Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2663(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0406/2015

Rozpravy :

PV 30/04/2015 - 16.1
CRE 30/04/2015 - 16.1

Hlasování :

PV 30/04/2015 - 17.1

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0186

Přijaté texty
PDF 328kWORD 76k
Čtvrtek, 30. dubna 2015 - Štrasburk Konečné znění
Případ Nadije Savčenkové
P8_TA(2015)0186RC-B8-0406/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 30. dubna 2015 o případu Nadiji Savčenkové (2015/2663(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku a Ukrajině, zejména na usnesení ze dne 12. března 2015 o vraždě ruského opozičního vůdce Borise Němcova a o stavu demokracie v Rusku(1) a na usnesení ze dne 15. ledna 2015 o situaci na Ukrajině(2),

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 4. března 2015 o pokračujícím zadržování Nadiji Savčenkové,

–  s ohledem na „Komplex opatření k uplatňování minských dohod“, který byl přijat a podepsán v Minsku dne 12. února 2015 a který jako celek podpořila rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2202 (2015) ze dne 17. února 2015,

–  s ohledem na prohlášení EU ze dne 16. dubna 2015 o únosu a nelegálním zadržování ukrajinských občanů Ruskou federací,

–  s ohledem na ustanovení mezinárodního humanitárního práva, zejména na 3. ženevskou úmluvu týkající se zacházení s válečnými zajatci ze dne 12. srpna 1949,

–  s ohledem na společné prohlášení prezidenta Ukrajiny, předsedy Evropské rady a předsedy Evropské komise, které je výsledkem 17. summitu mezi EU a Ukrajinou a které vyzývá k urychlenému propuštění všech rukojmích a nezákonně zadržovaných osob, včetně Nadiji Savčenkové,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že proruští bojovníci z tzv. Lidové luhanské republiky na území východní Ukrajiny nezákonně dne 18. června 2014 unesli na území Ukrajiny Nadiju Savčenkovou, vojenskou pilotku v hodnosti poručíka a bývalou důstojnici ukrajinských ozbrojených sil, zadrželi ji a poté ji nezákonně převezli do Ruské federace;

B.  vzhledem k tomu, že paní Savčenková, narozená v roce 1981, která je jedinou ženou, jež byla součástí ukrajinských mírových jednotek v Iráku, a první ženou, která byla přijata na ukrajinskou Akademii leteckých sil, a která se dobrovolně přihlásila k účasti na bojích ve východní Ukrajině v rámci praporu Ajdar, kde byla poté zadržena, má za sebou význačnou vojenskou kariéru;

C.  vzhledem k tomu, že vyšetřovací komise Ruska vznesla vůči Nadiji Savčenkové dne 24. dubna 2015 konečné obvinění (napomáhání a podněcování k vraždě dvou a více osob, napomáhání a podněcování k útoku na život dvou a více osob a protiprávní překročení hranice Ruské federace);

D.  vzhledem k tomu, že Nadija Savčenková je členkou Nejvyšší rady (Parlamentu) Ukrajiny a ukrajinské delegace v Parlamentním shromáždění Rady Evropy (PACE); vzhledem k tomu, že její imunitu potvrdil výbor PACE pro jednací řád, imunitu a institucionální záležitosti; vzhledem k tomu, že Ruská federace odmítá diplomatickou imunitu Nadiji Savčenkové jakožto členky Nejvyšší rady; vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství podniklo řadu kroků k zajištění jejího propuštění, včetně usnesení Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 2034 (2015), v němž požaduje její okamžité propuštění a dodržování její parlamentní imunity, které požívá jako členka ukrajinské delegace v tomto shromáždění;

E.  vzhledem k tomu, že Ruská federace souhlasila v rámci minských dohod s výměnou všech politických rukojmích a nezákonně zadržovaných osob na základě zásady „všechny za všechny“, která měla být ukončena nejpozději pátý den po stažení těžkých zbraní; vzhledem k tomu, že Nadiji Savčenkové bylo několikrát nabídnuto, že pokud přizná svou vinu, bude omilostněna;

F.  vzhledem k tomu, že Nadija Savčenková držela na protest proti svému nezákonnému zadržování více než tři měsíce hladovku; vzhledem k tomu, že byla nucena nedobrovolně podstoupit několik psychiatrických vyšetření a léčbu; vzhledem k tomu, že moskevské soudy zamítly odvolání Nadiji Savčenkové proti svému zadržování v době před proběhnutím soudu; vzhledem k tomu, že mezitím došlo ke zhoršení jejího zdravotního stavu; vzhledem k tomu, že EU a několik členských států vyjádřilo v tomto ohledu skutečné obavy o tuto humanitární záležitost; vzhledem k tomu, že k zajištění propuštění Nadiji Savčenkové bylo podáno k Radě OSN pro lidská práva a k Mezinárodnímu červenému kříži několik protestů;

1.  vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění Nadiji Savčenkové; odsuzuje Ruskou federaci za nezákonný únos Nadiji Savčenkové, její zadržování ve vězení po dobu téměř jednoho roku a vyšetřování; požaduje, aby ruské orgány dodržovaly v rámci minských dohod svůj mezinárodní závazek, zejména dohodnutý Komplex opatření k uplatňování minských dohod; domnívá se, že Rusko nedisponuje právním základem ani jurisdikcí, které by umožňovaly podniknout vůči Nadiji Savčenkové kroky ve formě jejího zadržování, vyšetřování a vznesení obvinění proti ní;

2.  domnívá se, že zadržování Nadiji Savčenkové v ruském vězení jako válečné zajatkyně je porušením Ženevské konvence; zdůrazňuje, že osoby odpovědné za její nezákonné zadržování v Rusku se mohou stát v důsledku svého jednání předmětem mezinárodních sankcí nebo soudního řízení;

3.  připomíná ruským orgánům, že zdravotní stav paní Savčenkové je stále velmi nestabilní a že jsou přímo odpovědné za její bezpečnost a dobrý stav; vyzývá ruské orgány, aby povolily přístup nestranných mezinárodních lékařů k paní Savčenkové a aby zároveň zajistily, že veškerá lékařská nebo psychologická vyšetření budou probíhat pouze s jejím souhlasem a s přihlédnutím ke všem důsledkům její velmi dlouhé hladovky; vyzývá Rusko, aby umožnilo mezinárodním humanitárním organizacím, aby k ní měly trvalý přístup;

4.  vyzývá k okamžitému propuštění všech dalších ukrajinských občanů, včetně ukrajinského filmového režiséra Olega Sencova a Chajzera Džemileva, kteří jsou nezákonně zadržováni v Rusku;

5.  naléhavě vyzývá francouzského prezidenta a německou kancléřku a také příslušné ministry zahraničních věcí, aby na dalších setkáních kontaktní skupiny k uplatňování minských dohod, které proběhnou v normandském formátu, nastolili otázku propuštění Nadiji Savčenkové; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby případ Nadiji Savčenkové i nadále pozorně sledovali, aby tuto otázku předkládali v rámci různých setkání a jednání s ruskými orgány a aby Parlament pravidelně informovali o výsledcích těchto snah;

6.  poukazuje na to, že propuštění Nadiji Savčenkové není jen nezbytným krokem ke zlepšení vztahů mezi Ukrajinou a Ruskem, ale že bude také důkazem dodržování základních lidských práv ze strany ruských orgánů;

7.  připomíná, že Nadija Savčenková byla v ukrajinských obecných parlamentních volbách zvolena v říjnu 2014 poslankyní ukrajinského parlamentu, čímž získala mezinárodní imunitu; připomíná Rusku jeho mezinárodní povinnost respektovat její imunitu, kterou má jako členka Parlamentního shromáždění Rady Evropy;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace, prezidentovi, vládě a parlamentu Ukrajiny a předsedovi Parlamentního shromážděním Rady Evropy.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2015)0074.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2015)0011.

Právní upozornění - Ochrana soukromí