Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2663(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0406/2015

Rozpravy :

PV 30/04/2015 - 16.1
CRE 30/04/2015 - 16.1

Hlasovanie :

PV 30/04/2015 - 17.1

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0186

Prijaté texty
PDF 257kWORD 73k
Štvrtok, 30. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Prípad Nadeždy Savčenkovej
P8_TA(2015)0186RC-B8-0406/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 30. apríla 2015 o prípade Nade Savčenkovej (2015/2663(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku a Ukrajine, najmä na uznesenie z 12. marca 2015 o vražde ruského opozičného lídra Borisa Nemcova a o stave demokracie v Rusku(1) a na uznesenie z 15. januára 2015 o situácii na Ukrajine(2),

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zo 4. marca 2015 o pokračujúcom zadržiavaní Nade Savčenkovej,

–  so zreteľom na Komplex opatrení na uplatňovanie minských dohôd, ktorý bol prijatý a podpísaný v Minsku 12. februára 2015 a ktorý ako celok podporila rezolúcia BR OSN č. 2202 (2015) zo 17. februára 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie EÚ zo 16. apríla 2015 o únose a nelegálnom zadržiavaní ukrajinských občanov Ruskou federáciou,

–  so zreteľom na ustanovenia medzinárodného humanitárneho práva, najmä na ustanovenia Tretieho ženevského dohovoru o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami z 12. augusta 1949,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie prezidenta Ukrajiny, predsedu Európskej rady a predsedu Európskej komisie, ktoré je výsledkom 17. samitu medzi EÚ a Ukrajinou a ktoré vyzýva na urýchlené prepustenie všetkých rukojemníkov a nezákonne zadržiavaných osôb vrátane Nade Savčenkovej,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže proruskí bojovníci z tzv. Luhanskej ľudovej republiky vytvorenej na území východnej Ukrajiny 18. júna 2014 nezákonne uniesli na území Ukrajiny Naďu Savčenkovú, vojenskú pilotku v hodnosti poručíka a bývalú dôstojníčku ukrajinských ozbrojených síl, uväznili ju a potom ju nezákonne previezli do Ruskej federácie;

B.  keďže pani Savčenková, narodená v roku 1981, má za sebou významnú vojenskú kariéru a bola jedinou ženou v ukrajinských mierových jednotkách v Iraku a prvou ženou, ktorá bola prijatá na ukrajinskú Akadémiu leteckých síl a ktorá sa dobrovoľne prihlásila na účasť v bojoch na východnej Ukrajine v rámci práporu Ajdar, počas ktorých bola potom zadržaná;

C.  keďže vyšetrovacia komisia Ruska vzniesla 24. apríla 2015 voči Nade Savčenkovej konečné obvinenia (napomáhanie a navádzanie na vraždu dvoch a viacerých osôb, napomáhanie a navádzanie na útok na život dvoch a viacerých osôb a protiprávne prekročenie hranice Ruskej federácie);

D.  keďže Naďa Savčenková je členkou Najvyššej rady Ukrajiny a ukrajinskej delegácie v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (PACE); keďže jej imunitu potvrdil výbor PACE pre rokovací poriadok, imunitu a inštitucionálne záležitosti; keďže Ruská federácia odmieta diplomatickú imunitu Nade Savčenkovej ako členky Najvyššej rady; keďže medzinárodné spoločenstvo podniklo niekoľko krokov na zabezpečenie jej prepustenia vrátane uznesenia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 2034 (2015), v ktorom žiada jej okamžité prepustenie a rešpektovanie jej poslaneckej imunity, ktorú požíva ako členka ukrajinskej delegácie v tomto zhromaždení;

E.  keďže Ruská federácia súhlasila v rámci minských dohôd s výmenou všetkých politických rukojemníkov a nezákonne zadržiavaných osôb na základe zásady „všetkých za všetkých“, ku ktorej malo dôjsť najneskôr piaty deň po stiahnutí ťažkých zbraní; keďže Nadi Savčenkovej bolo niekoľkokrát ponúknuté, že ak prizná svoju vinu, bude omilostená;

F.  keďže Naďa Savčenková držala na protest proti svojmu nezákonnému zadržiavaniu viac ako tri mesiace hladovku; keďže bola nútená nedobrovoľne podstúpiť niekoľko psychiatrických vyšetrení a liečbu; keďže moskovské súdy zamietli odvolanie Nade Savčenkovej proti jej zadržiavaniu pred uskutočnením súdu; keďže medzitým došlo k zhoršeniu jej zdravotného stavu; keďže EÚ a niekoľko členských štátov vyjadrilo skutočné obavy, pokiaľ ide o túto humanitárnu záležitosť; keďže na zabezpečenie prepustenia Nade Savčenkovej bolo podaných niekoľko protestov na Radu OSN pre ľudské práva a na Medzinárodný červený kríž;

1.  vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie Nade Savčenkovej; odsudzuje Ruskú federáciu za nezákonný únos Nade Savčenkovej, jej zadržiavanie vo väzení v trvaní takmer jedného roka a vyšetrovanie; žiada, aby ruské orgány dodržiavali v rámci minských dohôd svoj medzinárodný záväzok, najmä dohodnutý Komplex opatrení na uplatňovanie minských dohôd; domnieva sa, že Rusko nedisponuje právnym základom ani jurisdikciou, ktoré by umožňovali konať voči Nade Savčenkovej, napr. zadržiavať ju, vyšetrovať a vzniesť proti nej obvinenia;

2.  domnieva sa, že zadržiavanie Nade Savčenkovej v ruskom väzení ako vojnovej zajatkyne je porušením Ženevského dohovoru; zdôrazňuje, že osoby zodpovedné za jej nezákonné zadržiavanie v Rusku sa môžu stať v dôsledku svojho konania predmetom medzinárodných sankcií alebo súdneho konania;

3.  pripomína ruským úradom, že zdravotný stav pani Savčenkovej je stále veľmi nestabilný a že sú priamo zodpovedné za jej bezpečnosť a dobrý stav; vyzýva ruské orgány, aby umožnili prístup nestranných medzinárodných lekárov k pani Savčenkovej a aby zároveň zabezpečili, aby všetky lekárske alebo psychologické vyšetrenia prebiehali len s jej súhlasom a prihliadali na dôsledky jej veľmi dlhej hladovky; vyzýva Rusko, aby umožnilo medzinárodným humanitárnym organizáciám trvalý prístup k nej;

4.  vyzýva na okamžité prepustenie všetkých ďalších ukrajinských občanov vrátane ukrajinského filmového režiséra Olega Sencova a Chajzera Džemileva, ktorí sú nezákonne zadržiavaní v Rusku;

5.  naliehavo vyzýva francúzskeho prezidenta a nemeckú kancelárku a tiež príslušných ministrov zahraničných vecí, aby na ďalších stretnutiach kontaktnej skupiny pre uplatňovanie minských dohôd v normandskom formáte nastolili otázku prepustenia Nade Savčenkovej; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby prípad Nade Savčenkovej aj naďalej pozorne sledovali, aby túto otázku nastoľovali v rôznych formátoch a počas rokovaní s ruskými orgánmi a aby Európsky parlament pravidelne informovali o výsledkoch týchto snáh;

6.  poukazuje na to, že prepustenie Nade Savčenkovej nie je len nevyhnutným krokom na zlepšenie vzťahov medzi Ukrajinou a Ruskom, ale že bude aj dôkazom dodržiavania základných ľudských práv ruskými orgánmi;

7.  pripomína, že Naďa Savčenková bola v ukrajinských všeobecných parlamentných voľbách zvolená v októbri 2014 za poslankyňu ukrajinského parlamentu, čím získala medzinárodnú imunitu; pripomína Rusku jeho medzinárodnú povinnosť rešpektovať jej imunitu, ktorú má ako členka Parlamentného zhromaždenia Rady Európy;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie, prezidentovi, vláde a parlamentu Ukrajiny a predsedovi Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0074.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2015)0011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia