Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2660(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0367/2015

Dezbateri :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0176

Texte adoptate
PDF 263kWORD 86k
Miercuri, 29 aprilie 2015 - Strasbourg
Raport al Consiliului European extraordinar din 23 aprilie 2015: Ultimele tragedii din Marea Mediterană și politicile UE în materie de migrație și de azil
P8_TA(2015)0176RC-B8-0367/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 referitoare la cele mai recente tragedii din Mediterana și politicile UE în materie de migrație și azil (2015/2660(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Convenția de la Geneva din 1951 și Protocolul adițional la aceasta,

–  având în vedere Rezoluția sa din 23 octombrie 2013 referitoare la fluxurile migratorii din Mediterana, cu o atenție specială acordată evenimentelor tragice petrecute în largul coastelor insulei Lampedusa(1),

–  având în vedere Documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 22 mai 2014 referitor la punerea în aplicare a Comunicării privind activitatea Grupului operativ pentru Marea Mediterană,

–  având în vedere dezbaterea privind situația din Mediterană și necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE, organizată la Parlament la 25 noiembrie 2014,

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 decembrie 2014 referitoare la situația din Mediterana și la necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE(2),

–  având în vedere inițiativa ICNUR pentru zona centrală a Mării Mediterane și propunerile ICNUR de abordare a valurilor actuale și viitoare de solicitanți de azil, refugiați și migranți ce sosesc în Europa,

–  având în vedere planul de acțiune în zece puncte privind migrația adoptat la 20 aprilie 2015 de către Consiliul mixt Afaceri Externe și Afaceri Interne,

–  având în vedere concluziile summitului special al Consiliului UE privind criza refugiaților din Marea Mediterană, din 22 aprilie 2015,

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM) peste 1 500 de persoane au murit în Marea Mediterană de la începutul acestui an;

B.  întrucât, potrivit OIM, aproximativ 23 918 migranți au ajuns pe coasta italiană începând cu 1 ianuarie 2015; întrucât, potrivit autorităților elene, 10 445 de migranți au fost salvați de paza de coastă elenă din Marea Egee în primul trimestru al anului 2015;

C.  întrucât forțele maritime italiene, paza de coastă italiană, marina italiană și câteva nave comerciale au efectuat operațiuni neîntrerupte pentru salvarea migranților aflați în dificultate pe Marea Mediterană și au venit în ajutorul a aproximativ 10 000 de migranți în perioada de șase zile de vineri, 10 aprilie, până joi, 16 aprilie 2015;

D.  întrucât ultima operațiune dedicată exclusiv căutării și salvării în Marea Mediterană, Mare Nostrum, a salvat 150 810 migranți în cursul unei perioade de 364 de zile; întrucât estimările inițiale nu indică în acest moment o reducere a numărului de migranți care traversează Mediterana;

E.  întrucât o proporție mai mare de persoane care încearcă să traverseze Marea Mediterană fug de conflicte sau de persecuție din Siria, Irak, Eritreea, Somalia și Libia; întrucât până la 700 de migranți au dispărut și se crede că s-au înecat după ce vasul de pescuit din lemn pe care se înghesuiau s-a răsturnat în apropiere de Libia, în timp ce o navă comercială portugheză venea în ajutorul său în seara zilei de sâmbătă, 18 aprilie 2015; întrucât, potrivit relatărilor, unul dintre supraviețuitori a informat autoritățile italiene că la bord s-ar fi putut afla până la 950 de persoane; întrucât o tragedie similară s-a produs la începutul acestei luni, în care se apreciază că aproximativ 400 de migranți și-au pierdut viața pe mare în momentul în care ambarcațiunea de pescuit din lemn care transporta aproximativ 550 de persoane s-a răsturnat;

F.  întrucât operațiunea comună Triton coordonată de Frontex a devenit pe deplin funcțională la 1 noiembrie 2014, având un buget inițial de numai 2,9 milioane EUR pe lună, în comparație cu aproximativ 9 milioane EUR pentru Mare Nostrum; întrucât de la lansarea operațiunii comune „Triton” peste 24 400 de migranți ilegali au fost salvați pe ruta mediteraneeană centrală, inclusiv aproape 7 860 prin acțiuni finanțate de Frontex;

G.  întrucât traficanții de persoane și membrii filierelor de imigrație clandestină exploatează migrația ilegală și pun în pericol viețile migranților pentru a obține profituri pentru propriile afaceri, poartă responsabilitatea pentru moartea a mii de persoane și reprezintă o problemă gravă pentru UE și statele membre; întrucât traficanții generează profituri în valoare de 20 de miliarde EUR pe an din activitățile lor infracționale; întrucât, conform Europol, grupurile infracționale organizate care facilitează activ transportul de migranți ilegali prin Marea Mediterană au avut legături directe cu traficul de persoane, drogurile, armele de foc și terorismul; întrucât la 17 martie 2015 Europol a înființat Echipa operațională mixtă „Mare” pentru a aborda problema acestor grupuri infracționale;

H.  întrucât instabilitatea și conflictele din regiune au un impact asupra masei fluxului de migranți și a celui de persoane strămutate și, prin urmare, asupra numărului de persoane care încearcă să ajungă în UE, întrucât expansiunea rapidă a SI și Daesh în zonele de conflict învecinate va avea, în cele din urmă, un impact asupra afluxului masiv de migranți și a fluxurilor persoanelor strămutate;

1.  își exprimă regretul și tristețea profunde pentru pierderile tragice și repetate de vieți omenești din Mediterana; îndeamnă Uniunea Europeană și statele sale membre ca, pe baza cooperării existente, să facă tot posibilul pentru a preveni alte pierderi de vieți omenești pe mare; solicită UE și statelor membre să facă tot posibilul pentru a identifica cadavrele și persoanele date dispărute și pentru a informa rudele acestora;

2.  invită UE și statele sale membre să furnizeze resursele necesare pentru a se asigura că obligațiile de căutare și salvare sunt îndeplinite în mod eficace și, prin urmare, că acestea sunt finanțate în mod corespunzător; întrucât statele membre continuă să-și manifeste solidaritatea și angajamentul prin intensificarea contribuțiilor la bugetele și operațiile Frontex și EASO și se angajează să asigure acestor agenții resursele (de personal și echipament) necesare îndeplinirii obligațiilor lor prin bugetul UE și fondurile sale relevante;

3.  reiterează necesitatea ca UE să își fondeze răspunsul la cele mai recente tragedii care au avut loc în Mediterana pe solidaritate și partajarea echitabilă a responsabilității, astfel cum este prevăzut la articolul 80 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), precum și să adopte o abordare europeană globală; reiterează necesitatea ca UE să intensifice partajarea echitabilă a responsabilității, precum și solidaritatea față de statele membre care primesc cel mai mare număr de refugiați și de solicitanți de azil, în termeni absoluți sau în mod proporțional;

4.  salută angajamentul Consiliului European de a consolida operațiunea Triton a UE prin creșterea finanțării și a mijloacelor; îndeamnă UE să stabilească un mandat clar pentru Triton în vederea extinderii zonei sale de operare și să extindă acest mandat pentru operațiile de căutare și salvare la nivelul UE;

5.  solicită organizarea unei operațiuni de salvare umanitare la nivel european, puternică și cu caracter permanent, care, precum Mare Nostrum, să aibă loc în mare liberă și la care să contribuie financiar și cu dotări și mijloace toate statele membre; îndeamnă UE să cofinanțeze o astfel de operațiune;

6.  salută propunerea Consiliului European de tratare comună a cererilor de azil, cu sprijinul echipelor EASO; invită Comisia să extindă mandatul EASO pentru a-i consolida rolul operațional în tratarea solicitărilor de azil;

7.  invită statele membre să utilizeze pe deplin posibilitățile existente pentru eliberarea de vize din motive umanitare la ambasadele și birourile lor consulare; subliniază, în acest context, că Consiliul ar trebui să ia serios în considerare posibilitatea de a utiliza fie Directiva privind protecția temporară din 2001, fie articolul 78 alineatul (3) din TFUE, ambele prevăzând un mecanism de solidaritate în cazul unor fluxuri de persoane strămutate masive și apărute brusc;

8.  invită statele membre să-și mărească contribuțiile la programele de relocare existente, în special statele membre care nu au contribuit cu nimic;

9.  invită Comisia să stabilească o cotă obligatorie pentru distribuirea de solicitanți de azil în rândul tuturor statelor membre;

10.  subliniază că este necesar să se încurajeze politicile de returnare voluntară, garantându-se totodată protecția drepturilor tuturor migranților și asigurarea accesului sigur și legal la sistemul de azil al UE, cu respectarea principiului nereturnării;

11.  salută faptul că VP/ÎR și Președinția letonă au convocat imediat un consiliu comun extraordinar al miniștrilor afacerilor externe și interne la Luxemburg și salută faptul că statele membre au convocat imediat un summit extraordinar pentru găsirea unor soluții comune ca răspuns la situația de criză din Mediterana; ia act de faptul că o primă dezbatere largă privind posibilitățile de salvare a vieților, combaterea membrii filierelor de imigrație clandestină și a traficanților de persoane și responsabilitatea comună a statelor membre în ceea ce privește primirea și protecția; subliniază că statele membre trebuie să-și intensifice în continuare angajamentul și regretă lipsa de angajament din partea Consiliului European în ceea ce privește instituirea unui mecanism de solidaritate obligatoriu la nivelul UE;

12.  solicită transpunerea rapidă și deplină și punerea efectivă în aplicare a sistemului european comun de azil de către toate statele membre participante, asigurându-se astfel standarde europene comune, inclusiv condiții de primire a solicitanților de azil și respectarea drepturilor fundamentale, în temeiul legislației în vigoare;

13.  solicită o mai bună coordonare a politicilor UE și ale statelor membre în abordarea cauzelor profunde ale migrației; subliniază necesitatea unei abordări globale a UE care va consolida coerența dintre politicile sale interne și externe, în special în ceea ce privește politica externă și de securitate comună, politica de dezvoltare și politica privind migrația; solicită consolidarea cooperării UE cu țările partenere din Orientul Mijlociu și Africa pentru a promova democrația, libertățile și drepturile fundamentale, securitatea și prosperitatea;

14.  îndeamnă statele membre și țări terțe să instituie cele mai severe sancțiuni penale posibile împotriva traficului de persoane și a imigrației clandestine atât la intrarea în UE, cât și în interiorul acesteia, precum și împotriva indivizilor sau a grupurilor care exploatează migranți vulnerabili în UE, garantând faptul că cei care vin în ajutorul solicitanților de azil și vaselor în pericol nu sunt persecutați;

15.  invită statele membre să colaboreze mai strâns cu Europol, Frontex, EASO și Eurojust cu scopul de a lupta împotriva rețelelor criminale de traficanți și rețelelor de imigrație clandestină și să detecteze și să urmărească finanțarea acestora și să identifice modul lor de operare pentru a le împiedica să câștige bani punând în pericol viața migranților; subliniază că este necesar să se consolideze cooperarea cu țări terțe, în special cele din jurul Libiei, care este indispensabilă dacă se urmărește distrugerea cu succes a acestor rețele criminale, atât pentru formarea în materie de aplicare a legii, cât și pentru furnizarea de servicii de informare; subliniază necesitatea ca țările terțe să respecte dreptul internațional în ceea ce privește salvarea de vieți pe mare și să garanteze protecția refugiaților și respectarea drepturilor fundamentale;

16.  subliniază că cauzele profunde ale violenței și subdezvoltării trebuie să fie abordate în țările de origine pentru a opri fluxul de refugiați și migranți economici; subliniază, în acest context, că consolidarea semnificativă a structurilor de guvernanță prin instituirea unor instituții publice eficace și favorabile incluziunii, asigurarea consolidării capacităților în sistemele de azil din țările terțe, crearea statului de drept și combaterea corupției endemice la toate nivelurile, precum și promovarea drepturilor omului și a democrației ar trebui să fie principalele priorități ale tuturor guvernelor din țările de origine;

17.  își reafirmă sprijinul pentru toate eforturile coordonate de ONU în vederea restabilirii autorității guvernamentale în Libia și angajamentul de a-și intensifica eforturile pentru a combate conflictul și instabilitatea din Libia și Siria; subliniază că obținerea stabilității regionale în zonele de conflict este esențială pentru reducerea strămutării de persoane în viitor;

18.  reamintește că scopul acestei rezoluții este de a reacționa la recentele evenimente tragice din Mediterana și la concluziile Consiliului European din 23 aprilie 2015 și de a propune un set de măsuri urgente care să fie luate imediat, ținând seama de faptul că Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne – comisia competentă în aceste probleme – elaborează în prezent un raport care va reflecta orientările politice privind migrația ale Parlamentului pe termen mediu și lung;

19.  invită Comisia să dezvolte și să prezinte o agendă europeană ambițioasă privind migrarea care ține seama de toate aspectele legate de migrație;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2013)0448.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2014)0105.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate