Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2520(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0370/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 30/04/2015 - 10.9
CRE 30/04/2015 - 10.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0185

Приети текстове
PDF 490kWORD 105k
Четвъртък, 30 април 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Положението в Нигерия
P8_TA(2015)0185RC-B8-0370/2015

Резолюция на Европейския парламент от 30 април 2015 г. относно положението в Нигерия (2015/2520(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Нигерия, и по-конкретно последните разисквания по въпроса в пленарна зала от 14 януари 2015 г.,

—  като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност г-жа Федерика Могерини, в това число изявленията от 8 януари, от 19 януари, от 31 март и от 14 и 15 април 2015 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 9 февруари 2015 г.,

—  като взе предвид Регламента за изпълнение (ЕС) № 583/2014 на Комисията от 28 май 2014 година(1), който добави „Боко Харам“ в списъка с физически лица, групи и образувания, спрямо които се прилага замразяването на средства и икономически ресурси,

—  като взе предвид петия диалог на министерско равнище между Нигерия и ЕС, проведен в Абуджа на 27 ноември 2014 г.,

—  като взе предвид предварителните заключения на мисиите на ЕС и на Европейския парламент за наблюдение на изборите,

—  като взе предвид регионалната конференция относно сигурността, проведена на 20 януари 2015 г. в Ниамей,

—  като взе предвид изявленията, направени от генералния секретар на Организацията на обединените нации, г-н Бан Ки Мун, относно продължаващото насилие и влошаването на положението със сигурността в североизточната част на Нигерия,

—  като взе предвид изявленията на върховния комисар на ООН за правата на човека относно възможността да бъдат повдигнати обвинения срещу членове на „Боко Харам“ в извършването на военни престъпления,

—  като взе предвид Декларацията на ООН от 1981 г. за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения,

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от 1981 г., ратифицирана от Нигерия на 22 юни 1983 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., ратифициран от Нигерия на 29 октомври 1993 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид Конституцията на Федерална република Нигерия, приета на 29 май 1999 г., и по-конкретно разпоредбите на глава IV от нея,

—  като взе предвид Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и факултативния протокол към нея,

—  като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна (Споразумението от Котону),

—  като взе предвид член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който установява отчитането на принципа на съгласуваност на политиките за развитие във всички външни политики на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Нигерия е най-населената, етнически разнородна държава в Африка, белязана от регионални и религиозни разделения и разделение между северната и южната част със сериозни икономически и социални различия;

Б.  като има предвид, че Нигерия е най-голямата икономика на Африканския континент и основен търговски партньор на ЕС, но като има предвид, че въпреки огромните си ресурси Нигерия се нарежда сред държавите с най-големи неравенства в света, като над 70% от нейното население живее с по-малко от 1,25 щатски долара на ден, а 10% от населението на страната контролира над 90% от нейните богатства и ресурси;

В.  като има предвид, че нападенията на групировката „Боко Харам“ между 3 и 8 януари 2015 г. бяха насочени срещу Бага и 16 от околните градове и села, като бяха унищожени близо 3 700 постройки, според сателитни снимки, и бяха убити хиляди хора;

Г.  като има предвид, че „Боко Харам“ е превзел и държи под свой контрол редица градове в североизточната част на Нигерия и че продължава насилствено да набира бойци сред цивилните, включително голям брой деца; като има предвид, че насилието, предизвикано от „Боко Харам“, доведе до повече от 22 000 жертви от 2009 г. насам, като на прицел безразборно са християни, мюсюлмани и всички, които не се придържат към неговите догматични и екстремни убеждения; като има предвид, че през март 2015 г. „Боко Харам“ се закле във вярност към групировката за „Ислямска държава“; като има предвид, че на 27 март 2015 г. хиляди тела на убити бяха открити в разположения в североизточната част град Дамасак;

Д.  като има предвид, че през април 2014 г. над 270 момичета бяха отвлечени от държавно училище в Чибок (щата Борно); като има предвид, че по-голямата част от тях все още се считат за изчезнали и са изложени на сериозен риск от сексуално насилие, поробване и принудителни бракове; като има предвид, че оттогава насам още стотици души са били отвлечени от „Боко Харам“; като има предвид, че на 28 април 2015 г. почти 300 момичета и жени бяха спасени в гората Самбиса:

Е.  като има предвид, според ООН насилието в щатите Борно, Йобе и Адамава е довело до изселването на 1,5 милиона души, включително 800 000 деца, а над 3 милиона души са били засегнати от действията на бунтовниците;

Ж.  като има предвид, че над 300 000 нигерийски граждани са избягали в северозападната част на Камерун и в югозападната част на Нигер, за да се спасят от насилието, и като има предвид, че стотици нигерийци рискуват живота си по маршрути за миграция към ЕС с надеждата да намерят по-добри икономически, социални и сигурни условия на живот;

З.  като има предвид, че „Боко Харам“ има за цел да установи изцяло ислямска държава в Северна Нигерия, включително чрез въвеждането на наказателни шериатски съдилища, както и да забрани западното образование;

И.  като има предвид, че поради задълбочаващата се несигурност селскостопанските производители вече не са в състояние да обработват своите земите или да събират реколтата си от страх да не бъдат нападнати от „Боко Харам“ — положение, което допълнително утежнява продоволствената несигурност;

Й.  като има предвид, че броят на нападенията, в това число използването на деца за самоубийствени бомбени атентати, нараства, и като има предвид, че нападенията обхващат големи територии и се извършват също така в съседните държави Чад и Камерун;

К.  като има предвид, че първоначалният отговор на нигерийските органи беше крайно недостатъчен и разпали недоверие сред населението по отношение на институциите на страната; като има предвид, че по време на управлението на предишното правителство нигерийските органи извършиха масови лишавания от свобода и задържания, както и извънсъдебни екзекуции и голям брой други нарушения на правата на човека и на международното право;

Л.  като има предвид, че разпростирането на бунтовническите действия на „Боко Харам“ в съседните държави подчертава колко е важно наличието на по-голяма степен на регионално сътрудничество и способност за реагиране;

М.  като има предвид, че Нигерия играе ключова роля в регионалната и африканската политика и е движеща сила на регионалната интеграция посредством Икономическата общност на западноафриканските държави;

Н.  като има предвид, че приходите от нефт постоянно намаляват и икономическата криза се задълбочава, и като има предвид, че съгласно някои оценки между 3 и 8 милиарда щатски долара от нефта на Нигерия биват откраднати ежегодно; като има предвид, че десетилетията на лошо икономическо управление, нестабилност и корупция възпрепятстваха инвестициите в системите на образование и на социални услуги в Нигерия;

О.  като има предвид, че образованието, грамотността, правата на жените, социалната справедливост и справедливото разпределяне на държавните приходи в обществото чрез данъчните системи, намаляването на неравенството и борбата с корупцията и с данъчните измами са от основно значение за борбата срещу фундаментализма, насилието и нетърпимостта;

П.  като има предвид, че тероризмът представлява глобална заплаха, но че усилията от страна на световната общност да направи нещо повече срещу „Боко Харам“ в Нигерия зависят в пълна степен от надеждността, отчетността и прозрачността на изборите;

Р.  като има предвид, че Нигерия е все още нова и крехка демокрация, която беше изправена пред крайно насилие след резултатите от изборите през 2011 г. и обвиненията в манипулиране на вота;

С.  като има предвид, че Независимата национална избирателна комисия отложи изборите от 14 и 28 февруари 2015 г. за 28 март и 11 април 2015 г. с цел да се даде възможност на правителството да предприеме военни действия срещу „Боко Харам“, и като има предвид, че ответни действия на регионално равнище бяха предприети през март 2015 г.;

Т.  като има предвид, че чадската армия, наред с Нигер и Камерун, е основната сила в борбата срещу „Боко Харам“, и като има предвид, че се отчита нейното пълно участие срещу терористите от „Боко Харам“ в Гамбору Нгала, Малам Фатори и Кангалам в Нигерия; като има предвид, че се признава огромната цена, платена от тази армия във войната срещу тероризма; като има предвид, че Европейският парламент изразява своята пълна солидарност с ранените и семействата на жертвите;

У.  като има предвид, че предизборната кампания се проведе в напрегната обстановка с инциденти на насилие, свързани с изборите, за които беше докладвано във всички части на страната, особено в южната и югозападната част, наред с нападенията от страна на „Боко Харам“ с цел възпиране на гласоподавателите, нарушения на разпоредбите, свързани с кампанията, и въздействие върху гласоподавателите;

Ф.  като има предвид, че системните слабости, по-специално при съпоставянето, наред със злоупотребата с правомощия от страна на управляващите и използването на насилие, бяха отбелязани от местни и международни наблюдатели, включително наблюдателите от ЕС; като има предвид, че при все това не беше наблюдавано системно манипулиране,

Х.  като има предвид, че ЕС изпрати дългосрочна мисия за наблюдение на изборите по покана на правителството, която включваше и делегация на Европейския парламент; като има предвид, че такива мисии бяха разположени от Африканския съюз, Британската общност на нациите и Икономическата общност на западноафриканските държави;

Ц.  като има предвид, че на 31 март 2015 г. кандидатът за президент от опозицията „Конгрес на всички прогресивни сили“, генерал Мухаммад Бухари, беше обявен за победител в изборите, а досегашният президент мирно призна резултатите от изборите; като има предвид, че опозиционната партия „Конгрес на прогресивните сили“ спечели мнозинство на президентските, сенатските и парламентарните избори в четири от шестте геополитически региона;

Ч.  като има предвид, че спрямо 2011 г. бяха избрани по-малко жени, което вече отбеляза отрицателна тенденция;

Ш.  като има предвид, че 17% от момичетата биват омъжени, преди да навършат 15 години, като делът на браковете в детска възраст достига 76% в северозападната област; като има предвид, че в Нигерия има най-много като абсолютна стойност жертви на гениталното осакатяване на жени в целия свят, което се равнява на около една четвърт от общо 115—130 милиона жени, които стават жертва на тази практика по света;

1.  Категорично осъжда продължаващото и все по-обезпокоително насилие, включително продължаваща вълна от въоръжени и бомбени нападения, самоубийствени бомбени атентати, сексуално робство и други форми на сексуално насилие, отвличания и други актове на насилие, извършвани от терористичната секта „Боко Харам“ спрямо цивилни, правителствени и военни цели в Нигерия, които доведоха до хиляди убити и ранени и стотици хиляди, принудени да напуснат домовете си, и които могат да се разглеждат като престъпления срещу човечеството;

2.  Осъжда избиването на невинни мъже, жени и деца и изразява солидарност с народа на Нигерия в неговата решимост да се бори срещу всички форми на тероризъм в страната му; изказва похвала за работата на всички журналисти и защитници на правата на човека в стремежа им да насочат вниманието на световната общественост към екстремизма на „Боко Харам“ и невинните жертви на извършваното от тази организация насилие;

3.  Припомня, че измина една година от отвличането на 276 момичета от училище, разположено край град Чибок, както и че според правозащитни групи най-малко още 2 000 момичета и жени са били отвлечени; призовава правителството и международната общност да направят всичко по силите си, за да бъдат намерени и освободени отвлечените;

4.  Призовава новоизбрания президент да спази обещанията, дадени по време на неговата кампания, и да вложи всички ресурси, за да се постави край на насилието на страна на „Боко Харам“, да се възстанови стабилността и сигурността в цялата държава и да се предприемат мерки във връзка с първопричините за този тероризъм, и по-специално да се предприемат по-твърди действия за борба срещу вътрешната корупция, лошото управление и неефикасността в рамките на държавните институции и армията, която поради тези причини се оказа неспособна да се справи с групировката „Боко Харам“, която вилнее в северната част на страната, и да се приемат мерки за лишаване на групировката „Боко Харам“ от източниците й на незаконни приходи чрез сътрудничество със съседните държави, по-специално по отношение на контрабандата и трафика;

5.  Призовава религиозните лидери и органи в Нигерия активно да си сътрудничат с гражданското общество и публичните органи с цел да се води борба срещу екстремизма и радикализацията;

6.  Призовава също така новите нигерийските органи да приемат пътна карта за социалното и икономическото развитие на северните и южните щати, за да бъдат предприети мерки във връзка с проблемите на бедността, неравенството, възможностите за образоване и достъпа до здравеопазване, като се насърчава справедливото разпределение на приходите от нефта в контекста на децентрализацията, които са източник на ексалацията на насилието; също така призовава нигерийските органи да предприемат сериозни мерки с цел да се сложи край на практиката на генитално осакатяване на жени, на браковете в детска възраст и на детския труд; призовава Европейския съюз и неговите държави членки да насърчават тези мерки и ефективно да ограничат незаконните финансови потоци и данъчните измами и избягването на данъци, както и да засилят демократичното международно сътрудничество в областта на данъчното облагане;

7.  Приветства решителността, изразена от 13-те участващи държави по време на регионалната среща на високо равнище в Ниамей, проведена на 20 и 21 януари 2015 г., по-специално военния ангажимент на Чад, съвместно с Камерун, Нигер и Нигерия, да се води борба срещу терористичната заплаха в лицето на „Боко Харам“; насърчава укрепването на тези ответни действия на регионално равнище, като се използват всички налични инструменти и при пълно спазване на международното право; призовава по-специално Икономическата общност на западноафриканските държави да продължи да привежда в действие своята нова антитерористична стратегия, като обръща особено внимание на задържането на трансграничните незаконни потоци от оръжие, бойци и контрабандни стоки; настоява също така, че без такова сътрудничество насилието вероятно ще продължи, като ще застрашава мира и стабилността в региона; посочва в тази връзка клетвата за вярност на „Боко Харам“ към „Ислямската държава“ и необходимостта да се възпрепятства всякаква допълнителна координация или сътрудничество между двете терористични организации и разпростирането на тази заплаха;

8.  Приветства инициативите на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз и призовава Африканския съюз спешно да предприеме конкретни действия, заедно с всички засегнати държави, за координиране на борбата срещу терористичните групировки в региона на Сахел; настоятелно призовава Европейския съюз да подкрепи разработването на регионални механизми за управление на конфликти, като например на Африканските резервни сили, както и възможността за използване на Механизма за подкрепа на мира в Африка и на инструментите на ЕС за управление на кризи;

9.  Настоятелно призовава международната общност да направи повече, за да помогне на правителството на Нигерия в борбата срещу „Боко Харам“ и да се предприемат мерки във връзка с първопричините за тероризма, тъй като само наличието на глобални ответни действия може да гарантира трайно прекратяване на насилието и на фундаментализма;

10.  Призовава Европейския съюз и неговите държави членки да изпълнят своя ангажимент да се предостави на Нигерия и на нейния народ цялостен набор от политическа и хуманитарна помощ и помощ за развитие в борбата срещу заплахата, която представлява „Боко Харам“, и да се осигури развитието на страната; настоятелно призовава ЕС да продължи политическия диалог с Нигерия съгласно член 8 от преразгледаното Споразумение от Котону и в този контекст да разгледа въпросите, свързани с универсалните права на човека, включително свободата на мисълта, на съвестта, на религията или на убежденията, както и с липсата на дискриминация на каквото и да било основание, залегнали във всеобщите, регионалните и националните инструменти от областта на правата на човека;

11.  Призовава международната общност също така да окаже помощ на нигерийските бежанци в съседните държави; настоятелно призовава държавите – членки на ЕС, незабавно да създадат надеждна и всеобхватна европейска система за управление на миграционните маршрути от държавите от Африка на юг от Сахара към Близкия изток и Северна Африка, да предложат устойчиви решения за развитие на държавите на произход, като например Нигерия, и да сложат край на човешките трагедии, на които сме свидетели по тези маршрути;

12.  Настоятелно призовава ЕС да разследва финансирането на „Боко Харам“ и да обърне внимание на прозрачността на търговията с всички природни ресурси, включително нефт, с цел да се избегне всякакво подклаждане на конфликти от които и да било дружества; призовава нигерийските органи и чуждестранните дружества да спомогнат за укрепване на управлението в добивния сектор, като спазват инициативата за прозрачност в добивната промишленост и да публикуват сумите, които дружествата плащат на нигерийското правителство;

13.  Счита, че правителството на Нигерия има правото да защитава своя народ от тероризма и носи отговорността за това, но изтъква, че тези действия трябва да се извършват при зачитане на правата на човека и на принципите на правовата държава;

14.  Призовава за щателно разследване на твърденията за извършване на нарушения на правата на човека, включително извънсъдебни екзекуции, изтезания, произволни задържания и злоупотреби, свързани с изнудвания, и счита, че подобни действия не могат да бъдат оправдани като средство за справяне със заплахата, която представляват „Боко Харам“ или други терористични организации; счита, че е необходимо спешно да се извършат реформи на съдебната система в Нигерия, за да се осигури ефективно наказателно правосъдие с оглед на борбата срещу тероризма, както и реформи на нигерийските държавни сили за сигурност;

15.  Настоятелно призовава ранените войници да получават подходящо лечение, а на момичетата и жените, които са жертви на изнасилване по време на въоръжени конфликти, да се предлага пълна гама от услуги по сексуално и репродуктивно здраве, във финансирани от ЕС хуманитарни съоръжения, в съответствие с общия член 3 от Женевските конвенции, който гарантира полагането на всички необходими медицински грижи, необходими с оглед на състоянието на ранените и болните, без да се правят неблагоприятни разграничения;

16.  Поздравява генерал Мухамаду Бухари, който спечели изборите за президент като кандидат на „Конгрес на прогресивните сили“, както и всички онези, които спечелиха места в Сената или в камарата на представителите или бяха избрани за губернаторите или членове на парламентите на отделните щати от листите на всички партии; поздравява кандидатите, които приеха достойно поражението си, като се започне с досегашния президент и кандидат за президент Гудлък Джонатан, приветства продължаващия ангажимент на всички политически партии и кандидати за мирни избори и ги призовава настоятелно да продължат да приемат резултатите без каквито и да било прояви на насилие;

17.  Поздравява нигерийския народ за демократичния му ентусиазъм и мобилизирането по време на целия изборен процес и призовава нигерийските органи да укрепват доброто управление и да насърчават въвеждането на демократични институции с по-голяма степен на отчетност; счита, че прехвърлянето на властта чрез изборните урни показва задълбочаване на демокрацията в Нигерия, която може да служи като модел за други африкански нации;

18.  Приветства решимостта на Независимата национална избирателна комисия за провеждането на достатъчно надежден (доколкото това е възможно), прозрачен и справедлив избирателен процес, независимо от вътрешните и външни ограничения и натиск, на които е била изложена, и по-специално приобщаването от нейна страна на хората с увреждания;

19.  Насърчава жертвите да подават жалбите си посредством официалните механизми за уреждане на спорове и призовава нигерийските органи да реагират на всяка жалба с цялостно и надеждно разследване и правна защита в рамките на закона; призовава ЕС да подкрепи разработването на подобни механизми;

20.  Призовава правителството на Нигерия да насърчава участието на жените в обществения и политическия живот;

21.  Отново призовава за отмяната на закона срещу хомосексуализма и на смъртното наказание;

22.  Призовава нигерийските органи да предприемат спешни мерки в района на делтата на река Нигер, включително действия за прекратяване на незаконните дейности, свързани с нефта, и да окажат помощ на лицата, изложени на замърсяване; призовава ЕС и неговите държави членки да предоставят технически експертен опит и ресурси, за да подпомогнат възстановяването на областта; призовава всички дружества, извършващи дейност в региона, да спазват най-високите международни стандарти и да се въздържат от всякакви действия, които могат да се отразяват неблагоприятно върху околната среда и върху местните общности;

23.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и на парламентите на държавите членки, на правителството и на парламента на Нигерия, както и на представителите на Икономическата общност на западноафриканските държави и на Африканския съюз.

(1) ОВ L 160, 29.5.2014 г., стр. 27.

Правна информация - Политика за поверителност