Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2520(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0370/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 30/04/2015 - 10.9
CRE 30/04/2015 - 10.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0185

Priimti tekstai
PDF 274kWORD 98k
Ketvirtadienis, 2015 m. balandžio 30 d. - Strasbūras
Padėtis Nigerijoje
P8_TA(2015)0185RC-B8-0370/2015

2015 m. balandžio 30 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Nigerijoje (2015/2520(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Nigerijos ir ypač į paskutines per 2015 m. sausio 14 d. plenarinį posėdį vykusias diskusijas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini pareiškimus, įskaitant 2015 m. sausio 8 d., sausio 19 d., kovo 31 d., balandžio 14 d. ir balandžio 15 d. pareiškimus;

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 9 d. išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 583/2014(1), kuriuo grupuotė „Boko Haram“ įtraukta į asmenų, grupių ir subjektų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldomi, sąrašą,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 27 d. Abudžoje surengtą penktąjį Nigerijos ir ES ministrų dialogą,

–  atsižvelgdamas į preliminarias ES ir Europos Parlamento rinkimų stebėjimo misijų išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 20 d. Niamėjuje vykusią regioninę konferenciją saugumo klausimais,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus Ban Ki-moono pareiškimus dėl tebesitęsiančio smurto ir blogėjančios saugumo padėties šiaurės rytų Nigerijoje,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro pareiškimus dėl galimybės, kad grupuotės „Boko Haram“ nariai bus apkaltinti karo nusikaltimais,

–  atsižvelgdama į 1981 m. JT deklaraciją dėl visų formų netolerancijos ir diskriminacijos religijos ir įsitikinimų pagrindu panaikinimo,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją, kurią Nigerija ratifikavo 1983 m. birželio 22 d.,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Nigerija ratifikavo 1993 m. spalio 29 d.,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1999 m. gegužės 29 d. patvirtintą Nigerijos Federacinės Respublikos Konstituciją, ypač į jos IV skyriaus nuostatas,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims ir jos fakultatyvų protokolą,

–  atsižvelgdamas į Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą (Kotonu susitarimas),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 208 straipsnį, kuriame nustatyta, jog visų krypčių ES išorės politikoje reikia atsižvelgti į politikos derėjimo vystymosi labui principą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi Nigerija yra daugiausiai gyventojų turinti, etniškai įvairi Afrikos šalis, kuriai būdingi regioniniai ir religiniai susiskaidymai ir pasidalijimas į šiaurinę ir pietinę dalis su dideliais ekonominiais ir socialiniais skirtumais;

B.  kadangi Afrikos žemyne Nigerijos ekonomika yra didžiausia ir ji yra svarbi ES prekybos partnerė, tačiau, nepaisant jos didžiulių išteklių, Nigerija yra viena iš šalių, kuriose yra didžiausia nelygybė pasaulyje; daugiau kaip 70 proc. jos gyventojų pragyvenimui tenka mažiau nei 1,25 JAV dolerio per dieną, o 10 proc. šalies gyventojų kontroliuoja daugiau kaip 90 proc. šalies turto ir išteklių

C.  kadangi 2015 m. sausio 3–8 d. grupuotė „Boko Haram“ surengė išpuolius prieš Bagą ir šešiolika aplinkinių miestų ir kaimų, sugriovė beveik 3700 statinių, kaip matyti iš palydovinių nuotraukų, ir nužudė tūkstančius žmonių;

D.  kadangi grupuotė „Boko Haram“ yra užėmusi ir savo rankose laiko keletą šiaurės rytų Nigerijos miestų ir toliau prievarta į savo gretas verbuoja civilius gyventojus, įskaitant daugybę vaikų; kadangi dėl grupuotės „Boko Haram“ smurto nuo 2009 m. žuvo daugiau nei 22 000 žmonių, grupuotė vykdo išpuolius be atrankos prieš krikščionis, musulmonus ir visus, kurie nepritaria jų fanatiškiems ekstremistiniams įsitikinimams; kadangi 2015 m. kovo mėn. „Boko Haram“ prisiekė savo lojalumą Islamo valstybės ekstremistų grupuotei; kadangi 2015 m. kovo 27 d. šiaurės rytų Damasako mieste buvo rasta šimtai kūnų, kurie, manoma, yra „Boko Haram“ sukilėlių aukos;

E.  kadangi 2014 m. balandžio mėn. iš Čibuko (Borno valstija) valstybinės mokyklos pagrobta daugiau nei 270 mergaičių; kadangi dauguma jų tebėra dingusios ir joms kyla rimtas seksualinio smurto, paėmimo į vergiją ir priverstinės santuokos pavojus; kadangi nuo tada „Boko Haram“ pagrobė dar kelis šimtus žmonių; kadangi 2015 m. balandžio 28 d. beveik 300 mergaičių ir moterų buvo išgelbėtos Sambisa miške;

F.  kadangi, JT skaičiavimais, dėl smurto Borno, Jobės ir Adamavos valstijose išsikėlė 1,5 mln. žmonių, įskaitant 8000 000 vaikų, o nuo sukilėlių nukentėjo daugiau kaip 3 mln. žmonių;

G.  kadangi daugiau kaip 300 000 Nigerijos gyventojų nuo smurto pabėgo į šiaurės vakarų Kamerūną ir pietvakarių Nigerį; ir kadangi šimtai Nigerijos gyventojų rizikuoja savo gyvybėmis bandydami migruoti į ES ir tikėdamiesi ekonominiu, socialiniu ir saugumo požiūriu geresnių gyvenimo sąlygų;

H.  kadangi „Boko Haram“ siekia sukurti tikrą islamo valstybę šiaurės Nigerijoje, įskaitant nusikalstamus šariato teismus, ir uždrausti vakarietišką švietimą;

I.  kadangi dėl didėjančio nesaugumo ūkininkai daugiau nebegali dirbti savo žemės arba nuiminėti derliaus, nes baiminasi, jog bus užpulti „Boko Haram“, taigi dar labiau didėja maisto stygius;

J.  kadangi išpuolių, įskaitant išpuolius, per kuriuos naudojami vaikai savižudžiai sprogdintojai, daugėja ir jie rengiami didelėje teritorijoje, taip pat kaimyninėse šalyse, Čade ir Kamerūne;

K.  kadangi pradinio Nigerijos valdžios institucijų reagavimo visiškai nepakako ir dėl to visuomenėje ėmė plisti nepasitikėjimas šalies institucijomis; kadangi valdant ankstesnei vyriausybei Nigerijos valdžios institucijos masiškai įkalino ir sulaikė žmones, taip pat vykdė neteismines egzekucijas ir daugelį kitų žmogaus ir tarptautinės teisės pažeidimų;

L.  kadangi grupuotės „Boko Haram“ siautėjimas kaimyninėse šalyse parodo, koks svarbus yra geresnis regioninis bendradarbiavimas ir atsakas;

M.  kadangi Nigerijai tenka pagrindinis vaidmuo regioninėje ir Afrikos politikoje ir ji yra pagrindinis regioninės integracijos veiksnys Vakarų Afrikos valstybių ekonominėje bendrijoje (VAVEB);

N.  kadangi pajamos iš naftos nuolat mažėja ir gresia ekonominė krizė; kadangi, remiantis kai kuriais apskaičiavimais, kasmet pavagiama nuo 3 iki 8 mlrd. JAV dolerių vertės Nigerijos naftos; kadangi dėl netinkamo ekonomikos valdymo, nestabilumo ir korupcijos dešimtmečių buvo kliūčių investuoti į Nigerijos švietimo ir socialinių paslaugų sistemas;

O.  kadangi siekiant kovoti su fundamentalizmu, smurtu ir netolerancija labai svarbu švietimas, raštingumas, moterų teisės, socialinis teisingumas ir teisingas valstybės įplaukų paskirstymas visuomenėje per mokesčių sistemą, mažinant nelygybę, ir kova su korupcija;

P.  kadangi terorizmas yra pasaulinė grėsmė, tačiau pasaulinės bendruomenės pastangos labiau prisidėti prie kovos su grupuote „Boko Haram“ Nigerijoje tam tikru mastu priklausė nuo visapusiško patikimumo, atskaitomybės ir rinkimų skaidrumo;

Q.  kadangi Nigerijoje demokratija vis dar nauja ir trapi ir paskelbus 2011 m. rinkimų rezultatus šalis susidūrė su itin dideliu smurtu ir kaltinimais balsų klastojimu;

R.  kadangi Nepriklausoma nacionalinė rinkimų komisija (INEC) nukėlė rinkimų datą iš 2015 m. vasario 14 ir 28 d. į 2015 m. kovo 28 d. ir balandžio 11 d., kad vyriausybė galėtų pradėti karinius veiksmus prieš grupuotę „Boko Haram“, ir 2015 m. kovo mėn. pradėti regioniniai reagavimo veiksmai;

S.  kadangi Čado armija, kartu su Nigerio ir Kamerūno, yra pagrindinė su grupuote „Boko Haram“ kovojanti jėga, o jos visapusiškas dalyvavimas kovojant su „Boko Haram“ teroristais Gamboru Ngaloje, Malam Fatoryje ir Kangalame, Nigerijoje, yra pripažintas; kadangi pripažįstama, kad ši armija kovodama su terorizmu sumokėjo didžiulę kainą; kadangi Europos Parlamentas reiškia visišką solidarumą su tais, kurie buvo sužeisti, ir su aukų šeimomis;

T.  kadangi rinkimų kampanija vyko įtemptoje atmosferoje, pranešta apie su rinkimais susijusio smurto incidentus visose šalies dalyse, ypač pietuose ir pietvakariuose, taip pat grupuotė „Boko Haram“ rengė išpuolius, kad atgrasytų nuo balsavimo, buvo pažeidinėjamos kampanijos taisyklės ir bandoma paveikti balsuotojus;

U.  kadangi vietiniai ir tarptautiniai stebėtojai, įskaitant ES stebėtojus, užfiksavo sisteminių trūkumų, ypač per tikrinimą, taip pat piktnaudžiavimus einamomis pareigomis ir smurto naudojimą; kadangi vis dėlto nepastebėta sisteminių manipuliacijų;

V.  kadangi ES šalies vyriausybės kvietimu vykdė ilgalaikę rinkimų stebėjimo misiją, kurioje dalyvavo ir Europos Parlamento delegacija; kadangi buvo nusiųstos taip pat Afrikos Sąjungos, Tautų Sandraugos, Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos (VAVEB) rinkimų stebėjimo misijos;

W.  kadangi 2015 m. kovo 31 d. opozicinės partijos „Visuotinis pažangusis kongresas“ (APC) kandidatas į prezidentus, generolas Muhammadu Buhari, paskelbtas rinkimų nugalėtoju, o tuometinis prezidentas taikiai pripažino pralaimėjęs; kadangi opozicinė APC partija surinko daugumą balsų prezidento, Senato ir Atstovų Rūmų rinkimuose keturiuose iš šešių geopolitinių regionų;

X.  kadangi moterų išrinkta mažiau nei 2011 m., ir tai rodo neigiamą tendenciją;

Y.  kadangi 17 proc. mergaičių ištekinamos nesulaukusios 15 metų (šiaurės vakarų regione vaikų santuokų skaičius siekia 76 proc.); kadangi Nigerija yra ta pasaulio šalis, kurioje dažniausiai taikoma moterų lyties organų žalojimo praktika: joje gyvena apie ketvirtis visų sužalotų moterų (manoma, kad šios praktikos aukų pasaulyje yra apie 115–130 mln.);

1.  griežtai smerkia užsitęsusį ir vis labiau neraminantį smurtą, įskaitant nuolatinius ginkluotus išpuolius ir sprogdinimus, savižudžių sprogdinimus, seksualinę vergovę ir kitą seksualinį smurtą, žmonių grobimus ir kitus smurto aktus, kuriuos vykdo teroristinė sekta „Boko Haram“ prieš civilius asmenis ir valstybinius bei karinius objektus Nigerijoje; dėl šių smurto aktų žuvo ir sužeista tūkstančiai žmonių, šimtai tūkstančių žmonių buvo perkelti, ir šie veiksmai galėtų būti prilyginti nusikaltimams žmoniškumui;

2.  smerkia nekaltų vyrų, moterų ir vaikų žudymą ir stoja petys petin su Nigerijos žmonėmis, pasiryžusiais kovoti su visų formų terorizmu savo šalyje; giria žurnalistų ir žmogaus teisių gynėjų darbą siekiant atkreipti pasaulio dėmesį į „Boko Haram“ grupuotės ekstremizmą ir nekaltas jų smurto aukas;

3.  primena, kad praėjo vieni metai nuo 276 mergaičių pagrobimo iš mokyklos netoli Čibuko ir kad, žmogaus teisių grupės duomenimis, buvo pagrobta dar bent 2 000 mergaičių ir moterų; prašo vyriausybę ir tarptautinę bendruomenę daryti viską, kas įmanoma, kad pagrobtos mergaitės būtų surastos ir išlaisvintos;

4.  ragina naujai išrinktą prezidentą tesėti rinkimų kampanijos pažadus ir skirti visus išteklius, kad būtų nutrauktas grupuotės „Boko Haram“ smurtas, atkurtas visos šalies stabilumas ir saugumas ir pašalintos pagrindinės šio terorizmo priežastys, visų pirma ragina imtis ryžtingesnių veiksmų kovoje su vidaus korupcija, netinkamu valdymu ir neefektyvumu valstybinėse institucijose ir kariuomenėje, nes ji tapo nepajėgi įveikti šalies šiaurėje siautėjančios grupuotės „Boko Haram“, taip pat ragina patvirtinti priemones, skirtas neteisėtiems grupuotės „Boko Haram“ pajamų šaltiniams panaikinti, bendradarbiaujant su kaimyninėmis šalimis, ypač kontrabandos ir neteisėtos prekybos srityse;

5.  prašo Nigerijos religines institucijas ir vadovus aktyviai bendradarbiauti su pilietine visuomene ir valdžios institucijomis kovojant su ekstremizmu ir radikalizavimu;

6.  ragina naujas Nigerijos valdžios institucijas priimti šiaurinių ir pietinių valstijų socialinio ir ekonominio vystymo planą siekiant spręsti skurdo ir nelygybės problemas, suteikti galimybes gauti išsilavinimą ir pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis, skatinti teisingą įplaukų iš naftos paskirstymą decentralizacijos sąlygomis, nes šios problemos yra vis didėjančio smurto priežastis; taip pat ragina Nigerijos valdžios institucijas imtis ryžtingų veiksmų siekiant nutraukti moterų lyties organų žalojimo praktiką, vaikų santuokas ir vaikų darbą; ragina ES panaudoti visas turimas priemones, kad būtų imtasi šių veiksmų ir būtų veiksmingai pažaboti neteisėti finansiniai srautai, mokesčių slėpimas ir vengimas, taip pat pagerintas demokratinis tarptautinis bendradarbiavimas mokesčių srityje;

7.  palankiai vertina ryžtą, kurį 2015 m. sausio 20 ir 21 d. Niamėjuje vykusiame regioniniame aukščiausiojo lygio susitikime parodė 13 dalyvavusių šalių, ypač Čado, Kamerūno, Nigerio ir Nigerijos karinį įsipareigojimą kovoti su grupuotės „Boko Haram“ terorizmo grėsme; ragina stiprinti šiuos regioninius reagavimo veiksmus panaudojant visas turimas priemones ir visapusiškai laikantis tarptautinės teisės aktų; ypač ragina VAVEB ir toliau užtikrinti, kad jos nauja kovos su terorizmu strategija būtų įgyvendinama, ypatingą dėmesį skiriant neteisėtam ginklų, kovotojų ir kontrabandos srautų tarp valstybių sustabdymui; taip pat primygtinai tvirtina, kad nesant tokio bendradarbiavimo smurtas greičiausiai tęsis ir kels grėsmę viso regiono taikai ir stabilumui; atsižvelgdamas į tai, pažymi, kad grupuotė „Boko Haram“ įsipareigojo būti lojali grupuotei „Islamo valstybė“ ir kad būtina užkirsti kelią bet kokiam dviejų teroristinių organizacijų veiksmų koordinavimui ir jų bendradarbiavimui bei šios grėsmės plitimui;

8.  palankiai vertina Afrikos Sąjungos Taikos ir saugumo tarybos iniciatyvas ir ragina Afrikos Sąjungą skubiai su visomis susijusiomis šalimis imtis konkrečių veiksmų, kad būtų suderinti kovos su teroristinėmis grupuotėmis Sahelio regione veiksmai; ragina Europos Sąjungą remti regioninių konfliktų valdymo mechanizmų, tokių kaip Afrikos nuolatinės parengties pajėgos (ANP), kūrimą, įskaitant galimybę pasinaudoti Afrikos taikos priemone ir ES krizių valdymo priemonėmis;

9.  primygtinai ragina tarptautinę bendruomenę labiau padėti Nigerijos vyriausybei kovoti su grupuote „Boko Haram“ ir šalinti pagrindines terorizmo priežastis, nes tik visuotiniais veiksmais galima užtikrinti, kad smurtas ir fundamentalizmas būtų panaikinti visam laikui;

10.  ragina ES ir jos valstybes nares vykdyti įsipareigojimą teikti visapusišką politinę, vystomąją ir humanitarinę paramą Nigerijai ir jos žmonėms, skirtą kovoti su grupuotės „Boko Haram“ keliama grėsme ir užtikrinti šalies vystymąsi; ragina ES tęsti politinį dialogą su Nigerija pagal persvarstyto Kotonu susitarimo 8 straipsnį ir, atsižvelgiant į tai, spręsti problemas, susijusias su visuotinėmis žmogaus teisėmis, įskaitant minties, sąžinės, religijos ar įsitikinimų laisvę, teisę į nediskriminavimą bet kokiu pagrindu, kaip numatyta visuotinėse, regioninėse ir nacionalinėse žmogaus teisių priemonėse;

11.  ragina tarptautinę bendruomenę taip pat padėti Nigerijos pabėgėliams kaimyninėse šalyse; primygtinai ragina ES valstybes nares nedelsiant sukurti patikimą ir kompleksinę Europos sistemą, kad būtų galima valdyti migracijos iš Užsachario Afrikos į Artimuosius Rytus ir Šiaurės Afriką srautus, pasiūlyti tvarių vystymosi sprendimų šalims, iš kurių migruojama, pvz., Nigerijai, ir padėti išvengti šiuose keliuose pasitaikančių tragiškų įvykių;

12.  ragina ES ištirti „Boko Haram“ finansavimą ir spręsti prekybos visais gamtos ištekliais, įskaitant naftą, skaidrumo klausimą, kad jokia įmonė negalėtų kurstyti konfliktų; ragina Nigerijos valdžios institucijas ir užsienio įmones padėti stiprinti valdymą gavybos sektoriuje, tvirtai laikantis Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvos nuostatų ir skelbiant duomenis apie sumas, kurias įmonės moka Nigerijos vyriausybei;

13.  yra įsitikinęs, kad Nigerijos vyriausybė turi teisę ir pareigą ginti savo žmones nuo terorizmo, tačiau primygtinai tvirtina, kad tokie veiksmai turi būti vykdomi užtikrinant pagarbą žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principams;

14.  ragina nuodugniai ištirti kaltinimus žmogaus teisių pažeidimais, įskaitant neteismines egzekucijas, kankinimus, savavališkus suėmimus ir su turto prievartavimu susijusį smurtą, ir mano, kad tokie veiksmai negali būti pateisinami kaip kovos su „Boko Haram“ ar kitų teroristinių organizacijų keliama grėsme priemonės; mano, kad būtina skubiai reformuoti Nigerijos teismų sistemą, siekiant užtikrinti veiksmingą baudžiamąją teiseną, reikalingą kovoti su terorizmu, taip pat būtina reformuoti Nigerijos saugumo pajėgas;

15.  primygtinai ragina, kad sužeistiems kariams būtų suteiktas tinkamas gydymas, kad mergaitėms ir moterims, kurios buvo išžagintos ginkluotų konfliktų metu, ES finansuojamose humanitarinėse įstaigose būtų suteiktos visapusiškos lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugos, vadovaujantis Ženevos konvencijos 3 straipsniu, pagal kurį užtikrinama visa būtina medicininė priežiūra, kurios reikia sužeistiesiems ir sergantiems, nedarant nepalankių skirtumų;

16.  sveikina Visuotinio pažangiųjų kongreso (APC) kandidatą generolą Muhammadu Buhari laimėjus prezidento rinkimus ir visus kitų partijų narius, išrinktus į Senatą ir Atstovų Rūmus, taip pat tuos, kurie buvo išrinkti valstijų valdytojais ir Parlamentinių Rūmų nariais; giria kandidatus, kurie deramai pripažino pralaimėję, pradedant tuometiniu kandidatu į prezidentus Jonathanu Goodlucku, taip pat palankiai vertina visų politinių partijų ir kandidatų įsipareigojimą užtikrinti taikius rinkimus ir primygtinai ragina juos ir toliau pripažinti rezultatus nesiimant smurto;

17.  sveikina Nigerijos gyventojus išreiškus pritarimą demokratijai ir aktyviai dalyvavus visame rinkimų procese ir prašo Nigerijos valdžios institucijų stiprinti gerą valdymą ir skatinti kurti atskaitingesnes demokratines institucijas; mano, kad valdžios perdavimas rinkimuose rodo stiprėjančią demokratiją Nigerijoje, ir tai galėtų būti pavyzdys kitoms Afrikos tautoms;

18.  palankiai vertina INEC pasiryžimą užtikrinti pakankamai patikimą (kiek tai įmanoma), skaidrų ir sąžiningą rinkimų procesą, nepaisant vidinių ir išorinių problemų ir spaudimo, kurį jai teko patirti, ypač palankiai vertina pastangas įtraukti negalią turinčius gyventojus;

19.  ragina nusiskundimų turinčius asmenis pateikti skundus per oficialius ginčų sprendimo mechanizmus ir prašo Nigerijos valdžios institucijų atsakyti į kiekvieną skundą, atlikti visapusišką ir patikimą tyrimą ir užtikrinti teisių gynimą pagal įstatymą; ragina ES remti tokių mechanizmų kūrimą;

20.  ragina Nigerijos vyriausybę skatinti moteris dalyvauti visuomeniniame ir politiniame gyvenime;

21.  primena savo raginimą panaikinti homoseksualumą kriminalizuojantį įstatymą ir mirties bausmę;

22.  ragina Nigerijos valdžios institucijas imtis neatidėliotinų priemonių Nigerio deltoje, įskaitant veiksmus, skirtus neteisėtai su nafta susijusiai veiklai užbaigti, ir padėti nuo užterštumo nukentėjusiems žmonėms; prašo ES ir valstybių narių suteikti techninių žinių ir finansinių išteklių, kad būtų galima atkurti šią vietovę; prašo visų regione veikiančių bendrovių laikytis aukščiausių tarptautinių standartų ir nesiimti jokių veiksmų, kuriais galėtų būti daroma žala aplinkai ir vietos bendruomenėms;

23.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Nigerijos vyriausybei ir parlamentui ir Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos ir Afrikos Sąjungos atstovams.

(1) OL L 160, 2014 5 29, p. 27.

Teisinė informacija - Privatumo politika