Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2015/2520(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

RC-B8-0370/2015

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 30/04/2015 - 10.9
CRE 30/04/2015 - 10.9
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2015)0185

Testi adottati
PDF 289kWORD 104k
Il-Ħamis, 30 ta' April 2015 - Strasburgu Verżjoni finali
Is-sitwazzjoni fin-Niġerja
P8_TA(2015)0185RC-B8-0370/2015

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-30 ta' April 2015 dwar is-sitwazzjoni fin-Niġerja (2015/2520(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar in-Niġerja u b'mod partikolari l-aktar dibattitu reċenti tiegħu dwar din il-kwistjoni fis-sessjoni plenarja tal-14 ta' Jannar 2015,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet mill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, Federica Mogherini, inklużi dawk tat-8 ta' Jannar, id-19 ta' Jannar, il-31 ta' Marzu u l-14 u l-15 ta' April 2015,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-9 ta' Frar 2015,

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 583/2014 tat-28 ta' Mejju 2014(1) li żied lill-Boko Haram mal-lista ta' persuni, gruppi u entitajiet li għalihom japplika l-iffriżar ta' fondi u riżorsi ekonomiċi,

–  wara li kkunsidra l-ħames djalogu ministerjali bejn in-Niġerja u l-UE li sar f'Abuja fis-27 ta' Novembru 2014,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet preliminari tal-Missjonijiet ta' Osservazzjoni Elettorali tal-UE u tal-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-konferenza reġjonali dwar is-sigurtà li saret fl-20 ta' Jannar 2015 fi Niamey,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet magħmula mis-Segretarju Ġenerali tan-NU, Ban Ki-moon, dwar il-vjolenza kontinwa u d-deterjorament tas-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-Grigal tan-Niġerja,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem dwar il-possibbiltà li membri tal-Boko Haram jistgħu jiġu akkużati b'delitti tal-gwerra,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-NU dwar t-Tneħħija tal-Forom Kollha ta' Intolleranza u ta' Diskriminazzjoni bbażati fuq Reliġjon u Twemmin tal-1981,

–  wara li kkunsidra l-Karta Afrikana għad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli tal-1981, irratifikata min-Niġerja fit-22 ta' Ġunju 1983,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi tal-1966, irratifikat min-Niġerja fid-29 ta' Ottubru 1993,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

–  wara li kkunsidra l-kostituzzjoni tar-Repubblika Federali tan-Niġerja, adottata fid-29 ta' Mejju 1999, b'mod partikolari d-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu IV tagħha,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW) u l-protokoll fakultattiv tagħha,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija bejn il-membri tal-gruppi tal-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn banda waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa l-oħra (Il-Ftehim ta' Cotonou),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 208 tat-Trattament dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li jistabbilixxi filwaqt li jqis il-prinċipju ta' koerenza politika għall-iżvilupp fil-politiki esterni kollha tal-UE,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi n-Niġerja hija l-aktar pajjiż popolat u l-aktar wieħed b'varjetà etnika fl-Afrika, u hija kkaratterizzata minn qasma reġjonali u reliġjuża u diviżjoni tat-Tramunata u n-Nofsinhar b'differenzi ekonomiċi u soċjali serji;

B.  billi n-Niġerja hija l-akbar ekonomija fil-kontinent Afrikan u msieħba kummerċjali ewlenija tal-UE, iżda minkejja r-riżorsi kbar tagħha, in-Niġerja hija fost l-aktar pajjiżi kkaratterizzati mill-inugwaljanzi fid-dinja, b'aktar minn 70 % tal-popolazzjoni tagħha tgħix b'anqas minn USD 1,25 kuljum u b'10 % tal-popolazzjoni tal-pajjiż tikkontrolla 'l fuq minn 90 % tal-ġid u r-riżorsi tagħha;

C.  billi l-attakki li twettqu mill-Boko Haram bejn it-3 u t-8 ta' Jannar 2015 kellhom fil-mira lil Baga u lil 16-il belt u raħal tal-madwar fejn, skont immaġni mis-satellita, inqerdu kważi 3 700 struttura u nqatlu eluf ta' persuni;

D.  billi l-Boko Haram ħataf u żamm għadd ta' bliet fil-Grigal tan-Niġerja u għadu jkompli jirrekluta bil-forza persuni ċivili fl-iskjeramenti tiegħu, inklużi ħafna tfal; billi l-vjolenza kkawżata mill-Boko Haram irriżultat fil-mewt ta' aktar minn 22 000 ruħ mill-2009 'l hawn, u kienet immirata b'mod indiskriminat lejn l-Insara, il-Musulmani u kull min ma jaderixxix mat-twemmin dogmatiku u estrem tiegħu; billi, f'Marzu 2015, il-Boko Haram wiegħed l-alleanza tiegħu mall-grupp tal-Istat Iżlamiku; billi, fis-27 ta' Marzu 2015, mijiet ta' iġsma nstabu fil-belt ta' Damasak, fil-Grigal tan-Niġerja, li apparentement kienu vittmi tar-ribelljoni tal-Boko Haram;

E.  billi f'April 2014 aktar minn 270 tifla nħatfu minn skola tal-gvern f'Chibok (fl-Istat ta' Borno); billi l-biċċa l-kbira ta' dawn għadhom nieqsa u jinsabu f'riskju serju ta' vjolenza sesswali, tjassir u żwieġ furzat; billi minn dak iż-żmien 'l hawn, mijiet ta' persuni oħra sfaw maħtufa mill-Boko Haram; billi, fit-28 ta' April 2015, kważi 300 tifla u mara ġew salvati mill-Foresta Sambisa;

F.  billi, skont l-istimi tan-NU, il-vjolenza fl-Istati ta' Borno, Yobe u Adamawa kkawżat iċ-ċaqliq sfurzat ta' 1.5 miljun persuna, inklużi 800 000 tifel u tifla, filwaqt li aktar minn tliet miljun persuna ntlaqtu mir-ribelljoni;

G.  billi aktar minn 300 000 Niġerjan ħarbu lejn il-Majjistral tal-Kamerun u l-Lbiċ tan-Niġer biex jaħarbu mill-vjolenza, u billi mijiet ta' Niġerjani qed jissugraw ħajjithom fuq ir-rotot migratorji lejn l-UE bit-tama li jsibu kundizzjonijiet ekonomiċi, soċjali, ta' għajxien u ta' sigurtà aħjar;

H.  billi l-għan tal-Boko Haram hu t-twaqqif ta' Stat Iżlamiku totali fit-Tramuntana tan-Niġerja, fosthom bl-implimentazzjoni ta' qrati kriminali tax-Xarija, u l-projbizzjoni tal-edukazzjoni tal-Punent;

I.  billi minħabba nuqqas dejjem akbar ta' sigurtà, il-bdiewa m'għadhomx jistgħu jikkultivaw arthom jew jaħsdu l-prodotti tagħhom għax jibżgħu li jiġu attakkati mill-Boko Haram, u b'hekk qed tkompli tiżdied l-insigurtà tal-ikel;

J.  billi l-għadd ta' attakki, inkluż l-użu tat-tfal bħala qattiela suwiċidi bil-bombi, qed jiżdied, u billi l-attakki qed jitwettqu f'territorji kbar, kif ukoll fil-pajjiżi ġirien taċ-Chad u l-Kamerun;

K.  billi r-rispons inizjali tal-awtoritajiet Niġerjani kien estremament insuffiċjenti u qajjem sentiment ta' sfiduċja fost il-popolazzjoni lejn l-istituzzjonijiet tal-pajjiż; billi taħt il-gvern preċedenti, l-awtoritajiet Niġerjani wettqu inkarċerazzjonijiet u detenzjonijiet tal-massa, kif ukoll qtil extraġudizzjarju u għadd kbir ta' każijiet ta' ksur tad-dritt internazzjonali;

L.  billi t-tifrix tar-ribelljoni tal-Boko Haram fil-pajjiżi ġirien jenfasizza l-importanza ta' kooperazzjoni u rispons reġjonali akbar;

M.  billi n-Niġerja għandha rwol ewlieni fil-politika reġjonali u Afrikana, u hija forza mexxejja tal-integrazzjoni reġjonali permezz tal-Komunità Ekonomika tal-Istati tal-Afrika tal-Punent (ECOWAS);

N.  billi d-dħul miż-żejt qiegħed dejjem jonqos u u qed titfaċċa kriżi ekonomika, u billi skont xi stimi, ta' kull sena qed jinsteraq valur ta' bejn USD 3 biljun u USD 8 biljun f'żejt Niġerjan; billi għexieren ta' snin ta' ġestjoni ekonomika ħażina, instabbiltà u korruzzjoni xekklu l-investiment fis-sistemi edukattivi u tas-servizzi soċjali Niġerjani;

O.  billi l-edukazzjoni, il-litteriżmu, id-drittijiet tan-nisa, il-ġustizzja soċjali u t-tqassim ġust tal-introjtu statali fis-soċjetà permezz tas-sistemi fiskali, it-tnaqqis fl-inugwaljanza, u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-evażjoni tat-taxxa huma essenzjali għall-ġlieda kontra l-fundamentaliżmu, il-vjolenza u l-intolleranza;

P.  billi t-terroriżmu jikkostitwixxi theddida globali, iżda billi l-isforzi tal-komunità globali biex taħdem aktar kontra l-Boko Haram fin-Niġerja kienu jiddependu sa ċertu punt mill-kredibbiltà, ir-responsabilità, u t-trasparenza sħiħa tal-elezzjoni;

Q.  billi n-Niġerja għadha demokrazija żagħżugħa u fraġli, li ħabtet wiċċha ma' vjolenza estrema wara r-riżultati tal-elezzjonijiet tal-2011 u l-akkużi ta' tbagħbis tal-voti;

R.  billi l-Kummissjoni Elettorali Nazzjonali Indipendenti (INEC) ipposponiet l-elezzjonijiet mill-14 u t-28 ta' Frar 2015 għat-28 ta' Marzu u l-11 ta' April sabiex tippermetti lill-Gvern iniedi azzjoni militari kontra l-Boko Haram, u billi f'Marzu 2015 ingħata bidu għal rispons reġjonali;

S.  billi l-armata taċ-Ċad, flimkien man-Niġer u l-Kamerun, hija l-forza prinċipali li qed tiġġieled kontra l-Boko Haram, u billi li l-involviment sħiħ tagħha kontra t-terroristi tal-Boko Haram f'Gamboru Ngala, Malam Fatori, u Kangalam fin-Niġerja huwa rikonoxxut; billi l-prezz għoli li ħallset din l-armata fil-gwerra kontra t-terroriżmu huwa rikonoxxut; billi l-Parlament Ewropew jesprimi s-solidarjetà sħiħa tiegħu mal-midruba u l-familji tal-vittmi;

T.  billi l-kampanja elettorali saret f'ambjent ta' tensjoni kbira, u ġew irrappurtati inċidenti ta' vjolenza relatata mal-elezzjonijiet fil-partijiet kollha tal-pajjiż, speċjalment fin-Nofsinhar u fil-Lbiċ, kif ukoll attakki mill-Boko Haram biex jaqtgħu qalb il-votanti, ksur tar-regolamenti tal-kampanja u inċitament fil-konfront tal-votanti;

U.  billi l-osservaturi lokali u internazzjonali, inklużi l-osservaturi tal-UE, innotaw nuqqasijiet sistematiċi, b'mod partikolari fil-fażi tal-ġbir, kif ukoll l-użu ħażin tal-kariga u l-użu ta' vjolenza; billi, madankollu, ma ġiet osservata l-ebda manipulazzjoni sistematika;

V.  billi l-UE, fuq stedina tal-Gvern, skjerat missjoni ta' osservazzjoni elettorali fit-tul, li inkludiet delegazzjoni mill-Parlament Ewropew; billi l-Unjoni Afrikana, il-Commonwealth tan-Nazzjonijiet u l-ECOWAS skjeraw missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali;

W.  billi fil-31 ta' Marzu 2015 il-kandidat presidenzjali tal-oppożizzjoni All Progressives Congress (APC), il-Ġeneral Muhammadu Buhari, ġie ddikjarat ir-rebbieħ tal-elezzjonijiet, u l-president fil-kariga ammetta t-telfa b'mod paċifiku; billi l-oppożizzjoni APC rebħet il-maġġoranza tal-voti tal-presidenza, tas-Senat u tal-Kamra tar-Rappreżentanti f'erba' mis-sitt żoni ġeopolitiċi;

X.  billi ġew eletti anqas nisa mill-2011, meta diġà kienet evidenti xejra negattiva;

Y.  billi 17 % tal-bniet jiżżewġu qabel ma jagħlqu l-15-il sena, u ċ-ċifri taż-żwieġ tat-tfal jilħqu s-76 % fir-reġjun tal-Majjistral; billi n-Niġerja għandha l-akbar għadd assolut ta' mutilazzjoni ġenitali femminili (MĠF) fid-dinja, li jikkostitwixxi madwar kwart tal-115-130 miljun vittma fid-dinja;

1.  Jikkundanna bil-qawwa l-vjolenza inkwetanti li għaddejja u dejjem tiżdied, inkluża l-mewġa kontinwa ta' attakki bil-pistoli u l-bombi, attakki suwiċida bil-bombi, tjassir sesswali u vjolenza sesswali oħra, ħtif u atti vjolenti oħra mwettqa mis-setta terroristika Boko Haram kontra l-popolazzjoni ċivili, il-gvern u l-miri militari fin-Niġerja, li wasslu għal eluf ta' mwiet u korrimenti u kkawżaw iċ-ċaqliq sfurzat ta' mijiet ta' eluf ta' persuni, u li jistgħu jikkostitwixxu delitti kontra l-umanità;

2.  Jiddeplora l-massakru ta' rġiel, nisa u tfal innoċenti, u jesprimi s-solidarjetà tiegħu man-nies tan-Niġerja fid-determinazzjoni tagħhom li jiġġieldu l-forom kollha ta' terroriżmu f'pajjiżhom; ifaħħar il-ħidma tal-ġurnalisti u d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem kollha talli qed jippruvaw jiġbdu l-attenzjoni tad-dinja lejn l-estremiżmu tal-Boko Haram u l-vittmi innoċenti tal-vjolenza tiegħu;

3.  Ifakkar li għaddiet sena mindu nħatfu 276 tifla fi skola barra Chibok, u li skont gruppi tad-drittijiet tal-bniedem ittieħdu minn tal-anqas 2 000 tifla u mara oħra; jitlob lill-gvern u lill-komunità internazzjonali jagħmlu dak kollu li hu fis-setgħa tagħhom biex isibu l-persuni maħtufa u jeħilsuhom;

4.  Jitlob lill-president li għadu kemm ġie elett biex iżomm il-wegħdiet li għamel waqt il-kampanja elettorali tiegħu li jiddedika r-riżorsi kollha biex tintemm il-vjolenza tal-Boko Haram, tiġi stabbilita mill-ġdid l-istabbiltà u s-sigurtà fil-pajjiż kollu u jiġu indirizzati l-kawżi ta' dan it-terroriżmu, u b'mod partikolari tittieħed azzjoni aktar soda fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni interna, il-ġestjoni ħażina u l-ineffiċjenzi fi ħdan l-istituzzjonijiet pubbliċi u l-armata, li minħabba fihom il-pajjiż mhuwiex kapaċi jaffronta l-problema tal-Boko Haram fit-Tramuntana tal-pajjiż, u barra minn hekk jadotta miżuri li jċaħdu lill-Boko Haram mis-sorsi ta' introjtu illegali tiegħu, permezz ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi ġirien, b'mod partikolari fir-rigward tal-kuntrabandu u t-traffikar;

5.  Jitlob lill-awtoritajiet u l-mexxejja reliġjużi tan-Niġerja jikkooperaw b'mod attiv mas-soċjetà ċivili u l-awtoritajiet pubbliċi sabiex jiġġieldu l-estremiżmu u r-radikalizzazzjoni;

6.  Jistieden ukoll lill-awtoritajiet Niġerjani ġodda jadottaw pjan direzzjonali dwar l-iżvilupp soċjali u ekonomiku tal-istati tat-Tramuntana u tan-Nofsinhar bil-għan li jiġu indirizzati l-kwistjonijiet ta' faqar u inugwaljanza, l-opportunitajiet edukattivi u l-aċċess għall-kura tas-saħħa, biex b'hekk jippromwovu d-distribuzzjoni ġusta tad-dħul miż-żejt, fil-kuntest tad-deċentralizzazzjoni, li huma kawża tal-vjolenza li kulma jmur qiegħda tiżdied; jappella wkoll lill-awtoritajiet Niġerjani jieħdu azzjoni serja bil-għan li jtemmu l-mutilazzjoni ġenitali femminili, iż-żwieġ tat-tfal u t-tħaddim tat-tfal; jistieden lill-UE tuża l-għodod kollha tagħha biex tippromowovi dawn il-miżuri u biex tiġġieled b'mod effiċjenti l-flussi finanzjarji illeċiti, l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa, u biex tagħti spinta lill-kooperazzjoni internazzjonali demokratika fi kwistjonijiet fiskali;

7.  Jilqa' d-determinazzjoni espressa fis-Summit Reġjonali ta' Niamey fl-20 u l-21 ta' Jannar 2015 mit-13-il pajjiż parteċipanti, b'mod partikolari l-impenn militari taċ-Ċad, flimkien mal-Kamerun, in-Niġer u n-Niġerja, fil-ġlieda kontra t-theddid terroristiku tal-Boko Haram; iħeġġeġ it-tisħiħ ta’ dan ir-rispons reġjonali, bl-użu tal-għodod eżistenti kollha u f'konformità sħiħa mad-dritt internazzjonali; jistieden lill-ECOWAS, b'mod partikolari, ikompli jiżgura l-operabilità tal-Istrateġija l-ġdida tagħha Kontra t-Terroriżmu, billi tagħti attenzjoni partikolari lil-limitazzjoni tal-flussi transfruntiera illeċiti ta' armamenti, armi, ġellieda u kontrabandu; jinsisti ulterjorment li mingħajr tali kooperazzjoni, il-vjolenza x'aktarx se tkompli, u twassal biex il-paċi u l-istabbiltà fir-reġjun kollu jiġu mminati; jinnota, f'dan ir-rigward, il-wegħda ta' alleanza magħmula mill-Boko Haram lill-Istat Iżlamiku, u l-ħtieġa li tiġi impedita kwalunkwe koordinazzjoni jew kooperazzjoni ulterjuri bejn iż-żewġ organizzazzjonijiet terroristiċi u li titwaqqaf l-espansjoni ta' din it-theddida;

8.  Jilqa' l-inizjattivi tal-Kunsill tal-Paċi u s-Sigurtà tal-Unjoni Afrikana, u jitlob lill-Unjoni Afrikana timpenja ruħha b'urġenza f'azzjoni konkreta, flimkien mal-pajjiżi kollha involuti, biex tikkoordina l-ġlieda kontra l-gruppi terroristiċi fir-reġjun tas-Saħel; iħeġġeġ lill-Unjoni Ewropea tagħti sostenn lill-iżvilupp ta' mekkaniżmi reġjonali għall-ġestjoni tal-kunflitt, bħall-Forza Afrikana ta' Intervent fil-Pront, kif ukoll il-possibilità li jintużaw l-għodod tal-UE għall-ġestjoni tal-kriżi u l-Fond għall-Paċi fl-Afrika;

9.  Iħeġġeġ lill-komunità internazzjonali tagħmel aktar biex tgħin lill-Gvern Niġerjan fil-ġlieda kontra l-Boko Haram, u tindirizza l-kawżi tat-terroriżmu, peress li l-vjolenza u l-fundamentaliżmu jistgħu jintemmu b'mod permanenti biss permezz ta' rispons globali;

10.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jissodisfaw l-impenn tagħhom li jipprovdu firxa komprensiva ta' appoġġ politiku, ta' żvilupp u umanitarju lin-Niġerja u l-poplu tagħha fil-ġlieda kontra t-theddida tal-Boko Haram u jiġi żgurat l-iżvilupp tal-pajjiż; iħeġġeġ lill-UE tkompli d-djalogu politiku tagħha man-Niġerja skont l-Artikolu 8 tal-Ftehim ta' Cotonou rivedut, u biex f'dak il-kuntest tindirizza kwistjonijiet relatati mad-drittijiet tal-bniedem universali, inklużi l-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon jew tat-twemmin, u n-nondiskriminazzjoni fuq kwalunkwe bażi, kif minquxa fi strumenti universali, reġjonali u nazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem;

11.  Jistieden lill-komunità internazzjonali tgħin ukoll lir-refuġjati Niġerjani fil-pajjiżi ġirien; iħeġġeġ ukoll lill-Istati Membri tal-UE jwaqqfu minnufih sistema Ewropea kredibbli u olistika għall-ġestjoni tar-rotot migratorji mill-Afrika sub-Saħarjana għall-Lvant Nofsani u l-Afrika ta' Fuq, joffru soluzzjonijiet ta' żvilupp sostenibbli lill-pajjiżi ta' oriġini, bħan-Niġerja, u jtemmu t-traġedji umani li qed jiżvolġu f'dawn ir-rotot;

12.  Iħeġġeġ lill-UE tinvestiga l-finanzjament tal-Boko Haram u tindirizza t-trasparenza tal-kummerċ tar-riżorsi naturali kollha, inkluż iż-żejt, sabiex jiġi evitat kwalunkwe fattur li jista' jqanqal il-kunflitti min-naħa ta' xi kumpanija; jistieden lill-awtoritajiet Niġerjani u lill-kumpaniji barranin jgħinu fit-tisħiħ tal-governanza fl-industrija estrattiva billi jżommu mal-Inizjattiva għat-Trasparenza tal-Industriji Estrattivi u jippubblikaw il-ħlasijiet li l-kumpaniji jgħaddu lill-Gvern Niġerjan;

13.  Jemmen li l-Gvern Niġerjan għandu d-dritt u r-responsabilità li jiddefendi l-poplu tiegħu mit-terroriżmu, iżda jinsisti li dawn l-azzjonijiet għandhom jitmexxew b'rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt;

14.  Jitlob li jsiru investigazzjonijiet bir-reqqa dwar l-allegazzjonijiet tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi l-qtil extraġudizzjarju, it-tortura, l-arresti arbitrarji u l-abbużi relatati mal-estorsjoni, u jemmen li tali azzjonijiet ma jistgħux jiġu ġustifikati bħala mezz għall-ġlieda kontra t-theddida li jirrappreżenta l-Boko Haram jew organizzazzjonijiet terroristiċi oħrajn; jemmen li r-riformi tas-sistema ġudizjarja tan-Niġerja huma meħtieġa b'mod urġenti sabiex jipprovdu ġustizzja kriminali effikaċi bil-għan li jiġġieldu t-terroriżmu, bħalma huma meħtieġa r-riformi b'rabta mal-forzi tas-sigurtà statali Niġerjani;

15.  Jeżorta biex is-suldati midruba jirċievu t-trattament xieraq, u li l-bniet u n-nisa li huma vittmi ta' stupru fl-isfond tal-kunflitt armat jiġu offruti il-firxa sħiħa ta' servizzi tas-saħħa sesswali u riproduttiva f'faċilitajiet umanitarji ffinanzjati mill-UE, f'konformità mal-Artikolu 3 komuni għall-Konvenzjonijiet ta' Ġinevra, li jiggarantixxi l-kura medika kollha neċessarja għall-midruba u l-morda, mingħajr ma jsiru distinzjonijiet sfavorevoli;

16.  Jifraħ lill-Ġeneral Muhammadu Buhari bħala l-kandidat presidenzjali rebbieħ għall-All Progressives Congress (APC), u lil dawk kollha li kisbu siġġijiet fis-Senat jew fil-Kamra tar-Rappreżentanti, jew ġew ivvotati bħala Gvernaturi jew membri tal-assemblej statali, mill-partiti kollha; ifaħħar lill-kandidati li aċċettaw it-telfa b'mod paċifiku, ibda mill-kandidat presidenzjali fil-kariga Goodluck Jonathan, u jilqa' l-impenn kontinwu tal-partiti politiċi kollha u l-kandidati għal elezzjonijiet paċifiċi u jħeġġiġhom ikomplu jaċċettaw ir-riżultati mingħajr ebda vjolenza;

17.  Jifraħ lill-poplu Niġerjan tal-entużjażmu demokratiku tiegħu u l-mobilizzazzjoni tul il-proċess elettorali kollu, u jitlob lill-awtoritajiet Niġerjani jsaħħu l-governanza tajba u jippromwovuistituzzjonijiet demokratiċi aktar responsabbli; jemmen li t-tranżizzjoni tal-poter permezz tal-kaxxa tal-voti turi approfondiment tad-demokrazija fin-Niġerja, li tista' sservi bħala mudell għal nazzjonijiet Afrikani oħra;

18.  Jilqa' d-determinazzjoni tal-Kummissjoni Elettorali Nazzjonali Indipendenti fl-impenn tagħha biex (kemm jista' jkun possibbli) toħloq proċess elettorali raġonevolment kredibbli, trasparenti u ġust, minkejja l-limitazzjonijiet interni u esterni u l-pressjoni li tħabbat wiċċha magħhom, b'mod partikolari l-inklużjoni min-naħa tagħha ta' persuni b'diżabilità;

19.  Iħeġġeġ lill-vittmi biex jindirizzaw l-ilmenti tagħhom permezz ta' mekkaniżmi uffiċjali għar-riżoluzzjoni tat-tilwim, u jitlob lill-awtoritajiet Niġerjani jwieġbu għal kull waħda minnhom permezz ta' investigazzjoni u rimedju sħaħ u kredibbli skont il-liġi; jitlob lill-UE tappoġġa l-iżvilupp ta' mekkaniżmi bħal dawn;

20.  Jistieden lill-Gvern Niġerjan jippromwovi l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-ħajja pubblika u politika;

21.  Itenni l-appell tiegħu għat-tneħħija tal-liġi kontra l-omosesswalità u tal-piena tal-mewt;

22.  Jitlob lill-awtoritajiet Niġerjani jieħdu miżuri ta' emerġenza fid-Delta tan-Niġer, inklużi azzjonijiet biex itemmu l-attivitajiet illegali b'rabta maż-żejt u biex jgħinu lil dawk esposti għat-tniġġis; jitlob lill-UE u lill-Istati Membri jipprovdu għarfien espert tekniku u riżorsi biex jgħinu fir-restawr taż-żona; jitlob lill-kumpaniji kollha li joperaw fir-reġjun biex jikkonformaw mal-ogħla standards internazzjonali u jżommu lura minn kwalunkwe azzjoni li jaf ikollha impatt fuq l-ambjent u l-komunitajiet lokali;

23.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, il-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri, il-Gvern u l-Parlament tan-Niġerja, ir-rappreżentanti tal-Komunità Ekonomika tal-Istati tal-Afrika tal-Punent u l-Unjoni Afrikana.

(1) ĠU L 160, 29.5.2014, p. 27.

Avviż legali - Politika tal-privatezza