Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2015/2664(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

RC-B8-0373/2015

Dibattiti :

PV 30/04/2015 - 16.2
CRE 30/04/2015 - 16.2

Votazzjonijiet :

PV 30/04/2015 - 17.2

Testi adottati :

P8_TA(2015)0187

Testi adottati
PDF 270kWORD 84k
Il-Ħamis, 30 ta' April 2015 - Strasburgu
Is-sitwazzjoni fil-kamp tar-refuġjati ta’ Yarmouk fis-Sirja
P8_TA(2015)0187RC-B8-0373/2015

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-30 ta' April 2015 dwar is-sitwazzjoni fil-kamp tar-refuġjati ta’ Yarmouk fis-Sirja (2015/2664(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

—  wara li kkunsidra d-Dritt Umanitarju Internazzjonali,

—  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar is-Sirja,

—  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea / Rappreżentant Għoli għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà (VP/RGħ) u l-Kummissarju għall-Għajnuna Umanitarja u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet tal-10 ta’ April 2015, dwar is-sitwazzjoni f’Yarmouk fis-Sirja,

—  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-VP/RGħ f’isem l-Unjoni Ewropea tat-18 ta’ April 2015, dwar is-sitwazzjoni fil-kamp tar-refuġjati Palestinjan ta’ Yarmouk fis-Sirja,

—  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti 2139 (2014), 2165 (2014) u 2191 (2014),

—  wara li kkunsidra l-Artikolu 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

A.  billi l-IS/Daesh attakka l-kamp tar-refuġjati Palestinjan ta’ Yarmouk fis-Sirja fl-1 ta’ April 2015; billi r-reġim ta’ Assad kompla l-bumbardament u l-attakki mill-ajru tal-kamp b’reazzjoni għall-attakk tal-IS u battalji fit-toroq intensivi bejn il-gruppi ta’ oppożizzjoni armata kontra Assad, jiġifieri Aknaf Beyt el Makdis u l-IS/Daesh, u Jabhat al-Nusra li seħħew madwar il-kamp; billi fis-16 ta’ April 2015 unitajiet militari Palestinjani, bl-għajnuna tar-ribelli Sirjani, ġagħlu lill-ġellieda tal-IS/Daesh jirtiraw mill-kamp; billi l-irtirar tad-Daesh iħalli lill-affiljat tal-al Qaeda Jabhat al-Nusra f’kontroll ġenerali tal-kamp;

B.  billi Yarmouk, l-akbar kamp Palestinjan tar-refuġjati fis-Sirja, iffurmat fl-1957 biex jakkomoda persuni li jkunu qed jaħarbu mill-kunflitt bejn l-Għarab u l-Iżrael, inħakem minn ġlied bejn il-Gvern Sirjan u gruppi armati bħal Jabhat al-Nusra u l-Armata Libera Sirjana; billi qabel il-kunflitt Sirjan iktar minn 160 000 persuna ċivili kienu qed jgħixu fil-kamp, filwaqt li llum fadal biss 18 000;

C.  billi 480 000 refuġjat Palestinjan għadu grupp partikolarment vulnerabbli fil-kriżi fis-Sirja; billi huma mifruxa f’aktar minn 60 kamp madwar ir-reġjun; billi 95 % tar-refuġjati Palestinjani attwalment jiddependu fuq l-UNRWA għall-ħtigijiet ta’ kuljum tagħhom tal-ikel, l-ilma u l-kura tas-saħħa;

D.  billi l-popolazzjoni ċivili fil-kamp ta’ Yarmouk ġiet assedjata minn Diċembru 2012 u ġiet soġġettata għal attakk bil-bombi indiskriminat u bumbardament mir-reġim ta’ Assad u għadha maqbuda fil-kamp, billi skont l-Aġenzija tan-Nazzjonijiet Uniti tal-Għajnuna u Xogħol għar-Refuġjati tal-Palestina (UNRWA), 18 000 ċivil Palestinjan u Sirjan f’Yarmouk, inklużi 3 500 tifel u tifla, jeħtieġu għajnuna umanitarja mill-aktar bażika;

E.  billi hemm kriżi ta’ saħħa permanenti fil-kamp, b’epidemija tat-tifojde fl-2014, l-Epatite A u mard relatat mal-ilma li huma endemiċi, kif ukoll malnutrizzjoni bil-konsegwenzi magħrufa kollha;

F.  billi l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU talab lill-partijiet kollha fil-gwerra ċivili Sirjana aċċess umanitarju għall-kamp tar-refuġjati Palestinjan ta’ Yarmouk u biex jippermettu li l-għajnuna umanitarja tilħaq mingħajr ostakli l-kamp tar-refuġjati Palestinjan ta’ Yarmouk;

G.  billi l-Kummissjoni rrilaxxat fondi ta’ emerġenza immedjata ta’ EUR 2,5 miljun għal operazzjonijiet tal-UNRWA li jagħtu assistenza vitali lir-refuġjati Palestinjani fis-Sirja permezz ta’ flus u oġġetti ta’ għajnuna ta’ emerġenza;

H.  billi barra minn hekk, u bħala parti mill-finanzjament umanitarju tal-UE għas-Sirja għall-2015, l-appoġġ se jiffaċilita rispons umanitarju rapidu biex jintlaħqu l-ħtiġijiet ta’ familji vulnerabbli; billi dan il-finanzjament jestendi għall-partijiet kollha tas-Sirja affettwati mill-kunflitt, b’fokus speċifiku fuq il-vjolenza reċenti f’Yarmouk, Idlib, Dara’a u Aleppo;

I.  billi ċaħda ta’ aċċess umanitarju li għadha għaddejja mir-reġim Sirjan u ġellieda oħrajn lir-refuġjati li jgħixu fil-Kamp ta’ Yarmouk huwa kontra l-liġi umanitarja internazzjonali; billi l-kapaċità tal-UNRWA biex issostni l-interventi vitali ta’ emerġenza, b’reazzjoni għal żviluppi urġenti bħal dak li għandu impatt fuq Yarmouk, hija serjament mhedda minn sottofinanzjament kroniku għal interventi umanitarji fis-Sirja;

1.  Jesprimi tħassib serju dwar id-deterjorazzjoni kontinwa tas-sitwazzjoni umanitarja u ta’ sigurtà fis-Sirja u b’mod partikolari fil-kamp tar-refuġjati Palestinjan ta’ Yarmouk u f’kampijiet Palestinjani oħra; itenni l-impenn qawwi tiegħu fl-appoġġ għall-vittmi tal-kunflitt Sirjan;

2.  Jikkundanna l-akkwiżizzjoni tal-kamp ta’ Yarmouk u atti ta’ terroriżmu mwettqa mill-IS/Daesh u Jabhat al-Nusra, kif ukoll tal-assedju impost mir-reġim ta’ Assad fuq Yarmouk u l-bumbardament tal-kamp, inkluż permezz ta’ bombi f’forma ta' bittija, li jikkawżaw tbatija orribbli fuq il-popolazzjoni milquta; jitlob it-tmiem immedjat tal-assedju u t-tmiem tal-attakki kollha fuq il-popolazzjoni ċivili;

3.  Jesprimi tħassib għad-difensuri kollha tad-drittijiet tal-bniedem detenuti fil-kamp ta’ Yarmouk u dawk li huma attwalment miżmuma fil-kustodja tal-forzi tas-sigurtà Sirjani; jistieden lill-gruppi armati kollha fil-kamp ta’ Yarmouk biex itemmu l-immirar tagħhom tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem;

4.  Iħeġġeġ ir-rispett tal-istatus newtrali ta’ Yarmouk u l-protezzjoni ta’ persuni ċivili ġewwa l-Kamp, partikolarment nisa u tfal, u s-salvagwardja tal-faċilitajiet mediċi, l-iskejjel u l-postijiet ta’ rifuġju;

5.  Jenfasizza li l-gwerra li għaddejja fis-Sirja u t-theddida mill-IS/Daesh jikkostitwixxu periklu serju għall-poplu tas-Sirja, u għal-Lvant Nofsani usa’; jitlob lill-UE tikkontribwixxi għal sforzi konġunti biex ittaffi l-kriżi umanitarja u jkollha rwol fl-għajnuna tal-pajjiżi ġirien biex jipprovdu rifuġju lir-rifuġjati li qed jaħarbu l-kunflitt fis-Sirja, li ħafna minnhom qed jitilfu ħajjithom fuq dgħajjes fil-Baħar Mediterran;

6.  Jitlob l-implimentazzjoni tar-riżoluzzjonijiet tal-KSNU 2139 (2014), 2165 (2014) u 2191 (2014) madwar it-territorju tas-Sirja; iħeġġeġ lill-partijiet kollha involuti fil-kunflitt sabiex jagħtu lill-UNRWA, lill-KISA u organizzazzjonijiet umanitarji internazzjonali oħra aċċess mingħajr xkiel għall-kamp tar-refjuġati f’Yarmouk, biex jippermettu aċċess umanitarju immedjat u mingħajr kundizzjonijiet, biex jevakwaw persuni midruba u jipprovdu passaġġ sikur liċ-ċivili kollha li jixtiequ jitilqu mill-kamp ta’ Yarmouk; jitlob l-istabbiliment ta’ kurituri umanitarji li la huma kkontrollati mir-reġim Sirjan u lanqas minn IS/Daesh u Jabhat al-Nusra, fid-dawl tal-ksur serju u kontinwu tagħhom tad-dritt umanitarju internazzjonali;

7.  Jilqa’ l-ħelsien mill-Kummissjoni Ewropea ta’ fondi ta’ emerġenza immedjati ta’ EUR 2.5 miljun għal operazzjonijiet tal-UNRWA li jagħtu assistenza vitali lir-refuġjati Palestinjani fis-Sirja; ifaħħar l-UNRWA għax-xogħol importanti li qed tagħmel u jesprimi l-impenn qawwi tiegħu biex ikomplu jaħdmu flimkien mal-Kummissarju Ġenerali tal-UNRWA Pierre Krähenbühl u s-sħab l-oħra kollha sabiex jgħinu biex itaffu t-tbatija tan-nies l-aktar fil-bżonn; jenfasizza l-ħtieġa li l-UE u l-Istati Membri jżidu l-appoġġ tagħhom għall-UNRWA għall-isforz għal għajnuna ta’ emerġenza għaċ-ċivili f’Yarmouk, u partijiet oħrajn tas-Sirja, li jiżgura li r-Refuġjati kollha tal-Palestina, il-komunitajiet ospitanti u oħrajn ikollhom l-assistenza li jeħtieġu; iħeġġeġ lill-UE biex tipparteċipa fil-finanzjament ta’ USD 30 miljun għall-appell ta’ emerġenza tal-UNRWA u biex tipprovdi appoġġ diplomatiku u politiku għall-UNRWA;

8.  Jikkundanna bil-qawwa l-abbużi kontra t-tfal, il-massakru, it-tortura, il-qtil u l-vjolenza sesswali, li tagħhom il-popolazzjoni Sirjana hija vittma; jenfasizza l-importanza li jittieħdu passi xierqa biex tkun żgurata s-sikurezza ta’ ċivili innoċenti, fosthom nisa u tfal; Jirrikonoxxi li n-nisa u l-bniet huma vittmi frekwenti ta’ stupru fil-gwerra fil-kunflitt tas-Sirja, inkluż fil-ħabsijiet tar-reġim; jissottolinja li l-Artikolu 3 komuni tal-Konvenzjonijiet ta’ Ġinevra jiggarantixxi lill-midruba u lill-morda kollha l-kura medika meħtieġa għall-kundizzjoni tagħhom mingħajr distinzjoni sfavorevoli; iħeġġeġ lill-fornituri tal-għajnuna umanitarja biex jipprovdu l-firxa sħiħa ta’ servizzi tas-saħħa, f’faċilitajiet umanitarji ffinanzjati mill-UE;

9.  Jesprimi l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-isforzi tal-Mibgħut Speċjali tan-NU għas-Sirja Staffan de Mistura fl-objettivi tiegħu ta’ perjodi ta’ tregwa lokali u l-implimentazzjoni ta’ pawżi umanitarji min-naħat kollha sabiex jippermettu l-għoti ta’ għajnuna umanitarja; itenni t-talbiet tiegħu lill-UE biex tieħu l-inizjattiva għal sforzi diplomatiċi għal dak l-għan;

10.  Itenni t-talba tiegħu għal soluzzjoni sostenibbli għall-kunflitt Sirjan permezz ta’ proċess politiku inklusiv u mmexxi mis-Sirjani abbażi tal-Komunikat ta’ Ġinevra ta’ Ġunju 2012 li jwassal għal tranżizzjoni politika ġenwina li tissodisfa l-aspirazzjonijiet leġittimi tal-poplu Sirjan u tippermettilu b’mod indipendenti u demokratiku li jiddetermina l-futur tiegħu stess; Jilqa’ t-tħabbir ta’ taħdidiet ta’ Ġinevra mġedda, li għandhom isiru f’Mejju bejn ir-reġim ta’ Assad, l-oppożizzjoni, il-membri tal-KSNU u s-setgħat reġjonali inkluż l-Iran;

11.  Jibqa’ konvint li ma jista’ jkun hemm l-ebda paċi sostenibbli fis-Sirja mingħajr ma tittieħed ir-responsabilità tad-delitti li jkunu twettqu min-naħat kollha matul il-kunflitt, inkluż fir-rigward tal-kamp ta’ Yarmouk; itenni t-talba tiegħu għar-referenza tas-sitwazzjoni fis-Sirja lill-Qorti Kriminali Internazzjonali; jistieden lill-UE u l-Istati Membri tagħha biex jikkunsidraw serjament ir-rakkomandazzjoni reċenti tal-Kummissjoni ta’ Inkjesta tan-NU biex jesploraw l-istabbiliment ta’ tribunal speċjali għar-reati li twettqu fis-Sirja;

12.  Jistieden lill-Parlament Ewropew biex iwettaq żjara ad hoc fil-kamp tar-refuġjati ta’ Yarmouk biex b’mod indipendenti jevalwa s-sitwazzjoni umanitarja, hekk kif il-kundizzjonijiet ta’ sigurtà jippermettu, f’koordinazzjoni man-Nazzjonijiet Uniti u b’mod indipendenti mir-reġim ta’ Assad jew kwalunkwe parti oħra fil-kunflitt;

13.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, lill-Mibgħut Speċjali tan-NU u tal-Lega Għarbija għas-Sirja, lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill ta’ Kooperazzjoni għall-Istati Għarab tal-Golf, lill-President tal-Awtorità Palestinjana, lill-Kunsill Leġiżlattiv Palestinjan u lill-partijiet kollha involuti fil-kunflitt fis-Sirja.

Avviż legali - Politika tal-privatezza