Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2129(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0108/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0108/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.59
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0168

Elfogadott szövegek
PDF 377kWORD 122k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg
2013. évi mentesítés: ITER Közös Vállalkozás és a fúziós energia fejlesztése
P8_TA(2015)0168A8-0108/2015
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2014/2129(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésre, a közös vállalkozás válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóana közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló 2007. március 27-i 2007/198/Euratom tanácsi határozatra(5), és különösen 5. cikke, (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre,(7)

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0108/2015),

1.  mentesítést ad a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatója számára a közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételében.

(1) HL C 452., 2014.12.16., 44. o.
(2) HL C 452., 2014.12.16., 45. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1.o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1.o.
(5) HL L 90., 2007.3.30., 58. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2014/2129(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésre, a közös vállalkozás válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló 2007. március 27-i 2007/198/Euratom tanácsi határozatra(5), és különösen 5. cikke, (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre,(7)

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0108/2015),

1.  jóváhagyja a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárásáról szóló határozatát;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot igazgatója igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 452., 2014.12.16., 44. o.
(2) HL C 452., 2014.12.16., 45. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1.o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1.o.
(5) HL L 90., 2007.3.30., 58. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3.Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2014/2129(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0108/2015),

A.  mivel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozást („közös vállalkozás”) 2007 márciusában hozták létre 35 éves időtartamra,

B.  mivel a közös vállalkozás tagjai a Bizottság által képviselt Euratom, az Euratom tagállamai és más országok, melyek együttműködési megállapodást kötöttek az Euratommal a szabályozott magfúzió terén,

C.  mivel a közös vállalkozás 2008 márciusában kezdte meg önálló működését,

D.  mivel a Számvevőszék 4/2008. számon 2008. október 9-én véleményt adott ki a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatáról,

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék véleménye szerint a közös vállalkozás 2013-as éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatának előírásaival összhangban tükrözi a 2013. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve az akkor véget ért évben lezajlott gazdasági események eredményét;

2.   aggodalommal állapítja meg, hogy a Számvevőszék jelentése a megbízhatósági nyilatkozat részeként figyelemfelhívó megjegyzést tartalmaz, amely szerint a közös vállalkozás által a projekt ITER kiépítési szakaszára nyújtott hozzájárulást illetően jelentős a költségnövekedés kockázata; megállapítja továbbá, hogy a hozzájárulás növekedésének kockázata főként a projekt által megvalósítandó fizikai eredmények változásaiból és az irreálisnak tekinthető, felülvizsgálat alatt álló jelenlegi ütemezésből adódik; hisz a hatékony költségvetési tervezés és pénzgazdálkodás realisztikus megközelítésének fontosságában; megállapítja, hogy a közös vállalkozás hozzájárul a projekt egészére vonatkozó reális ütemterv kidolgozására irányuló, az ITER egészében folyó munkálatokhoz; felhívja a közös vállalkozást, hogy azt mielőbb nyújtsa be az ITER Tanácsának;

3.  megjegyzi, hogy a 2010. július 7-én elfogadott tanácsi következtetések(1) 2008-as értéken számolva 6,6 milliárd eurót hagytak jóvá a közös vállalkozás számára a projekt ITER kiépítési szakaszára vonatkozó hozzájárulására; aggodalommal veszi tudomásul, hogy a Számvevőszék figyelemfelhívó megjegyzése alapján megállapítható, hogy ez az összeg megduplázta a költségvetésben eredetileg elkülönített költséget, és nem tartalmazza a Bizottság által 2010-ben az esetleges kockázatok fedezésére javasolt 663 millió eurót; úgy véli, hogy a projekt jelentős növekedése veszélyeztetheti az uniós költségvetésből finanszírozott egyéb programokat, és ellentmondhat a „pénzért értéket” elvnek;

4.  mélységes aggodalommal állapítja meg, hogy 2013 novemberében a közös vállalkozás 290 millió euróra becsülte a projekt kiépítési szakaszának végéig várható hiányt, ami 4,39%-kal nagyobb a Tanács által 2010-ben jóváhagyott összegnél, és 10,7%-kal haladja meg a projekt eredeti költségvetését;

5.  aggódik amiatt, hogy ezekhez a kockázatokhoz kapcsolódóan a közös vállalkozás a szerződések szintjén még nem vezetett be a költségeltérések rendszeres figyelemmel kísérésére szolgáló rendszert és nem aktualizálta a közös vállalkozás által a kiépítési szakaszt követően az ITER-projekt számára nyújtandó hozzájárulás értékét;

6.  aggodalommal veszi tudomásul, hogy a fontos szerződések aláírásának folyamatos késedelmei miatt rendre új határidőket kell kijelölni és át kell számítani a költségeket, ami miatt a közös vállalkozás működéséhez szükséges közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos előfinanszírozások tervezett átütemezésének végrehajtása lehetetlenné válik;

7.  aggodalommal állapítja meg, hogy a közös vállalkozás a pénzügyi kimutatásaiban nem részletezte a folyamatban lévő munkák készültségi szintjét; a Számvevőszék tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy ez az információ alapvető fontosságú lenne a közös vállalkozás által az ITER nemzetközi szervezettel aláírt beszerzési megállapodások tekintetében eddig elvégzett tevékenységek állapotának áttekintéséhez; a közös vállalkozás tájékoztatása alapján rámutat, hogy az általános előrehaladásról a közös vállalkozás éves előrehaladási jelentése és éves tevékenységi jelentése számolt be, azonban az csak a befejezett munkálatok arányának előzetes, a beszerzési megállapodások kapcsán az adott időpontig felmerült költségek, és azoknak a természetbeni hozzájárulások becsült értékével összevetett összegén alapuló, nagy vonalakban vázolt becslésére korlátozódott; nyugtázza továbbá, hogy a 2013. évi éves beszámoló tartalmazza a befejezett munkák hozzávetőleges előzetes becslését; hangsúlyozza, hogy a teljesítmény megfelelő felméréséhez információkra és mutatókra van szükség mind az eredmények, mint pedig a belső irányítás tekintetében;

8.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás végrehajtható végleges 2013-as költségvetése 1 297 000 000 euró kötelezettségvállalási előirányzatot és 432 400 000 euró kifizetési előirányzatot tartalmazott, megjegyzi ezenkívül, hogy a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok felhasználási aránya 100, illetve 89,8%-os volt; hangsúlyozza, hogy a 2013-as eredeti költségvetésben szereplő kifizetési előirányzatokhoz viszonyítva a felhasználási arány a csökkentések előtt 57,8%-os volt; a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy ezt a nemzetközi ITER szervezet késedelmes és nem megfelelő adatszolgáltatása és a társaságokkal a költségcsökkentés érdekében folytatott tárgyalások elhúzódása okozta; aggodalmának ad hangot az esetleges jövőbeli késedelmek vagy többletköltségek, illetve azoknak az ITER-projekt költségvetésére gyakorolt hatását illetően;

9.  kéri a Bizottságot és az ITER közös vállalkozás igazgatóját, hogy nyújtsanak be jelentést a mentesítésért felelős hatóság számára az ITER-projekt kapcsán az egyes érintett felek által vállalt kötelezettségek jövőbeli alakulására vonatkozó hivatalos álláspontról;

10.  a közös vállalkozás kötelezettségvállalási előirányzatai tekintetében megjegyzi, hogy az operatív tevékenységekhez rendelkezésre álló 1 254 000 000 euró összegű kötelezettségvállalási előirányzatokból 61,7%-ot közvetlen egyedi kötelezettségvállalás alapján, míg a fennmaradó 38,3%-ot globális kötelezettségvállalások alapján használták fel;

11.  aggodalommal állapítja meg, hogy 2013-ban hét tag késedelmesen fizette be éves tagsági hozzájárulását, 2 200 000 euró összegben; úgy véli, hogy az éves hozzájárulás befizetésének bármilyen késedelme hatással lehet a projekt lebonyolítására; hangsúlyozza, hogy a késedelmek háromtól negyvennyolc napig terjedtek; a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a késedelmes kifizetések 77%-a két tag hozzájárulásának felel meg, és egy munkanapos késéssel érkezett be;

12.  felhívja a közös vállalkozást, hogy nyújtson be jelentést a mentesítésért felelős hatóság számára a Bizottságtól eltérő tagok által befizetett hozzájárulásokról, kitérve a természetbeni hozzájárulások értékelésére vonatkozó szabályok alkalmazására és az arra vonatkozó bizottsági értékelésre;

13.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a közös vállalkozás irányító testületének elnöke a 2013-as éves tevékenységi jelentésben a projektek késedelmére és a költségmegtakarítás szükségességére utal; megállapítja továbbá, hogy az igazgató utal annak kockázatára, hogy – főként az ITER-épületekkel kapcsolatosan megvalósítandó eredmények kiszélesítése és a jelenlegi ütemezés miatt – 2020-ig esetleg nem lesz elegendő a költségvetés; a közös vállalkozás válasza alapján tudomásul veszi, hogy a költségmegtakarítási intézkedések széles skálájának folyamatos kidolgozása és végrehajtása révén a jelenlegi, 2020-ig tartó többéves pénzügyi keretben előirányzott költségvetés keretén belül fog tudni maradni;

14.  felhívja a közös vállalkozást, hogy kellő időn belül nyújtson be jelentést a mentesítésért felelős hatóság számára – a Bizottság által készített értékeléssel együtt – a projekt végrehajtásának tényleges állásáról, a potenciális kockázatokról és a projektet illető jövőbeli tervekről;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

15.  ismételten rámutat, hogy a közös vállalkozás igazgatótanácsi tagjainak, az ügyvezető igazgatónak és a vezető tisztviselőknek az önéletrajzát hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára; felhívja a közös vállalkozást e helyzet sürgős orvoslására; tudomásul veszi, hogy hatályba lépett a személyzet összeférhetetlenségi ügyeinek kezelésére vonatkozó szabályzat, és az ügyek szoros nyomonkövetésére hív fel;

Befogadási megállapodás

16.  a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a Spanyol Királysággal 2007. június 28-án aláírt befogadási megállapodás értelmében az állandó irodahelyiségeket 2010 júniusáig kellett volna a közös vállalkozás rendelkezésére bocsátani; aggodalommal állapítja meg, hogy az ellenőrzés időpontjáig (2014. április) ez még nem történt meg; elismeri a közös vállalkozás e helyzet megoldására irányuló erőfeszítéseit, és nyugtázza, hogy a fogadó országgal folytatott párbeszéd nem vezetett eredményre;

Munkakörülmények

17.  mélységes aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a közös vállalkozás még nem fogadta el a személyzeti szabályzat végrehajtására vonatkozó valamennyi szabályt; aggodalommal nyugtázza, hogy a jelenleg rendelkezésre bocsátott munkatér nem elegendő, és hátráltatja a személyzetet az ésszerű körülmények közötti munkavégzésben; mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a munkatérrel kapcsolatos körülmények negatív hatással vannak a közös vállalkozás arra irányuló erőfeszítéseire, hogy az összes rendelkezésre álló álláshelyet betöltse, és csökkentse a betöltetlen álláshelyek arányát; aggodalommal állapítja meg, hogy a közös vállalkozás személyzete körében nemrégiben elvégzett felmérés szerint a munkatérrel kapcsolatos körülmények jelentik az egyik legnagyobb nehézséget és keltenek súlyos aggodalmat; kéri, hogy a Bizottság és a közös vállalkozás igazgatója nyújtsanak be jelentést a mentesítésért felelős hatóság számára arról, hogy mi okozza a személyzeti szabályzat végrehajtásának késedelmét, és hogy mi az aktuális helyzet a munkakörülményeket illetően;

Belső kontrollrendszerek

18.  a Számvevőszék jelentése alapján aggodalommal jegyzi meg, hogy bár a közös vállalkozás belső kontrollrendszerei tekintetében 2013 során jelentős előrehaladás volt tapasztalható, számos fellépés továbbra is végrehajtásra vár; ide tartozik a költségbecslés szerződések szintjén történő kezelési folyamatának fejlesztése, valamint az, hogy az ellenőrzés időpontjában még nem álltak rendelkezésre a támogatásokra és operatív szerződésekre vonatkozó általános ellenőrzési és nyomon követési stratégiája végrehajtására irányuló ellenőrzés eredményei; felhívja a közös vállalkozást, hogy a Számvevőszék kérésének megfelelően tegye hozzáférhetővé a jelentést;

19.  aggodalommal emeli ki, hogy a szakértői szerződések kezelésével kapcsolatos belső ellenőrzésre adott válaszként elfogadott cselekvési terven kívül a közös vállalkozás által a belső ellenőrzésekhez kapcsolódóan elfogadott további cselekvési terveket még nem hajtották végre teljes mértékben;

20.  felhívja a közös vállalkozást, hogy az ITER-projekt megtervezésének és kialakításának esetleges változásai nyomán felmerülő, a költségeket érintő bizonytalanságok kiküszöbölése érdekében kellő időben nyújtsa be a pályázati dokumentációt;

21.  a Számvevőszék jelentése alapján nyugtázza, hogy a korábban meghatározott fő kockázatokra adott válaszként elfogadott intézkedésekből 2013 novemberéig 12-t végrehajtottak, 19 még folyamatban volt és 6 még nem kezdődött el; felhívja a közös vállalkozást e problémák sürgős orvoslására;

22.  nyugtázza, hogy a közös vállalkozás speciális szabályokat fogadott el az irányító testület, a végrehajtó bizottság, az ellenőrző bizottság tagjai és a szakértők esetleges összeférhetetlenségének megelőzésére; hangsúlyozza, hogy az ellenőrzésig nem fogadtak el szabályokat a személyzet tagjaira vonatkozóan, és nem hozták létre az általános érdekeltségi nyilatkozatok adatbázisát; a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy az irányító testület azóta elfogadta a személyzet tagjai tekintetében az összeférhetetlenségek kezelésére vonatkozó szabályokat, melyek 2014. július 1-jén hatályba léptek; nyugtázza továbbá, hogy megkezdték az általános nyilatkozatok számára létrehozandó külön adatbázis kifejlesztését;

Operatív közbeszerzési szerződések és támogatások

23.  megállapítja, hogy a tárgyalásos eljárások a 2013-ban indított 41 operatív közbeszerzési eljárás 44%-át tették ki; kiemeli, hogy ez 4%-kal magasabb a 2012-ben rögzített adathoz képest; egyetért a Számvevőszék ajánlásával, mely szerint a tárgyalásos eljárások számának csökkentése révén erősíteni kell a versenyt a közbeszerzési eljárások során; nyugtázza, hogy a támogatásokra felhívásonként átlagban csak egy pályázat érkezett; a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy alacsony átlagos értékük miatt a Számvevőszék által említett tárgyalásos eljárások csupán a közös vállalkozás éves kötelezettségvállalásainak 15%-át teszik ki;

24.  aggodalommal veszi tudomásul a közös vállalkozás működéséhez szükséges közbeszerzési eljárásokban ismétlődően mutatkozó hiányosságokat; felhívja a közös vállalkozást, hogy nyújtson be részletes jelentést a költségvetési hatóság számára a 2008-tól mostanáig lezajlott közbeszerzésekről, vázolva az alábbiakat:

   Hány eljárás esetén mutatkozott jelentős (5%-ot meghaladó) költségnövekedés az eredetileg meghatározott szerződéses keretösszeget illetően, és mi volt ennek a pontos oka?
   Mely eljárások esetén volt jelentős késés az eredetileg kitűzött időponthoz képest, és mik voltak a késedelem pénzügyi következményei?
   Hogyan kívánja biztosítani a közös vállalkozás, hogy a jövőben a szerződések aláírási határidejét betartsák?
   Melyik közbeszerzési eljárás esetén nem került egyáltalán megállapításra konkrét határidő a szerződések odaítélésekor?
   Mely eljárások esetén fordult elő, hogy előzetes tájékoztató hirdetmény révén a közös vállalkozás nem hirdette meg a szerződési felhívást, és ezáltal csökkent az eljárásban részt vevő versengő felek száma, és mi volt ennek az oka, valamint a szerződéses partnerek közül melyek profitáltak különösen sokat az ily módon korlátozott versenyhelyzetből?
   A hatályos személyzeti szabályzaton túlmenően milyen eljárások biztosítják az esetleges összeférhetetlenségek kizárását a személyzet azon tagjai esetében, akik részt vesznek a közbeszerzési eljárás lebonyolításában, és hány esetben fordult elő, hogy a közbeszerzési eljárásban részt vevő munkatárs nem volt hivatalosan felhatalmazva a részvételre?
   Hogyan biztosítja a közös vállalkozás, hogy a közbeszerzési eljárások további − a Számvevőszék által jelzett − késedelmeinek elkerülése érdekében belső döntéshozatali eljárása javuljon, és hogy közbeszerzési eljárásai átláthatóak, a határidőknek megfelelőek és jogszerűek legyenek a jövőben?

25.  a Számvevőszék jelentése alapján aggodalommal állapítja meg, hogy öt operatív közbeszerzési eljárás ellenőrzését követően az alábbi hiányosságokat állapították meg:

   egy közbeszerzési eljárás esetében a közös vállalkozás nem tett közzé előzetes tájékoztató hirdetményt a szerződésről; a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a kérdéses eljárás az előzetes tájékoztató hirdetményre vonatkozó eljárás 2012. szeptemberi jóváhagyása előtt indult;
   egy közbeszerzési eljárásban az eredeti költségbecsléshez képest 32%-os növekedés figyelhető meg; megállapítja továbbá, hogy két másik közbeszerzési eljárás esetében a szerződés végleges értéke és az eredeti becsült érték közötti különbség megállapítása a dossziékban rendelkezésre álló információk jellegéből adódóan bonyolult volt; a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a konszolidáció bonyolultságát a szerződés eredeti hatályának időveszteséget okozó újraértékelése, valamint az efféle szerződések jellege, összetettsége és az azokban foglalt összegek nagysága okozta;
   egy közbeszerzési eljárás során a közös vállalkozás nem rendelkezett konkrét iránymutatásokkal és eljárásokkal annak biztosításához, hogy a harmadik felek által elkészített, az ajánlattételi eljáráshoz kiindulópontként szolgáló dokumentumokat egységes és szisztematikus módon felülvizsgálják és hivatalosan elfogadják; tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás hivatalos ellenőrzőlistát fog készíteni a harmadik felektől származó információk megfelelő felhasználásának biztosítása érdekében; felhívja a közös vállalkozást az ellenőrzőlista mihamarabbi végrehajtására, hogy a jövőben elkerülhetőek legyenek az ilyen helyzetek;
   egy közbeszerzési eljárásban az eredeti szerződések módosításai a kiindulási összeghez képest 15%-kal növelték a szerződés értékét; hangsúlyozza, hogy a rendelkezésre álló információk nem voltak elégségesek annak megállapításához, hogy a közös vállalkozás belső eljárásai által előírt módon elvégezték-e a módosítások lényegességének értékelését;
   egy eljárás során a párbeszéd szakasza hosszú késedelmet szenvedett, amelynek eredményeképpen a szerződés végleges feltételeit, valamint a pályázati specifikációk műszaki szempontból aktualizált változatát a tervezettnél később küldték el, a szerződést pedig a tervezetthez képest négy hónappal később írták alá;

26.  elfogadhatatlannak tartja, hogy a közös vállalkozás nem dolgozott ki belső eljárást a pályáztatási eljárásokban részt vevő személyzetre vonatkozóan; hangsúlyozza, hogy e téren sürgős előrelépésre van szükség;

27.  a számvevõszéki jelentés alapján megállapítja, hogy két közbeszerzési eljárás esetében a közös vállalkozás személyzetének az értékelő bizottság kérésére az ajánlatok értékelése során technikai tanácsadást biztosító tagjait a kinevező hatóság nem nevezte ki hivatalosan sem az értékelő bizottság tagjaiként, sem a bizottságnak technikai tanácsadást nyújtó szakértőkként; rámutat, hogy egy közbeszerzési eljárás esetén a részvételi szándék kifejezésére való felhívást követően az engedélyezésre jogosult tisztviselő kinevezett egy csoportot, hogy párbeszédet folytassanak a kiválasztott jelöltekkel, a csoport azonban nem rendelkezett hivatalos megbízatással, ami meghatározta volna a párbeszéd során követendő stratégiát, az elérendő célokat, valamint a tárgyalások technikai, pénzügyi és szerződéses paramétereit;

Az operatív közbeszerzési szerződések és támogatások átfogó kontrollja és monitoringja

28.  nyugtázza, hogy a közös vállalkozás rendelkezik egy a vállalkozók szintjén történő ellenőrzések elvégzéséhez szükséges rendszerrel, amelyek célja a minőségbiztosítási előírások betartásának vizsgálata; megjegyzi, hogy a támogatások utólagos ellenőrzésének, valamint az átfogó nyomon követési és ellenőrzési stratégia keretében a szerződésteljesítések pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzéseinek eredményei a 2014. áprilisi számvevőszéki ellenőrzés időpontjában még nem álltak rendelkezésre;

Jogi keret

29.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás nem módosította a pénzügyi szabályzatát annak érdekében, hogy összhangba hozza az új költségvetési rendelet és az annak 208. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendelet(2) által eszközölt változásokkal; a közös vállalkozás tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a változásokat felmérték, és módosításra irányuló javaslatot tettek az irányító testületnek; megjegyzi, hogy a 2007/198/Euratom tanácsi határozat 5. cikkének megfelelően a Bizottságnak véleményt kell alkotnia, mielőtt a pénzügyi szabályzat végleges változatát a közös vállalkozás irányító testülete elé terjesztenék; felhívja a Bizottságot és a közös vállalkozást, hogy haladéktalanul orvosolják ezt a problémát;

30.  tudomásul veszi a Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozatát,(3) valamint a közös vállalkozásokra vonatkozó külön mentesítésről szóló azt követő politikai megállapodást;

Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok és iparpolitika

31.  nyugtázza, hogy a fúzióval kapcsolatos energetikai ágazati szakpolitika és a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal és az információk terjesztésével kapcsolatos szakpolitika végrehajtásáról szóló határozatot a közös vállalkozás irányító testülete 2013. június 27-én elfogadta; megállapítja, hogy a közös vállalkozásnak további speciális intézkedéseket kell elfogadnia és végrehajtania a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmét és a kutatási eredmények terjesztését érintő bizonyos kockázatok csökkentésére; nyugtázza a közös vállalkozás véleményét, mely szerint az ilyen intézkedések végrehajtásának költségei nem tűnnek arányosnak a fennmaradó kockázat mértékével, és az intézkedések a gyakorlatban nehezen lennének megvalósíthatók;

32.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a közös vállalkozás a beszállítóknak kizárólagos jogokat biztosít az általuk a fúzió témakörén kívül létrehozott szellemi tulajdon, és nem-kizárólagos jogokat a fúzióval kapcsolatos szellemi tulajdon hasznosítására; megjegyzi, hogy ez kockázatnak teheti ki a közös vállalkozást abban a tekintetben, hogy a közös vállalkozás köteles az uniós forrásból származó természetbeni hozzájárulásokhoz kapcsolódó összes szellemi tulajdon fölötti rendelkezési jogot megtartani, és ezt a rendelkezési jogot szükség esetén át kell tudnia ruházni az ITER-szervezetre; egyetért a Számvevőszék azon ajánlásával, hogy figyelemmel kell kísérni a szerződések azon záradékának a betartását, amely szerint a vállalkozóknak tartózkodniuk kell kutatási eredményeik terjesztésétől mindaddig, amíg döntés nem születik azok lehetséges védelméről; felhívja a közös vállalkozást, hogy határozza meg, mi minősül fúziós alkalmazásnak, annak érdekében, hogy a beszállítók számára a lehető legnagyobb mértékű egyértelműséget és átláthatóságot biztosítsa.

(1) Az ITER helyzetéről szóló 2010. július 7-i tanácsi következtetések (Hiv.: 11902/10).
(2) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
(3) HL L 163., 2014.5.29., 21. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat