Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2129(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0108/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0108/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.59
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0168

Usvojeni tekstovi
PDF 448kWORD 116k
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg
Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije
P8_TA(2015)0168A8-0108/2015
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2013. (2014/2129(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015 o razrješnici koju treba dobiti Zajedničko poduzeće za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/198/Euratom od 27. ožujka 2007. o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije i davanju povlastica tom poduzeću (5), a posebno njezin članak 5. stavak 3.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0108/2015),

1.  daje razrješnicu direktoru Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2013.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 452, 16.12.2014., str. 44.
(2) SL C 452, 16.12.2014., str. 45.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 90, 30.3.2007., str. 58.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2013. (2014/2129(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015 o razrješnici koju treba dobiti Zajedničko poduzeće za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/198/Euratom od 27. ožujka 2007. o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije i davanju povlastica tom poduzeću (5), a posebno njezin članak 5. stavak 3.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0108/2015),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2013.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 452, 16.12.2014., str. 44.
(2) SL C 452, 16.12.2014., str. 45.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 90, 30.3.2007., str. 58.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3.Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2013. (2014/2129(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0108/2015),

A.  budući da je Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije („Zajedničko poduzeće”) osnovano u ožujku 2007. godine na razdoblje od 35 godina,

B.  budući da su članovi Zajedničkog poduzeća Euratom, koji predstavljaju Komisija, države članice Euratoma i druge države koje su sklopile sporazume o suradnji s Euratomom u području kontrolirane nuklearne fuzije,

C.  budući da je Zajedničko poduzeće u ožujku 2008. započelo sa samostalnim radom,

D.  budući da je Revizorski sud 9. listopada 2008. iznio Mišljenje br. 4/2008 o financijskim pravilima Zajedničkog poduzeća,

Proračunsko i financijsko upravljanje

1.  prima na znanje da je Revizorski sud izjavio da godišnja računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća za 2013. u svim značajnim aspektima objektivno prikazuju njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2013. te da su rezultati njegovih operacija i novčanih tokova za okončanu godinu u skladu s odredbama njegovih financijskih pravila;

2.  sa zabrinutošću konstatira da izvješće Revizorskog suda sadržava posebnu napomenu, koja je dio njegove izjave o jamstvu, u kojoj se upućuje na znatan rizik od povećanja iznosa doprinosa Zajedničkog poduzeća fazi izgradnje projekta ITER; nadalje, prima na znanje da zbog rizika od povećanja doprinosa dolazi uglavnom zbog promjena opsega krajnjih rezultata projekata te zbog sadašnjeg rasporeda koji nije realističan i trenutačno se preispituje; smatra da je u upravljanju proračunom i financijama važno imati realističan pristup; napominje da Zajedničko poduzeće doprinosi provedbi aktivnosti ITER-a koje se sastoje u pružanju sveukupnog okvirnog realističnog plana provedbe za cijeli projekt; poziva Zajedničko poduzeće da ga hitno podnese Vijeću ITER-a;

3.  primjećuje da se zaključcima Vijeća usvojenima 7. srpnja 2010.(1) odobrava 6,6 milijardi EUR u vrijednostima iz 2008. kao doprinos Zajedničkog poduzeća fazi izgradnje projekta ITER; sa zabrinutošću ističe posebnu napomenu Revizorskog suda da je taj iznos dvostruko veći u odnosu na početne proračunske troškove te da ne uključuje iznos od 663 000 000 EUR koji je Komisija predložila za pokrivanje eventualnih nepredviđenih izdataka; smatra da se znatnim povećanjem projekta mogu ugroziti drugi programi koji se također financiraju iz proračuna Unije te da to može biti u suprotnosti s načelom „vrijednost za novacˮ;

4.  sa zabrinutošću prima na znanje da je u studenom 2013. Zajedničko poduzeće procijenilo da proračunski manjak za dovršenje razvojne faze projekta iznosi 290 000 000 EUR, što predstavlja odstupanje od 4,39 % u odnosu na iznos koji je Vijeće odobrilo 2010. godine;

5.  zabrinut je jer u pogledu navedenih rizika Zajedničko poduzeće još uvijek nije uvelo sustav za redovito praćenje odstupanja troškova u ugovorima te nije ažuriralo vrednovanje doprinosa Zajedničkog poduzeća projektu ITER nakon dovršetka razvojne faze;

6.  sa zabrinutošću primjećuje da uslijed stalnog kašnjenja pri potpisivanju važnih ugovora neprekidno dolazi do izmjena vremenskih rokova i predviđenih troškova, što onemogućuje izvršenje planiranih odgoda pretfinanciranja povezanih s operativnim postupcima javne nabave Zajedničkog poduzeća;

7.  sa zabrinutošću primjećuje da Zajedničko poduzeće u svojim financijskim izvještajima nije navelo pojedinosti o stupnju napretka radova u tijeku; potvrđuje na temelju navoda Revizorskog suda da su te informacije ključne za razumijevanje mjere u kojoj je Zajedničko poduzeće izvršilo aktivnosti u pogledu postupaka nabave zaključenih s Međunarodnom organizacijom za ITER; ističe na temelju navoda Zajedničkog poduzeće da su informacije o općem napretku pružene u njegovu godišnjem izvješću o napretku i godišnjem izvješću o radu, ali da su samo sadržavale grubu preliminarnu procjenu postotka dovršenih radova, koja se zasniva na iznosu troškova koji proizlaze iz postupka nabave nastalih do danas i njihovoj usporedbi s procijenjenom vrijednošću doprinosa u naravi projektu; nadalje, prima na znanje da je u godišnju računovodstvenu dokumentaciju za 2013. uvrštena gruba preliminarna procjena dovršenih radova; ističe potrebu za davanjem informacija i izradom pokazatelja kako bi se uspješnosti ocijenila na odgovarajući način, što se odnosi i na unutarnje upravljanje i na upravljanje rezultatima;

8.  prima na znanje da je konačni proračun Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2013. dostupan za izvršenje uključivao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 1 297 000 000 EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 432 400 000 EUR; prima na znanje, nadalje, da su stope korištenja za odobrena sredstva za obveze i plaćanja iznosile 100 %, odnosno 89,8 %; prima na znanje da je stopa izvršenja odobrenih sredstva za plaćanja u odnosu na početni proračun za 2013. prije smanjenja iznosila 57,8 %; potvrđuje na temelju navoda Zajedničkog poduzeća da je do toga došlo zbog toga što je Međunarodno poduzeće ITER zakasnilo s pružanjem podataka te zbog toga što su pregovori s poduzećima oko smanjenja troškova potrajali dulje nego što je to bilo predviđeno; izražava zabrinutost zbog mogućih dodatnih kašnjenja ili prekomjernih troškova i njihova učinka na proračun za projekt ITER;

9.  traži od Komisije i direktora Zajedničkog poduzeća za ITER da tijelu za davanje razrješnice predstavi izvješće o službenom stajalištu svih dionika u vezi s njihovim budućim obvezama u pogledu projekta ITER;

10.  prima na znanje da je u pogledu odobrenih sredstava za obveze Zajedničkog poduzeća od 1 254 000 000 EUR koji su bili raspoloživi za operativne aktivnosti 61,7 % izvršeno u obliku izravnih pojedinačnih obveza, dok je preostalih 38,3 % izvršeno u obliku ukupnih obveza;

11.  sa zabrinutošću prima na znanje da je sedam članova svoju godišnju članarinu platilo sa zakašnjenjem, što iznosi ukupno 2 200 000 EUR; smatra da svako zakašnjenje pri plaćanju godišnje članarine može utjecati na način na koji se projekt provodi; naglašava da se zakašnjenja kreću u rasponu od tri do 48 dana; potvrđuje na temelju navoda Zajedničkog poduzeća da se 77 % zakašnjelih plaćanja odnosi na doprinose dvaju članova i da su ti doprinosi zaprimljeni sa zakašnjenjem od jednog radnog dana;

12.  poziva Zajedničko poduzeće da tijelu nadležnom za davanje razrješnice podnese izvještaj o doprinosima svih članova koji nisu Komisija, kao i o primjeni pravila o ocjenjivanju doprinosa u naravi, zajedno s procjenom Komisije;

13.  zabrinut je zbog toga što predsjednik upravnog odbora Zajedničkog poduzeća u godišnjem izvješću o radu za 2013. upućuje na kašnjenja projekata i na potrebu za smanjenjem troškova; nadalje primjećuje da direktor upućuje na rizike povezane s mogućim proračunskim manjkom do 2020., uglavnom zbog povećanja opsega u vezi sa zgradama ITER i trenutačnog rasporeda; potvrđuje na temelju navoda Zajedničkog poduzeća da će se proračun dodijeljen sadašnjem VFO-u do 2020. poštovati daljnjim razvojem i provedbom opsežne racionalizacije troškova;

14.  poziva Zajedničko poduzeće da tijelu za davanje razrješnice pravodobno podnese izvješće o stvarnoj razini provedbe projekta, mogućim rizicima i budućem razvoju projekta, zajedno s procjenom koju je provela Komisija;

Sprečavanje sukoba interesa i postupanje s njima te transparentnost

15.  ponavlja da životopisi članova Upravnog odbora, direktora i višeg rukovodstva Zajedničkog poduzeća trebaju biti javno dostupni; poziva Zajedničko poduzeće da hitno riješi taj problem; prima na znanje da su pravila o postupanju u slučaju sukoba interesa koja se odnose na osoblje stupila na snagu te poziva da se dostave pouzdani podaci o takvim slučajevima;

Sporazum s državom domaćinom

16.  potvrđuje na temelju navoda Zajedničkog poduzeća da se u skladu sa sporazumom s državom domaćinom zaključenim s Kraljevinom Španjolskom 28. lipnja 2007. Zajedničko poduzeće trebalo do lipnja 2010. premjestiti u stalne prostorije; sa zabrinutošću prima na znanje da u vrijeme provedbe revizije, u travnju 2014., to još uvijek nije bio slučaj; potvrđuje nastojanja Zajedničkog poduzeća da ispravi probleme povezane s premještajem u stalne prostorije i izostankom rezultata u okviru dijaloga s državom domaćinom;

Radni uvjeti

17.  duboko je zabrinut zbog toga što Zajedničko poduzeće još nije usvojilo sva pravila o provedbi Pravilnika o osoblju; sa zabrinutošću primjećuje da trenutačne radne prostorije nisu dostatne te da osoblju u tim prostorijama nije omogućen rad u normalnim uvjetima; duboko je zabrinut zbog toga što radni uvjeti imaju nepovoljan učinak na nastojanja Zajedničkog poduzeća da popuni sva raspoloživa radna mjesta i smanji stopu slobodnih radnih mjesta; primjećuje sa zabrinutošću da su zaposlenici kao jedan od glavnih problema i zabrinutosti u nedavnom istraživanju provedenom među osobljem Zajedničkog poduzeća naveli radne uvjete; traži od Komisije i direktora Zajedničkog poduzeća da tijelu za davanje razrješnice predstave izvješće u kojem se podrobno navode razlozi kašnjenja pri provedbi Pravilnika o osoblju i stanju radnih uvjeta;

Sustavi unutarnje kontrole

18.  sa zabrinutošću primjećuje iz izvješća Revizorskog suda da je još uvijek potrebno provesti brojne mjere, unatoč tomu što je ostvaren primjetan napredak tijekom 2013. u pogledu sustava unutarnje kontrole Zajedničkog poduzeća; te mjere uključuju daljnje razrade postupka upravljanja procjenom troškova na razini pregovora o ugovorima te revizijske rezultate provedbe sveobuhvatne strategije kontrole i praćenja za bespovratna sredstva i operativne ugovore koji nisu bili dostupni u trenutku revizije; poziva Zajedničko poduzeće da na zahtjev Revizorskog suda učini izvješće dostupnim;

19.  sa zabrinutošću naglašava da, uz iznimku akcijskog plana koji je izrađen kao odgovor na unutarnju reviziju upravljanja ugovorima sa stručnjacima, ostali akcijski planovi koje je Zajedničko poduzeće usvojilo kao odgovor na unutarnje revizije nisu u cijelosti provedeni;

20.  poziva Zajedničko poduzeće da pravodobno dostavi specifikacije natječaja kako bi se uklonile nejasnoće u pogledu troškova povezanih s mogućim izmjenama u izradi i planiranju projekta ITER;

21.  potvrđuje na temelju navoda Revizorskog suda da kada je riječ o mjerama koje su usvojene kao odgovor na prethodno utvrđene glavne rizike, do studenoga 2013. 12 ih je bilo provedeno, 19 je bilo u tijeku, dok provedba njih šest nije počela; poziva Zajedničko poduzeće da hitno ispravi ta pitanja;

22.  prima na znanje da je Zajedničko poduzeće usvojilo konkretna pravila za sprječavanje mogućih sukoba interesa članova upravnog odbora, izvršnog odbora, revizorskog odbora te stručnjaka; ističe da u trenutku revizije pravilnik o članovima osoblja te baza podataka za opće izjave o financijskim interesima nisu bili uvedeni; prima na znanje na temelju navoda Zajedničkog poduzeća da je upravni odbor usvojio Pravilnik o upravljanju sukobima interesa za članove osoblja te je stupio na snagu 1. srpnja 2014. godine; prima na znanje, nadalje, da se počelo raditi na izradi posebne baze podataka općih izjava o financijskim interesima;

Ugovori o operativnoj nabavi i bespovratna sredstva

23.  prima na znanje da su pregovarački postupci činili 44 % od 41 operativnog postupka javne nabave pokrenutog 2013.; ističe da je taj postotak veći za 4 % u odnosu na njihov broj registriran 2012.; slaže se s preporukom Revizorskog suda da postupci nabave trebaju biti konkurentniji, i to smanjenjem korištenja pregovaračkim postupcima; prima na znanje da je prosječan broj prijedloga bio tek jedan po pozivu; potvrđuje na temelju navoda Zajedničkog poduzeća da su pregovarački postupci navedeni u izvješću Revizorskog suda zbog svoje niske prosječne vrijednosti predstavljali tek 15 % vrijednosti godišnjih obveza Zajedničkog poduzeća;

24.  sa zabrinutošću primjećuje postojeće nedostatke povezane s operativnim postupcima javne nabave Zajedničkog poduzeća; poziva Zajedničko poduzeće da tijelu za davanje razrješnice podnese detaljno izvješće o postupcima javne nabave provedenima od 2008. do danas te da u njima navede sljedeće:

   broj postupaka u kojima je došlo do znatnog povećanja troškova (za više od 5 %) u odnosu na početni troškovni okvir ugovora i zašto je točno do toga došlo;
   postupke u kojima je došlo do znatnog zakašnjenja u odnosu na prvobitno predviđeni rok i financijske posljedice tih zakašnjenja;
   na koji način Zajedničko poduzeće namjerava zajamčiti da će se ubuduće poštovati rokovi utvrđeni potpisivanjem ugovora;
   u kojim postupcima javne nabave planirani rok nije bio uopće naveden pri sklapanju ugovora;
   u kojim postupcima Javno poduzeće nije objavilo predmetni ugovor u prethodnoj obavijesti, čime je umanjilo konkurentnost postupka i koji su bili razlozi za to te koji su ugovorni partneri posebno imali koristi od tako ograničenog tržišnog natjecanja;
   koji se postupci (osim važećeg Pravilnika o osoblju) primjenjuju za sprečavanje mogućeg sukoba interesa u vezi s članovima osoblja uključenima u postupke nadmetanja te u koliko slučajeva članovi osoblja nisu bili službeno ovlašteni sudjelovati u tim postupcima;
   na koji način Zajedničko poduzeće jamči da će poboljšati svoj interni postupak donošenja odluka, u skladu s preporukama Revizorskog suda, kako bi se izbjegla dodatna zakašnjenja u postupcima nadmetanja, i na taj način zajamčio transparentno, pravodobno i zakonito nadmetanje u budućnosti;

25.  sa zabrinutošću prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da su nakon revizije pet operativnih postupaka nabave utvrđeni sljedeći nedostaci:

   Zajedničko poduzeće nije promoviralo jedan postupak javne nabave prethodnom obavijesti; prima na znanje na temelju navoda Zajedničkog poduzeća da je taj postupak javne nabave pokrenut prije nego što je u rujnu 2012. za njega odobreno objavljivanje prethodne obavijesti;
   u jednom je postupku nabave uočeno povećanje od 32 % u odnosu na početnu procjenu troškova; primjećuje, nadalje, da se zbog prirode informacija iz dokumentacije u dvama drugim postupcima nabave usklađivanje razlika između konačne vrijednosti ugovora i početne procijenjene pokazalo složeno; potvrđuje na temelju navoda Zajedničkog poduzeća da je usklađivanje složeno zbog ponovne procjene početnog opsega ugovora, što je dovelo do produženja rokova, veće složenosti i povećanja iznosa sadržanih u tim ugovorima kao i promjene njihove naravi;
   jedan postupak nabave nije sadržavao jasne smjernice i postupke koje bi Zajedničkom poduzeću poslužile da jednoobrazno i sustavno pregleda te službeno prihvati isporučene proizvode trećih strana koji su se upotrjebljavali kao ulazni dokumenti za natječajne postupke; prima na znanje da će Zajedničko poduzeće sastaviti kontrolni popis radi pravilnog korištenja informacijama trećih strana; poziva Zajedničko poduzeće da što prije primijeni taj kontrolni popis kako bi se slične situacije ubuduće izbjegle;
   izmjenama jednog ugovora o javnoj nabavi njegova se vrijednosti povećala za 15 % u odnosu na prvotnu vrijednost; ističe da nije bilo dovoljno informacija za donošenje zaključka o tome je li procjena značajnosti izmjena provedena u skladu s unutarnjim postupcima Zajedničkog poduzeća
   faza dijaloga u jednom postupku kasnila je, zbog čega su uvjeti iz završnog ugovora i ažurirani podaci za izradu tehničkih specifikacija bili poslani sa zakašnjenjem i ugovor je potpisan četiri mjeseca nakon predviđenog datuma;

26.  smatra neprihvatljivim da Zajedničko poduzeće nije razradilo unutarnji postupak za osoblje koje radi na postupcima nabave; ističe da su hitno potrebna poboljšanja u tom području;

27.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da u okviru dva postupka nabave članove osoblja Zajedničkog poduzeća koji pružaju tehničke savjete tijekom faze obrade ponuda tijelo za imenovanja nije službeno imenovalo ni kao članove komisije za evaluaciju ni kao stručnjake koji toj komisiji pružaju tehničke savjete; ističe da je u okviru jednog postupka nabave dužnosnik za ovjeravanje nakon poziva na iskaz interesa imenovao skupinu za dijalog s odabranim kandidatima, iako toj skupini službeno nije dodijeljen mandat za osmišljavanje strategije dijaloga, izradu tehničkih, financijskih i ugovornih pokazatelja u okviru postupka pregovora, niti da zacrta ciljeve pregovora;

Sveobuhvatna kontrola i praćenje ugovora o operativnoj nabavi i bespovratnih sredstava

28.  prima na znanje da Zajedničko poduzeće ima sustav za provođenje revizija na razini ugovaratelja radi provjere usklađenosti s obvezama jamstva kvalitete; prima na znanje da rezultati ex post revizija bespovratnih sredstava te financijskih provjera i provjera usklađenosti provedbe ugovora koje su izvršene na temelju provedbe sveukupne strategije praćenja i kontrole nisu bili dostupni u trenutku kada je Revizorski sud provodio reviziju u travnju 2014.;

Pravni okvir

29.  prima na znanje da Zajedničko poduzeće nije izmijenilo svoja financijska pravila kako bi se njima odrazile promjene koje donosi nova Financijska uredba i Okvirna financijska uredba za tijela(2) iz članka 208. nove Financijske uredbe; potvrđuje na temelju navoda Zajedničkog poduzeća da je ocijenilo izmjene i svom upravnom odboru predložilo izmjene; prima na znanje da u skladu s člankom 5. Odluke Vijeća 2007/198/Euratom Komisija daje mišljenje o završnoj verziji financijskih pravila prije nego što se ona podnese upravnom odboru Zajedničkog poduzeća; poziva Komisiju i Zajedničko poduzeće da hitno riješe to sporno pitanje;

30.  prima na znanje zajedničku izjavu Parlamenta, Vijeća i Komisije(3) te politički sporazum koji je uslijedio o zasebnoj razrješnici za Zajedničko poduzeće;

Prava intelektualnog vlasništva i industrijska politika

31.  prima na znanje da je upravni odbor Zajedničkog poduzeća 27. lipnja 2013. usvojio Odluku o provedbi industrijske politike o energiji fuzije i politike o pravima intelektualnog vlasništva te širenju informacija; prima na znanje da Zajedničko poduzeće još uvijek treba usvojiti i provesti određene mjere za ublažavanje konkretnih rizika u vezi sa zaštitom prava intelektualnog vlasništva i širenjem rezultata istraživanja; potvrđuje mišljenje Zajedničkog poduzeća da trošak provedbe tih mjera nije razmjeran rezidualnom riziku te da bi ih bilo teško primijeniti u praksi;

32.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da izvođači radova Zajedničkog poduzeća stječu isključiva prava iskorištavanja intelektualnog vlasništva nad radom izvan fuzije, dok u području fuzije izvođači radova stječu neisključiva prava; prima na znanje da bi Zajedničko poduzeća moglo biti izloženo riziku u pogledu njegovih obveza da zadrži pravo na pristup cjelokupnim pravima intelektualnog vlasništva povezanih s europskim doprinosima u naravi te da to pravo, po potrebi, prenese na Organizaciju za ITER; slaže se s preporukom Revizorskog suda da je potrebno pratiti primjenu odredbi iz ugovora kako bi se izvođače radova obvezalo da ne šire pojedinosti o istraživanjima dok se ne donese odluka o načinu na koji će se ta istraživanja zaštititi; poziva Zajedničko poduzeće da jasno utvrdi što se može smatrati uporabom fuzije kako bi odnosi s izvođačima radova bili što jasniji i transparentniji.

(1) Zaključci Vijeća o statusu ITER-a od 7. srpnja 2010. (ref. br. 11902/10)
(2) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(3) SL L 163, 29.5.2014., str. 21.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti