Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2662(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0392/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 30/04/2015 - 10.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0180

Vastuvõetud tekstid
PDF 168kWORD 71k
Neljapäev, 30. aprill 2015 - Strasbourg
Olukord Maldiividel
P8_TA(2015)0180RC-B8-0392/2015

Euroopa Parlamendi 30. aprilli 2015. aasta resolutsioon olukorra kohta Maldiividel (2015/2662(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Maldiivide kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 20. jaanuari 2012. aasta kohapealset ühisavaldust viimaste sündmuste kohta Maldiividel, sealhulgas kriminaalkohtu ühe kohtuniku vahistamise kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 30. septembri 2014. aasta kohapealset ühisavaldust kodanikuühiskonda ja inimõigusi Maldiividel ähvardavate ohtude kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 24. veebruari 2015. aasta kohapealset ühisavaldust õigusriigi põhimõtete kohta Maldiividel,

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi pressiesindaja 30. aprilli 2014. aasta avaldust surmanuhtluse taas kasutusele võtmise kohta Maldiividel,

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi pressiesindaja 14. märtsi 2015. aasta avaldust Maldiivide endise presidendi Mohamed Nasheedi süüdimõistmise kohta,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Zeid Ra’ad Al Husseini 18. märtsi 2015. aasta avaldust endise presidendi Mohamed Nasheedi kohtuprotsessi kohta,

–  võttes arvesse ÜRO kohtunike ja juristide sõltumatuse eriraportööri Gabriela Knauli 19. märtsi 2015. aasta avaldust pealkirjaga „Demokraatia Maldiividel ei ole võimalik ilma õiglase ja sõltumatu kohtusüsteemita”,

–  võttes arvesse Maldiivide Vabariigi parlamendivalimisi jälginud ELi valimisvaatlusmissiooni 22. märtsi 2014. aasta lõpparuannet,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Maldiivid on ühinenud,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et 13. märtsil 2015 mõisteti Maldiivide endisele presidendile Mohamed Nasheedile 13 aasta pikkune vanglakaristus terrorismisüüdistuste põhjal selle eest, et ta lasi 2012. aasta jaanuaris vahistada tolleaegse kriminaalkohtu ülemkohtuniku, mille puhul EL tookord muret avaldas;

B.  arvestades, et sellel vastuolulise kohtuprotsessil ei järgitud kohtupidamise riiklikke ja rahvusvahelisi norme, hoolimata ÜRO ja ELi üleskutsetest pidada endise presidendi Nasheedi üle kohut õiglaselt ja läbipaistvalt;

C.  arvestades, et pikka aega vägivallatute meetoditega inimõiguste ja pluralistliku demokraatia eest võidelnud Mohamed Nasheedi vahistati president Maumoon Abdul Gayooni 30 aastat kestnud diktaatorliku võimu perioodil korduvalt ja ta lahkus võimult segastel asjaoludel neli aastat pärast Maldiivide esimeseks demokraatlikult valitud presidendiks saamist;

D.  arvestades, et Maldiivide kohtunike poliitilise sõltumatuse ja väljaõppe puudumine kahjustab riigi kohtusüsteemi siseriiklikku ja rahvusvahelist usaldusväärsust;

E.  arvestades, et Maldiivide endistele kaitseministritele Tholhath Ibrahimile ja Mohamed Nazimile mõisteti hiljuti vastavalt 10 ja 11 aastat vabadusekaotust ning endine parlamendi (medžlis) esimehe asetäitja Ahmed Nazim mõisteti 25 aastaks vangi; arvestades, et teadaolevalt varjutasid ka nende kohtuprotsesse rikkumised;

F.  arvestades, et opositsioonipoliitikuid ähvardatakse pidevalt ja jätkuvalt ning arvestades, et Parlamentidevahelise Liidu parlamendiliikmete inimõiguste komitee hiljutises aruandes nimetati Maldiive opositsiooni kuuluvate parlamendiliikmete ründamise, piinamise ja hirmutamise poolest üheks probleemsematest riikidest maailmas;

G.  arvestades, et 3. märtsil 2015 võttis Maldiivide parlament vastu Maldiivide vanglate ja tingimisi vabastamise seaduse muudatuse, mis välistab vanglakaristust kandvate isikute erakondadesse kuulumise, ning arvestades, et see sisuliselt kõrvaldab Mohamed Nasheedi tegevpoliitikast ja ega võimalda tal 2018. aasta presidendivalimistel kandideerida;

H.  arvestades, et 2015. aasta veebruarist alates on vahistatud vähemalt 140 rahumeelset meeleavaldajat, kes vabastati vaid tingimustel, mis tõsiselt piirasid nende õigust edaspidi meeleavaldustel osaleda;

I.  arvestades, et üha sagedamini ahistatakse, ähvardatakse ja rünnatakse kodanikuühiskonna organisatsioone ja inimõiguslasi, sealhulgas Maldiivide inimõiguste komiteed, kes kutsuti ülemkohtu ette süüdistatuna riigireetmises ja põhiseaduse kahjustamises, kuna see organisatsioon oli saatnud ÜRO Inimõiguste Nõukogule üldiseks korrapäraseks läbivaatamiseks aruande inimõiguste olukorrast Maldiividel; arvestades, et VVOde registreerimisi on ähvardatud tühistada;

J.  arvestades, et viimastel aastatel on tõsiselt kärbitud ajakirjandusvabadust, kolm ajakirjanikku vahistati, kui nad tegid ülekannet poliitilistest meeleavaldustest, millel nõuti Mohamed Nasheedi vabastamist, ning valitsust kritiseerinud ajakirjanik Ahmed Rilwan, kes jäi 2014. aasta augustis kadunuks, on endiselt kadunud ja kardetavasti surnud;

K.  arvestades, et lisaks poliitilisele ebastabiilsusele tekitab Maldiividel muret islamistide kasvav sõjakus ja arvukate radikaliseerunud noorte meeste väidetav liitumine ISISega;

L.  arvestades, et Maldiivide parlament hääletas 27. aprillil 2014. aastal alates 1954. aastast kehtiva surmanuhtluse moratooriumi lõpetamise poolt, mistõttu on nüüd võimalik süüdi mõista isegi seitsme aasta vanuseid lapsi, keda võib vastutusvõimeliseks lugeda ja hukata niipea, kui nad saavad 18-aastaseks ja kes peavad kuni selle ajani vanglasse jääma; arvestades, et see on vastuolus Maldiivide kui lapse õiguste konventsiooni osalisriigi rahvusvaheliste kohustustega inimõiguste valdkonnas;

M.  arvestades, et võõrtöötajad kannatavad sunniviisilise töö, isikut tõendavate ja reisidokumentide konfiskeerimise, palkade kinnipidamise või väljamaksmata jätmise ja võlaorjuse all ning Maldiivide ametiasutused on neid ähvardanud riigist välja saata selle eest, et nad pärast mitmeid võõrtöötajate vastaseid rünnakuid avaldasid meelt diskrimineerimise ja vägivalla vastu;

N.  arvestades, et mõningad Sri Lanka, Tai, India, Hiina, Filipiinide, Ida-Euroopa, endiste Nõukogude liiduvabariikide, Bangladeshi ja Maldiivide päritolu naised on Maldiividel seksiäri objektid ning teadete kohaselt esineb mõningate Maldiivi laste seksuaalset väärkohtlemist ja nad võivad olla sunniviisilise töö ohvrid;

1.  väljendab tõsist muret üha enam autoritaarsusele kalduva võimukorralduse pärast Maldiividel ning poliitiliste oponentide jõulise mahasurumise ning meedia ja kodanikuühiskonna hirmu all hoidmise pärast, sest see võib seada ohtu riigis viimastel aastatel inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete kehtestamisel tehtud edusammud; palub kõigil osalistel hoiduda kõigist sammudest, mis võivad praegust kriisi veelgi süvendada, ning järgida demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid;

2.  mõistab hukka tõsised rikkumised endise presidendi Mohamed Nasheedi kohtuprotsessil; nõuab härra Nasheedi kohest vabastamist ning kohtuotsuse edasikaebamise korral tema õiguste täielikku tunnustamist vastavalt Maldiivide rahvusvahelistele kohustustele, riigi põhiseadusele ja kõigile rahvusvaheliselt tunnustatud õiglase kohtupidamise tagatistele; soovitab ELi delegatsioonil Sri Lankal ja Maldiividel tingivalt nõuda endale luba apellatsioonimenetlust tähelepanelikult jälgida;

3.  rõhutab, et õigusriigi põhimõtete austamine, õigus õiglasele kohtumõistmisele, nõuetekohane menetlus ja kohtuvõimu sõltumatus kooskõlas kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti sätetega on demokraatliku protsessi põhielemendid; rõhutab, et kõiki Maldiivide kodanikke, sealhulgas endist presidenti Nasheedi, tuleb kohelda eelnimetatud, pluralistliku ühiskonnakorralduse jaoks oluliste põhimõtete kohaselt;

4.  nõuab usaldusväärset ja kaasavat poliitilist protsessi kõigi demokraatlike jõudude osalusel, et taastada ja säilitada Maldiividel stabiilsus ning jätkata uuesti demokraatiale üleminekut riigis; nõuab, et koheselt lõpetataks poliitiliste vastaste hirmutamine; palub Maldiivide valitsusel võtta vajalikud meetmed, et taastada usaldus valitsuse pühendumuse vastu demokraatiale, kohtusüsteemi sõltumatusele ja õigusriigi põhimõtetele, sealhulgas sõna- ja kogunemisvabaduse austamisele ning nõuetekohase kohtumenetluse järgimisele;

5.  nõuab viivitamatut lõputegemist poliitilisele sekkumisele Maldiivide kohtusüsteemi ning kohtusüsteemi depolitiseerimist; nõuab kiiret reformide läbiviimist, et tagada Maldiivide kohtusüsteemi sõltumatus ja erapooletus ning taastada siseriiklik ja rahvusvaheline usaldus selle toimimise vastu; rõhutab, et vastavad reformid tuleks heaks kiita ja ellu viia ilma vähimagi viivituseta;

6.  tuletab Maldiivide valitsusele meelde, et riigi põhiseadus tagab õiguse meelt avaldada ning et on ebaseaduslik inimeste vabastamine tingimustel, mis ei lase neil osaleda rahumeelsetel meeleavaldustel;

7.  nõuab igasuguse, sealhulgas rahumeelsete meeleavaldajate vastu suunatud vägivalla viivitamatut lõpetamist ning tuletab julgeolekujõududele meelde nende kohustust kaitsta rahumeelseid meeleavaldajaid vägivaldsete jõukude eest; kutsub Maldiivide valitsust tegema lõppu nende nn korravalvurite karistamatusele, kes on kasutanud vägivalda usulist sallivust propageerivate isikute, rahulike meeleavaldajate, kriitiliselt meelestatud meedia ja kodanikuühiskonna suhtes; nõuab vägivaldsete rünnakute toimepanijate vastutusele võtmist;

8.  palub, et Maldiivide valitsus võimaldaks Ahmed Rilwani kadumist nõuetekohaselt uurida;

9.  mõistab hukka surmanuhtluse uuesti kasutusele võtmise Maldiividel ning nõuab riigi valitsuselt ja parlamendilt surmanuhtluse moratooriumi taaskehtestamist;

10.  ergutab kõiki osapooli Maldiividel tegema konstruktiivset koostööd kõigil elualadel ja eriti kliimamuutuste valdkonnas, kuna need võivad olukorda riigis destabiliseerida;

11.  palub kohalikel omavalitsustel täielikult järgida inimkaubanduse likvideerimise miinimumnõudeid; tunnustab jätkuvaid pingutusi probleemi lahendamiseks ja saavutatud tulemusi, kuid nõuab inimkaubitsemise vastase seaduse kiiret ellurakendamist, kuna selle seaduse jõustamise ja ohvrite kaitsmise osas esineb jätkuvalt tõsiseid probleeme;

12.  kutsub Euroopa välisteenistust ja liikmesriike avaldama oma reisinõuandeid jagavatel veebisaitidel hoiatused seoses inimõiguste olukorraga Maldiividel;

13.  palub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja komisjoni asepresendil ning Euroopa välisteenistusel Maldiivide poliitilist olukorda jätkuvalt tähelepanelikult jälgida ning aktiivselt tegutseda nii ELi kahepoolsetes suhetes Maldiividega kui ka mitmepoolsetel rahvusvahelistel foorumitel, et saavutada stabiilsus, tugevdada demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid ning tagada riigis inimõiguste ja põhivabaduste igakülgne järgimine;

14.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele ning Maldiivide Vabariigi parlamendile ja valitsusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika