Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2662(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0392/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 30/04/2015 - 10.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0180

Приети текстове
PDF 483kWORD 84k
Четвъртък, 30 април 2015 г. - Страсбург
Положението на Малдивските острови
P8_TA(2015)0180RC-B8-0392/2015

Резолюция на Европейския парламент от 30 април 2015 г. относно положението на Малдивските острови (2015/2662(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Малдивските острови,

—  като взе предвид съвместното изявление на Европейския съюз на място относно събитията на Малдивските острови, включително задържането на съдия на Наказателния съд, от 20 януари 2012 г.,

—  като взе предвид съвместното изявление на Европейския съюз на място относно заплахите за гражданското общество и правата на човека на Малдивските острови от 30 септември 2014 г.,

—  като взе предвид съвместното изявление на Европейския съюз на място относно принципите на правовата държава на Малдивските острови от 24 февруари 2015 г.,

—  като взе предвид изявлението на говорителя на заместник‑председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно възстановяването на смъртното наказание на Малдивските острови на 30 април 2014 г.,

—  като взе предвид изявлението на говорителя на заместник‑председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно присъдата на бившия президент на Малдивските острови Мохамед Нашид от 14 март 2015 г.,

—  като взе предвид изявлението на Върховния комисар на ООН за правата на човека Зейд Раад ал Хюсейн относно съдебния процес срещу бившия президент Мохамед Нашид от 18 март 2015 г.,

—  като взе предвид изявлението от 19 март 2015 г. на специалния докладчик на ООН относно независимостта на съдиите и адвокатите Габриела Кнаул, озаглавено „Невъзможност за постигане на демокрация без справедливо и независимо правосъдие на Малдивските острови“ („No democracy is possible without fair and independent justice in the Maldives“),

—  като взе предвид окончателния доклад на мисията на ЕС за наблюдение на парламентарните избори в Република Малдиви от 22 март 2014 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, по който Малдивските острови са страна,

—  като взе предвид член 123, параграф 2 и параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 13 март 2015 г. Мохамед Нашид, бившият президент на Малдивските острови, беше осъден на 13 години лишаване от свобода по обвинение в тероризъм за задържането през януари 2012 г. на тогавашния председател на Наказателния съд, във връзка с което ЕС изрази загриженост;

Б.  като има предвид, че спорният съдебен процес не отговаряше на националните и международните стандарти в областта на правосъдието, въпреки призива на ООН и на ЕС за справедливост и прозрачност на съдебното производство срещу бившия президент Нашид;

В.  като има предвид, че Мохамед Нашид, който дълго време е развивал несвързана с насилие дейност в полза на правата на човека и плуралистичната демокрация, беше многократно лишаван от свобода по време на 30-годишната диктатура на президента Момун Абдул Гаюм и напусна властта при спорни обстоятелства, четири години след като стана първият демократично избран президент на Малдивските острови;

Г.  като има предвид, че липсата на политическа независимост и обучение в малдивската съдебна система подкопава доверието в съдебната система вътре в страната и в международен план;

Д.  като има предвид, че бившите министри на отбраната Толат Ибрахим и Мохамед Назим неотдавна бяха осъдени съответно на 10 и 11 години лишаване от свобода, докато бившият заместник-председател на парламента Ахмед Назим беше осъден на 25 години затвор на Малдивските острови; като има предвид твърденията, че тези съдебни процеси също са били съпроводени от нередности;

Е.  като има предвид, че политиците от опозицията продължават да бъдат редовно сплашвани, както и че в скорошен доклад на комисията по правата на човека на парламентарните представители към Интерпарламентарния съюз Малдивските острови бяха посочени като една от държавите с най-лоши показатели в света по отношение на извършваните нападения, тормоз и сплашване на депутати от опозицията;

Ж.  като има предвид, че на 30 март 2015 г. малдивският парламент прие изменение към Закона за затворите и условните присъди, като лиши лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, от правото да членуват в политически партии; като има предвид също така, че по този начин г-н Нашид ще бъде практически отстранен от активната политика и ще бъде възпрепятстван от участие в президентските избори през 2018 г.;

З.  като има предвид, че най-малко 140 мирни протестиращи са били задържани от февруари 2015 г. насам и са били освободени при условия, силно ограничаващи техните права да участват в други демонстрации;

И.  като има предвид, че организации на гражданското общество и защитници на правата на човека все повече са изправени пред тормоз, заплахи и нападения, включително Комисията по правата на човека на Малдивските острови, обвинена от Върховния съд в държавна измяна и подкопаване на устоите на конституцията за това, че е представила доклад относно положението с правата на човека на Малдивските острови за целите на всеобщия периодичен преглед на Съвета на ООН по правата на човека; като има предвид, че неправителствените организации (НПО) са били заплашвани с отнемане на регистрацията;

Й.  като има предвид, че свободата на пресата е силно възпрепятствана през последните години, че трима журналисти са били задържани, докато са отразявали политически демонстрации, призоваващи за освобождаването на Мохамед Нашид, и че Ахмед Рилван, критично настроен към правителството, изчезна през август 2014 г., като все още е в неизвестност и съществуват опасения, че е мъртъв;

К.  като има предвид, че политическата нестабилност настъпва в момент на безпокойство във връзка с все по-войнствено настроения ислямизъм на Малдивските острови, както и във връзка с броя на радикализираните младежи, за които се твърди, че са се присъединили към Ислямска държава в Ирак и Леванта (ИДИЛ);

Л.  като има предвид, че на 27 април 2014 г. парламентът на Малдивските острови гласува премахването на мораториума върху смъртното наказание, в сила от 1954 г., като по този начин допуска осъждането на непълнолетни и малолетни лица на възраст от едва седем години, които могат да бъдат подведени под съдебна отговорност и да бъдат екзекутирани, щом навършат 18 години, като междувременно бъдат оставени да гният в затвора; като има предвид, че това противоречи на международните задължения на Малдивските острови в областта на правата на човека, в качеството ѝ на държава, която е страна по Конвенцията за правата на детето;

M.  като има предвид, че работниците имигранти са жертва на принудителен труд, конфискуване на документите за самоличност и за задгранично пътуване, задържане или неплащане на заплати и заробване поради дългове, като те са заплашени от малдивските органи с експулсиране заради протеста им срещу дискриминацията и насилието след поредица от нападения срещу работници имигранти;

Н.  като има предвид, че малък брой жени от Шри Ланка, Тайланд, Индия, Китай, Филипините, Източна Европа, страните от бившия СССР, Бангладеш и Малдивските острови са обект на трафик със сексуална цел на Малдивските острови и че има твърдения, че някои малдивски деца са подлагани на сексуално насилие и е възможно да са жертва на принудителен труд;

1.  Изразява дълбоката си загриженост във връзка със засилващите се тенденции към авторитарно управление на Малдивските острови, мерките срещу политическите опоненти и сплашването на медиите и гражданското общество, които биха могли да застрашат постигнатите през последните години успехи във връзка с утвърждаването на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава в страната; призовава всички страни да се въздържат от действия, които могат да влошат още повече кризата, и да зачитат демокрацията и принципите на правовата държава;

2.  Изразява съжаление във връзка със сериозните нередности в съдебния процес срещу бившия президент Мохамед Нашид; настоява, че той следва да бъде незабавно освободен и че при евентуално обжалване на неговата присъда неговите права трябва да се зачитат изцяло в съответствие с международните задължения на Малдивските острови, националната конституция и всички международно признати гаранции за справедлив съдебен процес; настоятелно призовава делегацията на ЕС в Шри Ланка и Малдивските острови да настоява да бъде допусната да следи отблизо производството по обжалване;

3.  Подчертава факта, че зачитането на принципите на правовата държава, правото на справедлив процес, надлежното съдопроизводство и независимостта на съдебната система, в съответствие с разпоредбите на Международния пакт за граждански и политически права, са основни елементи на демократичния процес; подчертава, че всички граждани на Малдивските острови, включително бившият президент Нашид, трябва да бъдат третирани в съответствие с тези принципи, които са важни за едно плуралистично общество;

4.  Призовава за будещ доверие и приобщаващ политически процес, с участието на всички демократични сили, с цел възстановяване и запазване на стабилността на Малдивските острови и възобновяване на прехода към демокрация; призовава за незабавно прекратяване на сплашването на политическите опоненти; призовава правителството на Малдивските острови да предприеме необходимите мерки за възстановяване на доверието в своя ангажимент по отношение на демокрацията, независимостта на съдебната система и принципите на правовата държава, включително зачитане на свободата на словото и свободата на събиранията, както и зачитане на правото на надлежно съдопроизводство;

5.  Призовава за незабавно прекратяване на политическата намеса в съдебната система на Малдивските острови и за нейното деполитизиране; призовава за спешни реформи, които да гарантират независимостта и безпристрастността на малдивската съдебна система с цел възстановяване на доверието в нейното функциониране вътре в страната и в международен план; подчертава, че тези реформи следва да бъдат одобрени и приложени незабавно;

6.  Припомня на правителството на Малдивските острови, че конституцията на страната гарантира правото на протест и че поставянето на условия, които възпрепятстват хората от участие в мирни демонстрации, е незаконно;

7.  Призовава за незабавно прекратяване на всички форми на насилие, включително насилието срещу мирните протестиращи, и припомня на силите за сигурност задължението им да защитават мирните демонстранти срещу престъпните групи, използващи насилие; призовава правителството на Малдивските острови да сложи край на безнаказаността на лицата, които прилагат саморазправа и използват насилие срещу хората, насърчаващи религиозна толерантност, мирните протестиращи, критично настроените медии и гражданското общество; призовава извършителите на такива нападения да бъдат подведени под съдебна отговорност;

8.  Призовава правителството на Малдивските острови да създаде условия за подходящо разследване във връзка с изчезването на Ахмед Рилван;

9.  Осъжда връщането на смъртното наказание на Малдивските острови и настоятелно призовава малдивското правителство и малдивския парламент да възстановят мораториума върху смъртното наказание;

10.  Насърчава всички заинтересовани страни на Малдивските острови да си сътрудничат конструктивно във всички области, и по-специално по въпроса за изменението на климата, който може да дестабилизира страната;

11.  Изисква местните органи да се придържат напълно към минималните стандарти за премахване на трафика; приветства продължаващите усилия за решаване на проблема и постигнатия напредък, но настоява разпоредбите на законодателството за борба с трафика бързо да бъдат приложени на практика, тъй като продължават да съществуват сериозни проблеми по отношение на прилагането на този закон и защитата на жертвите;

12.  Призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и държавите членки да поместят предупреждения във връзка с положението с правата на човека на Малдивските острови на своите уебсайтове за съвети към пътуващите в чужбина;

13.  Настоятелно призовава върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията и ЕСВД да продължат да наблюдават отблизо политическото положение на Малдивските острови и да изпълняват по-активна роля в двустранните отношения на ЕС със страната и в рамките на международните многостранни форуми с цел постигане на стабилност, укрепване на демокрацията и принципите на правовата държава и гарантиране на пълно зачитане на правата на човека и основните свободи в страната;

14.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на държавите членки и на парламента и правителството на Република Малдиви.

Правна информация - Политика за поверителност