Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2662(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0392/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 30/04/2015 - 10.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0180

Priimti tekstai
PDF 258kWORD 80k
Ketvirtadienis, 2015 m. balandžio 30 d. - Strasbūras
Padėtis Maldyvuose
P8_TA(2015)0180RC-B8-0392/2015

2015 m. balandžio 30 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Maldyvuose (2015/2662(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Maldyvų,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 20 d. Europos Sąjungos bendrą vietos pareiškimą dėl pastarojo meto įvykių Maldyvuose, įskaitant baudžiamojo teismo teisėjo sulaikymą;

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 30 d. Europos Sąjungos bendrą vietos pareiškimą dėl grėsmių pilietinei visuomenei ir žmogaus teisėms Maldyvuose,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 24 d. Europos Sąjungos bendrą vidaus pareiškimą dėl teisinės valstybės principo Maldyvuose,

–  atsižvelgdamas į Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai atstovo spaudai 2014 m. balandžio 30 d. pareiškimą dėl leidimo taikyti mirties bausmę Maldyvuose,

–  atsižvelgdamas į Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai atstovo spaudai 2015 m. kovo 14 d. pareiškimą dėl buvusio Maldyvų prezidento Mohamedo Nasheedo nuteisimo,

–  atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Zeido Ra’ado Al Husseino 2015 m. kovo 18 d. pareiškimą dėl buvusio prezidento Mohamedo Nasheedo teismo proceso,

–  atsižvelgdamas į JT specialiosios pranešėjos teisėjų ir teisininkų nepriklausomumo klausimais Gabrielos Knaul 2015 m. kovo 19 d. pareiškimą „Be sąžiningos ir nepriklausomos teisingumo sistemos demokratija Maldyvuose neįmanoma“,

–  atsižvelgdamas į ES rinkimų stebėjimo misijos Maldyvų Respublikos parlamento rinkimuose 2014 m. kovo 22 d. galutinę ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Maldyvai yra pasirašę,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi 2015 m. kovo 13 d. buvęs Maldyvų prezidentas Mohamed Nasheed nuteistas 13 metų kalėjimo už kaltinimus terorizmu, nes jis 2012 m. sausio mėn. sulaikė tuometinį baudžiamojo teismo vyriausiąjį teisėją, dėl ko ES išreiškė savo susirūpinimą;

B.  kadangi prieštaringai vertinamas teismo procesas neatitiko nacionalinių ir tarptautinių teisingumo standartų, nepaisant Jungtinių Tautų ir ES raginimo teisines procedūras prieš buvusį prezidentą M. Nasheedą atlikti sąžiningai ir skaidriai;

C.  kadangi Mohamed Nasheed, seniai žinomas kaip atsidavęs taikiai kovai už žmogaus teises ir pliuralistinę demokratiją, keletą kartų buvo įkalintas per 30 metų trukusią prezidento Maumoono Abdulo Gayoono diktatūrą, ir ginčytinomis aplinkybėmis pasitraukė iš valdžios praėjus ketveriems metams po to, kai tapo pirmuoju demokratiškai išrinktu Maldyvų prezidentu;

D.  kadangi dėl Maldyvų teisminių institucijų politinio nepriklausomumo ir jų mokymų stokos kenkiama pasitikėjimui šalies teismų sistema tiek šalies viduje, tiek tarptautiniu mastu;

E.  kadangi buvę gynybos ministrai Tholhath Ibrahim ir Mohamed Nazim neseniai buvo nuteisti atitinkamai 10 ir 11 metų laisvės atėmimo, o buvęs Maldyvų parlamento (Medžliso) pirmininko pavaduotojas Ahmed Nazim buvo nuteistas 25 metams kalėjimo Maldyvuose; kadangi teigiama, jog jų teismo procesuose taip pat būta pažeidimų;

F.  kadangi opozicijos politikai ir toliau nuolat bauginami ir kadangi neseniai paskelbtoje Tarpparlamentinės sąjungos Parlamentų narių žmogaus teisių komiteto ataskaitoje nustatyta, kad Maldyvai yra viena iš pasaulio šalių, kuriose dėl išpuolių prieš opozicijoje esančius parlamento narius ir jų bauginimo padėtis yra prasčiausia;

G.  kadangi 2015 m. kovo 30 d. Maldyvų parlamentas priėmė Maldyvų kalėjimų ir lygtinio atleidimo nuo laisvės bausmės prieš terminą akto pakeitimą, pagal kurį atliekantieji laisvės atėmimo bausmę netenka narystės politinėje partijoje, ir kadangi taip Mohamed Nasheed bus de facto pašalintas iš aktyvios politinės veiklos ir bus užkirstas jam kelias dalyvauti 2018 m. prezidento rinkimuose;

H.  kadangi nuo 2015 m. vasario mėn. jau buvo areštuota mažiausiai 140 protestuotojų ir jie paleisti tik nustačius sąlygas, kurios stipriai apriboja jų teisę dalyvauti tolesnėse demonstracijose;

I.  kadangi pilietinės visuomenės organizacijos ir žmogaus teisių gynėjai vis dažniau patyrė priekabiavimą, grėsmes ir išpuolius, įskaitant Maldyvų Žmogaus teisių komisiją, kuriai Aukščiausiajame teisme iškelta byla dėl kaltinimų valstybės išdavimu ir konstitucijos pažeidimu už pranešimo dėl žmogaus teisių padėties Maldyvuose pateikimą JT Žmogaus teisių tarybos visuotiniam periodiniam vertinimui; kadangi NVO buvo grasinama pašalinti jas iš registro;

J.  kadangi pastaraisiais metais spaudos laisvė yra stipriai slopinama, suimti trys žurnalistai, informavę apie politines demonstracijas, kuriose buvo raginama paleisti Mohamedą Nasheedą, o Ahmedas Rilwanas, valdžią kritikavęs žurnalistas, dingo 2014 m. rugpjūčio mėn., vis dar laikomas dingusiu ar baiminamasi, kad jis žuvo;

K.  kadangi politinė sumaištis kilo tvyrant nerimui dėl to, kad didėja islamistų karinė agresija Maldyvuose ir dėl radikalių pažiūrų jaunuolių, tariamai prisijungusių prie ISIS, skaičiaus;

L.  kadangi 2014 m. balandžio 27 d. Maldyvų parlamentas balsavo dėl mirties bausmės, galiojančios nuo 1954 m., moratoriumo nutraukimo, tokiu būdu sudarant sąlygas bausti nepilnamečius nuo septynerių metų, kurie gali būti laikomi atsakingais ir nubausti mirties bausme vos tik jiems sulaukus 18 metų; iki šio amžiaus jie paliekami kalėjime; kadangi tai prieštarauja Maldyvų, kaip Vaiko teisių konvencijos šalies, tarptautiniams žmogaus teisių įsipareigojimams;

M.  kadangi darbuotojai imigrantai kenčia priverstinį darbą, susiduria su tapatybės ir kelionės dokumentų konfiskavimu, išskaičiuojamu ar nesumokamu darbo užmokesčiu, vergavimu už skolas, Maldyvų valdžios institucijų buvo gąsdinami išsiuntimu dėl protestų prieš diskriminaciją ir smurtą po išpuolių prieš darbuotojus imigrantus;

N.  kadangi nedidelis skaičius moterų iš Šri Lankos, Tailando, Indijos, Kinijos, Filipinų, Rytų Europos, buvusių Sovietų sąjungos valstybių, Bangladešo ir Maldyvų yra prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais Maldyvuose aukos, o kai kurie vaikai Maldyvuose buvo išnaudojami seksualiai ir gali būti priverstinio darbo aukomis;

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl didėjančių autoritarinio režimo Maldyvuose tendencijų, susidorojimo su politiniais oponentais, žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės bauginimo, kadangi tai galėtų trukdyti pažangai, pasiektai per pastaruosius metus žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principo šalyje taikymo srityse; ragina visas šalis susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie gali dar labiau pagilinti šią krizę, ir paisyti demokratijos ir teisinės valstybės principų;

2.  apgailestauja dėl rimtų pažeidimų buvusio prezidento Mohamedo Nasheedo teismo procese; primygtinai tvirtina, kad jis turėtų būti nedelsiant paleistas, o tuo atveju, jei sprendimas dėl jo nuteisimo būtų apskųstas, jo teisės turi būti visapusiškai gerbiamos laikantis Maldyvų tarptautinių įsipareigojimų, pačios šalies konstitucijos ir visų tarptautiniu mastu pripažintų teisingo bylos nagrinėjimo garantijų; primygtinai ragina ES delegaciją Šri Lankoje ir Maldyvuose reikalauti, kad jai būtų leista atidžiai stebėti apeliacinį procesą;

3.  pabrėžia, kad pagal Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto nuostatas teisinės valstybės pagrindų gerbimas, teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, teisingą teisinį procesą ir teismų sistemos nepriklausomumą yra esminiai demokratinio proceso aspektai; pabrėžia, kad su visais Maldyvų piliečiais, įskaitant buvusį prezidentą M. Nasheedą, turi būti elgiamasi remiantis šiais principais, kurie patys savaime yra svarbūs pliuralistinei visuomenei;

4.  ragina pradėti patikimą ir įtrauktų politinį procesą, kuriame dalyvautų visos demokratinės jėgos, kad Maldyvuose būtų galima atkurti ir išsaugoti stabilumą bei sugrąžinti šalį į kelią link demokratijos; ragina nedelsiant nutraukti politinių oponentų bauginimus; ragina Maldyvų vyriausybę imtis reikiamų priemonių, kad būtų atkurtas pasitikėjimas jos įsipareigojimu laikytis demokratijos, teismų nepriklausomumo ir teisinės valstybės principų, įskaitant pagarbą saviraiškos ir susirinkimų laisvei ir tinkamo teisinio proceso laikymąsi;

5.  ragina nedelsiant nutraukti politinį kišimąsi į Maldyvų teismų sistemą ir užtikrinti jos depolitizavimą; ragina skubiai imtis reformų siekiant užtikrinti Maldyvų teismų nešališkumą, kad šalies viduje ir tarptautiniu mastu būtų galima atkurti pasitikėjimą jų veikla; pabrėžia, kad šios reformos turėtų būti patvirtintos ir įgyvendintos nedelsiant;

6.  primena Maldyvų vyriausybei, kad šalies Konstitucija garantuoja teisę protestuoti ir kad paleidimo sąlygos, kurioms esant siekiama užkirsti kelią žmonėms dalyvauti taikiose demonstracijose, yra neteisėtos;

7.  ragina nedelsiant nutraukti visų formų smurtą, įskaitant smurtą prieš taikius protestuotojus, ir primena saugumo pajėgoms apie jų pareigą apsaugoti taikius demonstrantus nuo smurtinę veiklą vykdančių gaujų; ragina Maldyvų vyriausybę panaikinti nebaudžiamumą už smurto naudojimą prieš religinę toleranciją skatinančius žmones, taikius protestuotojus, kritišką žiniasklaidą ir pilietinę visuomenę; ragina tokių smurtinių išpuolių vykdytojus patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

8.  ragina Maldyvų vyriausybę leisti atlikti tinkamą tyrimą dėl Ahmedo Rilwano dingimo;

9.  smerkia, kad Maldyvuose vėl įvesta mirties bausmė, ir primygtinai ragina Maldyvų vyriausybę ir parlamentą iš naujo paskelbti mirties bausmės moratoriumą;

10.  ragina visus veikėjus Maldyvuose konstruktyviai bendradarbiauti visose srityse, ypač klimato kaitos klausimu, kuris gali destabilizuoti šalį;

11.  ragina vietos valdžios institucijas visapusiškai laikytis minimalių kovos su prekyba žmonėmis standartų; palankiai vertina dedamas pastangas šiai problemai spręsti ir padarytą pažangą, tačiau pabrėžia, kad kovos su prekyba žmonėmis teisės aktų nuostatos turėtų būti nedelsiant įgyvendintos, nes rimtos problemos, kilusios užtikrinant šio teisės akto vykdymą ir nukentėjusiųjų apsaugą, išlieka;

12.  ragina Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir valstybes nares įspėti apie žmogaus teisių padėtį Maldyvuose svetainėse, kuriose teikiamos rekomendacijos kelionių klausimais;

13.  primygtinai ragina ES vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją bei Europos išorės veiksmų tarnybą ir toliau atidžiai stebėti politinę situaciją Maldyvuose ir aktyviai veikti ES plėtojant dvišalius ryšius su šia šalimi bei tarptautiniuose daugiašaliuose forumuose, kad būtų galima pasiekti stabilumą, sustiprinti demokratiją ir teisinės valstybės principą bei užtikrinti, kad šalyje būtų visapusiškai gerbiamos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės;

14.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms bei Maldyvų Respublikos parlamentui ir vyriausybei.

Teisinė informacija - Privatumo politika