Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2662(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0392/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 30/04/2015 - 10.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0180

Hyväksytyt tekstit
PDF 168kWORD 70k
Torstai 30. huhtikuuta 2015 - Strasbourg
Malediivien tilanne
P8_TA(2015)0180RC-B8-0392/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 30. huhtikuuta 2015 Malediivien tilanteesta (2015/2662(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Malediiveista,

–  ottaa huomioon 20. tammikuuta 2012 annetun Euroopan unionin yhteisen alueellisen julkilausuman viimeaikaisista tapahtumista Malediiveilla, mukaan luettuna rikostuomioistuimen tuomarin pidättäminen,

–  ottaa huomioon 30. syyskuuta 2014 annetun Euroopan unionin yhteisen alueellisen julkilausuman kansalaisyhteiskuntaan ja ihmisoikeuksiin Malediiveilla kohdistuvista uhkista,

–  ottaa huomioon 24. helmikuuta 2015 annetun Euroopan unionin yhteisen alueellisen julkilausuman oikeusvaltion tilanteesta Malediiveilla,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tiedottajan 30. huhtikuuta 2014 antaman julkilausuman kuolemantuomion käyttöönotosta Malediiveilla,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tiedottajan 14. maaliskuuta 2015 antaman julkilausuman Malediivien entiselle presidentille Mohamed Nasheedille langetetusta tuomiosta,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Zeid Ra’ad Al Husseinin 18. maaliskuuta 2015 antaman julkilausuman entisen presidentin Mohamed Nasheedin oikeudenkäynnistä,

–  ottaa huomioon tuomareiden ja asianajajien riippumattomuutta käsittelevän YK:n erityisraportoijan Gabriela Knaulin 19. maaliskuuta 2015 antaman julkilausuman aiheesta ”Demokratia ei ole Malediiveilla mahdollista ilman oikeudenmukaista ja riippumatonta oikeudenkäyttöä”,

–  ottaa huomioon Malediivien tasavallan parlamenttivaaleja seuranneen EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan 22. maaliskuuta 2014 antaman loppuraportin,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuoli Malediivit on,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Malediivien entinen presidentti Mohamed Nasheed tuomittiin 13. maaliskuuta 2015 13 vuodeksi vankeuteen terrorismisyytteiden perusteella, koska hän oli antanut tammikuussa 2012 määräyksen pidättää silloinen rikostuomioistuimen päätuomari, ja toteaa, että EU ilmaisi olevansa huolestunut asiasta;

B.  toteaa, ettei kiistanalainen oikeudenkäynti täyttänyt kansallisia eikä kansainvälisiä oikeusnormeja huolimatta YK:n ja EU:n kehotuksesta noudattaa entiseen presidenttiin Nasheediin kohdistuneessa oikeusmenettelyssä oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta;

C.  ottaa huomioon, että Mohamed Nasheed, joka on henkilökohtaisesti osallistunut moniin rauhanomaisiin toimiin ja tapahtumiin ihmisoikeuksien ja moniarvoisen demokratian puolustamiseksi, pantiin useita kertoja vankilaan presidentti Maumoon Abdul Gayoon 30‑vuotisen diktatuurin aikana ja että hän luopui vallasta kiistellyissä olosuhteissa neljä vuotta sen jälkeen, kun hänestä oli tullut ensimmäinen demokraattisilla vaaleilla valittu Malediivien presidentti;

D.  katsoo, että poliittisen riippumattomuuden ja Malediivien oikeuslaitoksen koulutuksen puute heikentää maan oikeusjärjestelmän uskottavuutta sekä kotimaassa että ulkomailla;

E.  ottaa huomioon, että entiset puolustusministerit Tholhath Ibrahim ja Mohamed Nazim tuomittiin äskettäin 10 ja 11 vuoden vankeusrangaistuksiin ja että Majlisin entinen varapuhemies Ahmed Nazim tuomittiin 25 vuodeksi vankeuteen Malediiveilla; toteaa, että myös heitä koskeneissa oikeudenkäynneissä kerrotaan ilmenneen sääntöjenvastaisuuksia;

F.  toteaa, että oppositiopoliitikkoja ahdistellaan edelleen yleisesti, ja ottaa huomioon, että parlamentin jäsenten ihmisoikeuksista vastaava parlamenttienvälisen liiton komitea totesi Malediivien olevan yksi maailman pahimmista maista, kun on kyse oppositioon kuuluviin parlamentin jäseniin kohdistuvista hyökkäyksistä sekä heidän kiduttamisestaan ja pelottelustaan;

G.  ottaa huomioon, että Malediivien parlamentti hyväksyi 30. maaliskuuta 2015 maan vankila- ja ehdonalaislakiin muutoksen, jolla vankeustuomiota kärsiviltä evätään oikeus olla minkään puolueen jäseniä, ja toteaa, että tämä estää Nasheedin aktiivisen osallistumisen politiikkaan ja hänen asettumisensa ehdolle vuoden 2018 presidentinvaaleissa;

H.  panee merkille, että helmikuun 2015 jälkeen on pidätetty ainakin 140 rauhanomaista mielenosoittajaa ja heidät on vapautettu vain ehdoilla, jotka rajoittavat vakavasti heidän oikeuttaan osallistua mielenosoituksiin vastedes;

I.  toteaa, että kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja ihmisoikeuksien puolustajat ovat yhä useammin joutuneet ahdistelun, uhkailun ja hyökkäysten kohteeksi samoin kuin Malediivien ihmisoikeuskomissio, joka saatettiin korkeimman oikeuden eteen syytettynä maanpetoksesta ja perustuslain vastaisesta toiminnasta, kun se välitti kertomuksen Malediivien ihmisoikeustilanteesta YK:n ihmisoikeusneuvoston yleistä määräaikaisarviointia varten; ottaa huomioon, että kansalaisjärjestöjä on uhkailtu niiden poistamisella rekisteristä;

J.  toteaa, että lehdistönvapautta on rajoitettu vakavasti viime vuosina ja kolme toimittajaa on pidätetty heidän kirjoitettuaan poliittisista mielenosoituksista, joissa vaadittiin Mohamed Nasheedin vapauttamista; toteaa lisäksi, että Ahmed Rilwan, hallitukseen kriittisesti suhtautunut toimittaja, joka katosi elokuussa 2014, on edelleen kadoksissa ja hänen pelätään kuolleen;

K.  toteaa, että poliittiseen kaaokseen liittyy huoli militaristisen islamin lisääntymisestä Malediiveilla ja väitteistä, joiden mukaan monet radikalisoituneet nuoret ovat liittyneet IS-järjestöön;

L.  toteaa, että Malediivien parlamentti äänesti 27. huhtikuuta 2014 vuodesta 1954 voimassa olleen kuolemanrangaistuksen lakkauttamisen peruuttamisesta, minkä seurauksena alaikäisiä ja jopa seitsemänvuotiaita voidaan tuomita ja pitää rikosoikeudellisesti vastuullisina ja heidät voidaan teloittaa heti heidän täytettyään 18 vuotta ja jättää virumaan vankilaan siihen saakka; toteaa, että tämä on vastoin Malediivien kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita, koska se on lapsen oikeuksien yleissopimuksen valtio-osapuoli;

M.  toteaa, että vierastyöläiset kärsivät pakkotyöstä, henkilöllisyys- ja matkustusasiakirjojen takavarikoinnista, palkkojen pidättämisestä tai maksamatta jättämisestä ja velkavankeudesta ja että Malediivien viranomaiset uhkasivat vierastyöläisiä karkotuksella heidän protestoituaan syrjintää ja väkivaltaa vastaan vierastyöläisiin kohdistuneiden hyökkäysten sarjan jälkeen;

N.  ottaa huomioon, että pieni joukko Sri Lankasta, Thaimaasta, Intiasta, Kiinasta, Filippiineiltä, Itä-Euroopasta, Neuvostoliittoon kuuluneista maista, Bangladeshistä ja Malediiveilta kotoisin olevia naisia on joutunut ihmiskaupan uhreiksi Malediiveilla ja että joitakin malediivilaisia lapsia käytettäneen hyväksi seksuaalisesti ja he saattavat joutua tekemään pakkotyötä;

1.  on erittäin huolissaan Malediivien kiihtyvästä kehityksestä kohti autoritaarista hallintoa, poliittisten vastustajien tukahduttamisesta ja tiedotusvälineiden sekä kansalaisyhteiskunnan pelottelusta, mikä saattaa vaarantaa viime vuosina saavutetun edistymisen ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion vakiinnuttamisessa maahan; kehottaa kaikkia osapuolia pidättäytymään kaikista toimista, jotka saattaisivat pahentaa kriisiä, ja kunnioittamaan demokratian ja oikeusvaltion periaatteita;

2.  pitää entisen presidentin Mohamed Nasheedin oikeudenkäynnissä ilmenneitä vakavia sääntöjenvastaisuuksia valitettavina; vaatii, että hänet olisi vapautettava välittömästi, ja painottaa, että jos Nasheedin tuomiosta valitetaan, hänen oikeuksiaan on kunnioitettava täysimääräisesti Malediivien kansainvälisten velvoitteiden, sen oman perustuslain ja kaikkien kansainvälisesti tunnustettujen oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevien takeiden mukaisesti; kehottaa EU:n Sri Lankan ja Malediivien edustustoa vaatimaan oikeutta seurata tarkasti valituksen käsittelyä;

3.  korostaa, että kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen määräysten mukaan oikeusvaltion periaatteen noudattaminen, oikeus puolueettomaan oikeudenkäyntiin ja asianmukaiseen oikeuskäsittelyyn sekä oikeuslaitoksen riippumattomuus ovat demokraattisen prosessin keskeisiä osatekijöitä; katsoo näiden periaatteiden olevan itsessään tärkeitä moniarvoisessa yhteiskunnassa ja tähdentää, että kaikkia Malediivien kansalaisia, myös entistä presidenttiä Mohamed Nasheedia, on kohdeltava niiden mukaisesti;

4.  vaatii uskottavaa ja kaikki demokraattiset voimat osallistavaa poliittista prosessia, jolla pyritään palauttamaan ja säilyttämään Malediivien vakaus ja saattamaan maa takaisin demokratiaan siirtymisen tielle; vaatii lopettamaan välittömästi poliittisten vastustajien pelottelun; kehottaa Malediivien hallitusta toteuttamaan tarvittavat toimet luottamuksen palauttamiseksi siihen, että se on sitoutunut demokratiaan, oikeuslaitoksen riippumattomuuteen ja oikeusvaltioon samoin kuin mielipiteen- ja kokoontumisvapauden kunnioittamiseen sekä asianmukaisen oikeusprosessin takaamiseen;

5.  vaatii lopettamaan välittömästi Malediivien oikeuslaitoksen poliittisen ohjailun sekä varmistamaan maan oikeusjärjestelmän epäpoliittisuuden; vaatii toteuttamaan kiireellisesti uudistuksia Malediivien oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja puolueettomuuden varmistamiseksi, jotta kotimaassa ja ulkomailla voidaan palauttaa usko sen toimintaan; painottaa, että nämä uudistukset olisi hyväksyttävä ja pantava täytäntöön viipymättä;

6.  muistuttaa Malediivien hallitusta siitä, että maan perustuslaissa taataan oikeus mielen osoittamiseen ja että ihmisten osallistumisen rauhanomaisiin mielenosoituksiin estävien ehtojen asettaminen on laitonta;

7.  kehottaa viipymättä lopettamaan kaikenlaisen väkivallan, rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan käytetty väkivalta mukaan luettuna, ja muistuttaa turvallisuusjoukkoja niiden velvollisuudesta suojella rauhallisesti käyttäytyviä mielenosoittajia väkivaltaisilta jengeiltä; kehottaa Malediivien hallitusta lopettamaan niiden ”järjestyksenvalvojien” rankaisematta jättämisen, jotka ovat käyttäneet väkivaltaa uskonnollista suvaitsevaisuutta edistäviä ihmisiä, rauhanomaisia mielenosoittajia, kriittisiä tiedotusvälineitä ja kansalaisyhteiskuntaa vastaan; kehottaa saattamaan tällaisiin väkivaltaisiin hyökkäyksiin syyllistyneet oikeuden eteen;

8.  kehottaa Malediivien hallitusta sallimaan Ahmed Rilwanin katoamisen perusteellisen tutkinnan;

9.  tuomitsee kuolemanrangaistuksen uudelleenkäyttöönoton Malediiveilla ja kehottaa Malediivien hallitusta ja parlamenttia saattamaan uudelleen voimaan kuolemanrangaistuksen käyttöä koskevan kiellon;

10.  kannustaa kaikkia toimijoita Malediiveilla tekemään rakentavaa yhteistyötä kaikilla aloilla ja erityisesti kun on kyse ilmastonmuutoksesta, joka saattaa horjuttaa maan vakautta;

11.  kehottaa paikallisia viranomaisia noudattamaan täysimääräisesti ihmiskaupan lakkauttamista koskevia vähimmäisnormeja; antaa tunnustusta meneillään oleville pyrkimyksille ongelman ratkaisemiseksi ja saavutetulle edistymiselle, mutta vaatii, että ihmiskaupan vastaisen lain säännökset olisi pantava pikaisesti täytäntöön, koska lain täytäntöönpanon valvonnassa ja uhrien suojelussa on edelleen vakavia puutteita;

12.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita varoittamaan Malediivien ihmisoikeustilanteesta matkustustietoja antavilla sivuillaan;

13.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa sekä unionin ulkosuhdehallintoa jatkamaan Malediivien poliittisen tilanteen tiivistä seuraamista ja toimimaan proaktiivisesti EU:n kahdenvälisissä suhteissa Malediivien kanssa sekä kansainvälisillä monenkeskisillä foorumeilla vakauden aikaansaamiseksi, demokratian ja oikeusvaltion vahvistamiseksi sekä sen varmistamiseksi, että Malediiveilla kunnioitetaan täysimääräisesti ihmisoikeuksia ja perusvapauksia;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille sekä Malediivien tasavallan parlamentille ja hallitukselle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö