toimista, jotka oli hyväksytty vastauksena aiemmin tunnistettuihin pääasiallisiin riskeihin, 12 oli toteutettu, 19 oli kesken ja kuutta toimea ei ollut aloitettu marraskuussa 2013; kehottaa yhteisyritystä korjaamaan asian pikaisesti;

22.  panee merkille, että yhteisyritys on hyväksynyt säännöt, joilla pyritään ehkäisemään hallintoneuvoston, hallituksen ja tarkastuskomitean jäsenten sekä asiantuntijoiden mahdolliset eturistiriidat; huomauttaa, että henkilöstön jäseniin sovellettavia sääntöjä ei ollut vielä vahvistettu eikä yleisiä etunäkökohtia koskevia ilmoituksia koskevaa tietokantaa perustettu tarkastuksen ajankohtana; panee yhteisyrityksen antamista tiedoista merkille, että hallintoneuvosto on hyväksynyt eturistiriitojen hallintaa koskevat säännöt, joita sovelletaan henkilöstön jäseniin, ja säännöt tulivat voimaan 1. heinäkuuta 2014; toteaa myös, että yleisiä etunäkökohtia koskevia ilmoituksia varten on alettu luoda omaa tietokantaa;

Operatiiviset hankintasopimukset ja avustukset

23.  toteaa, että vuonna 2013 käynnistetyistä 41 operatiivisesta hankintamenettelystä 44 prosenttia oli neuvottelumenettelyjä; huomauttaa, että tämä prosenttiosuus on neljä prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2012; yhtyy tilintarkastustuomioistuimen suositukseen, jonka mukaan yhteisyrityksen on lisättävä kilpailuttamista hankintamenettelyjen yhteydessä ja vähennettävä neuvottelumenettelyjen käyttöä; panee merkille, että avustusten osalta ehdotuksia saatiin yleensä keskimäärin ainoastaan yksi kutakin ehdotuspyyntöä kohti; panee yhteisyrityksen antamista tiedoista merkille, että koska sopimusten keskimääräinen arvo on alhainen, tilintarkastustuomioistuimen mainitsemien neuvottelumenettelyjen osuus on vain 15 prosenttia yhteisyrityksen vuotuisista sitoumuksista;

24.  panee huolestuneena merkille jatkuvat puutteet yhteisyrityksen operatiivisissa hankintamenettelyissä; kehottaa yhteisyritystä esittämään vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle yksityiskohtaisen kertomuksen, joka koskee vuodesta 2008 tähän päivään mennessä toteutettuja hankintamenettelyjä ja jossa esitetään seuraavat tiedot:

   Kuinka monessa menettelyssä kustannukset ovat nousseet merkittävästi (yli 5 prosenttia) verrattuna sopimuksessa alun perin määritettyihin kustannuksiin ja mitkä olivat kustannusten kohoamisen täsmälliset syyt?
   Missä menettelyissä aikaviive oli huomattava verrattuna alkuperäiseen aikatauluun ja millaisia taloudellisia seurauksia tällaisista viipeistä on ollut?
   Miten yhteisyritys varmistaa jatkossa, että sopimuksen allekirjoittamishetkellä asetetuissa aikatauluissa pysytään?
   Missä hankintamenettelyissä ei asetettu lainkaan aikataulua sopimuksia tehtäessä?
   Missä menettelyissä yhteisyritys ei ilmoittanut sopimuksesta ennakkoilmoituksella, jolloin tehokas kilpailuttaminen ei toteutunut menettelyssä, ja mitkä olivat syyt tähän sekä mitkä sopimuspuolet saivat erityisesti etua näin rajoitetusta kilpailutuksesta?
   Millaisilla menettelyillä (sovellettavien henkilöstösääntöjen lisäksi) pyritään estämään mahdolliset eturistiriidat, jotka liittyvät tarjouskilpailuja käsitteleviin henkilöstön jäseniin, ja miten monessa tapauksessa henkilöstön jäsenillä ei ollut muodollista toimeksiantoa käsitellä tarjouskilpailumenettelyjä?
   Miten yhteisyritys varmistaa, että sen sisäisiä päätöksentekomenettelyjä parannetaan, jotta tarjouskilpailumenettelyissä vältetään uudet aikaviipeet tilintarkastustuomioistuimen toivomalla tavalla ja jotta tulevaisuudessa voidaan taata avoimet, oikea-aikaiset ja lailliset tarjouskilpailut?

25.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta huolestuneena merkille, että viiden operatiivisen hankintamenettelyn tarkastuksessa tulivat ilmi seuraavat puutteet:

   yhdessä hankintamenettelyssä yhteisyritys ei ilmoittanut sopimuksesta ennakkoilmoituksella; panee yhteisyrityksen antamista tiedoista merkille, että kyseinen sopimuksentekomenettely käynnistettiin ennen ennakkoilmoitusmenettelyn hyväksymistä syyskuussa 2012
   yhden hankintamenettelyn yhteydessä kulut nousivat 32 prosenttia alkuperäiseen arvioon nähden; toteaa myös, että kahdessa muussa hankintamenettelyssä sopimuksen lopullisen arvon ja alun perin arvioidun arvon eroa oli asiakirjoissa olevien tietojen luonteen vuoksi vaikea täsmäyttää; panee yhteisyrityksen antamista tiedoista merkille, että täsmäytyslaskelmaa mutkistavat sopimuksen alkuperäisen laajuuden uudelleenarviointi, mikä johti suoritusajan pidentämiseen, samoin kuin tällaisten sopimusten luonne ja monimutkaisuus ja niihin liittyvät rahamäärät
   yhdessä menettelyssä ei ollut erityisiä suuntaviivoja ja menettelyjä, joilla olisi varmistettu, että yhteisyritys käy yhdenmukaisesti ja järjestelmällisesti läpi ja virallisesti hyväksyy kolmansilta osapuolilta saatavat suoritteet, joita tarvitaan asiakirja-aineistona käynnistettäessä tarjouskilpailumenettelyjä; panee merkille, että yhteisyritys laatii muodollisen tarkistuslistan, joka täyttämällä taataan, että kolmansilta osapuolilta saatuja tietoja on käytetty asianmukaisesti; kehottaa yhteisyritystä ottamaan tarkistuslistan käyttöön mahdollisimman pian, jotta tällaisilta tilanteilta vältytään vastaisuudessa
   yhdessä hankintamenettelyssä alkuperäisiin sopimuksiin tehdyt muutokset lisäsivät sopimuksen arvoa 15 prosenttia alun perin sovittuun määrään verrattuna; huomauttaa, että saatavilla ei ollut riittäviä tietoja, joista olisi voitu päätellä, oliko muutosten olennaisuus arvioitu yhteisyrityksen sisäisten menettelyjen mukaisesti
   yhdessä menettelyssä neuvotteluvaihe viivästyi huomattavasti, jolloin lopulliset sopimusehdot ja tarjouseritelmän päivitetty tekninen versio lähetettiin suunniteltua myöhemmin ja sopimus allekirjoitettiin neljä kuukautta tavoiteajan jälkeen;

26.  pitää sopimattomana, että yhteisyritys ei ole laatinut sisäistä menettelyä, jota sovellettaisiin henkilöstön jäseniin heidän osallistuessaan tarjouskilpailumenettelyihin; huomauttaa, että tällä alalla tarvitaan pikaisesti parannuksia;

27.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että nimittävä viranomainen ei ollut kahdessa hankintamenettelyssä virallisesti nimittänyt arviointikomitean jäseniksi tai komiteaa avustaviksi asiantuntijoiksi yhteisyrityksen henkilöstön jäseniä, jotka arviointikomitean pyynnöstä antoivat sille teknistä neuvontaa tarjousten arviointivaiheen aikana; huomauttaa, että tulojen ja menojen hyväksyjä nimitti eräässä tarjouskilpailumenettelyssä tiimin huolehtimaan neuvotteluista kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella valittujen hakijoiden kanssa, mutta tiimille ei kuitenkaan laadittu virallista tehtävänkuvausta, jossa olisi määritetty neuvottelustrategia ja -tavoitteet sekä tekniset, taloudelliset ja sopimustekniset muuttujat neuvotteluja varten;

Operatiivisten hankintasopimusten ja avustusten yleinen valvonta ja seuranta

28.  panee merkille, että yhteisyrityksellä on järjestelmä, jonka avulla tarkastetaan, ovatko toimeksisaajat noudattaneet laadunvarmennusta koskevia vaatimuksia; toteaa, että avustusten jälkitarkastusten tulokset sekä sopimusten täytäntöönpanoon liittyvät rahoitukseen ja säännönmukaisuuteen kohdistuvien tarkistusten tulokset, jotka perustuvat yleiseen valvonta- ja seurantastrategiaan, eivät olleet käytettävissä tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen ajankohtana huhtikuussa 2014;

Oikeusperusta

29.  toteaa, että yhteisyritys ei ole muuttanut varainhoitoa koskevia säännöksiään niiden muutosten mukaisiksi, joita on aiheutunut uudesta varainhoitoasetuksesta ja uuden varainhoitoasetuksen 208 artiklassa tarkoitettuihin elimiin sovellettavasta varainhoidon puiteasetuksesta(2); panee yhteisyrityksen antamista tiedoista merkille, että se on arvioinut muutokset ja esitellyt muutosesitykset hallintoneuvostolleen; toteaa, että neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom 5 artiklassa säädetään, että komissio antaa lausunnon ennen taloushallintoa koskevien sääntöjen lopullisen version toimittamista yhteisyrityksen hallintoneuvostolle; kehottaa komissiota ja yhteisyritystä korjaamaan tämän asian viipymättä;

30.  panee merkille parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman(3) ja myöhemmän poliittisen yhteisymmärryksen yhteisyritysten erillisestä vastuuvapaudesta varainhoitoasetuksen;

Teollis- ja tekijänoikeudet ja teollisuuspolitiikka

31.  panee merkille, että yhteisyrityksen hallintoneuvosto hyväksyi 27. kesäkuuta 2013 päätöksen fuusioenergia-alan teollisuuspolitiikan ja teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan politiikan toteuttamisesta sekä tietojen levittämisestä; toteaa, että yhteisyritys ei ole vielä hyväksynyt eikä pannut täytäntöön erityistoimia, joilla lievennetään tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemiseen ja tutkimustulosten levittämiseen liittyviä riskejä; panee merkille, että yhteisyrityksen mukaan tällaisten toimien täytäntöönpanon kustannukset eivät näytä olevan jäännösriskin kokoon nähden oikeasuhteisia ja toimia olisi lisäksi vaikea toteuttaa käytännössä;

32.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että yhteisyrityksen toimeksisaajille annetaan yksinoikeus hyödyntää henkistä omaisuutta, jonka nämä tuottavat muilla aloilla kuin fuusion alalla, mutta fuusion alalla toimeksisaajille myönnettäviin oikeuksiin ei liity yksinoikeutta; panee merkille, että yhteisyritys saattaa altistua riskille, joka koskee sen velvollisuutta pidättää itsellään oikeus käyttää täysimääräisesti teollis- ja tekijänoikeuksia, jotka liittyvät unionin luontoissuorituksiin, ja sen kykyä siirtää tämä käyttöoikeus tarvittaessa ITER-organisaatiolle; yhtyy tilintarkastustuomioistuimen suositukseen, jonka mukaan olisi kohdistettava seurantaa sen sopimuslausekkeen soveltamiseen, joka velvoittaa toimeksisaajat pitäytymään tutkimustulosten levittämisestä ennen kuin näiden mahdollisesta suojaamisesta on päätetty; kehottaa yhteisyritystä määrittelemään fuusioalaan luokiteltavien sovellusten rajat varmistaakseen, että sen suhteet toimeksisaajiin ovat mahdollisimman selkeät ja avoimet.

(1) ITER-hankkeen tilannetta koskevat neuvoston päätelmät, 7. heinäkuuta 2010 (asiakirja 11902/10).
(2) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
(3) EUVL L 163, 29.5.2014, s. 21.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö