Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2664(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0373/2015

Debatai :

PV 30/04/2015 - 16.2
CRE 30/04/2015 - 16.2

Balsavimas :

PV 30/04/2015 - 17.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0187

Priimti tekstai
PDF 260kWORD 79k
Ketvirtadienis, 2015 m. balandžio 30 d. - Strasbūras
Padėtis Jarmuko pabėgėlių stovykloje Sirijoje
P8_TA(2015)0187RC-B8-0373/2015

2015 m. balandžio 30 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Jarmuko pabėgėlių stovykloje Sirijoje (2015/2664(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į tarptautinę humanitarinę teisę,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sirijos,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingo Komisijos nario 2015 m. balandžio 10 d. pareiškimą dėl padėties Jarmuke (Sirija),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2015 m. balandžio 18 d. deklaraciją Europos Sąjungos vardu dėl padėties Palestinos pabėgėlių Jarmuko stovykloje Sirijoje,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas 2139 (2014), 2165 (2014) ir 2191 (2014);

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi grupuotė „Islamo valstybė / Da‘esh“ 2015 m. balandžio 1 d. užpuolė Palestinos pabėgėlių Jarmuko stovyklą; kadangi B. Assado režimas, reaguodamas į grupuotės „Islamo valstybė“ išpuolius ir visoje stovykloje vykstančias įtemptas gatvių kovas su ginkluotomis režimui besipriešinančiomis grupuotėmis „Ansar Bayt al-Maqdis“, „Islamo valstybė / Da‘esh“ ir „Jabhat al-Nusra“, toliau vykdo artilerijos apšaudymą ir bombardavimą iš oro; kadangi 2015 m. balandžio 16 d. Palestinos kariniai daliniai su Sirijos sukilėlių pagalba grupuotės „Islamo valstybė / Da‘esh“ kovotojus išstūmė iš stovyklos; kadangi grupuotei „Islamo valstybė / Da‘esh“ pasitraukus stovyklos kontrolę vykdo su organizacija „Al-Qaida“ susijusi grupuotė „Jabhat al-Nusra“;

B.  kadangi Jarmuko stovykla, didžiausia Palestinos pabėgėlių stovykla Sirijoje, įkurta 1957 m. ir priimanti žmones, bėgančius nuo arabų šalių ir Izraelio konflikto, buvo įtraukta į Sirijos vyriausybės ir ginkluotų grupuočių, pavyzdžiui, grupuotės „Jabhat al-Nusra“ ar Laisvosios Sirijos armijos, kovas; kadangi iki Sirijos konflikto stovykloje gyveno daugiau kaip 160 000 civilių gyventojų, o dabar išliko tik 18 000;

C.  kadangi per krizę Sirijoje ypač pažeidžiama grupe lieka 480 000 Palestinos pabėgėlių; kadangi jie išsibarstę per daugiau kaip 60 stovyklų visame regione; kadangi 95 proc. Palestinos pabėgėlių šiuo metu tikisi, kad Jungtinių Tautų paramos ir darbo agentūra Palestinos pabėgėliams (JTPDO) patenkins jų kasdieninius maisto, vandens ir sveikatos priežiūros poreikius;

D.  kadangi civiliai gyventojai Jarmuko stovykloje nuo 2012 m. gruodžio mėn. apgulti ir nepaisant B. Assado režimo vykdomo bombardavimo be atrankos ir apšaudymo artilerija negali palikti stovyklos; kadangi, JTPDO teigimu, 18 000 Palestinos ir Sirijos civilių gyventojų Jarmuko stovykloje, įskaitant 3 500 vaikų, būtina pagrindinė humanitarinė pagalba;

E.  kadangi stovykloje nuolat yra sveikatos krizė, 2014 m. buvo vidurių šiltinės epidemija, hepatitas A ir jai būdingos su vandeniu susijusios ligos, taip pat būdinga netinkama mityba su visomis žinomomis jos pasekmėmis;

F.  kadangi JT Saugumo Taryba ragina visas Sirijos pilietinio karo šalis sudaryti galimybes teikti humanitarinę pagalbą Jarmuko stovyklai ir užtikrinti, kad ta pagalba Jarmuko stovyklą pasiektų netrukdoma;

G.  kadangi Europos Komisija skyrė 2,5 mln. EUR vertės tiesioginį skubų finansavimą JTPDO veiksmams gelbėjimo pagalbai Palestinos pabėgėliams Sirijoje teikti grynaisiais pinigais ir humanitarinės pagalbos reikmenimis;

H.  kadangi be to, naudojantis šia parama, kuri yra 2015 m. ES humanitarinės pagalbos Sirijai dalis, bus galima greitai teikti humanitarinę pagalbą siekiant patenkinti pažeidžiamų šeimų poreikius; kadangi šis finansavimas pasiekia visas nuo konflikto nukentėjusias Sirijos teritorijas, ypač daug dėmesio skiriant pastaruoju metu prasiveržusiam smurtui Jarmuke, Idlibe, Daraà ir Alepe;

I.  kadangi tai, jog Sirijos režimas ir kiti kovotojai ir toliau atsisako sudaryti galimybes teikti humanitarinę pagalbą Jarmuko stovykloje gyvenantiems pabėgėliams, prieštarauja tarptautinei humanitarinei teisei; kadangi JTPDO pajėgumams užtikrinti ekstremaliomis sąlygomis gelbėti gyvybes reaguojant į besivystančius įvykius, pavyzdžiui paveikusius Jarmuką, labai kenkia tai, kad nuolat nepakanka humanitarinių veiksmų Sirijoje finansavimo;

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad vis prastėja saugumo ir humanitarinė padėtis Sirijoje, visų pirma Palestinos pabėgėlių Jarmuko stovykloje ir kitose Palestinos pabėgėlių stovyklose; pakartoja, kad ryžtingai remia Sirijos konflikto aukas;

2.  smerkia tai, kad Jarmuko stovykla buvo perimta kitos grupuotės ir nuolatinius grupuočių „Islamo valstybė / Da‘esh“ ir „Jabhat al-Nusra“ vykdomus teroro aktus, taip pat B. Asado režimo vykdomą Jarmuko stovyklos apgultį ir bombardavimą, įskaitant vamzdinėmis bombomis, kurios nuo jų nukentėjusiems žmonėms sukelia dideles kančias; ragina nedelsiant nutraukti apgultį ir pabaigti išpuolius prieš civilius gyventojus;

3.  reiškia susirūpinimą dėl visų žmogaus teisių gynėjų, sulaikytų Jarmuko stovykloje ir tų, kuriuos kalina Sirijos saugumo pajėgos; ragina ginkluotas grupuotes Jarmuko stovykloje nepuldinėti žmogaus teisų gynėjų;

4.  ragina gerbti Jarmuko neutralią padėtį ir saugoti stovykloje esančius civilius, ypač moteris ir vaikus, taip pat apsaugoti medicinos patalpas, mokyklas ir prieglobsčio vietas;

5.  pabrėžia, kad Sirijoje vykstantis karas ir grupuotės „Islamo valstybė“ keliama grėsmė kelia didelį pavojų Sirijos gyventojams, taip pat visiems Artimiesiems Rytams; ragina ES bendrai prisidėti siekiant sušvelninti humanitarinę krizę ir aktyviai dalyvauti kaimyninėms šalims suteikiant prieglobstį nuo konflikto Sirijoje besitraukiantiems pabėgėliams, kurių daugelis žūna laivuose Viduržemio jūroje;

6.  ragina visoje Sirijos teritorijoje įgyvendinti JT Saugumo Tarybos rezoliucijas 2139 (2014), 2165 (2014) ir 2191 (2014); ragina visas konflikte dalyvaujančias šalis JTPDO, TRKK ir kitoms tarptautinėms pagalbos organizacijoms suteikti nevaržomą prieigą prie Jarmuko pabėgėlių stovyklos, taip sudarant tiesiogines ir bešališkas galimybes teikti humanitarinei pagalbai, evakuoti sužeistiems civiliams ir sudaryti saugų koridorių visiems stovyklą palikti norintiems civiliams; ragina sudaryti saugius humanitarinius koridorius, kurių nekontroliuotų nei Sirijos režimas, nei grupuotės „Islamo valstybė / Da‘esh“ ar „Jabhat al-Nusra“, nes jie nuolat ir sunkiai pažeidinėja tarptautinę humanitarinę teisę;

7.  palankiai vertina tai, kad Komisija skyrė 2,5 mln. EUR vertės tiesioginį skubų finansavimą JTPDO veiksmams Palestinos pabėgėlių gyvybių gelbėjimo pagalbai Sirijoje; palankiai vertina JTPDO už jos atliekamą reikšmingą darbą ir tvirtai įsipareigoja toliau bendradarbiauti su JTPDO generaliniu komisaru Pierre’u Krähenbühliu, taip pat su visais kitais partneriais, siekiant palengvinti žmonių, kuriems labiausiai reikia pagalbos, kančias; pabrėžia, kad ES ir jos valstybės narės turi didinti paramą JTPDO veiksmams, kuriais teikiama humanitarinė pagalba civiliams Jarmuko stovykloje ir kitose Sirijos vietose, užtikrinant, kad visi Palestinos pabėgėliai, juos priimančios bendruomenės ir kiti žmonės gautų reikiamą paramą; ragina ES dalyvauti finansuojant JTPDO 30 mln. JAV dolerių skubios pagalbos prašymą ir teikti diplomatinę bei politinę pagalbą JTPDO;

8.  griežtai smerkia vaikų išnaudojimą, žudynes, kankinimus ir seksualinį smurtą, kurių aukos yra Sirijos gyventojai; pabrėžia, kad labai svarbu imtis tam tikrų veiksmų siekiant užtikrinti nekaltų aukų, įskaitant moteris ir vaikus, saugumą; pripažįsta, kad vykstant Sirijos konfliktui moterys ir mergaitės dažnai tampa prievartavimo kare, taip pat režimo kalėjimuose, aukomis; pabrėžia, kad Ženevos konvencijų bendrame 3 straipsnyje užtikrinama, kad sužeistieji ir sergantys gautų nešališką ir visą jų atveju būtiną medicinos pagalbą; ragina humanitarinę pagalbą teikiančius asmenis ES finansuojamomis humanitarinėmis priemonėmis teikti įvairias sveikatos priežiūros paslaugas;

9.  reiškia visišką paramą JT specialiojo įgaliotinio Sirijos klausimais Staffano de Misturos pastangoms siekiant vietinio karo veiksmų nutraukimo ir tam, kad visos konflikto šalys darytų humanitarines pertraukas, kad būtų galima suteikti humanitarinę pagalbą; pakartoja savo raginimus ES šiuo tikslu imtis diplomatinių pastangų.

10.  pakartoja raginimą užtikrinti tvarų Sirijos konflikto sprendimą vykdant integracinį politinį procesą, kuriam vadovautų Sirija ir kuris būtų pagrįstas 2012 m. birželio mėn. Ženevos komunikatu siekiant veiksmingo politinio pereinamojo proceso, kuris atitiktų teisėtus Sirijos gyventojų siekius ir leistų jiems nepriklausomai bei demokratiškai priimti sprendimus dėl savo ateities; palankiai vertina pranešimą, kad gegužės mėnesį bus vykdomos atnaujintos Ženevos derybos tarp B. Asado režimo, opozicijos, Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos narių ir regiono veikėjų, įskaitant Iraną;

11.  lieka įsitikinęs, kad Sirijoje negali būti tvarios taikos, jei nebus atsakyta už konflikto metu visų šalių padarytus nusikaltimus, taip pat nusikaltimus Jarmuko stovykloje; primena savo raginimą pavesti Tarptautiniam baudžiamajam teismui svarstyti padėties Sirijoje klausimą; ragina ES ir jos valstybes nares rimtai apsvarstyti neseniai JT tyrimų komisijos pateiktas rekomendacijas išnagrinėti galimybes įsteigti specialų karo nusikaltimų, padarytų Sirijoje, teismą;

12.  mano, kad siekiant atlikti nepriklausomą humanitarinės padėties vertinimą Parlamentas turi įvykdyti neeilinį vizitą į Jarmuko stovyklą, kai tik tai bus įmanoma dėl saugumo, koordinuodamas su JT ir nepriklausomai nuo B. Asado režimo ar kurios nors kitos konflikto šalies;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams bei vyriausybėms, Jungtinių Tautų Generaliniam sekretoriui, JT ir Arabų Valstybių Lygos specialiajam įgaliotiniui Sirijai, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos generaliniam sekretoriui, Palestinos Administracijos prezidentui, Palestinos įstatymų leidžiamajai tarybai ir kitoms konflikto Sirijoje šalims.

Teisinė informacija - Privatumo politika