Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2520(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0370/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 30/04/2015 - 10.9
CRE 30/04/2015 - 10.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0185

Prijaté texty
PDF 198kWORD 98k
Štvrtok, 30. apríla 2015 - Štrasburg
Situácia v Nigérii
P8_TA(2015)0185RC-B8-0370/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 30. apríla 2015 o situácii v Nigérii (2015/2520(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Nigérii a osobitne na svoju poslednú rozpravu v pléne na túto tému 14. januára 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej vrátane vyhlásení z 8. januára, 19. januára, 31. marca, 14. apríla a 15. apríla 2015,

–  so zreteľom na závery Rady z 9. februára 2015,

–  so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 583/2014 z 28. mája 2014(1), na základe ktorého bola skupina Boko Haram doplnená do zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov,

–  so zreteľom na piaty ministerský dialóg medzi Nigériou a EÚ, ktorý sa uskutočnil 27. novembra 2014 v Abuji,

–  so zreteľom na predbežné závery volebných pozorovateľských misií EÚ a Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na regionálnu konferenciu o bezpečnosti, ktorá sa konala 20. januára 2015 v Niamey,

–  so zreteľom na vyhlásenia generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna o pokračujúcom násilí a zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácii v severovýchodnej Nigérii,

–  so zreteľom na vyhlásenia vysokého komisára OSN pre ľudské práva o možnosti, že členovia Boko Haram by mohli byť obvinení z vojnových zločinov,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva a viery z roku 1981,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z roku 1981, ktorú Nigéria ratifikovala 22. júna 1983,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorý Nigéria ratifikovala 29. októbra 1993,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na ústavu Nigérijskej federatívnej republiky prijatú 29. mája 1999 a najmä ustanovenia kapitoly IV,

–  so zreteľom na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a jeho opčný protokol,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, ktorá bola podpísaná v Cotonou,

–  so zreteľom na článok 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý stanovuje, že vo všetkých vonkajších politikách Európskej únie treba zohľadňovať zásadu súdržnosti politík v oblasti rozvoja,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Nigéria je najľudnatejšou a najviac etnicky rôznorodou africkou krajinou, je z regionálneho a náboženského hľadiska rozštiepená a rozdelená na severnú a južnú časť a je poznamenaná veľmi vážnou hospodárskou a sociálnou nerovnosťou;

B.  keďže Nigéria je najväčšou ekonomikou na africkom kontinente a významným obchodným partnerom EÚ, ale napriek svojim obrovským zdrojom patrí medzi krajiny s najväčšou nerovnosťou na svete, pričom viac ako 70 % jej obyvateľov žije z menej ako 1,25 USD na deň a 10 % obyvateľov ovláda viac než 90 % bohatstva a zdrojov krajiny;

C.  keďže pri útokoch, ktoré skupina Boko Haram spáchala od 3. do 8. januára 2015 v meste Baga a 16 okolitých mestách a obciach, bolo podľa satelitných záberov zničených takmer 3 700 budov a tisíce osôb bolo zabitých;

D.  keďže Boko Haram obsadila niekoľko miest v severovýchodnej Nigérii a naďalej rozširuje svoje rady násilným verbovaním civilistov vrátane mnohých detí; keďže násilie spôsobené Boko Haram má za následok viac ako 22 000 úmrtí od roku 2009, pričom skupina útočí bez rozdielu na kresťanov, moslimov, ako aj hocikoho iného, kto nevyznáva ich dogmatickú a extrémnu vieru; keďže skupina Boko Haram vyslovila v marci 2015 vernosť Islamskému štátu; keďže 27. marca 2015 sa v severovýchodnom meste Damasak našli stovky tiel, pričom podľa všetkého ide o obete ozbrojeného povstania Boko Haram;

E.  keďže v apríli 2014 bolo z vládnej školy v Chiboku (štát Borno) unesených viac než 270 dievčat; keďže väčšina z nich je naďalej nezvestná a sú vážne ohrozené rizikom sexuálneho násilia, otroctva a núteného sobáša; keďže skupina Boko Haram odvtedy uniesla ďalšie stovky osôb; keďže 28. apríla 2015 sa takmer 300 dievčat a žien podarilo zachrániť v pralese Sambisa;

F.  keďže OSN odhaduje, že násilie v štátoch Borno, Yobe a Adamawa viedlo k vysídleniu 1,5 milióna ľudí vrátane 800 000 detí a ozbrojeným povstaním sú postihnuté viac než tri milióny osôb;

G.  keďže viac než 300 000 Nigérijčanov utieklo pred násilím do severozápadného Kamerunu a juhozápadného Nigeru a keďže stovky Nigérijčanov riskujú svoje životy a vydávajú sa na migračné trasy do EÚ v nádeji, že budú žiť v lepších hospodárskych a sociálnych podmienkach a v bezpečí;

H.  keďže Boko Haram chce v severnej Nigérii vytvoriť Islamský štát vrátane zavedenia trestných súdov podľa šaríe a zakázať západné vzdelávanie;

I.  keďže vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu už farmári nemôžu obrábať svoju pôdu ani zberať úrodu, pretože sa boja útokov Boko Haram, čím sa ešte viac zhoršuje problém nedostatku potravín;

J.  keďže počet útokov vrátane tých, pri ktorých sú ako samovražední atentátnici využívané deti, sa zvyšuje a keďže útoky sú páchané na rozsiahlom území a tiež v susedných krajinách, ako sú Čad a Kamerun;

K.  keďže počiatočná reakcia nigérijských orgánov bola mimoriadne nedostatočná a u obyvateľstva vyvolala pocit nedôvery voči štátnym inštitúciám; keďže počas bývalej vlády dochádzalo zo strany nigérijských orgánov k hromadnému zatýkaniu a zadržiavaniu osôb, k mimosúdnym popravám, ako aj k veľkému počtu ďalších porušení medzinárodného práva;

L.  keďže rozšírenie ozbrojeného povstania Boko Haram do susedných krajín potvrdzuje, že je potrebná väčšia regionálna spolupráca a reakcia;

M.  keďže Nigéria zohráva kľúčovú úlohu v regionálnej a africkej politike a je hnacou silou regionálnej integrácie prostredníctvom Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS);

N.  keďže príjmy z ropy neustále klesajú a hrozí hospodárska kríza a keďže podľa niektorých odhadov sa v Nigérii každoročne ukradne ropa v hodnote 3 až 8 miliárd USD; keďže desaťročia zlého ekonomického riadenia, nestability a korupcie bránili v investovaní do systémov vzdelávania a sociálnych služieb v Nigérii;

O.  keďže vzdelávanie, gramotnosť, práva žien, sociálna spravodlivosť a spravodlivé rozdeľovanie štátnych príjmov v spoločnosti prostredníctvom daňového systému, znižovanie nerovnosti a boj proti korupcii a daňovým únikom majú kľúčový význam v boji proti fundamentalizmu, násiliu a netolerancii;

P.  keďže terorizmus je globálnou hrozbou, ale keďže úsilie svetového spoločenstva o prijatie viac opatrení voči Boko Haram v Nigérii závisí do určitej miery od úplnej vierohodnosti, zodpovednosti a transparentnosti volieb;

Q.  keďže Nigéria je ešte mladá a krehká demokracia, ktorá po vyhlásení výsledkov volieb v roku 2011 a po podozreniach z manipulácie s hlasmi voličov čelila extrémnemu násiliu;

R.  keďže nezávislá národná volebná komisia (INEC) presunula termín volieb zo 14. a 28. februára 2015 na 28. marca a 11. apríla 2015, aby vláde umožnila začať vojenské akcie proti Boko Haram, a keďže regionálna reakcia sa začala v marci 2015;

S.  keďže čadská armáda spoločne s Nigerom a Kamerunom je hlavnou silou boja proti Boko Haram a keďže sa uznáva jej plné angažovanie proti teroristom z Boko Haram v mestách Gamboru Ngala, Malam Fatori a Kangalam v Nigérii; keďže sa uznáva vysoká cena, ktorú táto armáda zaplatila v boji proti terorizmu; keďže Európsky parlament vyjadruje plnú solidaritu so zranenými a s rodinami obetí;

T.  keďže volebná kampaň prebehla v napätom prostredí, pričom vo všetkých častiach krajiny, najmä na juhu a juhozápade, sa v súvislosti s voľbami vyskytli prípady násilia, Boko Haram uskutočnila útoky na odradenie voličov od účasti na voľbách a objavili sa prípady porušovania pravidiel vedenia volebnej kampane a prípady ovplyvňovania voličov;

U.  keďže miestni a medzinárodní pozorovatelia vrátane pozorovateľov EÚ zaznamenali systémové nedostatky, predovšetkým pri počítaní hlasov, popri zneužívania výkonu funkcie a používania násilia; keďže sa však nezaznamenala žiadna systematická manipulácia;

V.  keďže na pozvanie vlády EÚ vyslala do krajiny dlhodobú volebnú pozorovateľskú misiu, ktorej súčasťou bola delegácia Európskeho parlamentu; keďže takéto misie vyslali aj Africká únia, Spoločenstvo národov a ECOWAS;

W.  keďže 31. marca 2015 bol za víťaza volieb vyhlásený prezidentský kandidát opozičnej strany All Progressives Congress (APC) generál Muhammadu Buhari a doterajší prezident pokojne uznal svoju porážku; keďže opozičná strana APC získala väčšinu hlasov v prezidentských voľbách, voľbách do senátu a snemovne reprezentantov v štyroch zo šiestich geopolitických zón;

X.  keďže vo voľbách bolo zvolených menej žien ako v roku 2011, keď sa už tento negatívny trend prejavoval;

Y.  keďže 17 % dievčat je zosobášených skôr, než dosiahnu vek 15 rokov, pričom miera detských manželstiev v severozápadnom regióne dosahuje až 76 %; keďže Nigéria má najvyšší absolútny počet obetí mrzačenia ženských pohlavných orgánov celosvetovo a na odhadovanom počte 115 – 130 miliónov obetí vo svete má asi štvrtinový podiel;

1.  dôrazne odsudzuje pokračujúce a čoraz viac znepokojujúce násilie vrátane pokračujúcej vlny ozbrojených a bombových útokov, samovražedných bombových útokov, sexuálneho otroctva a iného sexuálneho násilia, únosov a iných násilných činov, ktorých sa dopustila teroristická sekta Boko Haram na civilistoch, vládnych a vojenských cieľoch v Nigérii, čo viedlo k tisícom mŕtvych a zranených a k státisícom vysídlených osôb a čo by mohlo predstavovať zločiny proti ľudskosti;

2.  odsudzuje masaker nevinných mužov, žien a detí a stojí po boku nigérijského ľudu v jeho odhodlaní bojovať proti všetkým formám terorizmu v jeho krajine; oceňuje prácu všetkých novinárov a obhajcov ľudských práv v snahe upozorniť svet na extrémizmus sekty Boko Haram a na nevinné obete jej násilia;

3.  pripomína, že uplynul rok od únosu 276 dievčat zo školy v okolí mesta Chibok a podľa skupín na ochranu ľudských práv bolo unesených aspoň ďalších 2 000 dievčat a žien; žiada vládu a medzinárodné spoločenstvo, aby vyvinuli maximálne úsilie o nájdenie unesených osôb a ich oslobodenie;

4.  žiada novozvoleného prezidenta, aby dodržal svoje predvolebné sľuby a urobil všetko pre ukončenie násilia páchaného Boko Haram, pre obnovenie stability a bezpečnosti v celej krajine a pre vyriešenie základných príčin tohto terorizmu a aby predovšetkým podnikol ráznejšie kroky v boji proti vnútornej korupcii, zlému hospodáreniu a neefektívnosti v rámci verejných inštitúcií a armády, ktoré spôsobili jej neschopnosť bojovať proti pohrome v podobe Boko Haram na severe krajiny, a aby prijal opatrenia na odstavenie Boko Haram od jej zdrojov nelegálnych príjmov prostredníctvom spolupráce so susednými krajinami, najmä pokiaľ ide o pašovanie a nezákonné obchodovanie;

5.  žiada nigérijské náboženské orgány a vodcov, aby aktívne spolupracovali s občianskou spoločnosťou a verejnými orgánmi s cieľom bojovať proti extrémizmu a radikalizácii;

6.  vyzýva nové nigérijské orgány, aby prijali plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja severných a južných štátov s cieľom riešiť otázky chudoby, nerovnosti, vzdelávacích možností a prístupu k zdravotnej starostlivosti a odporovali spravodlivé rozdelenie príjmov z ropy v kontexte decentralizácie, ktoré sú príčinou neutíchajúceho násilia; rovnako vyzýva nigérijské orgány, aby podnikli vážne kroky na ukončenie zmrzačovania ženských pohlavných orgánov, detských manželstiev a detskej práce; vyzýva EÚ, aby využila všetky svoje nástroje na podporu týchto opatrení a účinne obmedzila nezákonné finančné toky, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a aby posilnila demokratickú medzinárodnú spoluprácu v daňových záležitostiach;

7.  víta odhodlanie vyjadrené 13 štátmi zúčastnenými na regionálnom samite v Niamey konanom 20. a 21. januára 2015, najmä vojenský záväzok Čadu, Kamerunu, Nigeru a Nigérie bojovať proti teroristickej hrozbe, ktorou predstavuje Boko Haram; nabáda na posilnenie tejto regionálnej reakcie s využitím všetkých dostupných prostriedkov a pri úplnom dodržiavaní medzinárodného práva; vyzýva najmä ECOWAS, aby sa naďalej usilovalo o sfunkčnenie svojej novej protiteroristickej stratégie a venovalo osobitnú pozornosť zamedzeniu cezhraničných nezákonných tokov zbraní, bojovníkov a pašovania; ďalej trvá na tom, že bez takejto spolupráce bude násilie pravdepodobne pokračovať a dôjde k oslabeniu mieru a stability v regióne; v tejto súvislosti upozorňuje na vyjadrenie lojálnosti Boko Haram voči Islamskému štátu a na nevyhnutnosť zabrániť akejkoľvek ďalšej koordinácii alebo spolupráci medzi týmito dvomi teroristickými organizáciami a rozšíreniu tejto hrozby;

8.  víta iniciatívy rady Africkej únie pre mier a bezpečnosť a vyzýva Africkú úniu, aby spolu so všetkými zainteresovanými krajinami začala bezodkladne realizovať konkrétne činnosti na koordináciu boja proti teroristickým skupinám v regióne Sahel; naliehavo vyzýva Európsku úniu, aby podporovala rozvoj regionálnych mechanizmov pre riadenie konfliktov, napríklad afrických pohotovostných síl, ako aj možnosť využitia mierového nástroja pre Afriku a nástrojov krízového riadenia EÚ;

9.  naliehavo vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby urobilo viac pre pomoc nigérijskej vláde v boji proti Boko Haram a zameralo sa na riešenie hlavných príčin terorizmu, keďže iba globálna reakcia môže zabezpečiť trvalé ukončenie násilia a fundamentalizmu;

10.  žiada Európsku úniu a jej členské štáty, aby splnili svoj záväzok a poskytli komplexnú politickú, rozvojovú a humanitárnu podporu Nigérii a jej ľudu v boji proti hrozbe Boko Haram a pri zabezpečovaní rozvoja krajiny; naliehavo žiada EÚ, aby pokračovala v politickom dialógu s Nigériou podľa článku 8 revidovanej Dohody z Cotonou a aby v tejto súvislosti vyriešila otázky týkajúce sa všeobecných ľudských práv vrátane slobody myslenia, svedomia, náboženského vyznania alebo viery, ako aj zákazu diskriminácie na akomkoľvek základe, ktoré sú zakotvené vo svetových, regionálnych a vnútroštátnych nástrojoch v oblasti ľudských práv;

11.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby pomohlo aj nigérijským utečencom v susedných krajinách; nalieha na členské štáty EÚ, aby ihneď zriadili dôveryhodný a holistický európsky systém riadenia migračných trás zo subsaharskej Afriky na Blízky východ a do severnej Afriky, ponúkli udržateľné rozvojové riešenia krajinám pôvodu, ako je Nigéria, a ukončili tak ľudské tragédie, ktoré sa na týchto trasách odohrávajú;

12.  nalieha na EÚ, aby vyšetrila financovanie Boko Haram a zamerala sa na transparentnosť obchodu so všetkými prírodnými zdrojmi vrátane ropy s cieľom predísť akejkoľvek podpore konfliktov zo strany ktorejkoľvek spoločnosti; vyzýva nigérijské orgány a zahraničné spoločnosti, aby pomohli posilniť správu v ťažobnom sektore dodržiavaním iniciatívy pre transparentnosť v ťažobnom priemysle a zverejnením súm, ktoré platia nigérijskej vláde;

13.  domnieva sa, že nigérijská vláda má právo a zodpovednosť chrániť svojich občanov pred terorizmom, ale trvá na tom, aby sa takéto opatrenia vykonávali s rešpektom pre ľudské práva a zásady právneho štátu;

14.  vyzýva na dôkladné vyšetrovanie, pokiaľ ide o obvinenia z porušovania ľudských práv vrátane mimosúdnych popráv, mučenia, svojvoľného zatýkania a zneužívania v súvislosti s vydieraním, a domnieva sa, že takéto opatrenia nemôžu byť odôvodnené ako prostriedok v boji proti hrozbe, ktorú predstavuje Boko Haram alebo iné teroristické organizácie; domnieva sa, že ak sa má zabezpečiť účinná trestná spravodlivosť v záujme boja proti terorizmu, je nevyhnutné uskutočniť reformu nigérijského súdneho systému, ako aj štátnych bezpečnostných síl Nigérie;

15.  nalieha, aby boli zranení vojaci primerane ošetrení a aby bola dievčatám a ženám, ktoré sa stali obeťami znásilnenia počas ozbrojeného konfliktu, ponúknutá plná škála zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia v zariadeniach financovaných EÚ v súlade so spoločným článkom 3 Ženevského dohovoru, ktorým sa bez rozdielu zaručuje úplná nevyhnutná zdravotná starostlivosť, ktorú si stav zranených a chorých vyžaduje;

16.  blahoželá generálovi Muhammaduovi Buharimu, ako úspešnému prezidentskému kandidátovi za stranu APC, a všetkým, ktorí získali kreslá v senáte, snemovni reprezentantov alebo boli zvolení za guvernérov alebo členov národných zhromaždení, a to zo všetkých politických strán; vyzdvihuje tých kandidátov, ktorí uznali svoju volebnú porážku s pokorou, počínajúc úradujúcim prezidentským kandidátom Goodluckom Jonathanom, a víta trvalý záväzok všetkých politických strán a kandidátov vo vzťahu k pokojným voľbám a vyzýva ich, aby naďalej akceptovali výsledky bez akéhokoľvek násilia;

17.  blahoželá nigérijskému ľudu k jeho demokratickému odhodlaniu a mobilizácii počas volebného procesu a žiada nigérijské orgány, aby posilnili dobrú správu a presadzovali zodpovednejšie demokratické inštitúcie; domnieva sa, že mocenská zmena prostredníctvom volebných urien je prejavom prehlbujúcej sa demokracie v Nigérii, čím môže slúžiť ako vzor pre iné africké krajiny;

18.  víta odhodlanie nigérijskej nezávislej národnej volebnej komisie (INEC) zorganizovať primerane vierohodný a v čo najväčšej miere transparentný a spravodlivý volebný proces, a to napriek vnútorným a vonkajším obmedzeniam a tlakom, ktorým čelila, a najmä možnosť voliť aj pre ľudí so zdravotným postihnutím;

19.  nabáda obete, aby svoje sťažnosti riešili prostredníctvom úradných postupov riešenia sporov, a žiada nigérijské orgány, aby všetky prípady úplne a vierohodne vyšetrili a v medziach zákona vykonali nápravu; žiada EÚ, aby podporila vypracovanie takýchto postupov;

20.  vyzýva nigérijskú vládu, aby podporovala zapojenie žien do verejného a politického života;

21.  pripomína svoje výzvy na zrušenie zákona zameraného proti homosexuálom a trestu smrti;

22.  žiada nigérijské orgány, aby prijali núdzové opatrenia v delte rieky Niger vrátane opatrení na ukončenie nelegálnych činností v súvislosti s ropou a na pomoc ľuďom ohrozeným znečistením; žiada EÚ a jej členské štáty, aby poskytli technické odborné znalosti a zdroje na pomoc pri obnovení tejto oblasti; žiada všetky spoločnosti pôsobiace v regióne, aby dodržiavali najprísnejšie medzinárodné normy a zdržali sa akýchkoľvek činností, ktoré by boli na úkor životného prostredia alebo miestnych spoločenstiev;

23.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Nigérie, predstaviteľom Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov a Africkej únii.

(1) Ú. v. EÚ L 160, 29.5.2014, s. 27.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia