Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2663(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0406/2015

Debatten :

PV 30/04/2015 - 16.1
CRE 30/04/2015 - 16.1

Stemmingen :

PV 30/04/2015 - 17.1

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0186

Aangenomen teksten
PDF 166kWORD 66k
Donderdag 30 april 2015 - Straatsburg
De zaak Nadia Savchenko
P8_TA(2015)0186RC-B8-0406/2015

Resolutie van het Europees Parlement van 30 april 2015 over de zaak Nadiya Savchenko (2015/2663(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn eerdere resoluties over Rusland en Oekraïne, met name de resoluties over de moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov en de toestand van de democratie in Rusland van 12 maart 2015(1) , en over de toestand in Oekraïne van 15 januari 2015(2),

–  gezien de verklaring van 4 maart 2015 van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) over de voortdurende detentie van Nadiya Savchenko,

–  gezien het "Complex van maatregelen ter uitvoering van de akkoorden van Minsk" dat op 12 februari 2015 in Minsk werd overeengekomen en ondertekend en in zijn geheel werd bekrachtigd bij Resolutie 2202 (2015) van de VN-Veiligheidsraad van 17 februari 2015,

–  gezien de verklaring van de EU van 16 april 2015 over ontvoering en onwettige detentie van Oekraïense burgers door de Russische Federatie,

–  gezien de bepalingen van internationaal humanitair recht en in het bijzonder het Derde Verdrag van Genève over de behandeling van krijgsgevangenen van 12 augustus 1949,

–  gezien de gezamenlijke verklaring van de president van Oekraïne, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Europese Commissie na afloop van de 17e top EU-Oekraïne, waarin zij aandrongen op spoedige vrijlating van alle gijzelaars en onwettig gedetineerden onder wie Nadiya Savchenko,

–  gezien artikel 135, lid 5, en artikel 123, lid 4, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de pro-Russische militanten van de zgn. "Volksrepubliek Loehansk" op 18 juni 2014 in de oostelijke Oekraïne luitenant Nadiya Savchenko, militair vlieger en voormalig officier van de Oekraïense strijdkrachten, op Oekraïens grondgebied hebben ontvoerd, vastgehouden en vervolgens illegaal naar de Russische Federatie hebben overgebracht;

B.  overwegende dat mevrouw Savchenko, geboren in 1981, een eervolle militaire carrière achter de rug heeft: zij was namelijk de enige vrouwelijke militair bij de Oekraïense vredestroepen in Irak en de eerste vrouw die zich heeft aangemeld voor de vliegeropleiding van de Oekraïense luchtmacht, en ook heeft zij als vrijwilliger deelgenomen aan de strijd in het oostelijk deel van Oekraïne in het Aidar Battalion, waarbij zij gevangen werd genomen;

C.  overwegende dat de onderzoekscommissie van Rusland op 24 april 2015 een definitieve aanklacht uitbracht tegen Nadiya Savchenko (medeplichtigheid bij moord op twee of meer personen, medeplichtigheid bij poging tot moord op twee of meer anderen en illegale overschrijding van de Russische grens);

D.  overwegende dat Nadiya Savchenko lid is van de Verkhovna Rada en van de Oekraïense delegatie bij de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PVRE); overwegende dat de PVRE-commissie voor reglement, immuniteiten en institutionele zaken heeft bevestigd dat zij immuniteit geniet; overwegende dat de Russische Federatie weigert de diplomatieke immuniteit van Nadiya Savchenko als lid van de Verkhovna Rada te erkennen; overwegende dat de internationale gemeenschap tal van pogingen heeft ondernomen om de vrijlating van Nadiya Savchenko te bewerkstelligen, zoals met de PVRE-resolutie 2034 (2015) waarin werd gevraagd om haar onmiddellijke vrijlating en om respectering van haar parlementaire immuniteit als lid van de Oekraïense delegatie bij de PVRE;

E.  overwegende dat de Russische Federatie in de Minsk-akkoorden instemde met de uitwisseling van alle politieke gevangenen en onwettig gedetineerde personen volgens het allen-voor-allen-principe, welke uitwisseling uiterlijk op de vijfde dag na de terugtrekking van de zware wapens had moeten zijn voltooid; overwegende dat Nadiya Savchenko bij meerdere gelegenheden amnestie kreeg aangeboden op voorwaarde dat zij schuld zou bekennen;

F.  overwegende dat Nadiya Savchenko al meer dan drie maanden in hongerstaking is uit protest tegen haar onwettige detentie; overwegende dat zij aan onvrijwillige psychiatrische onderzoeken en behandeling werd onderworpen; overwegende dat de rechters in Moskou haar verzoeken om opheffing van haar voorlopige hechtenis hebben afgewezen; overwegende dat haar gezondheidstoestand inmiddels is verslechterd; overwegende dat de EU en enkele lidstaten hun oprechte humanitaire verontrusting hieromtrent hebben laten blijken; overwegende dat er op de VN-mensenrechtenraad en het Internationale Rode Kruis meermaals een beroep is gedaan om de vrijlating van Nadiya Savchenko te bewerkstelligen;

1.  dringt aan op de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Nadiya Savchenko; spreekt zijn veroordeling uit over de wijze waarop de Russische Federatie Nadiya Savchenko illegaal heeft ontvoerd, bijna een jaar heeft vastgehouden en onderzoek tegen haar instelt; verlangt dat de Russische autoriteiten hun internationale toezeggingen van de Minsk-akkoorden nakomen, en met name het "Complex van maatregelen ter uitvoering van de akkoorden van Minsk"; stelt dat Rusland geen rechtsgrond of rechtsmacht heeft om zulke actie tegen Nadiya Savchenko te ondernemen als detentie, onderzoek of beschuldiging;

2.  beschouwt de detentie van Nadiya Savchenko als krijgsgevangene in een Russische gevangenis als schending van het verdrag van Genève; onderstreept dat degenen die verantwoordelijk zijn voor haar onwettige detentie in Rusland internationale sancties riskeren of andere juridische consequenties;

3.  herinnert de Russische autoriteiten eraan dat mevrouw Savchenko in een uiterst wankele gezondheidstoestand verkeert en dat zij rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor haar veiligheid en welzijn; roept de Russische autoriteiten op om onpartijdige internationale artsen bij Nadiya Savchenko toe te laten en erop toe te zien dat medische of psychologische onderzoeken alleen met haar toestemming plaatsvinden, en te denken aan de consequenties als zij nog veel langer in hongerstaking blijft; roept Rusland op internationale humanitaire organisaties permanent bij haar toe te laten;

4.  dringt aan op onmiddellijke vrijlating van alle andere Oekraïense burgers zoals de Oekraïense filmregisseur Oleg Sentsov en Khaizer Dzhemilev, die ook onwettig in Rusland worden vastgehouden;

5.  vraagt de president van Frankrijk en de bondskanselier van Duitsland, en de respectieve ministers van buitenlandse zaken, om de kwestie van de vrijlating van Nadiya Savchenko ter sprake te brengen in de volgende vergadering van de contactgroep voor de uitvoering van de Minsk-akkoorden binnen het Normandië-formaat; vraagt de VV/HV, de Commissie en de EDEO de zaak Nadiya Savchenko nauwlettend te blijven volgen en in de diverse formaten en besprekingen met Russische autoriteiten aan de orde te blijven stellen, en het Parlement van het resultaat van deze inspanningen op de hoogte te houden;

6.  wijst erop dat vrijlating van Nadiya Savchenko niet alleen een nodige stap betekent voor verbetering van de betrekkingen tussen Rusland met Oekraïne maar ook blijk zou geven van eerbiediging en erkenning van de fundamentele mensenrechten van de zijde van de Russische autoriteiten;

7.  herinnert eraan dat Nadiya Savchenko bij de algemene parlementsverkiezingen van oktober 2014 in het Oekraïens parlement werd gekozen, en dat zij deel uitmaakt van de Oekraïense delegatie bij de PVRE, en als zodanig internationale immuniteit geniet; herinnert Rusland aan zijn internationale verplichting haar immuniteit als lid van de PVRE te respecteren;

8.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de Raad, de Commissie, de lidstaten, de president, de regering en het parlement van de Russische Federatie, de president, de regering en het parlement van Oekraïne en de voorzitter van de parlementaire vergaderingen van de Raad van Europa.

(1) Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0074.
(2) Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0011.

Juridische mededeling - Privacybeleid