Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2660(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B8-0367/2015

Razprave :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0176

Sprejeta besedila
PDF 259kWORD 82k
Sreda, 29. april 2015 - Strasbourg
Izredno zasedanje Evropskega sveta (23. april 2015) – nedavni tragični dogodki v Sredozemlju in politika EU na področju priseljevanja in azila
P8_TA(2015)0176RC-B8-0367/2015

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o nedavnih tragičnih dogodkih v Sredozemlju in politiki EU na področju migracij in azila (2015/2660(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju Ženevske konvencije iz leta 1951 in njenih dodatnih protokolov,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2013 o migracijskih tokovih v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na tragičnih dogodkih pri otoku Lampedusa(1),

–  ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 22. maja 2014 o izvajanju sporočila o delu projektne skupine za Sredozemlje;

–  ob upoštevanju razprave o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji, ki je potekala v Parlamentu 25. novembra 2014,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. decembra 2014 o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji(2),

–  ob upoštevanju pobude Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) za osrednje Sredozemsko morje in predlogov UNHCR za obravnavo sedanjih in prihodnjih prihodov prosilcev za azil, beguncev in migrantov v Evropo,

–  ob upoštevanju akcijskega načrta o migraciji v desetih točkah s skupnega zasedanja Sveta za zunanje in Sveta za notranje zadeve z dne 20. aprila 2015,

–  ob upoštevanju zaključkov izrednega zasedanja Sveta EU o begunski krizi v Sredozemlju z dne 22. aprila 2015,

–  ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) od začetka tega leta v Sredozemskem morju umrlo več kot 1500 ljudi;

B.  ker je po podatkih Mednarodne organizacije za migracije od 1. januarja 2015 italijansko obalo doseglo 23 918 migrantov; ker je grška obalna straža po navedbah grških oblasti v prvem četrtletju leta 2015 v Egejskem morju rešila 10 445 migrantov;

C.  ker so italijanske pomorske sile, italijanska obalna straža, italijanska mornarica in nekatere trgovske ladje neutrudno izvajale operacije za reševanje migrantov v nevarnosti v Sredozemlju in jih v šestih dneh od petka, 10. aprila, do četrtka, 16. aprila 2015, rešile okrog deset tisoč;

D.  ker je bilo v okviru zadnje operacije Mare Nostrum, ki je bila namenjena izključno iskanju in reševanju v Sredozemskem morju, v obdobju 364 dni rešenih 150 810 migrantov; ker prve ocene ne kažejo zmanjšanja števila migrantov, ki po tej poti prečkajo Sredozemsko morje;

E.  ker tisti, ki skušajo prečkati Sredozemsko morje, večinoma bežijo pred konfliktom in pregonom v Siriji, Iraku, Eritreji, Somaliji in Libiji; ker je pogrešanih in najbrž utopljenih do 700 migrantov, ki so bili nagneteni na lesenem ribiškem čolnu, ki se je blizu libijske obale pozno v soboto, 18. aprila 2015, prevrnil ravno takrat, ko mu je na pomoč hitela portugalska trgovska ladja; ker je po poročilih eden od preživelih italijanske oblasti obvestil o tem, da je bilo na ladji morda kar 950 ljudi; ker se je v začetku tega meseca že zgodila podobna tragedija, v kateri naj bi po poročilih utonilo približno 400 migrantov, ko se je prevrnil lesen ribiški čoln, na katerem je bilo okrog 550 ljudi;

F.  ker je skupna operacija Triton, ki jo usklajuje Frontex, začela v celoti delovati 1. novembra 2014, njen začetni proračun pa je znašal le 2,9 milijona EUR mesečno, medtem ko je bilo za operacijo Mare Nostrum na voljo več kot 9 milijonov EUR mesečno; ker je bilo od začetka skupne operacije Triton na osrednji sredozemski poti rešenih več kot 24 400 nezakonitih migrantov, od tega skoraj 7860 z uporabo opreme, ki jo sofinancira Frontex;

G.  ker se tihotapci in trgovci z ljudmi okoriščajo z nezakonito migracijo in ker ogrožajo življenja migrantov zavoljo lastne poslovne koristi, so odgovorni za tisoče smrti in so za EU in države članice resen izziv; ker trgovci z ljudmi s svojimi kriminalnimi dejanji letno ustvarijo 20 milijard EUR dobička; ker so po navedbah Europola organizirane kriminalne skupine, ki aktivno podpirajo prevoz nezakonitih migrantov prek Sredozemskega morja v EU, povezane s trgovino z ljudmi, drogami, orožjem in terorizmom; ker je 17. marca 2015 začela delovati Europolova skupna operacijska skupina Mare za ukrepanje zoper te kriminalne združbe;

H.  ker regionalna nestabilnost in konflikti vplivajo na množični prihod migrantov in tokove razseljenih oseb ter posledično na število oseb, ki poskušajo priti v EU; ker bo hitro širjenje IS in Daiša na sosednjih konfliktnih območjih na koncu vplivalo na množični pritok migrantov in tokove razseljenih oseb;

1.  izraža globoko obžalovanje in žalost ob ponovni tragični izgubi življenj na Sredozemskem morju; poziva Evropsko unijo in države članice, naj nadgradijo dosedanje sodelovanje in storijo vse, kar je mogoče, da bi preprečile nadaljnjo izgubo življenj na morju; poziva EU in države članice, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi identificirale trupla in pogrešane osebe ter obvestile svojce;

2.  poziva EU in države članice, naj dajo na voljo potrebne vire za učinkovito izpolnjevanje obveznosti iskanja in reševanja, da bo torej na voljo dovolj finančnih sredstev; poziva države članice, naj tudi v prihodnje izkazujejo solidarnost in zavezanost, tako da povečajo svoje prispevke v proračun Frontexa in Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) ter za njune operacije; se zavezuje, da bo omenjenima agencijama prek proračuna EU in ustreznih skladov dal na voljo sredstva (človeške vire in opremo), potrebna za izpolnjevanje njunih obveznosti;

3.  ponavlja, da mora odziv EU na nedavne tragične dogodke v Sredozemlju temeljiti na solidarnosti in pravični delitvi odgovornosti, kot določa člen 80 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ter da mora EU sprejeti celovit evropski pristop; ponovno poudarja, da mora EU okrepiti pravično delitev odgovornosti in solidarnost do držav članic, ki sprejmejo absolutno ali sorazmerno največji delež beguncev in prosilcev za azil;

4.  pozdravlja zavezo Evropskega sveta, da bo povečal financiranje in sredstva za operacijo Triton; poziva EU, naj operaciji Triton določi jasen mandat, da bo lahko povečala svoje območje delovanja in razširila svoj mandat na operacije iskanja in reševanja na ravni EU;

5.  poziva k uvedbi zanesljive in stalne evropske humanitarne reševalne operacije, ki bo podobno kot Mare Nostrum delovala na odprtem morju, vse države članice pa bodo zanjo prispevale finančno, z opremo in sredstvi; poziva EU, naj sofinancira takšno operacijo;

6.  pozdravlja predlog Evropskega sveta o skupni obdelavi prošenj za azil s pomočjo ekip EASO; poziva Komisijo, naj razširi mandat urada EASO, da bo imel pomembnejšo operativno vlogo pri obdelavi prošenj za azil;

7.  poziva države članice, naj na svojih veleposlaništvih in konzularnih predstavništvih v celoti izkoristijo obstoječe možnosti izdajanja vizumov na podlagi humanitarnih razlogov; v zvezi s tem poudarja, da bi moral Svet resno preučiti možnost, da uporabi direktivo o začasni zaščiti iz leta 2001 ali člen 78(3) PDEU, z obema je namreč določena vzpostavitev solidarnostnega mehanizma v primeru množičnega ali nenadnega prihoda razseljenih oseb;

8.  poziva države članice, naj več prispevajo k obstoječim programom ponovnega naseljevanja, zlasti tiste države, ki niso prispevale ničesar;

9.  poziva Komisijo, naj določi zavezujoče kvote za razdelitev prosilcev za azil med vse države članice;

10.  poudarja, da je treba spodbujati politike prostovoljnega vračanja, obenem pa vsem migrantom zagotoviti varstvo pravic ter jim omogočiti varen in zakonit dostop do azilnega sistema EU ob ustreznem spoštovanju načela nevračanja;

11.  pozdravlja dejstvo, da sta podpredsednica/visoka predstavnica in latvijsko predsedstvo nemudoma sklicala izredno skupno srečanje ministrov za zunanje zadeve in ministrov za notranje zadeve v Luxembourgu, ter dejstvo, da so države članice nemudoma sklicale izredno zasedanje, da bi našle skupne rešitve za odziv na krizne razmere v Sredozemlju; ugotavlja, da je potekala široka prva razprava o možnostih za reševanje življenj, o boju proti tihotapcem in trgovcem z ljudmi ter o deljeni odgovornosti držav članic pri sprejemu in zaščiti migrantov; poudarja, da morajo države članice sprejeti dodatne obveznosti, ter obžaluje, da se Evropski svet ni dovolj zavzel za vzpostavitev verodostojnega mehanizma za solidarnost, ki bi bil zavezujoč po vsej EU;

12.  vse sodelujoče države članice poziva k hitremu in celovitemu prenosu ter učinkovitemu izvajanju skupnega evropskega azilnega sistema, saj bi tako zagotovile skupne evropske standarde, vključno s pogoji za sprejem prosilcev azila in spoštovanjem temeljnih pravic, kot jih predvideva veljavna zakonodaja;

13.  poziva k tesnejšemu usklajevanju ukrepov EU in držav članic pri odpravi temeljnih vzrokov za migracijo; poudarja, da je potreben celostni pristop EU, ki bo okrepil soodvisnost njenih notranjih in zunanjih politik ter zlasti njene skupne zunanje in varnostne politike, razvojne politike in migracijske politike; poziva h krepitvi sodelovanja EU s partnerskimi državami na Bližnjem vzhodu in v Afriki za spodbujanje demokracije, temeljnih svoboščin in pravic, varnosti in blaginje;

14.  poziva države članice in tretje države, naj določijo najstrožje možne kazenske sankcije proti trgovini z ljudmi in tihotapstvu, tako iz tujine v EU kot znotraj EU, ter tudi proti posameznikom in skupinam, ki izkoriščajo ranljive migrante v EU, hkrati pa zagotovijo, da posamezniki, ki pomagajo prosilcem azila in plovilom v nevarnosti, ne bodo preganjani;

15.  poziva države članice, naj v boju proti trgovcem z ljudmi in kriminalnim mrežam tihotapcev ter pri odkrivanju in sledenju njihovemu financiranju tesno sodelujejo z Europolom, Frontexom, EASO in Eurojustom ter ugotovijo njihov način delovanja in jim tako preprečijo, da bi služili z ogrožanjem življenj migrantov; poudarja, da je treba poglobiti sodelovanje s tretjimi državami, zlasti sosedami Libije, na področju usposabljanja organov pregona in zagotavljanja informacijskih storitev, kar je nujno za uspešno uničenje tovrstnih kriminalnih mrež; poudarja, da morajo tretje države spoštovati mednarodno pravo glede reševanja življenj na morju ter zagotoviti zaščito beguncev in spoštovanje temeljnih pravic;

16.  poudarja, da je treba odpraviti temeljne vzroke nasilja in nerazvitosti v državah izvora, da bi zajezili tok beguncev in ekonomskih migrantov; s tem v zvezi opozarja, da bi morale biti glavne prednostne naloge vseh vlad v državah izvora, da močno okrepijo strukture upravljanja z izgradnjo uspešnih in vključujočih javnih inštitucij, zagotovijo kapacitete v azilnih sistemih tretjih držav, vzpostavijo pravno državo in se borijo proti endemični korupciji na vseh ravneh ter spodbujajo spoštovanje človekovih pravic in nadaljnjo demokratizacijo;

17.  ponovno izraža podporo vsem pogajanjem pod vodstvom OZN, katerih cilj je ponovno vzpostaviti demokratično vlado v Libiji, ter zavezanost odločnejšim prizadevanjem za reševanje konfliktov in odpravo nestabilnosti v Libiji in Siriji; poudarja, da je vzpostavitev regionalne stabilnosti na konfliktnih območjih bistvena za omejitev nadaljnjega razseljevanja ljudi;

18.  opominja, da je namen te resolucije, da se odzove na nedavne tragične dogodke v Sredozemskem morju in na sklepe Evropskega sveta z dne 23. aprila 2015 ter da predlaga nabor nujnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti takoj, pri tem pa upoštevati, da Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve pravkar pripravlja poročilo, ki bo vsebovalo srednje- in dolgoročne politične usmeritve Parlamenta o migraciji;

19.  poziva Komisijo, naj pripravi in predstavi ambiciozen evropski program o migraciji, ki bo upošteval vse njene vidike;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0448.
(2) Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0105.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov