Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2520(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0370/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 30/04/2015 - 10.9
CRE 30/04/2015 - 10.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0185

Hyväksytyt tekstit
PDF 183kWORD 80k
Torstai 30. huhtikuuta 2015 - Strasbourg
Nigerian tilanne
P8_TA(2015)0185RC-B8-0370/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 30. huhtikuuta 2015 Nigerian tilanteesta (2015/2520(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Nigeriasta ja erityisesti viimeisimmän täysistuntokeskustelunsa tästä aiheesta keskiviikkona 14. tammikuuta 2015,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 8. ja 19. tammikuuta, 31. maaliskuuta sekä 14. ja 15. huhtikuuta 2015 antamat julkilausumat,

–  ottaa huomioon 9. helmikuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon 28. toukokuuta 2014 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 583/2014(1), jolla lisätään Boko Haram luetteloon henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee,

–  ottaa huomioon Abujassa 27. marraskuuta 2014 järjestetyn viidennen Nigerian ja EU:n välisen ministeritason vuoropuhelun,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja parlamentin vaalitarkkailuvaltuuskuntien alustavat päätelmät,

–  ottaa huomioon Niameyssä 20. tammikuuta 2015 järjestetyn alueellisen turvallisuuskonferenssin,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin Ban Ki-moonin julkilausumat väkivaltaisuuksien jatkumisesta ja turvallisuustilanteen heikentymisestä Koillis-Nigeriassa,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun julkilausumat mahdollisuudesta asettaa Boko Haramin jäsenet syytteeseen sotarikoksista,

–  ottaa huomioon vuonna 1981 annetun YK:n julistuksen kaikkinaisen uskontoon tai uskoon perustuvan syrjinnän ja suvaitsemattomuuden poistamisesta,

–  ottaa huomioon vuonna 1981 tehdyn Afrikan peruskirjan ihmisoikeuksista ja kansojen oikeuksista, jonka Nigeria ratifioi 22. kesäkuuta 1983,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka Nigeria ratifioi 29. lokakuuta 1993,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon 29. toukokuuta 1999 hyväksytyn Nigerian liittotasavallan perustuslain ja erityisesti sen IV luvun säännökset,

–  ottaa huomioon kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) sekä sen valinnaisen pöytäkirjan,

–  ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimus),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 208 artiklan, jossa määrätään kehityspolitiikan johdonmukaisuutta koskevan periaatteen ottamisesta huomioon kaikissa unionin ulkoisissa politiikoissa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Nigeria on Afrikan väkirikkain, etnisesti monimuotoinen maa, ja toteaa, että maa on niin alueellisesti kuin uskonnollisestikin jakaantunut ja sen pohjois- ja eteläosa ovat hyvin erilaiset ja niiden välillä on jyrkkiä taloudellisia ja sosiaalisia eroja;

B.  ottaa huomioon, että Nigeria on Afrikan mantereen suurin talous ja kuuluu unionin tärkeimpiin kauppakumppaneihin mutta valtavista luonnonvaroistaan huolimatta Nigeria kuuluu niihin maailman maihin, joissa vallitsee suurin eriarvoisuus; toteaa, että yli 70 prosenttia sen väestöstä elää alle 1,25 Yhdysvaltain dollarilla päivässä ja 10 prosenttia maan väestöstä pitää hallinnassaan yli 90:tä prosenttia maan varallisuudesta ja resursseista;

C.  ottaa huomioon, että Boko Haram iski 3.–8. tammikuuta 2015 Bagaan ja 16:een lähialueen kaupunkiin ja kylään ja tuhosi satelliittikuvien perusteella lähes 3 700 erilaista rakennetta ja surmasi tuhansia ihmisiä;

D.  toteaa, että Boko Haram on vallannut ja pitänyt hallinnassaan useita kaupunkeja Nigerian koillisosassa ja että se jatkaa siviilien, myös lukuisien lasten, värväämistä pakolla joukkoihinsa; toteaa, että Boko Haramin väkivalta on vuodesta 2009 alkaen aiheuttanut yli 22 000 ihmisen kuoleman ja että se kohdistuu umpimähkäisesti kristittyihin, muslimeihin ja kaikkiin, jotka eivät hyväksy sen dogmaattisia ja äärimmäisiä ajatuksia; ottaa huomioon, että maaliskuussa 2015 Boko Haram vannoi uskollisuutta IS-ääriryhmälle; ottaa huomioon, että 27. maaliskuuta 2015 maan koillisosassa sijaitsevasta Damasakin kaupungista löydettiin satoja ruumiita, jotka kuuluvat ilmeisesti Boko Haramin kapinallisten uhreille;

E.  ottaa huomioon, että huhtikuussa 2014 yli 270 tyttöä siepattiin valtion koulusta Chibokissa (Bornon osavaltiossa); toteaa, että suurin osa heistä on edelleen kadoksissa ja heitä uhkaa seksuaalinen väkivalta, orjuus ja pakkoavioliitot; ottaa huomioon, että sittemmin Boko Haram on siepannut satoja muita ihmisiä; ottaa huomioon, että 28. huhtikuuta 2015 lähes 300 naista ja tyttöä pelastettiin Sambisan metsästä;

F.  toteaa, että Yhdistyneet kansakunnat arvioi Bornon, Yoben ja Adamawan osavaltioissa tapahtuneiden väkivaltaisuuksien ajaneen 1,5 miljoonaa ihmistä, mukaan lukien 800 000 lasta, kotiseudultaan ja että yli kolme miljoonaa ihmistä on joutunut kärsimään kapinallisten toiminnan takia;

G.  toteaa, että yli 300 000 nigerialaista on paennut väkivaltaisuuksia Luoteis-Kameruniin ja Lounais-Nigeriin ja että sadat nigerialaiset vaarantavat henkensä Euroopan unioniin johtavilla muuttoreiteillä parempien taloudellisten ja sosiaalisten olojen ja turvallisemman elämän toivossa;

H.  toteaa, että Boko Haramin pyrkimyksenä on perustaa Nigerian pohjoisosiin täysin islamilainen valtio, mihin kuuluu šaria-rikostuomioistuinten ottaminen käyttöön, sekä kieltää länsimainen koulutus;

I.  ottaa huomioon, että turvattomuuden lisääntyessä maanviljelijät eivät voi enää viljellä maitaan tai kerätä satoaan, koska he pelkäävät Boko Haramin jäsenten hyökkäyksiä, mikä heikentää entisestään puutteellista ruokaturvaa;

J.  ottaa huomioon, että iskut ovat lisääntymässä ja myös lapsia käytetään yhä enemmän itsemurhapommi-iskujen tekijöinä ja että iskut ovat levinneet laajoille alueille sekä myös naapurimaihin Tšadiin ja Kameruniin;

K.  toteaa, että Nigerian viranomaisten alkuvaiheen toimet olivat täysin riittämättömät ja tämä on saanut maan väestön tuntemaan epäluottamusta instituutioita kohtaan; panee merkille, että edellisen hallituksen aikana Nigerian viranomaiset suorittivat joukkopidätyksiä ja ‑vangitsemisia sekä laittomia teloituksia ja rikkoivat myös monin muin tavoin kansainvälistä oikeutta;

L.  toteaa, että Boko Haramin kapinaliikkeen leviäminen naapurimaihin osoittaa, että on tärkeää lisätä alueellista yhteistyötä ja alueellisia toimia;

M.  ottaa huomioon, että Nigerialla on keskeinen rooli alueellisessa ja afrikkalaisessa politiikassa ja että se toimii ponnekkaasti alueellisen yhdentymisen puolesta Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisön ECOWASin puitteissa;

N.  ottaa huomioon, että öljytulot ovat jatkuvasti vähentyneet ja edessä häämöttää talouskriisi; toteaa, että joidenkin arvioiden mukaan nigerialaista öljyä varastetaan vuosittain 3–8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta; toteaa, että vuosikymmeniä jatkuneet huono taloushallinto, epävakaus ja korruptio ovat estäneet investoinnit Nigerian koulutus- ja sosiaalipalvelujärjestelmiin;

O.  katsoo, että koulutus, luku- ja kirjoitustaito, naisten oikeudet, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja valtiontulojen oikeudenmukainen yhteiskunnallinen jakaminen verojärjestelmien kautta, siten, että vähennetään eriarvoisuutta samoin kuin korruption ja verovilpin torjunta ovat keskeisiä fundamentalismin, väkivallan ja suvaitsemattomuuden torjunnan kannalta;

P.  toteaa, että terrorismi on maailmanlaajuinen uhka mutta kansainvälisen yhteisön vahvempi panostus Boko Haramin vastaisiin toimiin Nigeriassa oli jossain määrin riippuvainen siitä, että vaalit olisivat olleet täysin uskottavat, vastuulliset ja avoimet;

Q.  ottaa huomioon, että demokratia on Nigeriassa edelleen nuorta ja haurasta ja että maassa koettiin äärimmäisiä väkivaltaisuuksia vuoden 2011 vaalituloksen ja vaalivilppisyytösten jälkeen;

R.  ottaa huomioon, että riippumaton kansallinen vaalilautakunta (INEC) lykkäsi vaaleja helmikuun 14. ja 28. päivästä 2015 maaliskuun 28. päivään ja huhtikuun 11. päivään 2015, jotta hallitus pystyi käynnistämään sotilaalliset toimet Boko Haramia vastaan, ja toteaa, että alueelliset toimet käynnistettiin maaliskuussa 2015;

S.  ottaa huomioon, että Tšadin armeija yhdessä Nigerin ja Kamerunin kanssa muodostaa tärkeimmän osan Boko Haramia vastaan taistelevista joukoista, ja antaa tunnustusta laajalle toiminnalle Boko Haramin terroristeja vastaan Gamboru Ngalassa, Malam Fatorissa ja Kangalamissa Nigeriassa; panee merkille tämän armeijan suuret uhraukset terrorismin vastaisessa taistelussa; ilmaisee myötätuntonsa haavoittuneille ja kuolleiden omaisille;

T.  ottaa huomioon, että vaalit järjestettiin kireässä ilmapiirissä ja eri puolilla maata ja etenkin maan etelä- ja lounaisosissa esiintyi vaaleihin liittyviä väkivaltaisuuksia, Boko Haramin iskuja äänestäjien pelottelemiseksi, kampanjasääntöjen rikkomista ja äänestäjien suostuttelua;

U.  ottaa huomioon, että paikalliset ja kansainväliset tarkkailijat, Euroopan unionin vaalitarkkailijat mukaan lukien, havaitsivat järjestelmällisiä puutteita etenkin tuloslaskennassa sekä valta-aseman väärinkäyttöä ja väkivaltaa; toteaa kuitenkin, että mitään järjestelmällistä manipulointia ei havaittu;

V.  toteaa, että Euroopan unioni lähetti maahan hallituksen kutsusta pitkäaikaisen vaalitarkkailuvaltuuskunnan, jossa oli mukana myös Euroopan parlamentin valtuuskunta; ottaa huomioon, että myös Afrikan unioni, Kansainyhteisö ja ECOWAS lähettivät vaalitarkkailijoita;

W.  ottaa huomioon, että 31. maaliskuuta 2015 oppositiopuolue All Progressive Congressin (APC) presidenttiehdokas kenraali Muhammadu Buhari julistettiin vaalien voittajaksi ja istuva presidentti myönsi rauhanomaisesti tappionsa; ottaa huomioon, että oppositiopuolue APC sai neljässä kuudesta geopoliittisesta alueesta enemmistön presidentinvaaleissa sekä senaatin ja edustajainhuoneen vaaleissa annetuista äänistä;

X.  ottaa huomioon, että vaaleissa pääsi läpi vähemmän naisia kuin vuonna 2011 ja että heidän määränsä oli jo tuolloin ollut vähenemään päin;

Y.  ottaa huomioon, että 17 prosenttia tytöistä menee naimisiin ennen kuin he täyttävät 15 ja että lapsiavioliittojen osuus maan luoteisosissa on peräti 76 prosenttia; ottaa huomioon, että Nigeriassa on absoluuttisesti eniten sukuelinten silpomisen uhriksi joutuneita naisia maailmassa ja maassa elää arviolta neljännes maailman arviolta 115–130 miljoonasta silvotusta naisesta;

1.  tuomitsee jyrkästi jatkuvan ja yhä enemmän levottomuutta herättävän väkivallan, kuten terroristilahko Boko Haramin siviilejä, hallitusvaltaa ja sotilaallisia kohteita vastaan Nigeriassa tekemät jatkuvat aseelliset hyökkäykset ja pommi-iskut, itsemurhaiskut, seksiorjuuden ja muun seksuaalisen väkivallan, sieppaukset ja muut väkivaltaisuudet, joiden seurauksena tuhannet ovat kuolleet tai haavoittuneet ja sadattuhannet joutuneet siirtymään kotiseudultaan; katsoo, että näitä voidaan pitää rikoksina ihmisyyttä vastaan;

2.  tuomitsee viattomien miesten, naisten ja lasten joukkomurhat ja tukee Nigerian kansaa sen pyrkimyksissä taistella määrätietoisesti maassa esiintyvää terrorismia vastaan sen kaikissa muodoissa; antaa tunnustusta kaikkien toimittajien ja ihmisoikeusaktivistien työlle heidän pyrkiessään saattamaan Boko Haramin ekstremismin ja sen väkivallan viattomat uhrit maailman tietoisuuteen;

3.  muistuttaa, että on kulunut vuosi siitä, kun 276 tyttöä siepattiin Chibokin ulkopuolella sijainneesta koulusta, ja että ihmisoikeusjärjestöjen mukaan vähintään 2 000 muuta tyttöä ja naista on siepattu; kehottaa hallitusta ja kansainvälistä yhteisöä tekemään kaiken vallassaan olevan siepattujen löytämiseksi ja vapauttamiseksi;

4.  pyytää vastavalittua presidenttiä pitämään kampanjassaan antamansa lupaukset ja panostamaan kaikin tavoin Boko Haramin väkivaltaisuuksien lopettamiseen, vakauden ja turvallisuuden palauttamiseen koko maahan sekä tämän terrorismin perimmäisiin syihin puuttumiseen ja pyytää tätä etenkin toteuttamaan tiukempia toimia sisäisen korruption, huonon hallinnon ja tehottomuuden kitkemiseksi valtion laitosten ja armeijan keskuudesta, sillä niiden vuoksi ne eivät ole kyenneet tekemään loppua Boko Haramin aiheuttamista tuhoista maan pohjoisosissa, sekä pyytää ryhtymään toimiin Boko Haramin laittomien tulonlähteiden, etenkin salakuljetuksen ja ihmiskaupan, tyrehdyttämiseksi yhteistyössä naapurimaiden kanssa;

5.  kehottaa Nigerian uskonnollisia auktoriteetteja ja johtajia tekemään aktiivista yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten kanssa ääriliikkeiden ja radikalisoitumisen torjumiseksi;

6.  kehottaa Nigerian uutta hallitusta hyväksymään etenemissuunnitelman pohjoisten ja eteläisten osavaltioiden sosiaalisesta ja taloudellisesta kehittämisestä, jotta voidaan puuttua köyhyyteen ja eriarvoisuuteen, parantaa koulutusmahdollisuuksia ja terveydenhuollon saatavuutta sekä edistää öljytulojen oikeudenmukaista jakamista hajauttamisen puitteissa, sillä ne ovat yksi syy kiihtyvällä vauhdilla lisääntyviin väkivaltaisuuksiin; kehottaa Nigerian viranomaisia myös ryhtymään tositoimiin naisten sukuelinten silpomisen, lapsiavioliittojen ja lapsityön lopettamiseksi; pyytää Euroopan unionia käyttämään kaikkia välineitään näiden toimenpiteiden edistämiseksi sekä hillitsemään tehokkaasti laittomia rahavirtoja sekä verovilppiä ja veronkiertoa ja vauhdittamaan demokraattista kansainvälistä yhteistyötä veroasioissa;

7.  iloitsee 13 osanottajamaan Niameyn alueellisessa huippukokouksessa 20. ja 21. tammikuuta 2015 ilmaisemasta päättäväisyydestä ja eritoten Tšadin sekä Kamerunin, Nigerin ja Nigerian sotilaallisesta sitoutumisesta taisteluun Boko Haramin aiheuttamia terrorismiuhkia vastaan; kannustaa voimistamaan näitä alueellisia toimia kaikkia olemassa olevia välineitä käyttäen ja kansainvälistä oikeutta noudattaen; kehottaa ECOWASia erityisesti jatkamaan uuden terrorismin vastaisen strategiansa täytäntöönpanoa ja kiinnittämään siinä erityistä huomiota aseiden, taistelijoiden ja salakuljetetun tavaran laittomien rajatylittävien siirtojen estämiseen; varoittaa edelleen, että ilman tällaista yhteistyötä väkivalta todennäköisesti jatkuu ja heikentää rauhaa ja vakautta koko alueella; huomauttaa, että Boko Haram on vannonut uskollisuutta IS-järjestölle ja että näiden kahden terroristijärjestön välinen tiiviimpi koordinointi tai yhteistyö ja niiden aiheuttaman uhan laajeneminen täytyy estää;

8.  pitää myönteisinä Afrikan unionin rauhan ja turvallisuuden neuvoston aloitteita ja pyytää Afrikan unionia ryhtymään kiireesti konkreettisiin toimiin yhdessä kaikkien osapuolina olevien maiden kanssa, jotta Sahelin alueen terroristiryhmiä vastaan voidaan taistella koordinoidusti; kehottaa Euroopan unionia tukemaan alueellisten konfliktinhallintamekanismien, kuten Afrikan valmiusjoukkojen (ASF), kehittämistä sekä mahdollisuutta turvautua Afrikan rauhanrahastoon ja EU:n kriisinhallintavälineisiin;

9.  vaatii kansainvälistä yhteisöä panostamaan enemmän Nigerian hallituksen auttamiseen Boko Haramin vastaisessa taistelussa sekä puuttumaan terrorismin perimmäisiin syihin, sillä väkivallasta ja fundamentalismista päästään lopullisesti eroon ainoastaan kansainvälisin toimin;

10.  kehottaa Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita täyttämään sitoumuksensa, joka koskee laaja-alaisen kehitysavun ja poliittisen ja humanitaarisen avun tarjoamista Nigerialle ja sen kansalle Boko Haramin edustaman uhan torjumiseksi ja maan kehityksen varmistamiseksi; kehottaa Euroopan unionia jatkamaan poliittista vuoropuhelua Nigerian kanssa tarkistetun Cotonoun sopimuksen 8 artiklan mukaisesti ja siinä yhteydessä käsittelemään kysymyksiä, jotka liittyvät yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin, kuten ajatuksenvapauteen, omantunnonvapauteen ja uskonnon tai vakaumuksen vapauteen, sekä kaikenlaisen syrjinnän kieltämiseen, jotka on vahvistettu yleismaailmallisissa, alueellisissa ja kansallisissa ihmisoikeusasiakirjoissa;

11.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä auttamaan myös naapurivaltioihin paenneita Nigerian pakolaisia; kehottaa unionin jäsenvaltioita perustamaan välittömästi uskottavan ja kokonaisvaltaisen eurooppalaisen järjestelmän Saharan eteläpuolisesta Afrikasta Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan kulkevien muuttoreittien hallintaa varten, tarjoamaan kestäviä kehitysratkaisuja lähtömaille, muun muassa Nigerialle, sekä huolehtimaan siitä, että näillä reiteillä tapahtuvat inhimilliset murhenäytelmät saadaan loppumaan;

12.  kehottaa unionia tutkimaan Boko Haramin rahoitusta ja tarkastelemaan kaikilla luonnonvaroilla, myös öljyllä, käytävän kaupan avoimuutta, jotta vältetään, että mitkään yhtiöt lietsovat konflikteja; kehottaa Nigerian viranomaisia ja ulkomaisia yrityksiä auttamaan hallinnon vahvistamisessa kaivannaisalalla noudattamalla kaivos- ja kaivannaisteollisuuden avoimuutta koskevaa aloitetta ja julkistamalla, paljonko ne maksavat Nigerian hallitukselle;

13.  katsoo, että Nigerian hallituksella on oikeus ja velvollisuus puolustaa maan kansaa terrorismia vastaan, mutta pitää kiinni siitä, että tällaiset toimet on toteutettava ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta kunnioittaen;

14.  kehottaa tutkimaan huolellisesti väitetyt ihmisoikeuksien loukkaukset, mukaan luettuna laittomat teloitukset, kidutus, mielivaltaiset pidätykset ja väärinkäytökset, joihin liittyy kiristystä, ja katsoo, ettei tällaisia toimia voi perustella sillä, että ne ovat keino torjua Boko Haramin tai jonkin muun terroristijärjestön aiheuttamaa uhkaa; katsoo, että Nigerian oikeusjärjestelmää samoin kuin Nigerian turvallisuusjoukkoja on kiireellisesti uudistettava, jotta saadaan luotua tehokas rikosoikeusjärjestelmä terrorismin torjumiseksi;

15.  vaatii, että haavoittuneille sotilaille annetaan tarvittava hoito ja että aseellisen selkkauksen yhteydessä raiskatuiksi joutuneille tytöille ja naisille tarjotaan kaikki mahdolliset seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut unionin rahoittaman humanitaarisen avun puitteissa, kuten määrätään Geneven yleissopimusten yhteisessä 3 artiklassa, jolla taataan kaikki tarvittava lääketieteellinen hoito haavoittuneille ja sairaille ilman minkäänlaista epäsuopeaa erottelua;

16.  onnittelee presidentinvaalit voittanutta APC-puolueen ehdokkaana ollutta Muhammadu Buharia ja kaikkia niitä eri puolueiden jäseniä, jotka pääsivät senaattiin, edustajainhuoneeseen, kuvernööriksi tai osavaltioiden edustajainhuoneisiin; antaa tunnustusta ehdokkaille, jotka ovat myöntäneet tappionsa arvokkaasti, kuten valtaa pitänyt presidenttiehdokas Goodluck Jonathan, ja panee tyytyväisenä merkille, että kaikki poliittiset puolueet ja ehdokkaat ovat uskollisesti sitoutuneet rauhanomaisiin vaaleihin, ja kehottaa niitä hyväksymään tulokset turvautumatta väkivaltaan;

17.  antaa tunnustusta nigerialaisille näiden innostuneesta suhtautumisesta demokratiaan ja aktiivisuudesta koko vaalien ajan sekä pyytää Nigerian viranomaisia lujittamaan hyvää hallintoa ja edistämään vastuullisempia demokraattisia instituutioita; uskoo, että vallansiirto vaaliuurnilla on osoitus Nigerian syvenevästä demokratiasta, joka voisi toimia mallina muille Afrikan kansakunnille;

18.  panee tyytyväisenä merkille, että INEC toimi päättäväisesti sen eteen, että vaaleista tuli (mahdollisuuksien rajoissa) kohtuullisen uskottavat, avoimet ja tasapuoliset huolimatta sisäisistä ja ulkoisista rajoitteista ja paineista, jotka siihen kohdistuivat; pitää erityisen myönteisenä, että vammaiset henkilöt pystyivät osallistumaan niihin;

19.  kannustaa vääryyttä kokeneita valittamaan asiasta virallisen riitojenratkaisumekanismin kautta ja pyytää Nigerian viranomaisia tutkimaan kunkin valitukset kattavasti ja uskottavasti ja korjaamaan vääryydet lainsäädännön mukaisesti; pyytää unionia tukemaan tällaisten mekanismien kehittämistä;

20.  kehottaa Nigerian hallitusta edistämään naisten osallistumista julkiseen ja poliittiseen elämään;

21.  pyytää jälleen kumoamaan homoseksuaalisuuden vastaisen lain ja poistamaan kuolemanrangaistuksen;

22.  kehottaa Nigerian viranomaisia toteuttamaan hätätoimenpiteitä Niger-joen suistolla, mukaan luettuna toimenpiteet öljyyn liittyvän laittoman toiminnan lopettamiseksi ja pilaantumiselle altistuneiden ihmisten auttamiseksi; kehottaa unionia ja jäsenvaltioita tarjoamaan teknistä asiantuntemusta ja resursseja, joilla avustetaan alueen ennallistamisessa; kehottaa kaikkia alueella toimivia yrityksiä toimimaan tiukimpien kansainvälisten normien mukaisesti ja pidättymään kaikista toimista, jotka saattavat vahingoittaa ympäristöä ja paikallisyhteisöjä;

23.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Nigerian hallitukselle ja parlamentille sekä ECOWASin ja Afrikan unionin edustajille.

(1)EUVL L 160, 29.5.2014, s. 27.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö