Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2664(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0373/2015

Dezbateri :

PV 30/04/2015 - 16.2
CRE 30/04/2015 - 16.2

Voturi :

PV 30/04/2015 - 17.2

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0187

Texte adoptate
PDF 262kWORD 81k
Joi, 30 aprilie 2015 - Strasbourg
Situația din tabăra de refugiați Yarmouk din Siria
P8_TA(2015)0187RC-B8-0373/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 30 aprilie 2015 referitoare la situația din tabăra de refugiați de la Yarmouk din Siria (2015/2664(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere prevederile dreptului internațional umanitar,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Siria,

–  având în vedere declarația din 10 aprilie 2015 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) și a comisarului pentru ajutorul umanitar și gestionarea crizelor privind situația din Yarmouk, Siria;

–  având în vedere declarația din 18 aprilie 2015 a VP/ÎR în numele Uniunii Europene privind situația din tabăra de refugiați palestinieni din Yarmouk din Siria,

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate ONU 2139 (2014), 2165 (2014) și 2191(2014),

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4)din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât ISIS/Daʼesh a atacat tabăra de refugiați palestinieni din Yarmouk la 1 aprilie 2015; întrucât regimul Assad a continuat bombardamentele aeriene și atacurile cu artilerie asupra taberei ca răspuns la atacul SI, iar lupte de stradă intense între grupuri armate ale opoziției armate anti-Assad, Aknaf Bait al-Makdis, pe de o parte, și ISIS/Daʼesh și Jabnat al-Nusra, pe de altă parte, au avut loc în tabără; întrucât la 16 aprilie 2015, unități militare palestiniene, cu ajutorul rebelilor sirieni, i-au obligat pe combatanții ISIS/Daʼesh să se retragă din tabără; întrucât retragerea ISIS/Daʼesh lasă în mare parte controlul taberei organizației Jabhat al-Nusra afiliată la Al-Qaida;

B.  întrucât Yarmouk, cea mai mare tabără de refugiați din Siria, înființată în 1957 pentru a primi persoane care se refugiază din cauza conflictului arabo-israelian, a fost scena de luptă dintre guvernul sirian și grupuri armate, cum ar fi Jabhat al-Nusra și Armata liberă siriană; întrucât, înaintea conflictului sirian, mai mult de 160 000 de civili locuiau în tabără, în timp ce în prezent rămân numai 18 000;

C.  întrucât cei 480 000 de refugiați palestinieni reprezintă în continuare un grup deosebit de vulnerabil în contextul crizei din Siria; întrucât acești refugiați sunt răspândiți în mai mult de 60 de tabere pe cuprinsul regiunii; întrucât, pentru satisfacerea nevoilor în materie de hrană zilnică, apă și îngrijiri medicale, 95% din refugiații palestinieni se bazează în prezent pe Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA);

D.  întrucât populația civilă din tabăra Yarmouk a fost asediată din decembrie 2012 și a fost supusă bombardamentelor fără discriminare din partea regimului Assad și se află blocată în continuare în interiorul taberei; întrucât, potrivit UNRWA, 18 000 de civili palestinieni și sirieni din Yarmouk, inclusiv 3 500 de copii, au nevoie de ajutoarele umanitare de primă necesitate;

E.  întrucât în tabără există o criză permanentă în ceea ce privește sănătatea, cu o epidemie de febră tifoidă, care a apărut în 2014, hepatită A și boli legate de calitatea apei la nivel endemic, precum și malnutriție, cu toate consecințele cunoscute;

F.  întrucât Consiliul de Securitate al ONU a invitat toate părțile implicate în războiul civil din Siria să permită accesul umanitar în tabăra Yarmouk și să permită ajutoarelor umanitare să ajungă la destinație fără obstrucții;

G.  întrucât Comisia a eliberat fonduri de urgență imediată în valoare de 2,5 milioane EUR pentru operațiunile UNRWA în scopul furnizării de asistență pentru salvarea de vieți omenești în rândul refugiaților palestinieni din Siria, sub formă de numerar și de material de ajutor de urgență;

H.  întrucât, în plus, ca parte a finanțării UE pentru 2015 în materie de asistență umanitară pentru Siria, sprijinul va facilita o reacție umanitară rapidă pentru a răspunde nevoilor familiilor vulnerabile; întrucât această finanțare se extinde la toate zonele din Siria afectate de conflict, punându-se accentul în mod deosebit pe recentele violențe din Yarmouk, Idlib, Daraa și Alep;

I.  întrucât refuzul actual al regimului sirian și al altor beligeranți de a permite accesul umanitar la refugiații care trăiesc în tabăra Yarmouk este o încălcare a dreptului umanitar internațional; întrucât capacitatea UNRWA de a sprijini intervenții de urgență pentru salvarea de vieți omenești, răspunzând astfel evoluțiilor urgente ca cele care afectează tabăra Yarmouk, este serios subminată de finanțarea insuficientă cronică a intervențiilor umanitare din Siria;

1.  își exprimă preocuparea profundă cu privire la deteriorarea continuă a situației umanitare și de securitate din Siria și, în special în tabăra de refugiați palestinieni Yarmouk și în alte tabere palestiniene; își reafirmă angajamentul ferm în favoarea victimelor conflictului sirian;

2.  condamnă preluarea taberei Yarmouk și actele de terorism comise de ISIS/Daʼesh și Jabhat al-Nusra, precum și asedierea și bombardarea taberei de către regimul Assad, inclusiv cu butoaie cu exploziv, care provoacă o suferință oribilă populației afectate; solicită încetarea imediată a asediului și a tuturor atacurilor asupra populației civile;

3.  își exprimă preocuparea cu privire la toți apărătorii drepturilor omului deținuți în tabăra Yarmouk și a celor reținuți în prezent de forțele de securitate siriene; solicită tuturor grupurilor armate din tabăra Yarmouk să nu mai aibă drept țintă apărătorii drepturilor omului;

4.  solicită respectarea statutului de neutralitate a taberei Yarmouk și protecția civililor aflați în interiorul taberei, în special a femeilor și copiilor, precum și asigurarea de instalații medicale, școli și locuri de refugiu;

5.  subliniază că războiul actual din Siria și recentele amenințări generate de ISIS/Daʼesh constituie un pericol major pentru populația din Siria, precum și pentru Orientul Mijlociu în general; invită UE să contribuie la eforturile comune de a atenuare a crizei umanitare și să se implice în sprijinirea țărilor vecine pentru furnizarea de adăpost refugiaților care părăsesc conflictul din Siria, mulți dintre ei pierzându-și viețile în încercarea de a traversa Mediterana în bărci;

6.  solicită aplicarea rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU 2139 (2014), 2165 (2014) și 2191 (2014) pe întreg teritoriul Siriei; îndeamnă toate părțile implicate în conflict să permită UNRWA, Comitetul Internațional al Crucii Roșii și altor organizații internaționale de ajutor accesul neobstrucționat la tabăra de refugiați de la Yarmouk, să permită accesul umanitar imediat și necondiționat, să evacueze civilii răniți și să asigure trecerea în siguranță a tuturor civililor care doresc să părăsească tabăra; solicită stabilirea de coridoare umanitare care să nu fie controlate nici de regimul sirian, nici de ISIS/Daʼesh și Jabhat al-Nusra, date fiind încălcările grave și continue ale dreptului umanitar internațional pe care le-au comis;

7.  salută eliberarea de către Comisie a sumei de 2,5 milioane EUR, ca finanțare de urgență imediată a operațiunilor de asistență a UNRWA pentru salvarea de vieți omenești în favoarea refugiaților palestinieni din Siria; salută UNRWA pentru activitatea importantă pe care o desfășoară și își exprimă angajamentul ferm în favoarea continuării colaborării cu comisarul general al UNRWA, Pierre Krähenbühl, și cu toți ceilalți parteneri, pentru a contribui la reducerea suferințelor persoanelor care au cea mai mare nevoie de ajutor; subliniază necesitatea ca UE și statele membre să-și mărească sprijinul acordat UNRWA pentru eforturile de ajutor de urgență în favoarea civililor din Yarmouk și din alte zone din Siria, garantând că toți refugiații palestinieni, comunitățile-gazdă și alții primesc asistența de care au nevoie; îndeamnă UE să participe la finanțarea apelului de urgență al UNRWA în valoare de 30 de milioane USD și să ofere sprijin diplomatic și politic UNRWA;

8.  condamnă în mod ferm abuzurile împotriva copiilor, masacrele, tortura, uciderile și violența sexuală la care este supusă populația siriană; subliniază importanța luării unor măsuri adecvate pentru a asigura siguranța civililor nevinovați, inclusiv a femeilor și copiilor; recunoaște că femeile și fetele sunt frecvent victimele violurilor ca armă de război în conflictul sirian, inclusiv în închisorile regimului; subliniază articolul 3 comun ale convențiilor de la Geneva care garantează persoanelor rănite și bolnave toate îngrijirile medicale pe care le impune starea lor, fără discriminări negative; îndeamnă furnizorii de ajutor umanitar să asigure întreaga gamă de servicii de sănătate în instalațiile umanitare finanțate de UE;

9.  își exprimă sprijinul deplin pentru eforturile depuse de trimisul special al ONU în Siria, Staffan de Mistura, pentru a obține încetări locale ale focului și pentru a pune în aplicare armistiții umanitare, la care să adere toate părțile implicate în conflict, pentru a permite acordarea ajutorului umanitar; își reiterează apelurile ca UE să preia inițiativa eforturilor diplomatice în acest scop;

10.  își reiterează solicitarea pentru o soluție durabilă în conflictul sirian prin intermediul unui proces politic favorabil incluziunii, coordonat de Siria, pe baza comunicatului de la Geneva din iunie 2012, care să conducă la o reală tranziție care respectă aspirațiile legitime ale poporului sirian și care permite acestuia să își determine propriul viitor în mod independent și democratic; salută anunțul conform căruia vor fi organizate noi discuții la Geneva în mai între regimul Assad, opoziție, membrii ai CSONU și puterile regionale, printre care Iranul;

11.  își păstrează convingerea că nu poate exista o pace durabilă în Siria fără a stabili responsabilitatea pentru crimele comise de toate părțile în timpul conflictului, inclusiv în ceea ce privește tabăra Yarmouk; își reiterează solicitarea de a adresa situația din Siria Tribunalului Penal Internațional; invită UE și statele membre să examineze în mod serios recenta recomandare a Comisiei de anchetă a ONU de a analiza posibilitatea înființării unui tribunal special pentru crimele comise în Siria;

12.  consideră că Parlamentul trebuie să realizeze o vizită ad-hoc în tabăra de refugiați de la Yarmouk pentru a evalua în mod independent situația umanitară, de îndată ce condițiile de securitate o permit, în coordonare cu ONU și independent de regimul Assad sau orice altă parte implicată în conflict;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Națiunilor Unite, trimisului special al ONU și Ligii Arabe în Siria, Secretarului General al Consiliului de cooperare pentru statele arabe din Golf, președintele Autorității Palestiniene, Consiliului Legislativ Palestinian și tuturor părților implicate în conflictul din Siria.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate