Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2662(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0392/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 30/04/2015 - 10.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0180

Texte adoptate
PDF 259kWORD 83k
Joi, 30 aprilie 2015 - Strasbourg
Situația din Maldive
P8_TA(2015)0180RC-B8-0392/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 30 aprilie 2015 referitoare la situația din Maldive (2015/2662(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Maldive,

–  având în vedere declarația locală comună a Uniunii Europene din 20 ianuarie 2012, cu privire la situația recentă din Maldive, inclusiv arestarea unui judecător al Curții Penale,

–  având în vedere declarația locală comună a Uniunii Europene din 30 septembrie 2014, cu privire la amenințările la adresa societății civile și a drepturilor omului în Maldive,

–  având în vedere declarația locală comună a Uniunii Europene din 24 februarie 2015, cu privire la statul de drept în Maldive,

–  având în vedere declarația din 30 aprilie 2014 a purtătorului de cuvânt al Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) cu privire la activarea pedepsei cu moartea în Maldive,

–  având în vedere declarația din 14 martie 2015 a purtătorului de cuvânt al Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) cu privire la condamnarea fostului președinte al Republicii Maldivelor, Mohamed Nasheed,

–  având în vedere declarația din 18 martie 2015 a Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein, cu privire la procesul intentat fostului președinte Mohamed Nasheed,

–  având în vedere declarația din 19 martie 2015 a Raportorului special al ONU privind independența judecătorilor și avocaților, Gabriela Knaul, cu privire la faptul că fără o justiție echitabilă și independentă nu poate exista democrație în Maldive,

–  având în vedere raportul final al misiunii UE de observare a alegerilor la alegerile parlamentare din Republica Maldivelor din 22 martie 2014,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) la care Maldive este parte semnatară,

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât la 13 martie 2015, Mohamed Nasheed, fostul președinte al Republicii Maldivelor, a fost condamnat la 13 ani de închisoare sub acuzația de terorism pentru arestarea, în ianuarie 2012, a președintelui Curții Penale de atunci, fapt cu privire la care UE și-a exprimat îngrijorarea;

B.  întrucât controversatul proces nu a respectat normele naționale și internaționale în materie de justiție, în pofida apelului lansat de Organizația Națiunilor Unite și UE în ceea ce privește echitatea și transparența procedurii judiciare împotriva fostului președinte Nasheed;

C.  întrucât Mohamed Nasheed, care a înregistrat o activitate personală pașnică de lungă durată în favoarea drepturilor omului și a democrației pluraliste, a fost încarcerat de mai multe ori în timpul dictaturii de 30 ani a președintelui Maumoon Abdul Gayoon și a părăsit puterea în circumstanțe controversate, la patru ani după ce a devenit primul președinte ales democratic din Maldive;

D.  întrucât absența formării și a independenței politice a sistemului judiciar maldivian subminează credibilitatea pe plan intern și internațional a sistemului judiciar al țării;

E.  întrucât foștii miniștri ai apărării, Tholhath Ibrahim și Mohamed Nazim, au fost condamnați recent la 10 și, respectiv, 11 ani de închisoare, în timp ce fostul vicepreședinte al Majilis, Ahmed Nazim, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare în Maldive; întrucât se pare că și aceste procese au fost afectate de neregularități grave;

F.  întrucât politicienii din opoziție continuă să fie în mod frecvent intimidați și întrucât un raport recent al Comisiei pentru drepturile parlamentarilor din cadrul Uniunii Interparlamentare a plasat Maldive printre primele țări din lume în ceea ce privește atacurile, tortura și intimidarea parlamentarilor din opoziție;

G.  întrucât la 30 martie 2015, Parlamentul din Maldive a adoptat un amendament la Legea privind închisoarea și eliberarea condiționată din Maldive, privând persoanele încarcerate de dreptul de a fi membre ale unui partid și întrucât aceasta îl va îndepărta, în realitate, pe Mohamed Nasheed de viața politică și nu-i va permite să se prezinte la alegerile prezidențiale din 2018;

H.  întrucât cel puțin 140 de protestatari pașnici au fost arestați din februarie 2015 și au fost eliberați numai în condiții care limitează grav dreptul acestora de a lua parte la alte demonstrații;

I.  întrucât organizațiile societății civile și apărătorii drepturilor omului au fost confruntați tot mai frecvent cu hărțuire, amenințări și atacuri, inclusiv Comisia pentru drepturile omului din Maldive (HRCM), care a fost adusă în fața Curții Supreme pe baza unei acuzații de înaltă trădare și subminarea Constituției după prezentarea unui raport privind situația drepturilor omului în Maldive în cadrul evaluării universale a situației din Maldive a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU; întrucât ONG-urile au fost amenințate cu anularea înregistrării lor legale;

J.  întrucât libertatea presei a fost reprimată grav în ultimii ani, trei jurnaliști fiind arestați în timp ce efectuau un reportaj cu privire la demonstrații politice prin care se solicita eliberarea lui Mohamed Nasheed, iar Ahmed Rilwan, un jurnalist critic la adresa guvernului care a dispărut în august 2014, nu a fost încă regăsit și este posibil să-și fi pierdut viața;

K.  întrucât tulburările politice au loc într-un context marcat de preocupări privind creșterea militantismului islamist în Maldive și privind numărul de tineri radicalizați care se presupune că s-ar fi alăturat ISIS;

L.  întrucât la 27 aprilie 2014, Parlamentul a votat încetarea moratoriului privind pedeapsa cu moartea în vigoare din 1954, permițând, astfel, condamnarea minorilor de la vârsta de șapte ani; aceștia pot fi trași la răspundere și executați la împlinirea vârstei de 18 ani, fiind lăsați în închisoare până atunci; întrucât acest lucru încalcă obligațiile internaționale privind drepturile omului asumate de Republica Maldivelor în calitate de stat semnatar al Convenției cu privire la drepturile copilului;

M.  întrucât lucrătorii imigranți au de suferit din cauza muncii forțate, a confiscării documentelor de identitate și de călătorie, a reținerii sau neplății salariilor și a servituții pentru datorii și au fost amenințați cu expulzarea de către autoritățile maldiviene după protestul lor împotriva discriminării și a violenței în urma unei serii de atacuri asupra lucrătorilor imigranți;

N.  întrucât un număr mic de femei din Sri Lanka, Thailanda, India, China, Filipine, Europa de Est, fostele state sovietice, Bangladesh și Maldive sunt traficate în scopuri sexuale în Maldive, iar unii copii din Maldive, potrivit mărturiilor, ar fi supuși abuzurilor sexuale și pot fi victime ale muncii forțate,

1.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la tendința în creștere către instituirea unui regim autoritar în Maldive, represiunea împotriva oponenților politici și intimidarea mass-mediei și a societății civile, care ar putea periclita progresele realizate în ultimii ani în ceea ce privește consolidarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept în această țară; invită toate părțile implicate să se abțină de la orice acțiune care ar putea agrava și mai mult această criză și să respecte democrația și statul de drept;

2.  deplânge gravele nereguli înregistrate în cadrul procesului fostului președinte Mohamed Nasheed; insistă asupra faptului că acesta ar trebui eliberat imediat și că, în cazul în care hotărârea de condamnare a sa ar fi atacată în instanță, drepturile acestuia trebuie să fie pe deplin respectate în conformitate cu obligațiile internaționale ale Republicii Maldivelor, cu propria constituție, precum și cu toate garanțiile internaționale recunoscute privind un proces echitabil; solicită insistent Delegației UE în Sri Lanka și Maldive să insiste să i se permită să urmărească îndeaproape procedura de recurs;

3.  subliniază că respectarea statului de drept, a dreptului la un proces echitabil, a garanțiilor procedurale și a independenței sistemului judiciar, în conformitate cu prevederile din PIDCP, reprezintă elemente centrale ale procesului democratic; subliniază că toți cetățenii din Maldive, inclusiv fostul președinte Nasheed, trebuie să fie tratați în conformitate cu aceste principii, care sunt, la rândul lor, importante pentru o societate pluralistă;

4.  solicită un proces politic credibil și favorabil incluziunii, cu participarea tuturor forțelor democratice, cu scopul de a restabili și a menține stabilitatea în Maldive, precum și de a plasa țara înapoi pe calea tranziției spre democrație; solicită încetarea imediată a actelor de intimidare a oponenților politici; solicită guvernului din Maldive să ia măsurile necesare pentru a restabili încrederea în angajamentul său față de democrație, independența sistemului judiciar și statul de drept, inclusiv respectarea libertății de exprimare și de întrunire și respectarea garanțiilor procedurale;

5.  solicită încetarea imediată a ingerințelor politice în sistemul judiciar din Maldive și depolitizarea acestuia; solicită realizarea unor reforme urgente pentru a asigura independența și imparțialitatea sistemului judiciar din Maldive cu scopul de a restabili încrederea pe plan intern și internațional în funcționarea acestuia; subliniază faptul că aceste reforme ar trebui aprobate și puse în aplicare fără întârziere;

6.  reamintește guvernului din Maldive că dreptul de a protesta este garantat de constituția țării și că condițiile de eliberare care interzic participarea la demonstrații pașnice sunt ilegale;

7.  solicită încetarea imediată a tuturor formelor de violență, inclusiv a violenței împotriva protestatarilor pașnici și reamintește forțelor de securitate datoria lor de a proteja demonstranții pașnici de grupurile violente; invită guvernul Republicii Maldivelor să pună capăt impunității pentru membrii milițiilor care au utilizat violența împotriva persoanelor care promovau toleranța religioasă, a protestatarilor pașnici, a mijloacelor de informare critice și a societății civile; solicită aducerea în fața justiției a autorilor acestor atacuri violente;

8.  solicită guvernului din Maldive să permită o anchetă adecvată cu privire la dispariția lui Ahmed Rilwan;

9.  condamnă reintroducerea pedepsei cu moartea în Maldive și îndeamnă guvernul și parlamentul din Maldive să reinstituie moratoriul privind pedeapsa cu moartea;

10.  încurajează toți actorii din Maldive să colaboreze în mod constructiv în toate domeniile, în special în ceea ce privește schimbările climatice, care pot destabiliza țara;

11.  solicită autorităților locale să respecte în totalitate standardele minimale de eradicare a traficului de ființe umane; salută eforturile în curs de desfășurare menite să soluționeze această problemă, precum și progresele realizate, dar insistă ca dispozițiile legislației de combatere a traficului de ființe umane să fie rapid puse în practică, deoarece există încă probleme grave în ceea ce privește aplicarea legislației respective și protecția victimelor;

12.  invită Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și statele membre să emită avertismente cu privire la situația drepturilor omului din Maldive pe site-urile lor care furnizează recomandări de călătorie;

13.  îndeamnă Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate și SEAE să continue să monitorizeze îndeaproape situația politică din Maldive și să joace un rol proactiv în cadrul relațiilor bilaterale ale UE cu această țară și în cadrul forurilor multilaterale internaționale pentru a se ajunge la stabilitate, pentru a consolida democrația și statul de drept, precum și pentru a garanta respectarea deplină a drepturilor omului și a libertăților fundamentale în această țară;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, precum și parlamentului și guvernului Republicii Maldivelor.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate