Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2951(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0358/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0358/2015

Rasprave :

PV 29/04/2015 - 20
CRE 29/04/2015 - 20

Glasovanja :

PV 30/04/2015 - 10.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0181

Usvojeni tekstovi
PDF 274kWORD 106k
Četvrtak, 30. travnja 2015. - Strasbourg
Izvješće o napretku Albanije za 2014.
P8_TA(2015)0181B8-0358/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 30. travnja 2015. o izvješću o napretku Albanije za 2014. (2014/2951(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zaključke Predsjedništva sa sastanka Europskog vijeća u Solunu od 19. ‒  20. lipnja 2003. o perspektivi pristupanja zemalja zapadnog Balkana Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 26. – 27. lipnja 2014. i zaključke Vijeća za opće poslove od 16. prosinca 2014.,

–  uzimajući u obzir mišljenje Komisije o zahtjevu Albanije za članstvo u EU-u od 9. studenog 2010. i izvješće Komisije od 4. lipnja 2014. naslovljeno „Napredak Albanije u odnosu na borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala i reformu pravosuđa” (COM(2014)0331),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 8. listopada 2014. naslovljenu „Strategija proširenja i glavni izazovi 2014. − 2015.” (COM(2014)0700), priloženi radni dokument službi Komisije naslovljen „Izvješće o napretku Albanije za 2014.” (SWD(2014)0304) te okvirni strateški dokument o Albaniji (2014. – 2020.) usvojen 18. kolovoza 2014.,

–  uzimajući u obzir rezoluciju albanskog parlamenta od 24. prosinca 2014. o političkom dogovoru između većine na vlasti i oporbe,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Albaniji,

–  uzimajući u obzir rad Knuta Fleckensteina , stalnog izvjestitelja Odbora za vanjske poslove o Albaniji,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Albanija u posljednjih nekoliko godina postigla zavidan napredak u pristupanju EU-u te je stoga u lipnju 2014. dobila status države kandidatkinje; budući da su izazovi i dalje prisutni te ih je potrebno riješiti brzo i učinkovito kako bi se ostvario daljnji napredak na putu prema članstvu u EU-u;

B.  budući da dosljedno donošenje i učinkovita provedba održivih reformi na području pet ključnih prioriteta doprinose demokratskoj preobrazbi Albanije i omogućavaju otvaranje pregovora o pristupanju EU-u; budući da je proces pristupanja EU-u postao pokretačka sila za reforme povezane s EU-om u Albaniji i budući da će raspored pristupnih pregovora ovisiti o brzini i kvaliteti provedbe reformi; budući da bi otvaranje pristupnih pregovora bilo poticaj za daljnje reforme jer bi se time stvorila konkretna i vjerodostojna perspektiva pristupanja EU-u;

C.  budući da je pristupanje EU-u uključiv proces koji pripada cijeloj zemlji i svim njezinim građanima; budući je konstruktivan i održiv politički dijalog o reformama povezanima s EU-om, koji se odvija u duhu suradnje i kompromisa između važnih političkih snaga, ključan za daljnji napredak procesa pristupanja EU-u; budući da postoji politički konsenzus o procesu integracije u EU i široka javna potpora za njega; budući da uspjeh programa reforme uvelike ovisi o postojanju demokratskog političkog okruženja;

D.  budući da Europski parlament ima važnu ulogu u naporima uspostavljanja zdravog političkog ozračja u državi;

E.  budući da je EU vladavinu prava postavio u središte procesa proširenja; budući da je opipljiv napredak u pogledu neovisnosti pravosuđa i borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala ključan za napredak procesa integracije u EU; budući da je snažna politička potpora ključna za ostvarenje napretka na tim područjima;

F.  budući da je potrebno poduzeti značajne korake kako bi se provele reforme pravosudnog; budući da je usprkos ostvarenom napretku borba protiv korupcije i organiziranog kriminala i dalje ozbiljan izazov; budući da slobodu izražavanja i neovisnost medija tek treba zajamčiti;

G.  budući da je postojanje profesionalne i djelotvorne javne uprave zasnovane na postignućima osnova procesa integracije za svaku državu koja nastoji postati članicom EU-a;

H.  budući da Albanija ima konstruktivne odnose sa susjedima i njezino usklađivanje s vanjskom politikom EU-a služi kao primjer;

1.  čestita Albaniji na dobivanju statusa države kandidatkinje; naglašava da to treba biti poticaj za još snažnije reforme; izražava svoju stalnu potporu procesu integracije Albanije u EU; smatra da su potrebne konkretne mjere i održiva politička predanost njihovoj provedbi da bi se odgovorilo na izazove koje sa sobom nosi uspješno učvršćivanje demokratske preobrazbe i nastavak reformi povezanih s EU-om; potiče Albaniju na ostvarivanje dobrih rezultata u pogledu reformi povezanih s EU-om;

2.  smatra da je nužno održati i podupirati stvarnu političku suradnju među svim političkim strankama, što obuhvaća poštenu konkurenciju radi boljih političkih ideja i koncepata, te raditi na postizanju demokratske političke kulture koja se temelji na shvaćanju da se demokratski politički procesi grade dijalogom i sposobnošću traženja i prihvaćanja kompromisa; uvjeren je da će se time povećati povjerenje građana u političke institucije; potiče vladajući koaliciju da oporbi olakša ostvarenje prava na demokratski nadzor te potiče oporbu da se tim pravom koristi u potpunosti i na odgovoran način;

3.  pozdravlja uspostavljanje zajedničkih radnih skupina u okviru dijaloga na visokoj razini o ključnim prioritetima u cilju izgradnje sveobuhvatne platforme za uspješno ostvarivanje reformi i nadziranje napretka na području pet ključnih prioriteta, posebno u reformi javne uprave, jačanju pravosuđa, borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala te jačanju zaštite ljudskih prava; potiče vlasti da pojačaju svoj rad na tim prioritetima i vode evidenciju svoje provedbe;

4.  poziva na brzu uspostavu uključivog nacionalnog vijeća za europske integracije, koje bi obuhvaćalo i predstavnike civilnog društva i nezavisne institucije u cilju jamčenja širokog konsenzusa u pogledu reformi povezanih s EU-om i postupka pridruživanja EU-u; poziva nadležna tijela na sveobuhvatno i pravodobno informiranje zainteresiranih dionika i šire javnosti o tijeku procesa integracije u EU;

5.  ističe ulogu Parlamenta kao ključne demokratske institucije te stoga poziva na ojačanje njegove nadzorne uloge i jamčenje savjetodavnog postupka o zakonodavnim nacrtima koji će biti više institucionaliziran; pozdravlja u tom pogledu donošenje revidiranog zakona o ulozi Parlamenta u procesu europske integracije Albanije od 5. ožujka 2015. i sporazumnu parlamentarnu rezoluciju od 24. prosinca 2014. u kojoj je dogovoreno da se oporba vrati parlamentarnom poslu, dok će većina na vlasti tražiti konsenzus s oporbom o važnim reformama, da se poštuju odluke Ustavnog suda i da se riješi pitanje osoba s kaznenim dosjeom koje se prijavljuju za rad u javnoj službi; poziva na njezinu pravilnu, pravodobnu i konstruktivnu provedbu; poziva sve političke stranke da poboljšaju jačanje demokratskog konsenzusa koji je ključan za napredak u procesu pristupanja; smatra važnim da albansko civilno društvo, mediji i građani svoje čelnike pozivaju na odgovornost za ishode konkretnih političkih mjera;

6.  zabrinut je zbog neprekidne trenutne političke polarizacije u Albaniji, koja bi mogla ugroziti daljnje napore u europskoj integraciji; podsjeća vladajuću koaliciju i oporbu na njihovu zajedničku odgovornost prema građanima u pogledu održivog, konstruktivnog i uključivog političkog dijaloga koji omogućava donošenje i provedbu ključnih reformi; poziva vladajuću većinu i oporbu da i dalje ulažu napore u uspostavu stvarnog političkog dijaloga i da i da surađuju na konstruktivan način;

7.  ističe da je stručna javna uprava nužna za uspješnu provedbu svih drugih reformi; stoga pozdravlja činjenicu da se Zakon o javnoj službi počeo provoditi i poziva na nastavak njegove pravilne provedbe radi povećanja upravnih kapaciteta, depolitizacije javne uprave i borbe protiv korupcije u javnoj službi, jačanja sustava imenovanja, promaknuća i otpuštanja u skladu sa zaslugama, povećanja učinkovitosti, transparentnosti, odgovornosti, stručnosti i financijske održivosti javne službe te jačanja dobrog upravljanja na svim razinama; poziva na jačanje upravljanja ljudskim resursima, ocjenu sustava za procjenu državnih službenika i nezavisni nadzor provedbe zakonodavstva o javnoj službi; potiče dovršavanje sveobuhvatne strategije reforme javne uprave i nastavak promicanja depolarizacije i znanja o europskom pravu i postupcima donošenja odluka; naglašava da je potrebno jačati javni integritet, poboljšati javne usluge i učinkovitije upravljati javnim sredstvima; poziva na poboljšanje javnog pristupa uslugama i informacijama; pozdravlja u tom kontekstu novi zakon o pristupu informacijama; poziva na jačanje institucije pučkog pravobranitelja pružanjem odgovarajućih povratnih informacija na njegove zaključke i preporuke;

8.  naglašava da je potrebno naći rješenje za rascjepkani sustav lokalne uprave i stvoriti učinkovitu lokalnu upravu koja može odgovoriti na potrebe građana učinkovitim pružanjem javnih usluga; poziva na jačanje administrativnog kapaciteta lokalnih vlasti, dopuštajući im uporabu vlastitih ovlasti i provedbu zakonodavstva na financijski održiv način; poziva na transparentnost, učinkovitost i uključivost lokalnih vlasti; prima na znanje presudu Ustavnog suda o pravnom osporavanju reforme administrativne i teritorijalne podjele zemlje;

9.  ističe važnost nadolazećih lokalnih izbora i poziva nadležne vlasti da provedu preporuke ODIHR-a i Središnjeg izbornog povjerenstva; poziva na povećanje neovisnosti i kapaciteta izbornih tijela;

10.  ističe da je potrebno ojačati vladavinu prava i reformirati pravosuđe kako bi se poticalo povjerenje građana i poslovne zajednice u pravosudni sustav; pozdravlja obvezu Albanije u pogledu reforme pravosuđa, no još uvijek žali zbog stalnih nedostataka u funkcioniranju pravosudnog sustava, kao što su politizacija i ograničena odgovornost, visoka razina korupcije, nedostatna sredstva i zaostaci; ponavlja potrebu za daljnjim suštinskim naporima kojima bi se zajamčila neovisnost, učinkovitost i odgovornost sudstva i za poboljšanjem sustava imenovanja, napredovanja i stege za suce, tužitelje i odvjetnike; poziva vlasti da nastave s reformama kroz konstruktivnu suradnju sa svim dionicima, uključujući relevantne organizacije civilnog društva, i suradnju s Venecijanskom komisijom u pogledu razrade i provedbe dugoročne strategije pravosudne reforme;

11.  podsjeća na rezoluciju albanskog predsjednika iz studenog 2013. o europskoj integraciji Albanije u kojoj se iskazuje podrška brojnim važnim mjerama, posebice na području vladavine prava; naglašava da je važno istinsko poštovanje vladavine prava i neovisnosti te transparentnosti sudskih tijela kao što je Visoko vijeće pravde; naglašava važnost poštovanja odluka Ustavnog suda po tom pitanju; poziva nadležna tijela da potiču integritet i neovisnost glavnih demokratskih institucija i depolitizaciju sudstva; poziva nadležne vlasti da bez odgode zajamče pravdu žrtvama događaja od 21. siječnja 2011.;

12.  ističe nezadovoljavajuće stanje sustava maloljetničkog pravosuđa; poziva nadležne vlasti da izrade planove za poboljšanje situacije;

13.  zabrinut je jer korupcija, među ostalim u pravosudnom sustavu, i dalje predstavlja ozbiljan problem; potiče Albaniju na ozbiljno daljnje jačanje napora u borbi protiv korupcije na svim razinama i na poboljšanje zakonodavnog okvira, institucionalnih kapaciteta i razmjene informacija i suradnje među institucijama; pozdravlja imenovanje nacionalnog koordinatora za suzbijanje korupcije, koji će na središnjoj razini koordinirati napore i nadzirati provedbu te poziva na donošenje sveobuhvatne i stroge strategije za suzbijanje korupcije i akcijskih planova za razdoblje od 2014. do 2020.; ponavlja potrebu razvijanja otpornijeg okvira za borbu protiv korupcije koji treba uključivati širok raspon institucija; smatra pozitivnima korake u cilju veće transparentnosti, uključujući objavljivanje imovinskih kartica viših dužnosnika i uspostavu središnjih točaka za suzbijanje korupcije u svim resornim ministarstvima;

14.  ponavlja da je potrebno uspostaviti pouzdanu evidenciju istraga, kaznenih postupaka i presuda na svim razinama, uključujući slučajeve korupcije na visokoj razini; smatra da je nužno poboljšati učinkovitost istraga i omogućiti dostatna sredstva, izobrazbu i stručno osoblje u borbi protiv korupcije, posebno na području javne nabave, zdravstva, oporezivanja, obrazovanja, policije, carine i lokalne uprave; potiče sudjelovanje organizacija civilnog društva i njihovu nadzornu ulogu u borbi protiv korupcije; poziva na sustavnu ovrhu nad imovinom stečenom kaznenim djelom i na osuđujuće presude za pranje novca, kao i na sustavnu uporabu financijskih istraga; poziva nadležna tijela da ojačaju postojeće zakonodavstvo o zaštiti zviždača;

15.  zabrinut je zbog toga što je borba protiv organiziranog kriminala i dalje velik izazov, usprkos pozitivnom trendu, posebno kada je riječ o borbi protiv krijumčarenja i proizvodnje narkotika; poziva Albaniju, iako prihvaća uspjeh nedavnih policijskih operacija, da razvije sveobuhvatan strateški pristup i poduzme mjere kako bi se uklonile prepreke učinkovitim istragama u smislu evidencije istraga, kaznenih postupaka i presuda u svim područjima i na svim razinama; potiče daljnju uspostavu međuagencijske koordinacije na lokalnoj razini te regionalne i međunarodne policijske i pravosudne suradnje; predlaže pojačanu suradnju u borbi protiv krijumčarenja drogom s partnerskim agencijama na zapadnom Balkanu i sa službama država članica EU-a;

16.  pohvaljuje napore u borbi protiv trgovine ljudima, koja je i dalje velik izazov; poziva nadležna tijela da razviju sveobuhvatan pristup usmjeren na žrtve, da poboljšaju koordinaciju među institucijama i ojačaju sposobnosti tužitelja, sudaca i policije; ponavlja potrebu za stalnim specijaliziranim zajedničkim aktivnostima osposobljavanja koje će uključivati tužitelje, suce i policijske službenike; pozdravlja suradnju albanske policije i ureda tužitelja s državama članicama EU-a, koja je dovela do dobrih rezultata;

17.  pohvaljuje pučkog pravobranitelja za njegov rad na promicanju ljudskih prava, njegovu otvorenost prema ugroženim osobama i suradnju s organizacijama civilnog društva; žali zbog činjenice da se o godišnjim i posebnim izvješćima pučkog pravobranitelja nije raspravljalo u parlamentu pa se stoga ne mogu objaviti niti službeno priznati; poziva vladu i parlament da povećaju neovisnost, učinkovitost i djelotvornost institucija koje se bave ljudskim pravima, da poboljšaju suradnju s uredom pravobranitelja i da ga i dalje politički i financijski podupiru;

18.  ističe zabrinutost u vezi sa sigurnošću zbog stranih boraca povratnika; pozdravlja mjere kojima se sprječava radikalizacija i kojima se bori protiv fenomena stranih boraca; naglašava potrebu za provedbom strategije i akcijskog plana za borbu protiv terorizma; pozdravlja porast broja osoblja u antiterorističkom odjelu policije te potiče na intenzivnu regionalnu suradnju u borbi protiv terorizma; pozdravlja novi operativni sporazum koji je potpisan s Europolom i poziva na njegovu učinkovitu provedbu;

19.  naglašava da je potrebno pojačati civilno sudjelovanje u javnom životu te planiranju i donošenju politika te u procesu europskih integracija radi poticanja opsežnijeg nacionalnog konsenzusa o reformama i procesu pristupanja EU-u; preporuča daljnji razvoj mehanizama savjetovanja s civilnim društvom i lokalnim zajednicama (i između njih); zabrinut je zbog politiziranja organizacija civilnog društva, što može umanjiti njihovu moguću ulogu u jačanju kulture demokracije;

20.  pozdravlja sklad među različitim vjerskim skupinama i atmosferu vjerske tolerancije te općenito dobre međuetničke odnose u zemlji; poziva nadležna tijela da nastave unapređivati ozračje uključivosti i tolerancije za sve manjine u zemlji; potiče vladu da, nakon opsežnog procesa savjetovanja, donese sveobuhvatan zakon o manjinama kako bi uklonila postojeće nedostatke u skladu s preporukama Savjetodavnog odbora Vijeća Europe o provođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i da na učinkovit način provede zakon o zaštiti od diskriminacije te da stvori konkretnu nediskriminirajuću sudsku praksu; pozdravlja doprinos povjerenika za zaštitu od diskriminacije u borbi protiv diskriminacije, uključujući rodnu diskriminaciju, posebno na području zapošljavanja, obrazovanja i pristupa socijalnim uslugama; potiče daljnje korake za poboljšanje životnih uvjeta Roma poboljšavanjem njihovog pristupa prijavljivanju, stanovanju i obrazovanju, tržištu rada i službama socijalne i zdravstvene skrbi; naglašava da životne uvjete romskog stanovništva treba poboljšati boljom koordinacijom između središnje i lokalne vlasti te međuministarskom suradnjom;

21.  pozdravlja osnivanje Nacionalnog vijeća za rodnu ravnopravnost i imenovanje koordinatora za rodnu ravnopravnost u svim resornim ministarstvima; poziva na daljnje mjere za rješavanje problema obiteljskog nasilja, slučajeva nedostatnog pristupa žena pravosuđu i rodne pristranost pri zapošljavanju; pozdravlja uključenje LGBTI zajednice u strategiju o socijalnoj uključenosti za razdoblje 2015. – 2020., osnivanje radne skupine o pravima pripadnika LGBTI zajednice u Ministarstvu za socijalna pitanja te otvaranje prvog utočišta za pripadnike LGBTI zajednice; pohvaljuje izmjene kaznenog zakona prema kojem se kažnjavaju zločin iz mržnje i govor mržnje na osnovi spolne orijentacije i rodnog identiteta;

22.  potiče vladu nadalje da radi na zakonu o priznavanju roda i da osigura da uvjeti priznavanja roda zadovoljavaju standarde preporuke CM/Rec(2010) Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama o mjerama za suzbijanje rodne i spolne diskriminacije; vjeruje da bi temeljna prava LGBTI osoba bila bolje zajamčena kada bi im bile dostupne pravne institucije poput izvanbračne zajednice, civilnog partnerstva ili braka i potiče albanske vlasti da razmotre te mogućnosti;

23.  poziva albanske vlasti da reagiraju na zahtjev Ujedinjenih naroda i preporuke ombudsmanice da se uspostavi homogena i pouzdana baza podataka, aktivira Koordinacijsko vijeće za borbu protiv krvnih osveta koje je uspostavljeno 2005. i da se razvije akcijski plan koji će biti usredotočen na aspekte vladavine prava u borbi protiv krvnih osveta;

24.  naglašava presudnu važnost profesionalne, neovisne i pluralističke javne radiotelevizije i privatnih medija kao kamena temeljca demokracije; zabrinut je zbog manjka stvarne medijske neovisnost i manjka transparentnosti vlasništva nad medijima i njihovog financiranja; potiče Albaniju da novinarima omogući slobodan rad; ističe da su potrebni dodatni napori da bi se u cijelosti jamčila neovisnost regulatornog tijela za medije i neovisnost javne radiotelevizije; zabrinut je zbog nedostatka transparentnosti u pogledu vlasništva medija i njihovog financiranja, polarizacije medija i autocenzure; poziva na jačanje profesionalnih i etičkih standarda novinara; potiče na pravilnu provedbu zakona o kleveti; napominje da je opozicija dovela u pitanje izbor novog predsjednika i članova odbora Tijela za audiovizualne medije; ohrabruje vladu da Tijelu za audiovizualne medije pruži neovisnost i potporu kako bi ono mogu u potpunosti obavljati svoje dužnosti, uključujući prelazak na digitalnu tehnologiju i učinkovitu provedbu zakona o audiovizualnim medijima;

25.  pozdravlja poboljšanje poslovne klime i ostvarenje funkcionalnoga tržišnog gospodarstva, no poziva vladu da se nastavi baviti problemima na području provedbe ugovora i vladavine prava te da riješi rašireno sivo gospodarstvo; poziva na daljnje reforme kako bi se mogli nositi s tržišnim pritiskom na zajedničkom europskom tržištu; poziva vladu da pojača zaštitu prava vlasništva i ubrza uspostavljanje održive i koherentne politike koja se odnosi na legalizaciju nekretnina, povrat imovine i odštete; naglašava važnost stvaranja povoljnih uvjeta za razvoj privatnog sektora i izravna strana ulaganja;

26.  naglašava potrebu za poboljšanjem obrazovanja i osposobljavanja kako bi se riješila neusklađenost vještina i povećala mogućnosti zapošljavanja mladih ljudi; poziva Komisiju da blisko surađuje s vladom u cilju rješavanja nedostataka u uvjetima na tržištu rada, uključujući sve veću nezaposlenost, te da ponudi rješenja u skladu sa strategijom Europa 2020.; pozdravlja Okvirni strateški dokument za Albaniju za 2014. – 2020., u kojem se navodi da je kroz program IPA potrebno pružiti potporu na području obrazovanja, zapošljavanja i socijalnih politika;

27.  poziva nadležne vlasti da izrade nacrt nacionalne energetske strategije, s posebnim naglaskom na obnovljivim izvorima energije i energetskoj sigurnosti, uključujući diversifikaciju izvora energije; zauzima stajalište da bi Albanija trebala više ulagati u projekte obnovljive energije i povezanu infrastrukturu; poziva Albaniju da razmotri ekološki učinak hidroenergetskih projekata na nacionalnu prirodnu baštinu; poziva na poštovanje okvirne direktive o vodama Europske unije, u cilju postizanja dobrog ekološkog i kemijskog stanja svih prirodnih površinskih voda;

28.  potiče albanske vlasti da razviju opsežne planove upravljanja za postojeće nacionalne parkove s obzirom na smjernice Međunarodnog saveza za očuvanje prirode svjetske komisije za zaštićena područja o kvaliteti i upravljanju za zaštićena područja II. kategorije; potiče vlasti da napuste sve razvojne planove koji obezvređuju zaštićena područja zemlje i poziva na odustajanje od malih i velikih hidroenergetskih građevinskih planova, posebice u svim nacionalnim parkovima; zahtijeva da se posebno preispitaju planovi za izgradnju hidroelektrana na rijeci Vjosa i njezinim pritokama jer bi ti projekti naštetili jednom od posljednjih velikih, netaknutih i gotovo prirodnih riječnih ekosustava u Europi;

29.  pozdravlja stalan konstruktivan i proaktivan stav Albanije u regionalnoj i bilateralnoj suradnji; naglašava njezinu ključnu ulogu u jačanju regionalne stabilnosti; pozdravlja političku volju da se poboljšaju odnosi sa Srbijom; potiče Albaniju i Srbiju da poduzmu daljnje korake i daju izjave kojima se promiču regionalna stabilnost, suradnja i dobri međususjedski odnosi; uznemiren je zbog izjava albanskog premijera u kojima je spekulirao o ujedinjenju Albanaca iz Albanije i s Kosova; potiče Albaniju da zadrži konstruktivan položaj u regiji i da s drugim zemljama zapadnog Balkana razmjenjuje znanje i iskustvo stečeno tijekom procesa pristupanja EU-u radi povećanja suradnje i veće stabilizacije regije; pozdravlja potpunu usklađenost Albanije sa stajalištima EU-a na području vanjske politike, uključujući restriktivne mjere EU-a prema Rusiji i njezino sudjelovanje u operacijama upravljanja kriznim situacijama na području zajedničke sigurnosne i obrambene politike; prima na znanje njezinu ambiciju da tijekom trenutnog predsjedanja Procesom suradnje u jugoistočnoj Europi dodatno promiče dijalog među državama sudionicama; poziva Albaniju da aktivno sudjeluje u provedbi jadransko-jonske strategije Europske unije;

30.  poziva na poboljšanje međuparlamentarne suradnje između EP-a i Albanije; predlaže usklađivanje, koliko je to moguće, budućeg kalendara sjednica Parlamentarnog odbora EU-a i Albanije za stabilizaciju i pridruživanje s kalendarom aktivnosti Dijaloga na visokoj razini o ključnim prioritetima radi jačeg parlamentarnog nadzora procesa pristupanja EU-u;

31.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladi i parlamentu Albanije.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti