Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2951(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0358/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0358/2015

Viták :

PV 29/04/2015 - 20
CRE 29/04/2015 - 20

Szavazatok :

PV 30/04/2015 - 10.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0181

Elfogadott szövegek
PDF 288kWORD 115k
2015. április 30., Csütörtök - Strasbourg
Az Albániáról szóló 2014. évi bizottsági eredményjelentés
P8_TA(2015)0181B8-0358/2015

Az Európai Parlament 2015. április 30-i állásfoglalása az Albánia által elért eredményekről szóló 2014. évi jelentésről (2014/2951(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Tanács 2003. június 19–20-i szaloniki ülésének a nyugat-balkáni államok Európai Unióhoz való csatlakozásának kilátásairól szóló elnökségi következtetéseire,

–  tekintettel a 2014. június 26–27-i Európai Tanács és a 2014. december 16-i Általános Ügyek Tanácsa következtetéseire,

–  tekintettel a Bizottság 2010. november 9-i, Albánia uniós tagfelvételi kérelméről szóló véleményére és a 2014. június 4-i, „Albániának a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem, valamint az igazságügyi reform terén elért előrehaladásáról” című bizottsági jelentésre (COM(2014)0331),

–  tekintettel a „Bővítési stratégia és a legfontosabb kihívások 2014–2014” című, 2014. október 8-i bizottsági közleményre (COM(2014)0700), valamint az azt kísérő, az Albánia által elért eredményekről szóló 2014. évi jelentést tartalmazó bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2014)304), továbbá a 2014. augusztus 18-án elfogadott, Albániára vonatkozó, 2014–2020-as tájékoztató jellegű stratégiai dokumentumra,

–  tekintettel az albán parlament 2014. december 24-i, a kormányzó többség és az ellenzék közötti politikai megállapodásról szóló állásfoglalására,

–  tekintettel az Albániáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel Knut Fleckenstein, a Külügyi Bizottság Albániáért felelős állandó előadója által végzett munkára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel Albánia jelentős haladást ért el az elmúlt években az uniós csatlakozás felé vezető úton, és ezért 2014 júniusában megkapta a tagjelölt ország státuszt; mivel továbbra is fennállnak problémák, amelyeket az uniós tagság felé vezető úton történő további előrelépés érdekében gyorsan és hatékonyan meg kell oldani;

B.  mivel az öt kulcsfontosságú prioritással kapcsolatos fenntartható reformok következetes elfogadása és hatékony végrehajtása Albánia demokratikus átalakulását szolgálja és megnyitja az utat az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdése előtt; mivel az uniós csatlakozási folyamat az Unióval kapcsolatos reformok hajtóerejévé vált Albániában, és mivel menetrendjét a reformok sebessége és minősége fogja meghatározni; mivel a csatlakozási tárgyalások megnyitása ösztönző hatással lenne a további reformokra, az elérhető és valós uniós perspektíva révén;

C.  mivel az uniós csatlakozás inkluzív folyamat, amely az egész országé és valamennyi polgáráé; mivel az uniós vonatkozású reformokról szóló konkstruktív és fenntartható párbeszéd, amely a fő politikai erők közti együttműködés és kompromisszumkeresés szellemében zajlik, alapvető fontosságú az uniós csatlakozási folyamat előrehaladásához; mivel az uniós integrációs folyamat tekintetében politikai konszenzus áll fenn, és az széles körben élvezi a lakosság támogatását; mivel a reformprogram sikere erőteljesen a demokratikus és konstruktív politikai környezet meglététől függ;

D.  mivel az Európai Parlament fontos szerepet játszik az ország egészséges politikai légkörének kialakítására irányuló erőfeszítésekben;

E.  mivel az EU a jogállamiságot a bővítési folyamat központi elemévé tette; mivel az uniós integrációs folyamat előmozdításához elengedhetetlen az igazságszolgáltatás függetlensége, valamint a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén elért kézzelfogható előrelépés; mivel e területeken az eredmények elérésének kulcsa az erős politikai támogatás;

F.  mivel jelentős lépéseket kell tenni az igazságszolgáltatási rendszer megreformálása és a reformok végrehajtása során; mivel a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem az elért előrehaladás ellenére továbbra is komoly kihívást jelent; mivel a véleménynyilvánítás szabadságának és a média függetlenségének garantálása még mindig várat magára;

G.  mivel a professzionális, eredményes és érdemalapú közigazgatás minden olyan ország számára az integrációs folyamat gerincét jelenti, amely az EU tagjává kíván válni;

H.  mivel Albánia szomszédaival folytatott kapcsolatai konstruktívak, az EU külpolitikájához való csatlakozása pedig példaértékű;

1.  elismerését fejezi ki Albániának azzal kapcsolatban, hogy elnyerte a tagjelölti státuszt; hangsúlyozza, hogy erre ösztönzésként kell tekintetni a reformra irányuló erőfeszítések további fokozása vonatkozásában; kinyilvánítja, hogy továbbra is támogatja Albánia uniós integrációs folyamatát; úgy véli, hogy konkrét intézkedésekre és az ezek végrehajtása melletti tartós politikai elkötelezettségre van szükség ahhoz, hogy kezeljék a demokratikus átalakulás megerősítésével és az uniós vonatkozású reformok folytatásával kapcsolatos kihívásokat; ösztönzi Albániát, hogy mutasson fel szilárd eredményeket az uniós vonatkozású reformok terén;

2.  úgy véli, hogy alapvető fontosságú a valódi politikai együttműködés fenntartása és támogatása az összes fél között, ez magában foglalja többek között a jobb politikai ötletek és koncepciók tekintetében folytatott tisztességes versenyt, továbbá egy olyan politikai kultúrára irányuló munkát, amely azon a meggyőződésen alapul, hogy a demokratikus politikai folyamatok párbeszédre, valamint a kompromisszumok keresésére és elfogadásársa kell, hogy alapuljanak; meggyőződése, hogy ez növelni fogja a polgárok közintézményekbe vetett bizalmát; sürgeti kormánykoalíciót, hogy tegye könnyebbé az ellenzék számára a demokratikus ellenőrzés jogának gyakorlását, és sürgetki az ellenzéket, hogy teljes mértékben és felelősen éljen ezzel a jogával;

3.  üdvözli a kulcsfontosságú prioritásokról folytatott magas szintű párbeszéd keretében létrehozott közös munkacsoportokat, amelyek célja átfogó platform kiépítése a reformok akadálytalan megvalósítása és az öt legfontosabb prioritás tekintetében elért előrehaladás nyomon követése érdekében, különös tekintettel a közigazgatási reformra, az igazságügy megerősítésére, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelemre, illetve az emberi jogok védelmének megerősítésére; ösztönzi a hatóságokat, hogy fokozzák az e prioritásokkal kapcsolatos munkájukat, és végrehajtásuk terén mutassanak fel eredményeket;

4.  kéri egy olyan inkluzív Európai Integrációs Nemzeti Tanács haladéktalan létrehozását, amelybe bevonják a civil társadalom és független intézmények képviselőit is, azzal a céllal, hogy biztosítsák az uniós vonatkozású reformokkal és az uniós csatlakozási folyamattal kapcsolatos széles körű nemzeti konszenzust; felszólítja a megfelelő szerveket, hogy kellő időben nyújtsanak teljes körű tájékoztatást az érdekelt feleknek és a tágabb nyilvánosságnak az uniós integrációs folyamat előrehaladásáról;

5.  hangsúlyozza a Parlament demokratikus intézményként betöltött kulcsfontosságú szerepét, és ezért felhív felügyeleti szerepének megerősítésére és a jogszabálytervezetekkel kapcsolatos intézményesítettebb konzultációs folyamat biztosítására; üdvözli e tekintetben a Parlamentnek az Albánia európai integrációs folyamatában betöltött szerepéről szóló, felülvizsgált jogszabály 2015. március 5-i elfogadását, valamint a 2014. december 24-i, megegyezésen alapuló parlamenti állásfoglalást, amelyben megállapodás született arról, hogy az ellenzék vissza fog térni a parlamenti munkához, a kormányzó többség pedig a fontos reformokat illetően igyekszik konszenzust elérni az ellenzékkel, tiszteletben tartja az alkotmánybíróság határozatait, és foglalkozik a bűnügyi nyilvántartásban szereplő, köztisztséget betöltő vagy köztisztség betöltéséért induló személyek kérdésével; kéri az állásfoglalás konstruktív módon és kellő időben történő helyes végrehajtását; felhívja valamennyi politikai pártot, hogy javítsák a demokratikus konszenzuskeresés folyamatát, amely kulcsfontosságú a csatlakozási folyamat előmozdításához; fontosnak tartja, hogy Albániában a civil társadalom, a média és a polgárok elszámoltathassák vezetőiket a konkrét politikai eredményekről;

6.  aggodalommal szemléli a folyamatos és elhúzódó politikai megosztottságot Albániában, amely veszélyeztetheti az uniós csatlakozásra irányuló további erőfeszítéseket; emlékezteti a kormányzó koalíciót és az ellenzéket, hogy közös felelősséggel tartoznak a polgárok felé arra vonatkozóan, hogy fenntartható, konstruktív és inkluzív, a kulcsfontosságú reformok elfogadását és végrehajtását lehetővé tevő politikai párbeszédet folytassanak; kéri a kormányzó többséget és az ellenzéket, hogy tegyenek további erőfeszítéseket a valódi politikai párbeszéd megteremtése és a konstruktív együttműködés érdekében;

7.  hangsúlyozza, hogy a professzionális közigazgatás létfontosságú valamennyi további reform sikeres végrehajtásához; ezért üdvözli, hogy megkezdték a közszolgálati törvény végrehajtását, és felhív annak megfelelő végrehajtására a közigazgatás kapacitásbővítése, politikamentessé tétele és a közszolgálati korrupció elleni küzdelem, a kinevezések, előléptetések és elbocsátások terén a teljesítményelvű rendszer megerősítése, a közigazgatás hatékonyságának, átláthatóságának, elszámoltathatóságának, szakmai hozzáértésének és pénzügyi fenntarthatóságának növelése, valamint a minden szinten megvalósuló jó kormányzás javítása érdekében; kéri, hogy erősítsék meg a humánerőforrás-gazdálkodást, a köztisztviselői értékelési rendszert és a közszolgálati jogszabályok végrehajtásának független ellenőrzését; ösztönzi a közigazgatási reformra vonatkozó átfogó stratégia véglegesítését, valamint a megosztottság megszüntetésének, illetve az uniós jog és döntéshozatali folyamatok megismerésének további előmozdítását; hangsúlyozza, hogy javítani kell az állami integritást és a közszolgáltatásokat, és hatékonyabban kell kezelni az állami forrásokat; felhív a szolgáltatásokhoz és az információhoz való nyilvános hozzáférés javítására; üdvözli e tekintetben az információhoz való hozzáférésről szóló új törvényt; felhív az ombudsman intézményének azáltal való erősítésére, hogy megfelelően nyomon követik a megállapításait és az ajánlásait;

8.  hangsúlyozza, hogy kezelni kell a széttagolt helyi önkormányzati rendszer problémáját, és olyan működőképes helyi kormányzati rendszert kell létrehozni, amely hatékony közszolgáltatások biztosítása révén képes megfelelni a polgárok igényeinek; a helyi önkormányzatok igazgatási kapacitásainak megerősítését szorgalmazza, lehetővé téve számukra hatásköreik gyakorlását és a jogszabályok pénzügyileg fenntartható módon történő végrehajtását; a helyi önkormányzatok átláthatóságának, eredményességének és befogadó jellegének megerősítését szorgalmazza; tudomásul veszi az alkotmánybíróság határozatát az ország közigazgatási és területi megosztottságát kezelő reformokkal kapcsolatos jogi kihívásokról;

9.  hangsúlyozza a következő helyi választások jelentőségét és felkéri az illetékes hatóságokat, hogy hajtsák végre az ODIHR és a Központi Választási Bizottság ajánlásait; kéri a választási testületek függetlenségének és kapacitásainak megerősítését;

10.  hangsúlyozza, hogy a jogállamiság megerősítésére és az igazságügyi rendszer reformjára van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a polgárok és a vállalkozói közösség bízzanak az igazságügyi rendszerben; üdvözli Albániának az igazságügyi rendszer reformja iránti elkötelezettségét, de továbbra is sajnálatosnak tartja az igazságügyi rendszer működésében észlelhető olyan tartós hibákat, mint a politizálódás és a korlátozott elszámoltathatóság, a magas szintű korrupció, az erőforrások hiánya és a lezáratlan ügyek; megismétli, hogy további jelentős mértékű erőfeszítésekre van szükség a bírói kar függetlenségének, hatékonyságának és elszámoltathatóságának biztosítása érdekében, valamint a bírók, ügyészek és ügyvédek kinevezési, előmeneteli és fegyelmi rendszerének hatékonyabbá tétele érdekében, felkéri a hatóságokat, hogy valamennyi érdekelt féllel – többek között a civil társadalmi szervezetekkel – konstruktív együttműködésben és a Velencei Bizottság bevonásával, az igazságügy reformjára irányuló hosszú távú stratégia kidolgozása és végrehajtása révén folytassák a reformokat;

11.  emlékeztet az albán parlament 2013. novemberi, az európai integrációról szóló állásfoglalására, amely számos fontos intézkedést támogatott, főként a jogállamisággal kapcsolatban; hangsúlyozza, hogy fontos határozottan tiszteletben tartani a jogállamiságot és az igazságszolgáltatás olyan intézményeinek függetlenségét és átláthatóságát, mint a Legfelsőbb Igazságügyi Tanács; hangsúlyozza, hogy ebben a kérdésben be kell tartani az alkotmánybíróság határozatait; felkéri az illetékes hatóságokat, hogy segítsék elő a fő demokratikus intézmények integritását és függetlenségét, és a bírói testület politikamentességét; felkéri az illetékes hatóságokat, hogy késedelem nélkül szolgáltassanak igazságot a 2011. január 21-i események áldozatainak;

12.  felhívja a figyelmet a fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatási rendszer nem kielégítő állapotára; felszólítja a felelős hatóságokat, hogy terjesszenek elő terveket a helyzet javítására;

13.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy többek között az igazságügyi rendszeren belül tapasztalható korrupció továbbra is súlyos problémát jelent; sürgeti Albániát, hogy jelentősen fokozza a korrupció ellen minden szinten folyó küzdelemre irányuló erőfeszítéseket, valamint javítsa az intézményi kapacitásokat és az intézmények közötti információcserét és együttműködést; üdvözli a nemzeti korrupcióellenes koordinátor kinevezését, aki központi szinten összehangolja az erőfeszítéseket és ellenőrzi a végrehajtást, és kéri, hogy fogadjanak el átfogó és szigorú korrupcióellenes stratégiát és cselekvési terveket a 2014 és 2020 közötti időszakra; megismétli, hogy megalapozottabb korrupcióellenes keretet kell kialakítani, amelynek az intézmények széles körét kell magában foglalnia; elégedetten veszi tudomásul a nagyobb átláthatóság felé tett lépéseket, ideértve a vezető tisztviselők vagyonnyilatkozatainak közzétételét, valamint a korrupcióellenes fókuszpontok valamennyi szakminisztériumban való létrehozását;

14.  ismételten hangsúlyozza, hogy komoly eredményt kell elérni a nyomozások, vádemelések és elmarasztaló ítéletek terén minden szinten, köztük a magas szintű korrupciós esetekben; alapvetően fontosnak tartja, hogy javítsák a vizsgálatok hatékonyságát, valamint elegendő erőforrást, képzést és szakképzett személyzetet biztosítsanak a korrupció elleni küzdelemhez, különösen a közbeszerzési, egészségügyi, adózási, oktatási, rendőrségi és vámügyi területen, illetve a helyi közigazgatásban; ösztönzi a civil társadalmi szervezetek részvételét és ellenőrző szerepét a korrupció elleni küzdelemben; szorgalmazza a bűncselekményből származó javakra irányuló elkobzások és a pénzmosás miatti elmarasztaló ítéletek rendszeres alkalmazását, valamint a pénzügyi nyomozások módszeres alkalmazását; felkéri az illetékes hatóságokat, hogy erősítsék meg a visszaélést bejelentő személyek védelméről szóló jelenlegi jogszabályokat;

15.  aggódik amiatt, hogy a szervezett bűnözés elleni küzdelem, különösen a kábítószer-kereskedelem és -előállítás elleni küzdelem, a pozitív tendenciák ellenére még mindig nagy kihívást jelent; elismeri a közelmúltban végrehajtott rendőrségi műveletek sikerét, ugyanakkor felkéri Albániát, hogy alakítson ki átfogó stratégiai megközelítést, valamint azt szem előtt tartva, hogy minden területen és szinten eredményeket érjen el a nyomozások, vádemelések és elmarasztaló ítéletek terén, hozzon intézkedéseket a nyomozások hatékonysága előtt álló akadályok megszüntetése céljából; ösztönzi, hogy – többek között helyi szinten – fokozzák az ügynökségek közötti együttműködést, illetve a regionális és nemzetközi rendőrségi és igazságügyi együttműködést; ajánlja, hogy a kábítószer-kereskedelem elleni harc megerősítésére a nyugati-balkáni és az uniós tagállamok partnerügynökségeivel együttműködve kerüljön sor ;

16.  elismerését fejezi ki a továbbra is komoly kihívást jelentő emberkereskedelem elleni küzdelemre irányuló erőfeszítésekért; felkéri az illetékes hatóságokat, hogy alakítsanak ki átfogó, áldozatközpontú megközelítést az intézményközi koordináció javítása, illetve a bírákra, ügyészekre és a rendőrségre vonatkozó kapacitásépítés érdekében; megismétli, hogy folyamatos közös szakmai képzési tevékenységekre van szükség az ügyészek, bírák és rendőrtisztviselők bevonásával; üdvözli az albán rendőrség és az ügyészi hivatal, valamint az uniós tagállamok közötti együttműködést, amely jó eredményekhez vezetett;

17.  elismerését fejezi ki az ombudsmannak az emberi jogok előmozdítása terén végzett munkájáért, a kiszolgáltatott emberek iránti nyitottságáért és a civil társadalmi szervezetekkel folytatott együttműködéséért; sajnálattal állapítja meg, hogy az ombudsman éves jelentéseit és különjelentéseit a parlament nem vitatta meg, így azok nem hozhatók nyilvánosságra és nem nyertek hivatalos elismerést; felhívja a kormányt és a parlamentet, hogy erősítsék meg az emberi jogi intézmények függetlenségét, hatékonyságát és eredményességét, javítsák az együttműködést az ombudsmani hivatallal, és továbbra is nyújtsanak számára politikai és pénzügyi támogatást;

18.  kiemeli a külföldi harcokból hazatérőkkel kapcsolatos biztonsági aggályokat; üdvözli a radikalizáció megelőzése és a külföldön harcolók problémájának kezelése érdekében hozott intézkedéseket; hangsúlyozza a terrorizmus elleni küzdelemről szóló stratégia és cselekvési terv végrehajtását; üdvözli a rendőrség terrorizmus-ellenes osztálya személyzetének növelését, és ösztönzi a terrorizmus elleni küzdelemre irányuló regionális együttműködés fokozását; üdvözli az Europollal aláírt új operatív megállapodást, és szorgalmazza annak hatékony végrehajtását;

19.  hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a közéletben és a szakpolitikai tervezésben és döntéshozatalban, illetve az uniós integrációs folyamatban való polgári részvételt a reformokkal és az uniós csatlakozási folyamattal kapcsolatos széles körű nemzeti konszenzus előmozdítása érdekében; javasolja, hogy fejlesszék tovább a civil társadalommal és a helyi közösségekkel való (és az ezek közötti) egyeztetési mechanizmusokat; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a civil társadalmi szervezetek politizálódása gyengítheti a demokrácia kultúrájának erősítésében esetlegesen betöltendő szerepüket;

20.  elismerését fejezi ki a vallásoknak az országban tapasztalható harmonikus együttélésével és a vallási tolerancia légkörével, valamint az etnikumok közötti általánosan jó kapcsolatokkal kapcsolatban; kéri az illetékes hatóságokat, hogy folytassák a befogadás és a tolerancia légkörének javítását az ország valamennyi kisebbsége számára; felkéri a kormányt, hogy az Európa Tanács nemzeti kisebbségekről szóló keretegyezménye tanácsadó bizottságának ajánlásaival összhangban vezessen be a kisebbségekről szóló általános jogszabályt a meglévő jogi hiányosságok kiküszöbölése érdekében, továbbá hogy hatékonyan hajtsa végre a megkülönböztetéssel szembeni védelemről szóló jogszabályt, továbbá hogy a megkülönböztetés tilalmával kapcsolatban alakítson ki megalapozott ítélkezési gyakorlatot; elismerését fejezi ki a megkülönböztetéssel szembeni védelemmel foglalkozó biztosnak a – többek között a nemi alapú – megkülönböztetés elleni küzdelemhez különösen a foglalkoztatás, az oktatás és a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén tett hozzájárulását; ösztönzi a romák életkörülményeinek a nyilvántartásba vételhez, a lakhatáshoz, az oktatáshoz, a munkaerőpiachoz és a szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésük révén való javítására irányuló további intézkedéseket; hangsúlyozza, hogy a központi és helyi kormányzat közötti jobb koordináció és a minisztériumok közötti együttműködés révén javítani kell a roma lakosság életkörülményeit;

21.  üdvözli a nemek közötti egyenlőség nemzeti tanácsának létrehozását, továbbá azt, hogy valamennyi szakminisztériumban a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó koordinátorokat jelöltek ki; további intézkedéseket kér a családon belüli erőszak, a nők igazságszolgáltatáshoz való elégtelen hozzáférése és a foglalkoztatáson belüli nemi előítéletek kezelésére; üdvözli az LMBTI-közösség társadalmi befogadásról szóló 2015–2020-as stratégiába való felvételét, üdvözli az LMBTI-jogokkal foglalkozó munkacsoport létrehozását a Szociális Minisztériumon belül, és az első LMBTI menedékhely megnyitását; üdvözli a büntetőtörvénykönyv módosításait, amelyek büntetik a nemi irányultságon és nemi azonosságon alapuló, előítéletek által motivált gyűlölet-bűncselekményeket és a gyűlöletbeszédet,

22.  ösztönzi továbbá a kormányt, hogy munkálkodjon egy nemi hovatartozás elismerésére vonatkozó törvényjavaslaton, és biztosítsa, hogy a nemi hovatartozás elismerésének feltételei megfeleljenek a nemi irányultság vagy nemi azonosság alapján történő megkülönböztetés elleni küzdelemre irányuló intézkedések tekintetében az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának tagállamokhoz intézett, CM/Rec(2010) számú ajánlásában meghatározott előírásoknak; úgy véli, hogy az LMBTI-személyek alapvető jogait nagyobb valószínűséggel sikerül megvédeni, ha hozzáférnek olyan jogi intézményekhez, mint az élettársi kapcsolat, a bejegyzett élettársi kapcsolat vagy a házasság, és e lehetőségek mérlegelésére biztatja az albán hatóságokat;

23.  felszólítja az albán hatóságokat, hogy válaszoljanak az ENSZ felhívására és az ombudsman homogén és megbízható adatbázis létrehozására vonatkozó ajánlásaira, aktiválják a 2005-ben létrehozott, vérbosszú elleni küzdelemmel foglalkozó koordinációs tanácsot, valamint dolgozzanak ki cselekvési tervet, amely a vérbosszúk elleni küzdelmen belül a jogállamisággal kapcsolatos szempontokra helyezi a hangsúlyt;

24.  hangsúlyozza, hogy a professzionális, független és sokoldalú közszolgálati műsorszolgáltató és magántulajdonú média a demokrácia egyik sarokköve, így kiemelt jelentőséggel bír; aggasztja a média valódi függetlenségének hiánya és a médiavállakozások tulajdonosi hátterének és finanszírozásának átláthatatlansága; ösztönzi Albániát, hogy biztosítson szabad munkakörnyezetet az újságírók számára; hangsúlyozza, hogy további erőfeszítésekre van szükség a médiaszabályozó hatóságok és a közszolgálati televízió függetlenségének teljes körű biztosítása érdekében; aggodalmát fejezi ki a média tulajdonosi háttere és finanszírozása tekintetében meglévő átláthatóság hiánya, a média megosztottsága és az öncenzúra miatt; kéri az újságírók szakmai és etikai normáinak megerősítését; sürgeti a rágalmazásra vonatkozó jogszabályok megfelelő végrehajtását; megjegyzi, hogy az audiovizuális médiahatóság elnökének és igazgatótanácsi tagjainak megválasztását az ellenzék megkérdőjelezte; bátorítja a kormányt, hogy biztosítsa az audiovizuális médiahatóság függetlenségét és támogatását, hogy telejs mértékben elláthassa feladatait, beleértve a digitális átállás folyamatának támogatását, valamint az audiovizuális médiáról szóló jogszabály hatékony végrehajtását;

25.  üdvözli az üzleti környezet javulását és a működőképes piacgazdaság elérésére tett erőfeszítéseket, de felhívja a kormányt, hogy folyamatosan kezelje a szerződések érvényesítése és a jogállamiság terén fennálló hiányosságokat és a jelentős méretű informális gazdaságot; a közös európai piacra nehezedő versenynyomással való megbirkózás érdekében további reformokat szorgalmaz; felkéri a kormányt, hogy erősítse meg a vagyoni jogok védelmét és gyorsítsa fel az ingatlanok legalizálásával, visszaszolgáltatásával és kárpótlásával kapcsolatos fenntartható és következetes politika létrehozását; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy kedvező feltételeket teremtsenek a magánszektor fejlődése és a közvetlen külföldi befektetés számára;

26.  hangsúlyozza, hogy javítani kell az oktatást és a képzést a készségkereslet és -kínálat közötti eltérés problémájának kezelése és a foglalkoztathatóság – különösen a fiatalok körében történő – előmozdítása érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy szorosan működjön együtt a kormánnyal a munkaerő-piaci feltételek olyan hiányosságainak kezelése érdekében, mint többek között a növekvő munkanélküliség, és az Európa 2020 stratégiával összhangban kínáljon megoldásokat; üdvözli az Albániára vonatkozó, 2014–2020-as tájékoztató jellegű stratégiai dokumentumot, amely elismeri, hogy az oktatást, a foglalkoztatást és a szociális politikákat az előcsatlakozási eszköz révén támogatni kell;

27.  felhívja az illetékes hatóságokat nemzeti energiastratégia kidolgozására, kiemelt hangsúlyt helyezve a megújuló energiákra és az energiabiztonságra, beleértve az energiaforrások diverzifikációját; úgy véli, hogy Albániának többet kellene befektetnie a megújuló energia és a kapcsolatos infrastruktúra terén indított projektekbe; kéri Albániát, hogy mérlegelje a vízenergia-projekteknek a nemzeti természeti örökségre gyakorolt ökológiai hatását; szorgalmazza az EU vízügyi keretirányelvének betartását, amelynek célja valamennyi természetes felszíni víztest jó ökológiai és kémiai állapotának elérése;

28.  sürgeti az albán hatóságokat, hogy – összhangban a Természetvédelmi Világszövetség Védett Területek Világbizottságának a II. védett területi kategóriára vonatkozó minőségi és gazdálkodási iránymutatásaival – dolgozzon ki átfogó gazdálkodási terveket a meglévő nemzeti parkokra vonatkozóan; sürgeti a hatóságokat, hogy hagyjanak fel minden olyan fejlesztési tervvel, amely károsítja az ország védett területeinek hálózatát, és kéri a kisebb és nagyobb szabású vízienergia-projektek megszüntetését, különösen a nemzeti parkok területére tervezettekét; kéri, hogy ismét gondolják át különösen a Vjosa-folyó és mellékfolyói mentén történő vízerőmű-építésre vonatkozó terveket, mivel e projektek károsítanák Európa utolsó nagy kiterjedésű, érintetlen és csaknem természetes folyami ökoszisztémáinak egyikét;

29.  üdvözli Albánia folyamatosan konstruktív és proaktív hozzáállását a regionális és kétoldalú együttműködésekhez; hangsúlyozza Albániának a regionális stabilitás megerősítésében játszott kulcsfontosságú szerepét; elismerését fejezi ki a Szerbiával folytatott kapcsolatok javítására irányuló politikai akarattal kapcsolatban; ösztönzi Albániát és Szerbiát további lépések és olyan nyilatkozatok tételére, amelyek elősegítik a régió stabilitását, az együttműködést és a jószomszédi viszonyt; aggodalmát fejezi ki az albán miniszterelnök közelmúltban tett, az Albániában és Koszovóban élő albánok egységesítéséről spekuláló kijelentései miatt; ösztönzi Albániát, hogy a régión belül tartsa fenn konstruktív pozícióját és a többi nyugat-balkáni országgal folytatott párbeszédet az uniós integrációs folyamatuk során szerzett tudásról és tapasztalatokról, az együttműködés intenzívebbé tételének és a régió további stabilizálásának céljára összpontosítva; üdvözli, hogy Albánia teljes mértékben igazodik az EU külpolitikai álláspontjaihoz, többek között az Oroszország elleni korlátozó intézkedésekhez, továbbá hogy részt vesz a KBVP válságkezelési műveleteiben; tudomásul veszi, hogy a délkelet-európai együttműködési folyamat jelenleg hivatalban lévő elnökeként törekszik a részt vevő országok közötti párbeszéd további előmozdítására; kéri Albániát, hogy vállaljon aktív szerepet az Európai Unió adriai- és jón-tengeri stratégiájának végrehajtásában;

30.  kéri az EP-Albánia parlamentközi együttműködés kibővítését; javasolja, hogy az uniós csatlakozási folyamat parlamenti felügyeletének erősítése érdekében amennyire lehetséges harmonizálják az EU–Albánia Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottság és a kulcsfontosságú prioritásokról szóló magas szintű párbeszéd jövőbeli üléseinek naptárát;

31.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a nyilatkozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint Albánia kormányának és parlamentjének.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat