Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/0197(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0060/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0060/2015

Rasprave :

PV 29/04/2015 - 22
CRE 29/04/2015 - 22

Glasovanja :

PV 30/04/2015 - 10.1
CRE 30/04/2015 - 10.1
Objašnjenja glasovanja
PV 15/12/2015 - 4.19
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0177
P8_TA(2015)0442

Usvojeni tekstovi
PDF 504kWORD 97k
Četvrtak, 30. travnja 2015. - Strasbourg
Obustava izvanrednih trgovinskih mjera u pogledu Bosne i Hercegovine ***I
P8_TA(2015)0177A8-0060/2015

Amandmani koje je Europski parlament usvojio 30. travnja 2015. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1215/2009 o uvođenju izvanrednih trgovinskih mjera za zemlje i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani i obustavi njegove primjene u pogledu Bosne i Hercegovine (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.
(2)  Uredbom (EZ) br. 1215/2009 nije predviđena mogućnost privremene obustave odobrenja izvanrednih trgovinskih mjera u slučaju da njezini korisnici ozbiljno i sustavno krše temeljna načela ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Primjereno je uvesti takvu mogućnost kako bi se osiguralo poduzimanje hitnih mjera u slučaju nastanka ozbiljnog i sustavnog kršenja temeljnih načela ljudskih prava, demokracije i vladavine prava u jednoj od zemalja i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani.
(2)  Uredbom (EZ) br. 1215/2009 nije predviđena mogućnost privremene obustave odobrenja izvanrednih trgovinskih mjera u slučaju da njihovi korisnici ozbiljno i sustavno krše temeljna načela ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Primjereno je uvesti takvu mogućnost kako bi se osiguralo poduzimanje hitnih mjera u slučaju ozbiljnog i sustavnog kršenja temeljnih načela ljudskih prava, demokracije i vladavine prava u jednoj od zemalja i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani. Poštovanje demokratskih načela, vladavine prava, ljudskih prava i zaštita manjina preduvjet su za ostvarenje napretka u pristupnom procesu.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.
(5)  Otkad je pokrenut Proces stabilizacije i pridruživanja, sporazumi o stabilizaciji i pridruživanju sklopljeni su sa svim dotičnim zemljama zapadnog Balkana, osim s Bosnom i Hercegovinom i Kosovom3. U lipnju 2013. Vijeće je ovlastilo Komisiju da počne pregovore za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Kosovom.
(5)  Otkad je pokrenut Proces stabilizacije i pridruživanja, sporazumi o stabilizaciji i pridruživanju sklopljeni su sa svim dotičnim zemljama zapadnog Balkana, osim s Bosnom i Hercegovinom i Kosovom3. U svibnju 2014. završeni su pregovori o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju s Kosovom, a Sporazum je parafiran u srpnju 2014.
______________
_______________
3 Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s rezolucijom 1244/1999 UNSCR-a i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju neovisnosti Kosova.
3 Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s rezolucijom 1244/1999 UNSCR-a i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju neovisnosti Kosova.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.
(7)  Međutim Bosna i Hercegovina još uvijek nije prihvatila prilagodbu trgovinskih povlastica odobrenih u okviru Privremenog sporazuma kako bi se u obzir uzela tradicionalna povlaštena trgovina između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u okviru Srednjoeuropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA). U slučaju da do donošenja ove Uredbe Europska unija i Bosna i Hercegovina ne budu potpisale i privremeno primjenjivale sporazum o prilagodbi trgovinskih povlastica iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Privremenog sporazuma, povlastice odobrene Bosni i Hercegovini trebalo bi obustaviti od 1. siječnja 2016. Nakon što Bosna i Hercegovina i Europska unija budu potpisale i privremeno primjenjivale sporazum o prilagodbi trgovinskih povlastica u okviru Privremenog sporazuma, te bi povlastice trebalo ponovno uvesti.
(7)  Međutim Bosna i Hercegovina još uvijek nije prihvatila prilagodbu trgovinskih povlastica odobrenih u okviru Privremenog sporazuma kako bi se u obzir uzela tradicionalna povlaštena trgovina između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u okviru Srednjoeuropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA). U slučaju da do donošenja ove Uredbe Europska unija i Bosna i Hercegovina ne potpišu i počnu privremeno primjenjivati sporazum o prilagodbi trgovinskih povlastica iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Privremenog sporazuma, povlastice odobrene Bosni i Hercegovini trebalo bi obustaviti od 1. siječnja 2016. Nakon što Bosna i Hercegovina i Europska potpišu i počnu privremeno primjenjivati sporazum o prilagodbi trgovinskih povlastica u okviru Privremenog sporazuma, te bi povlastice trebalo ponovno uvesti. Bosanskohercegovačke vlasti i Komisija trebale bi udvostručiti svoje napore da u skladu s Privremenim sporazumom do 1. siječnja 2016. pronađu uzajamno prihvatljivo rješenje, posebno u pogledu prekogranične trgovine,
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.a (nova)
(7a)  Potrebno je uzeti u obzir stalni napredak dotičnih zemalja i područja na njihovom putu prema članstvu u Europskoj uniji, ali i pristupanje Hrvatske Uniji i naknadne potrebe za prilagodbom Privremenog sporazuma s Bosnom i Hercegovinom. U tom pogledu također je potrebno uzeti u obzir nedvojbenu posvećenost Unije europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, kao što je navedeno u zaključcima Vijeća za vanjske poslove od 15. prosinca 2014. U tim zaključcima još je jednom iskazana potreba za političkim vodstvom Bosne i Hercegovine koje će reforme nužne za europsku integraciju uključiti u rad svih relevantnih institucija, ali i potreba za uvođenjem funkcionalnosti i učinkovitosti na svim razinama vlade kako bi se Bosna i Hercegovina mogla pripremiti za buduće članstvo u EU-u.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.b (nova)
(7b)  Europska unija i dalje će predano podupirati europsku perspektivu Bosne i Hercegovine te od političkog vodstva te države očekuje da nastavi s reformama čiji je cilj promicanje djelotvornih institucija i jamčenje jednakih prava trima konstitutivnim narodima i svim građanima Bosne i Hercegovine.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Članak 1.– točka 1. (nova)
Uredba (EZ) br. 1215/2009
Uvodna izjava 14.a (nova)
(-1) Umeće se sljedeća uvodna izjava:
„(14a) Kako bi se omogućio odgovarajući demokratski nadzor nad primjenom ove Uredbe, Komisiji treba delegirati ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s izmjenama i tehničkim prilagodbama Priloga I. i II. potrebnima nakon izmjena kombinirane nomenklature (KN) i pododjeljaka TARIC, u vezi s prilagodbama potrebnima nakon odobravanja trgovinskih povlastica na temelju drugih aranžmana između Unije i zemalja i područja obuhvaćenih ovom Uredbom, i u vezi s obustavom povlastica na temelju ove Uredbe u slučaju nepridržavanja uvjeta koji se odnose na učinkovitu upravnu suradnju s ciljem sprečavanja prijevara, poštovanje ljudskih prava i načela vladavine prava te provedbu učinkovitih gospodarskih reformi i regionalne suradnje. Posebno je važno da Komisija tijekom svog pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija treba voditi računa da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način. Komisija bi trebala pružiti potpune informacije i dokumentaciju o sastancima s nacionalnim stručnjacima u okviru svojega rada na pripremi i provedbi delegiranih akata. U tom smislu Komisija bi trebala zajamčiti da je Europski parlament propisno uključen koristeći se najboljim praksama iz prijašnjih iskustava u drugim političkim područjima kako bi se stvorili najbolji mogući uvjeti za budući nadzor Europskog parlamenta nad delegiranim aktima.”
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 1.a (nova)
Uredba (EZ) br. 1215/2009
Članak 2. – stavak 3.
(1a)  U članku 2. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:
3.  Ako zemlja ili državno područje ne poštuje stavak 1. ili 2., Komisija pomoću provedbenih akata može obustaviti, u cijelosti ili djelomično, pravo dotične zemlje ili dotičnog državnog područja na povlastice na temelju ove Uredbe. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 8. stavku 4.
3.  Ako zemlja ili državno područje ne poštuje točke (a) ili (b) stavka 1., Komisija može s pomoću provedbenih akata obustaviti, u cijelosti ili djelomično, pravo dotične zemlje ili dotičnog državnog područja na povlastice na temelju ove Uredbe. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 8. stavku 4.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 1.b (nova)
Uredba (EZ) br. 1215/2009
Članak 7. – točka c (nova)
(1b)  U članku 7. dodaje se sljedeća točka:
(c)  obustave, u cijelosti ili djelomično, prava dotične zemlje ili dotičnog područja na povlastice na temelju ove Uredbe, u slučaju da dotična zemlja ili dotično područje ne poštuje uvjete iz članka 2. stavka 1. točaka (c) i (d) i članka 2. stavka 2. ove Uredbe
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 1.c (nova)
Uredba (EZ) br. 1215/2009
Članak 10. – stavak 1. – podstavak 1 – uvodni tekst
(1c)  U članku 10. stavku 1., uvodni tekst zamjenjuje se sljedećim:
1.  Ako Komisija utvrdi da postoji dovoljno dokaza o prijevari ili uskraćivanju upravne suradnje potrebne za provjeru dokaza o podrijetlu, dokaza o velikom porastu izvoza u Zajednicu koji nadilazi uobičajenu razinu proizvodnje i izvoznog kapaciteta ili o nepoštovanju članka 2. stavka 1. od strane zemalja i područja spomenutih u članku 1., može poduzeti mjere za potpunu ili djelomičnu suspenziju aranžmana predviđenih ovom Uredbom na razdoblje od tri mjeseca, pod uvjetom da je prije toga:
1.  Ako Komisija utvrdi da postoji dovoljno dokaza o prijevari ili uskraćivanju upravne suradnje potrebne za provjeru dokaza o podrijetlu, dokaza o velikom porastu izvoza u Zajednicu koji nadilazi uobičajenu razinu proizvodnje i izvoznog kapaciteta ili o nepoštovanju odredbi iz članka 2. stavka 1. točaka (a) i (b) od strane zemalja i područja spomenutih u članku 1., može poduzeti mjere za potpunu ili djelomičnu suspenziju aranžmana predviđenih ovom Uredbom na razdoblje od tri mjeseca, pod uvjetom da je prije toga:

(1) Pitanje je upućeno natrag odboru nadležnom za razmatranje na temelju članka 61. stavka 2., drugog podstavka (A8-0060/2015).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti