Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2664(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0373/2015

Rozpravy :

PV 30/04/2015 - 16.2
CRE 30/04/2015 - 16.2

Hlasování :

PV 30/04/2015 - 17.2

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0187

Přijaté texty
PDF 349kWORD 84k
Čtvrtek, 30. dubna 2015 - Štrasburk
Situace v uprchlickém táboře Jarmúk v Sýrii
P8_TA(2015)0187RC-B8-0373/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 30. dubna 2015 o situaci v uprchlickém táboře Jarmúk v Sýrii (2015/2664(RSP))

Evropský parlament,

—  s ohledem na mezinárodní humanitární právo,

—  s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii,

—  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí ze dne 10. dubna 2015 o situaci v táboře Jarmúk v Sýrii,

—  s ohledem na prohlášení vydané místopředsedkyní Komise, vysokou představitelkou dne 18. dubna 2015 jménem Evropské unie o situaci v palestinském uprchlickém táboře Jarmúk v Sýrii,

—  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2139 (2014), 2165 (2014) a 2191 (2014),

—  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 1. dubna 2015 zaútočil Islámský stát/Dá´iš na palestinský uprchlický tábor Jarmúk; vzhledem k tomu, že stoupenci Asadova režimu pokračovali v ostřelování a leteckém bombardování tábora v opověď na útok IS a že v táboře došlo k intenzivním pouličním bojům mezi protiasadovskými ozbrojenými skupinami Aknáf Bajt al-Makdis, IS/Dá´iš a povstaleckou skupinou Džabhat an-Nusra; vzhledem k tomu, že dne 16. dubna 2015 donutily palestinské vojenské jednotky, podporované syrskými rebely, bojovníky skupiny IS/Dá´iš ke stažení z tábora; vzhledem k tomu, že po ústupu IS/Dá´iš je tábor převážně pod kontrolou skupiny Džabhat an-Nusra, která je napojena na al-Káidu;

B.  vzhledem k tomu, že Jarmúk, největší palestinský uprchlický tábor v Sýrii, jenž byl založen v roce 1957 pro osoby prchající před arabsko-izraelským konfliktem, je zmítán boji mezi syrskou vládou a ozbrojenými skupinami, jako je Džabhat an-Nusra a Svobodná syrská armáda; vzhledem k tomu, že před vypuknutím syrského konfliktu žilo v táboře více než 160 000 civilistů, zatímco dnes jich tam zůstává pouze 18 000;

C.  vzhledem k tomu, že 480 000 palestinských uprchlíků stále představuje obzvláště zranitelnou skupinu v syrské krizi; vzhledem k tomu, že tito uprchlíci jsou rozptýlení ve více než 60 táborech po celém regionu; vzhledem k tomu, že 95 % palestinských uprchlíků je v současné době každodenně odkázáno na pomoc Agentury OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (agentura UNRWA), která jim musí dodávat potraviny a vodu a poskytovat zdravotní péči;

D.  vzhledem k tomu, že civilní obyvatelé v táboře Jarmúk žijí od prosince 2012 v obležení a jsou vystaveni nekompromisnímu bombardování a ostřelování Asadovým režimem a jsou uvězněni v táboře jako v pasti; vzhledem k tomu, že podle agentury UNRWA potřebuje 18 000 palestinských a syrských civilistů v Jarmúku, mezi nimi 3 500 dětí, nejzákladnější humanitární pomoc;

E.  vzhledem k tomu, že v táboře neustále panuje kritická zdravotní situace – v roce 2014 vypukla epidemie tyfu, neustálou hrozbou je žloutenka typu A a nemoci způsobené závadnou vodou, stejně tak podvýživa, a to se všemi známými důsledky;

F.  vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti OSN vyzvala všechny strany syrské občanské války, aby zajistily nerušený přístup humanitární pomoci do palestinského uprchlického tábora Jarmúk;

G.  vzhledem k tomu, že Komise uvolnila okamžité prostředky pro naléhavé situace ve výši 2,5 milionu EUR, které jsou určeny na operace UNRWA, v jejichž rámci je prostřednictvím hotovosti a předmětů naléhavé pomoci poskytována pomoc při záchraně životů palestinských uprchlíků v Sýrii;

H.  vzhledem k tomu, že kromě toho, v rámci finančních prostředků EU vyčleněných pro humanitární pomoc Sýrii v roce 2015, podpora usnadní rychlou humanitární reakci zaměřenou na potřeby ohrožených rodin; vzhledem k tomu, že tyto finanční prostředky jsou určeny pro všechny části Sýrie zasažené konfliktem, avšak s ohledem na nedávné výbuchy násilí směřují zvláště do Jarmúku, Idlibu, Dar'á a Aleppa;

I.  vzhledem k tomu, že pokračující odepírání přístupu humanitárních pracovníků k uprchlíkům žijícím v Jarmúku, ať syrským režimem nebo jinými znepřátelenými stranami, odporuje mezinárodnímu humanitárnímu právu; vzhledem k tomu, že schopnost UNRWA pokračovat v záchranných krizových zásazích a reagovat na naléhavé situace, např. na vážný stav v Jarmúku, vážně oslabuje chronicky nedostatečné financování humanitárních akcí v Sýrii;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad pokračujícím zhoršováním bezpečnostní a humanitární situace v Sýrii, a zejména v palestinském uprchlickém táboře Jarmúk a v jiných palestinských táborech; opakuje své pevné odhodlání podporovat oběti syrského konfliktu;

2.  odsuzuje ovládnutí tábora Jarmúk a teroristické činy spáchané skupinami IS/ Dá´iš a Džabhat an-Nusra, stejně jako obléhání a bombardování tábora Jarmúk jednotkami režimu prezidenta Asada, mimo jiné sudovými bombami, které způsobují hrozné utrpení zasaženému obyvatelstvu; vyzývá k okamžitému zrušení obklíčení a ukončení všech útoků na civilní obyvatelstvo;

3.  vyjadřuje své obavy o všechny obhájce lidských práv, kteří jsou zadržováni v táboře Jarmúk, a o ty, které drží syrské bezpečnostní síly v současné době ve vazbě; vyzývá všechny ozbrojené skupiny v táboře Jarmúk, aby se přestaly zaměřovat na obhájce lidských práv;

4.  naléhavě žádá dodržování neutrálního statusu Jarmúku a ochranu civilistů v táboře, zejména žen a dětí, a zabezpečení zdravotnických zařízení, škol a útočišť;

5.  zdůrazňuje, že stále probíhající válka v Sýrii a nová hrozba ze strany IS/Dá´iš představují pro obyvatele Sýrie i širšího Blízkého východu vážné nebezpečí; vyzývá EU, aby přispěla ke společnému úsilí o zmírnění humanitární krize a podílela se na pomoci sousedním zemím, které poskytují útočiště uprchlíkům utíkajícím před konfliktem v Sýrii, z nichž mnozí přicházejí o život na lodích ve Středozemním moři;

6.  vyzývá k provedení rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2139 (2014), 2165 (2014) a 2191 (2014) na celém území Sýrie; naléhavě žádá všechny strany zapojené do konfliktu, aby povolily UNRWA, ICRC a dalším mezinárodním organizacím poskytujícím pomoc neomezený přístup do uprchlického tábora Jarmúk, umožnily okamžitý a bezpodmínečný přístup humanitární pomoci, evakuovaly zraněné civilisty a zajistily bezpečný průchod pro všechny civilisty, kteří chtějí opustit tábor; vyzývá k vytvoření humanitárních koridorů, které nebudou pod kontrolou ani syrského režimu ani skupin IS/Dá'iš a Džabhat an-Nusra vzhledem k jejich hrubému a kontinuálnímu porušování mezinárodního humanitárního práva;

7.  vítá, že Komise uvolnila okamžité prostředky pro naléhavé situace ve výši 2,5 milionu eur, které jsou určeny na operace UNRWA pro účely poskytování pomoci při záchraně životů palestinských uprchlíků v Sýrii; vyjadřuje uznání agentuře UNRWA za významnou práci, kterou vykonává, a vyjadřuje své odhodlání nadále spolupracovat s generálním komisařem UNRWA Pierrem Krähenbühlem a všemi dalšími partnery s cílem zmírnit utrpení těch, kteří jsou v největší nouzi; zdůrazňuje, že je třeba, aby EU a její členské státy zvýšily svou podporu UNRWA pro nouzovou pomoc civilistům v Jarmúku a jiných částech Sýrie, a zajistily tak, aby všichni palestinští uprchlíci, hostitelské komunity a další dostali pomoc, kterou potřebují; naléhavě vyzývá EU, aby se podílela na financování naléhavé žádosti UNRWA o pomoc ve výši 30 milionů USD a poskytla UNRWA diplomatickou a politickou podporu;

8.  důrazně odsuzuje zneužívání dětí, masakry, mučení, zabíjení a sexuální násilí, jejichž obětí je syrské obyvatelstvo; zdůrazňuje význam přijetí vhodných opatření s cílem zajistit bezpečnost nevinného civilního obyvatelstva včetně žen a dětí; uznává, že ženy a dívky jsou často oběťmi znásilnění v průběhu válečného konfliktu v Sýrii, včetně případů ve věznicích syrského režimu; zdůrazňuje, že společný článek 3 Ženevských úmluv zaručuje všem raněným a nemocným veškerou nezbytnou lékařskou péči, již vyžaduje jejich zdravotní stav, a to bez jakýchkoli odlišností; naléhavě vyzývá poskytovatele humanitární pomoci, aby v humanitárních zařízeních financovaných EU poskytovali plnou škálu zdravotnických služeb;

9.  vyjadřuje plnou podporu úsilí zvláštního vyslance OSN pro Sýrii Staffana de Mistury o dosažení lokálních příměří a přerušení bojů všemi stranami s cílem umožnit poskytování humanitární pomoci; opětovně vyzývá EU, aby v této souvislosti iniciovala diplomatické úsilí;

10.  opětovně vyzývá k udržitelnému řešení konfliktu v Sýrii pomocí politického procesu zahrnujícího všechny strany, který uskuteční sama Sýrie na základě ženevského komuniké z června 2012 a který povede ke skutečné politické transformaci zohledňující legitimní tužby syrského lidu a nezávisle a demokraticky mu umožní, aby určoval svou vlastní budoucnost; vítá oznámení o tom, že se v květnu uskuteční obnovené ženevské rozhovory mezi Asadovým režimem, opozicí, členy Rady bezpečnosti OSN a regionálními mocnostmi včetně Íránu;

11.  je nadále přesvědčen, že v Sýrii nemůže být nastolen udržitelný mír, aniž by se příslušné osoby zodpovídaly ze zločinů spáchaných během konfliktu všemi stranami, a to včetně zločinů souvisejících s táborem Jarmúk; opakuje svou výzvu, aby se situací v Sýrii zabýval Mezinárodní trestní soud; vyzývá EU a její členské státy, aby se vážně zabývaly nedávnými doporučeními vyšetřovací komise OSN s cílem přezkoumat možnost zřízení zvláštního tribunálu pro zločiny spáchané v Sýrii;

12.  je přesvědčen, že Parlament musí, jakmile to dovolí bezpečnostní podmínky, uskutečnit v uprchlickém táboře Jarmúk návštěvu ad hoc s cílem nezávisle posoudit humanitární situaci, a to v koordinaci s OSN a nezávisle na Asadově režimu nebo na jakékoli jiné straně konfliktu;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, zvláštnímu vyslanci OSN a Arabské ligy v Sýrii, generálnímu tajemníkovi Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu, prezidentovi palestinské samosprávy, Palestinské legislativní radě i všem stranám zapojeným do konfliktu v Sýrii.

Právní upozornění - Ochrana soukromí