Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2520(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0370/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 30/04/2015 - 10.9
CRE 30/04/2015 - 10.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0185

Pieņemtie teksti
PDF 345kWORD 99k
Ceturtdiena, 2015. gada 30. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
Stāvoklis Nigērijā
P8_TA(2015)0185RC-B8-0370/2015

Eiropas Parlamenta 2015. gada 30. aprīļa rezolūcija par stāvokli Nigērijā (2015/2520(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Nigēriju un jo īpaši tā visnesenākās plenārsēdes debates par šo jautājumu trešdien, 2015. gada 14. janvārī,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Federikas Mogerīni paziņojumus, tostarp 2015. gada 8. un 19. janvāra, 31. marta un 14. un 15. aprīļa paziņojumu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 9. februāra secinājumus,

–  ņemot vērā 2014.gada 28. maija Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 583/2014(1), kurā Boko Haram tika iekļauta to personu, grupu un veidojumu sarakstā, uz kuriem attiecas līdzekļu un ekonomisko resursu iesaldēšana,

–  ņemot vērā Nigērijas un ES ministru piekto dialogu, kas 2014. gada 27. novembrī notika Abudžā,

–  ņemot vērā ES un Eiropas Parlamenta vēlēšanu novērošanas misiju provizoriskos secinājumus,

–  ņemot vērā reģionālo konferenci par drošību, kas 2015. gada 20. janvārī notika Niamejā,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra Bana Kimūna paziņojumus par vardarbības turpināšanos un drošības pasliktināšanos Nigērijas ziemeļaustrumos,

–  ņemot vērā ANO augstā cilvēktiesību komisāra paziņojumus par iespēju Boko Haram locekļus apsūdzēt kara noziegumos,

–  ņemot vērā 1981. gada ANO Deklarāciju par jebkādas uz reliģiju vai ticību balstītas neiecietības un diskriminācijas izskaušanu,

–  ņemot vērā 1981. gada Āfrikas Cilvēku un tautu tiesību hartu, ko Nigērija ratificēja 1983. gada 22. jūnijā,

–  ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, ko Nigērija ratificēja 1993. gada 29. oktobrī,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā 1999. gada 29. maija pieņemto Nigērijas Federālās Republikas konstitūciju un jo īpaši IV nodaļas noteikumus,

–  ņemot vērā Konvenciju par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW) un tās fakultatīvo protokolu,

–  ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses (Kotonū nolīgums),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 208. pantu, kas paredz visās ES ārpolitikas nostādnēs ņemt vērā principu par politikas saskaņotību attīstībai,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. un 4. punktu,

A.  tā kā Nigērija ir visapdzīvotākā un etniski daudzveidīgākā Āfrikas valsts, ko raksturo reģionālas un reliģiskas šķelšanās un ziemeļu–dienvidu antagonisms, kā arī nopietnas ekonomiskās un sociālās atšķirības;

B.  tā kā Nigērija ir lielākā Āfrikas kontinenta ekonomika un nozīmīga ES tirdzniecības partnere, bet tā kā, neraugoties uz lielajiem resursiem, Nigērija pasaulē ierindojas starp tām valstīm, kurās ir vislielākā nevienlīdzība, un vairāk nekā 70 % iedzīvotāju dzīvo ar mazāk nekā USD 1,25 dienā un 10 % valsts iedzīvotāju kontrolē vairāk nekā 90 % no valsts bagātībām un resursiem;

C.  tā kā Boko Haram 2015. gada 3. līdz 8. janvāra uzbrukumu mērķis bija Baga un 16 apkārtējās pilsētas un ciemati un tajos saskaņā ar satelītattēliem tika iznīcinātas gandrīz 3700 būves un nogalināti tūkstošiem cilvēku;

D.  tā kā grupējums Boko Haram ir ieņēmis un kontrolē vairākas pilsētas Nigērijas ziemeļaustrumos un turpina savās kaujinieku rindās piespiedu kārtā rekrutēt civiliedzīvotājus, tostarp daudzus bērnus; tā kā Boko Haram izraisītās vardarbības dēļ ir gājuši bojā vairāk nekā 22 000 cilvēku un par mērķiem bez izšķirības tiek izvēlēti kristieši, musulmaņi un ikviens, kurš nepieturas pie viņu dogmatiskās un ekstrēmās pārliecības; tā kā 2015. gada martā Boko Haram paziņoja par piesliešanos Islāma valsts grupējumam; tā kā 2015. gada 27. martā Damasākas pilsētā valsts ziemeļaustrumos tika atrastiem simtiem mirušu cilvēku, kuri acīmredzot ir kļuvuši par Boko Haram nemieru upuriem;

E.  tā kā 2014. gada aprīlī no valsts skolas Čibokā (Borno štatā) tika nolaupītas vairāk nekā 270 meitenes; tā kā lielākā daļa meiteņu joprojām nav atrastas un ir liela iespēja, ka viņas tiks pakļautas seksuālai vardarbībai, verdzībai un piespiedu laulībām; tā kā kopš tā laika Boko Haram ir nolaupījis vēl simtiem cilvēku; tā kā 2015. gada 28. aprīlī Sambisas mežā tika izglābtas gandrīz 300 meitenes un sievietes;

F.  tā kā ANO lēš, ka vardarbības dēļ Adamavas, Borno un Jobes štatā ir pārvietoti 1,5 miljoni cilvēku, tostarp 800 000 bērnu, savukārt nemieros ir cietuši vairāk nekā 3 miljoni cilvēku;

G.  tā kā vairāk nekā 300 000 Nigērijas iedzīvotāju ir devušies uz Kamerūnas ziemeļrietumiem un Nigēras dienvidrietumiem, lai izbēgtu no vardarbības, un tā kā simtiem nigēriešu riskē ar dzīvību, mēģinot migrēt uz ES cerībā uz labākiem dzīves apstākļiem ekonomiskajā, sociālajā un drošības ziņā;

H.  tā kā Boko Haram vēlas Nigērijas ziemeļos izveidot absolūtu islāma valsti, tostarp ieviest šariāta tiesas, un aizliegt rietumu izglītību;

I.  tā kā pieaugošās nedrošības dēļ lauksaimnieki vairs nespēj kopt savu zemi vai novākt ražu, jo baidās no Boko Haram uzbrukumiem, tādējādi situācija vēl vairāk pasliktina pārtikas nepietiekamību;

J.  tā kā pieaug uzbrukumu skaits, tostarp bērnu izmantošana par pašnāvniekiem spridzinātājiem, un tā kā uzbrukumi pārņem lielas teritorijas, kā arī kaimiņvalstis — Čadu un Kamerūnu;

K.  tā kā Nigērijas varas iestāžu sākotnējā reakcija bija lielā mērā nepietiekama un tas radīja iedzīvotāju neuzticību valsts iestādēm; tā kā iepriekšējās valdības laikā Nigērijas varas iestādes veica masveida ieslodzīšanu un aizturēšanu, kā arī nogalināšanu bez tiesas sprieduma un daudzus citus starptautisko tiesību pārkāpumus;

L.  tā kā Boko Haram izraisītie nemieri ir izplatījušies arī kaimiņvalstīs un tas liecina, ka ir svarīgi nodrošināt labāku reģionālo sadarbību un rīcību;

M.  tā kā Nigērijai ir svarīga loma reģiona un Āfrikas politikā un tā ir reģionālās integrācijas virzītājspēks, izmantojot Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopienu (ECOWAS);

N.  tā kā ienākumi no naftas pakāpeniski samazinās un ir sagaidāma ekonomikas krīze un tā kā saskaņā ar dažām aplēsēm katru gadu tiek nozagti USD 3 līdz 8 miljardi, kas ir gūti no Nigērijas naftas; tā kā desmitiem gadu ekonomika ir pārvaldīti slikti, ir valdījusi nestabilitāte un korupcija, kas ir traucējis veikt ieguldījumus Nigērijas izglītības un sociālo pakalpojumus sistēmās;

O.  tā kā izglītība, rakstpratība, sieviešu tiesības, sociālais taisnīgums un valsts ieņēmumu taisnīgs sadalījums sabiedrībā ar nodokļu sistēmu, nevienlīdzības novēršana, vēršanās pret korupciju un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas ir galvenie faktori cīņā pret fundamentālismu, vardarbību un neiecietību;

P.  tā kā terorisms ir globāls drauds, bet pasaules kopienas centieni plašāk vērsties pret Boko Haram Nigērijā bija zināmā mērā atkarīgi no vēlēšanu pilnīgas ticamības, pārskatatbildības un pārredzamības;

Q.  tā kā Nigērijā vēl ir jauna un trausla demokrātija, kas pēc 2011. gada vēlēšanām un apsūdzībām par manipulēšanu ar vēlēšanu rezultātiem saskārās ar ārkārtēju vardarbību;

R.  tā kā Neatkarīgā valsts vēlēšanu komisija (INEC) drošības apsvērumu dēļ vēlēšanas atlika no 2015. gada 14. un 28. februāra uz 2015. gada 28. martu un 11. aprīli, lai valdībai dotu iespēju sākt militāras darbības pret Boko Haram, un tā kā reaģēšana reģionālā līmenī sākās 2015. gada martā;

S.  tā kā Čadas armija kopā ar Nigēru un Kamerūnu ir galvenais spēks, kas cīnās pret Boko Haram, un tā kā ir atzīta tās pilnīga iesaistīšanās cīņā pret Boko Haram teroristiem Gamboru Ngalā, Malam Fatori un Kangalamā Nigērijā; tā kā ir atzīts, ka šī armija karā pret terorismu maksā augstu cenu; tā kā Eiropas Parlaments pauž pilnīgu solidaritāti ar ievainotajiem un nogalināto ģimenēm;

T.  tā kā vēlēšanu kampaņa notika saspringtā gaisotnē — tika saņemti ziņojumi par vardarbību, kas visās valsts daļās ir īstenota vēlēšanu sakarībā, jo īpaši dienvidos un dienvidrietumos, Boko Haram uzbrukumiem, kas izdarīti, lai atturētu vēlētājus, noteikumu pārkāpumiem un vēlētāju uzpirkšanu;

U.  tā kā vietējie un starptautiskie novērotāji, tostarp ES novērotāji, norādīja uz sistēmiskiem trūkumiem, jo īpaši datu apkopošanā, kā arī vēlētāju maldināšanu un vardarbību; tā kā tomēr nav konstatētas sistemātiskas manipulācijas;

V.  tā kā ES pēc valdības uzaicinājuma nosūtīja ilgtermiņa vēlēšanu novērošanas misiju, kurā tika iekļauta Eiropas Parlamenta delegācija; tā kā šādas misijas ir nosūtījusi arī Āfrikas Savienība, Nāciju sadraudzība un ECOWAS;

W.  tā kā 2015. gada 31. martā opozīcijas Visu progresīvo kongresa (APC) izvirzītais prezidenta amata kandidāts ģenerālis Muhammadu Buhari tika pasludināts par vēlēšanu uzvarētāju un amatā esošais prezidents miermīlīgi atzina savu sakāvi; tā kā opozīcijas APC ieguva vairākumu prezidenta, Senāta un Pārstāvju palātas balsojumos četrās no sešām ģeopolitiskajām zonām;

X.  tā kā tika ievēlēts mazāk sieviešu nekā 2011. gadā, kad jau iezīmējās negatīva tendence;

Y.  tā kā 17 % meiteņu apprecas, pirms viņas ir sasniegušas 15 gadu vecumu, un bērnu laulību rādītājs ziemeļrietumu reģionā sasniedz pat 76 %; tā kā Nigērijā ir pasaulē absolūti vislielākais skaits sieviešu, kas ir tikušas pakļautas dzimumorgānu kropļošanai, un viņas ir viena ceturtā daļā no visiem 115–130 miljoniem cietušajiem pasaulē,

1.  pauž stingru nosodījumu par notiekošo un aizvien vairāk satraucošo vardarbību, tostarp nepārtraukti bruņoti uzbrukumi, spridzināšanas, pašnāvnieku spridzināšanas, seksuāla paverdzināšanu un cita veida seksuāla vardarbība, nolaupīšanas un citi vardarbības akti, ko teroristu sekta Boko Haram veic pret civiliem, valdības un militāriem objektiem Nigērijā, kas novedis pie tā, ka daudzi tūkstoši ir gājuši bojā vai ievainoti un simtiem tūkstošu cilvēku ir pārvietoti un kas ir noziegumi pret cilvēci;

2.  nosoda nevainīgu cilvēku, sieviešu un bērnu nonāvēšanu un cieši atbalsta Nigērijas tautu tās centienos apkarot visu veidu terorismu savā valstī; pauž atzinību par visu žurnālistu un cilvēktiesību aizstāvju darbu, cenšoties pievērst pasaules uzmanību Boko Haram ekstrēmismam un viņu izraisītās vardarbības nevainīgajiem upuriem;

3.  atgādina, ka ir pagājis viens gads kopš 276 meiteņu nolaupīšanas no skolas netālu no Čibokas un ka saskaņā ar cilvēktiesību grupu rīcībā esošo informāciju ir nolaupītas vēl vismaz 2000 meitenes un sievietes; prasa valdību un starptautisko sabiedrību darīt visu iespējamo, lai nolaupītos atrastu un atbrīvotu;

4.  aicina jaunievēlēto prezidentu pildīt savas kampaņas solījumus un iesaistīt visus resursus, lai izbeigtu Boko Haram izraisīto vardarbību, atjaunojot stabilitāti un drošību visā valstī un pievēršoties galvenajiem terorisma cēloņiem, un jo īpaši veikt stingrākus pasākumus cīņā pret korupciju valstī, sliktu pārvaldību un valsts iestāžu un armijas neefektivitāti, jo šīs problēmas neļauj novērst Boko Haram radīto postu valsts ziemeļu daļā, pieņemt pasākumus, kas atņemtu Boko Haram nelegālo ienākumu avotus, izmantojot sadarbību ar kaimiņvalstīm, jo īpaši attiecībā uz kontrabandu un nelegālu tirdzniecību;

5.  prasa Nigērijas reliģiskās organizācijas un reliģiskos līderus aktīvi sadarboties ar pilsonisko sabiedrību un valsts iestādēm, lai apkarotu ekstrēmismu un radikālismu;

6.  aicina Nigērijas jaunās varas iestādes pieņemt ceļvedi par sociālo un ekonomisko attīstību ziemeļu un dienvidu štatos, lai risinātu jautājumus par nabadzību, nevienlīdzību, izglītības iespējām un piekļuvi veselības aprūpei, veicinot godīgu ienākumu no naftas sadali sakarā ar decentralizāciju, kas izraisa strauji pieaugošo vardarbību; aicina Nigērijas varas iestādes arī veikt nopietnus pasākumus, lai izbeigtu sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, bērnu laulības un bērnu darbu; prasa ES izmantot visus līdzekļus, lai šos pasākumus sekmētu, un efektīvi apkarot nelegālas finanšu plūsmas, nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kā arī sekmētu starptautisko sadarbību nodokļu jautājumos;

7.  atzinīgi vērtē apņēmību, ko Niamejas reģionālajā augstākā līmeņa sanāksmē 2015. gada 20. un 21. janvārī pauda 13 dalībvalstis, jo īpaši Čadas, Kamerūnas, Nigēras un Nigērijas militāro apņemšanos cīnīties pret Boko Haram terorisma draudiem; mudina stiprināt šo reģionālā mēroga reakciju, izmantojot visus pieejamos līdzekļus un pilnībā ievērojot starptautiskās tiesības; īpaši aicina ECOWAS arī turpmāk piemērot tās jauno terorisma apkarošanas stratēģiju, īpašu uzmanību pievēršot ieroču, bruņojuma, kaujinieku un kontrabandas pārrobežu nelikumīgas plūsmas ierobežošanai; turklāt uzstāj, ka bez šādas sadarbības vardarbība, visticamāk, turpināsies, apdraudot mieru un stabilitāti visā reģionā; šajā sakarībā norāda uz Boko Haram pausto uzticību Islāma valstij un nepieciešamību kavēt jebkādu turpmāku koordināciju vai sadarbību starp abām teroristu organizācijām un apdraudējuma palielināšanos;

8.  atzinīgi vērtē Āfrikas Savienības Miera un drošības padomes iniciatīvas un aicina Āfrikas Savienību nekavējoši iesaistīties praktiskā darbībā kopā ar visām iesaistītajām valstīm, lai koordinētu cīņu pret teroristu grupām Sāhelas reģionā; mudina Eiropas Savienību atbalstīt tādu reģionālu konflikta pārvarēšanas mehānismu izstrādi kā Āfrikas rezerves spēki (ASF), kā arī iespēju izmantot Āfrikas Miera nodrošināšanas instrumentu un ES krīžu pārvaldības instrumentus;

9.  mudina starptautisko sabiedrību darīt vairāk, lai palīdzētu Nigērijas valdībai apkarot Boko Haram, un risināt jautājumus par terorisma galvenajiem cēloņiem, jo tikai visaptverošs risinājums var nodrošināt pilnīgu vardarbības un fundamentālisma izbeigšanu;

10.  aicina ES un tās dalībvalstis pildīt savus solījumus, sniedzot visaptverošu politisko, attīstības un humāno palīdzību Nigērijai un tās tautai, novēršot Boko Haram radīto apdraudējumu un nodrošinot valsts attīstību; mudina ES saskaņā ar pārskatītā Kotonū nolīguma 8. pantu turpināt politisko dialogu ar Nigēriju un šajā sakarībā risināt jautājumus, kas saistīti ar vispārējām cilvēktiesībām, tostarp domas, apziņas, reliģijas un ticības brīvību, un jebkāda veida nediskriminēšanu, kā noteikts vispārējos, reģionālos un valsts cilvēktiesību instrumentos;

11.  aicina starptautisko sabiedrību arī palīdzēt kaimiņvalstīs esošajiem Nigērijas bēgļiem; mudina ES dalībvalstis nekavējoties izveidot ticamu un vienotu Eiropas sistēmu, lai pārvaldītu migrācijas maršrutus no Subsahāras Āfrikas uz Tuvajiem Austrumiem un Ziemeļāfriku, piedāvātu ilgtspējīgas attīstības risinājumus tādām izcelsmes valstīm kā Nigērija un izbeigtu cilvēku traģēdijas, kas notiek šajos maršrutos;

12.  mudina ES izmeklēt Boko Haram finansējuma izcelsmi un pievērsties jautājumam par pārredzamību tirdzniecībā ar visiem dabas resursiem, tostarp naftu, lai izvairītos no tā, ka uzņēmumi veicina konfliktu saasināšanos; aicina Nigērijas varas iestādes un ārzemju uzņēmumus palīdzēt nostiprināt pārvaldību ieguves nozarē, ievērojot Ieguves rūpniecības pārredzamības iniciatīvu un publicējot maksājumus, kurus uzņēmumi veic Nigērijas valdībai;

13.  uzskata, ka Nigērijas valdība ir tiesīga aizstāvēt savu tautu no terorisma un ir par to atbildīga, taču prasa, lai šādas darbības tiktu veiktas, ievērojot cilvēktiesības un tiesiskumu;

14.  prasa rūpīgi izmeklēt apsūdzības par cilvēktiesību pārkāpumiem, kas ietver nogalināšanu bez tiesas sprieduma, spīdzināšanu, patvaļīgu apcietināšanu un ar izspiešanu saistītus pārkāpumus, un uzskata, ka šādas darbības nav attaisnojamas ar aizbildinājumiem par centieniem apkarot Boko Haram vai citu teroristisko organizāciju radīto apdraudējumu; uzskata, ka steidzami ir jāreformē Nigērijas tieslietu sistēma, lai nodrošinātu efektīvu tiesvedību krimināllietās nolūkā apkarot terorismu, kā arī ir jāreformē Nigērijas valsts drošības spēki;

15.  mudina, lai ievainotie karavīri tiktu pienācīgi ārstēti un lai sievietēm un meitenēm, kas bruņotā konflikta dēļ ir kļuvušas par izvarošanas upuriem, ES finansētās humanitāros punktos tiktu piedāvāts pilns seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumu spektrs, ievērojot Ženēvas konvenciju kopīgo 3. pantu, ar kuru tiek garantēta visa ievainotām un slimām personām nepieciešamā medicīniskā aprūpe, nepieļaujot nekādu nelabvēlīgu nošķiršanu;

16.  apsveic ģenerāli Muhammadu Buhari kā veiksmīgu prezidenta amata kandidātu no Visu progresīvo kongresa (APC) un visus tos no visām partijām, kas ir ieguvuši vietas Senātā vai Pārstāvju palātā vai ir ievēlēti par gubernatoriem vai Asamblejas štatu palātu locekļiem; atzinīgi vērtē kandidātus, kuri ir godpilni atzinuši sakāvi, sākot ar bijušo prezidenta amata kandidātu Goodluck Jonathan; atzinīgi vērtē visu politisko partiju un kandidātu nemainīgo apņemšanos noturēt miermīlīgas vēlēšanas un mudina tos arī turpmāk rezultātus pieņemt bez vardarbības;

17.  apsveic Nigērijas tautu par tās entuziasma pilno attieksmi pret demokrātiju un mobilizēšanos visā vēlēšanu procesā un aicina Nigērijas varas iestādes stiprināt labu pārvaldību un veicināt atbildīgākas demokrātiskās iestādes; uzskata, ka varas maiņa, kas ir notikusi ar vēlēšanām, liecina par to, ka demokrātija Nigērijā palielinās, un tas varētu kalpot par paraugu citām Āfrikas valstīm;

18.  atzinīgi vērtē INEC apņēmību, nodrošinot (cik vien iespējams) ticamu, pārskatāmu un taisnīgu vēlēšanu procesu, neraugoties uz iekšējiem un ārējiem ierobežojumiem un spiedienu, ar ko tā saskārās, jo īpaši to, ka tika iekļauti cilvēki ar invaliditāti;

19.  mudina cietušos sūdzības risināt, izmantojot oficiālus strīdu izšķiršanas mehānismus, un aicina Nigērijas varas iestādes atbildēt uz katru no sūdzībām, veicot pilnīgu un ticamu izmeklēšanu un nodrošinot tiesisko aizsardzību saskaņā ar tiesību aktiem; aicina ES atbalstīt šādu mehānismu izstrādi;

20.  aicina Nigērijas valdību veicināt sieviešu līdzdalību sabiedriskajā un politiskajā dzīvē;

21.  atkārtoti aicina atcelt likumu, kas vērsts pret homoseksuālismu, un arī nāvessodu;

22.  prasa, lai Nigērijas varas iestādes Nigēras deltā veic ārkārtas pasākumus, tostarp pasākumus, lai izbeigtu nelikumīgas darbības saistībā ar naftu, un palīdz cilvēkiem, kas pakļauti piesārņojumam; aicina ES un tās dalībvalstis nodrošināt tehniskās zināšanas un resursus, lai palīdzētu teritoriju atjaunot; aicina visus uzņēmumus, kuri darbojas reģionā, ievērot augstākos starptautiskos standartus un nedarīt neko tādu, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt vidi un vietējos iedzīvotājus;

23.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Nigērijas valdībai un parlamentam, kā arī no Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopienas un Āfrikas Savienības pārstāvjiem.

(1) OV L 160, 29.5.2014., 27. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika