Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2130(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0110/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0110/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.60
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0169

Elfogadott szövegek
PDF 350kWORD 94k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg
2013. évi mentesítés: SESAR Közös Vállalkozás
P8_TA(2015)0169A8-0110/2015
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata a SESAR közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2014/2130(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a SESAR közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a SESAR közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló 2007. február 27-i 219/2007/EK tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 4b. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre,(7)

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0110/2015),

1.  mentesítést ad a SESAR közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a SESAR közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 452., 2014.12.16., 58. o.
(2) HL C 452., 2014.12.16., 59. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1.o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1.o.
(5) HL L 64., 2007.3.2., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata a SESAR közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2014/2130(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a SESAR közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a SESAR közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésre, a közös vállalkozás válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló 2007. február 27-i 219/2007/EK tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 4b. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre,(7)

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0110/2015),

1.  jóváhagyja a SESAR közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló elszámolása lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot ügyvezető igazgatója ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 452., 2014.12.16., 58. o.
(2) HL C 452., 2014.12.16., 59. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1.o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1.o.
(5) HL L 64., 2007.3.2., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3.Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása a SESAR közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2014/2130(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a SESAR közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0110/2015),

A.  mivel a SESAR közös vállalkozás (a továbbiakban: közös vállalkozás) 2007 februárjában jött létre annak érdekében, hogy irányítsa az „Egységes európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási kutatási programot (SESAR), amelynek célja az európai légiforgalmi szolgáltatások korszerűsítése;

B.  mivel a SESAR-projekt az Eurocontrol által irányított „meghatározási szakaszból” (2004–2007), a 2008–2013-as programozási időszak által finanszírozott és a közös vállalkozás által irányított első „fejlesztési szakaszból” (2008–2016), valamint a „fejlesztési szakasszal” párhuzamosan zajló „kiépítési szakaszból” (2014–2020) áll; mivel a kiépítési szakaszban kerül sor az új légiforgalom-irányítási infrastruktúra nagyszabású kiépítésére és alkalmazására, és ezt a szakaszt a tervek szerint a gazdasági szereplők és más érintettek fogják irányítani;

C.  mivel a közös vállalkozás 2007 augusztusában kezdte meg önálló munkáját;

D.  mivel a közös vállalkozást a köz- és a magánszféra közötti partnerségnek tervezték, melynek alapító tagjai az Uniós és az Eurocontrol;

E.  mivel a SESAR-program 2008–2016 közötti fejlesztési szakaszának költségvetése 2 100 000 000 milliárd euró, amelyet egyenlő részben biztosít az Unió, az Eurocontrol, valamint a résztvevő magán- és állami partnerek,

1.  kiemeli a közös vállalkozás alapvető szerepét az egységes európai égbolt pillérét képező SESAR projekt keretében folytatott kutatások koordinálása és végrehajtása terén; szintén megjegyzi, hogy 2014-ben megkezdődött a SESAR projekt kiépítési szakasza;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

2.  megállapítja, hogy a Számvevőszék véleménye szerint a közös vállalkozás 2013-es éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatának előírásaival összhangban tükrözi a 2013. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve az év végéig lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét;

3.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2013-as pénzügy évre szóló végleges költségvetése 64 300 000 euró összegű kötelezettségvállalási előirányzatból és 105 400 000 euró összegű kifizetési előirányzatból állt; megjegyzi ezenkívül, hogy a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok felhasználási aránya 99,6, illetve 94,7%-os volt;

4.  nyugtázza, hogy 2013. december 31-én a közös vállalkozás fejlesztési szakaszának keretében 16 tag (beleértve az Eurocontrolt) dolgozott programtevékenységeken, több mint 100 magán- és köztulajdonban lévő szervezetet és alvállalkozót bevonva, amelynek eredményképpen a harmadik többoldalú keretmegállapodás (MFA) keretében 358 programból 333 végrehajtás alatt állt, vagy már lezárult;

5.  hangsúlyozza, hogy a harmadik MFA keretében a többi 15 tagnak az Unió és az Eurocontrol által fizetendő 595 millió eurós társfinanszírozási hozzájárulásokból 100% lett lekötve; megállapítja továbbá, hogy ennek az összegnek az 55%-át (316 millió euró) kifizették 2013. december 31-ig, a fennmaradt 45% (279 millió euró) kifizetése pedig várhatóan 2016. december 31-ig meg fog történni;

6.  elismeri, hogy 2013-ban a közös vállalkozás megkötötte a negyedik MFA-t, amely 2014. január 1-jén lépett hatályba, és várhatóan érvényben marad a közös vállalkozás hátralévő hároméves működési idejére; megállapítja, hogy a negyedik MFA előirányozza a projektek számának 250-re történő csökkentését a meglévő projektek összevonása révén, valamint 38 millió euró átcsoportosítását új operatív tevékenységek finanszírozására; nyugtázza, hogy ezt az átcsoportosítást a közös vállalkozás fogja biztosítani az említett összevonások következtében létrejött szinergiák eredményeképpen;

7.  felhívja a közös vállalkozást, hogy nyújtson be jelentést a mentesítésért felelős hatóság számára az összes tag hozzájárulásáról, a Bizottságot kivéve, kitérve a természetbeni hozzájárulásokra vonatkozó értékelési szabályok alkalmazására, a Bizottság értékelésével együtt;

Jogi keret

8.  nyugtázza, hogy 2013 december 13-án a közös vállalkozás igazgatótanácsa a Bizottsággal egyetértésben ideiglenesen elfogadta a közös vállalkozás 2014–2020-as programozási időszakra vonatkozó pénzügyi szabályzatát; emlékeztet rá, hogy a pénzügyi szabályzat a Bizottság 2014. január 1-jétől hatályos költségvetési keretrendeletével(1) összhangban került elfogadásra;

9.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás pénzügyi szabályzata még változhat a Bizottság későbbi véleményei és döntései függvényében, különösen az előző programozási időszakban érvényben volt finanszírozási eltérések fennmaradását illetően;

10.  tudomásul veszi a Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozatát,(2) valamint az azt követően elért, a közös vállalkozásokra vonatkozó külön mentesítésről szóló politikai megállapodást;

Belső kontrollrendszerek

11.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozásra vonatkozó koordinált 2012–2014-es stratégiai ellenőrzési terv alapján a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) elvégezte a támogatáskezelő projektek lezárási eljárásának korlátozott értékelését és az informatikai rendszer kockázatértékelését; megállapítja továbbá, hogy 2013-ban a belső ellenőrzési részleg (IAC) szabályszerűségi ellenőrzést végzett a beszerzések és a szerződéskezelés terén, és értékelte az ABAC munkafolyamat felhatalmazásait;

12.  hangsúlyozza, hogy a közös vállalkozás konkrét intézkedéseket hozott az összeférhetetlenség megelőzésére az érintettek három legfontosabb csoportja tekintetében: az igazgatótanács tagjai, az alkalmazottak és a szakértők;

13.  nyugtázza, hogy a Bizottság 2012 októbere és 2014 márciusa között végezte el a közös vállalkozás második közbenső értékelését, amelynek keretében az alapító rendeletének végrehajtása, a munkamódszerek, az elért eredmények és az általános pénzügyi helyzet szempontjából értékelte a közös vállalkozást; hangsúlyozza, hogy a jelentés két fő ajánlást tartalmazott: az első szerint megfelelőbben kell kezelni az egyes tagállamok konkrét információs és kommunikációs igényeit, a második szerint pedig további erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy tovább javuljon a közös vállalkozás által kitűzött éves célok teljesítési aránya; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az éves célok teljesítési aránya 2012 végén 82% volt (2010-ben 60%), és úgy véli, hogy teljesítményjavulásra van szükség;

14.  a számvevőszéki jelentés alapján nyugtázza, hogy az előzetes ellenőrzés területe tekintetében javításokat hajtott végre;

A kutatási eredmények nyomon követése és jelentése

15.  nyugtázza, hogy 2013. május 31-én a közös vállalkozás közzétette a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó előírások alkalmazásának nyomon követéséről szóló éves jelentését a 2013 előtti összes pénzügyi évre vonatkozóan; nyugtázza továbbá, hogy a közös vállalkozás igazgatási tanácsa 2013. október 30-án elfogadta az új információk és jogok, és ezek tulajdonosi státuszainak összesített jegyzékét a 2013 előtti összes pénzügyi évre vonatkozóan;

16.  úgy véli, hogy a megfelelő területeken szorosabbá kellene tenni a közös vállalkozás és a Tiszta Égbolt közös vállalkozás közötti kapcsolatot, és felkéri a Bizottságot, hogy működjön együtt mindkét közös vállalkozással, a kommunikáció javítása, valamint a szinergiák és a kiegészítő jelleg erősítése érdekében, biztosítva ugyanakkor, hogy nem áll fenn annak kockázata, hogy a két közös vállalkozás tevékenységei átfedik egymást;

17.  a számvevőszéki jelentés alapján nyugtázza, hogy a közös vállalkozás terjesztette az új kutatási információkat és jogokat úgy, hogy extranetjén részletes információkat tett elérhetővé az eredményekről és ezek folyamatairól az érintettek számára, és hogy 2013-as éves tevékenységi jelentésében közzétette a 2013-as eredményekről szóló részletes általános összefoglalóját.

18.  felhívja a közös vállalkozást, hogy nyújtson be jelentést a mentesítésért felelős hatóság részére a már befejezett projektek társadalmi-gazdasági előnyeiről; kéri, hogy a mentesítésért felelős hatóság a Bizottság értékelésével együtt kapja meg ezt a jelentést;

19.  emlékeztet arra, hogy a Parlament korábban már felkérte a Számvevőszéket, hogy készítsen különjelentést a közös vállalkozások kapacitásairól – magánpartnereikkel együtt – az uniós kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs programok hozzáadott értékének és hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében.

(1) A Bizottság 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. szeptember 30.) 966/2012/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról (HL L 328., 2013.12.7., 42. o.).
(2) HL L 163., 2014.5.29., 21. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat