Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2664(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0373/2015

Rozpravy :

PV 30/04/2015 - 16.2
CRE 30/04/2015 - 16.2

Hlasovanie :

PV 30/04/2015 - 17.2

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0187

Prijaté texty
PDF 265kWORD 79k
Štvrtok, 30. apríla 2015 - Štrasburg
Situácia v utečeneckom tábore Jarmúk v Sýrii
P8_TA(2015)0187RC-B8-0373/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 30. apríla 2015 o situácii v utečeneckom tábore Jarmúk v Sýrii (2015/2664(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na medzinárodné humanitárne právo,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 10. apríla 2015 a komisára pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie o situácii v Jarmúku v Sýrii,

–  so zreteľom na vyhlásenie PK/VP z 18. apríla 2015 PK/VP v mene Európskej únie o situácii v palestínskom utečeneckom tábore v Jarmúku v Sýrii,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2139 (2014), 2165 (2014) a 2191 (2014),

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 1. apríla 2015 Islamský štát/Dá’iš (IŠ/Dá’iš) zaútočil na palestínsky utečenecký tábor Jarmúk; keďže Assadov režim v reakcii na útok IŠ pokračoval v ostreľovaní a leteckom bombardovaní tábora a v celom tábore došlo k intenzívnym pouličným bojom medzi opozičnými ozbrojenými silami, ktoré sú proti Assadovi, Aknaf Bait al-Makdis na jednej strane a IŠ/Dá’iš a Džabhatu-n-Nusra na strane druhej; keďže 16. apríla 2015 palestínske vojenské jednotky za pomoci sýrskych rebelov prinútili bojovníkov IŠ/Dá’iš ustúpiť z tábora; keďže po stiahnutí IŠ/Dá’iš zostal tábor prevažne pod kontrolou Džabhatu-n-Nusra, prívržencov siete al-Káida;

B.  keďže najväčší palestínsky utečenecký tábor v Sýrii Jarmúk, ktorý vznikol v roku 1957 a bol určený pre utečencov počas arabsko-izraelského konfliktu, je dejiskom bojov medzi sýrskou vládou a ozbrojenými skupinami, ako je Džabhatu-n-Nusra a Slobodná sýrska armáda; keďže pred sýrskym konfliktom žilo v tábore viac ako 160 000 civilných obyvateľov a dnes ich ostalo len 18 000;

C.  keďže 480 000 palestínskych utečencov tvorí osobitne zraniteľnú skupinu v kríze v Sýrii; keďže sú rozptýlení vo viac ako 60 táboroch v celom regióne; keďže 95 % palestínskych utečencov v súčasnosti závisí od Agentúry Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA), pokiaľ ide o denné zásoby potravín, vody a zdravotníckych potrieb;

D.  keďže civilné obyvateľstvo v tábore Jarmúk bolo obkľúčené od decembra 2012 a vystavené svojvoľnému ostreľovaniu a bombardovaniu Assadovho režimu a je aj naďalej uväznené v tábore; keďže podľa UNRWA potrebuje 18 000 palestínskych a sýrskych civilistov v Jarmúku vrátane 3 500 detí základnú humanitárnu pomoc;

E.  keďže v tábore je nepretržite zdravotná kríza, pričom v roku 2014 sa objavila epidémia týfusu a hepatitídy a sú tam rozšírené choroby súvisiace s vodou, podvýživou so všetkými známymi dôsledkami;

F.  keďže Bezpečnostná rada OSN vyzýva všetky strany sýrskej občianskej vojny, aby humanitárnym organizáciám umožnili vstup do tábora Jarmúk a umožnili im poskytovať humanitárnu pomoc bez obmedzení;

G.  keďže Komisia na tento účel uvoľnila okamžité núdzové prostriedky vo výške 2,5 milióna EUR na operácie UNRWA v oblasti pomoci na záchranu životov palestínskych utečencov v Sýrii prostredníctvom finančnej hotovosti a položiek núdzovej pomoci;

H.  keďže pomoc poskytnutá v rámci humanitárnych prostriedkov EÚ vyčlenených pre Sýriu v roku 2015 uľahčí okrem toho rýchlu humanitárnu reakciu zameranú na naplnenie potrieb zraniteľných rodín; keďže tieto prostriedky sa dostanú do všetkých častí Sýrie zasiahnutých konfliktom s osobitným dôrazom na nedávne násilie v Jarmúku, Idlibe a Dara’ae a Aleppe;

I.  keďže pokračujúce odmietanie prístupu humanitárnych organizácií k utečencom žijúcim v tábore Jarmúk zo strany sýrskeho režimu a ostatných bojujúcich strán je v rozpore s medzinárodným právom; keďže schopnosť UNRWA viesť záchranné núdzové operácie v reakcii na naliehavý vývoj v tábore Jarmúk je vážne oslabená chronickým nedostatkom financií pre humanitárne operácie v Sýrii;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad pokračujúcim sa zhoršovaním bezpečnostnej a humanitárnej situácie v Sýrii a najmä v palestínskom utečeneckom tábore Jarmúk a iných palestínskych táboroch; opäť zdôrazňuje svoj pevný záväzok podpore obetí sýrskeho konfliktu;

2.  odsudzuje obsadenie tábora Jarmúk a teroristické činy IŠ/Dá’iš a Džabhatu-n-Nusra, ako aj jeho obliehanie a bombardovanie silami Assadovho režimu, a to aj barelovými bombami, ktoré spôsobujú strašné utrpenie zasiahnutému obyvateľstvu; požaduje okamžité zrušenie obliehania a ukončenie všetkých útokov na civilné obyvateľstvo;

3.  vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti so všetkými obhajcami ľudských práv, ktorí boli zadržaní v tábore Jarmúk a sú v rukách sýrskych bezpečnostných síl; vyzýva všetky ozbrojené skupiny v tábore Jarmúk, aby sa prestali zameriavať na obhajcov ľudských práv;

4.  vyžaduje dodržiavanie neutrálneho statusu tábora Jarmúk a ochranu jeho civilného obyvateľstva, najmä žien a detí, ako aj zabezpečenie zdravotníckych zariadení, škôl a útočíšť;

5.  zdôrazňuje, že prebiehajúca vojna v Sýrii a hrozba zo strany IŠ/Dá’iš predstavujú pre obyvateľov Sýrie, ako aj širšiu oblasť Blízkeho východu vážne nebezpečenstvo; vyzýva EÚ, aby prispela k spoločnému úsiliu o zmiernenie humanitárnej krízy a zohrala úlohu v pomoci susedným krajinám poskytujúcim útočisko utečencom unikajúcim pred konfliktom v Sýrii, z ktorých mnohí prichádzajú o život na člnoch v Stredozemnom mori;

6.  požaduje plnenie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN č. 2139 (2014), 2165 (2014) a 2191 (2014) na celom území Sýrie; nalieha na všetky strany zapojené do konfliktu, aby umožnili UNRWA, MVČK a ostatným organizáciám medzinárodnej pomoci neobmedzený prístup do utečeneckého tábora Jarmúk, umožnili okamžitý a bezpodmienečný prístup humanitárnej pomoci, evakuovali zranených civilistov a zaistili bezpečný prechod pre všetkých civilistov, ktorí chcú opustiť tábor; vyzýva na vytvorenie humanitárnych koridorov, ktoré nie sú ovládané ani sýrskym režimom, ani IŠ/Dá'iš a Džabhatu-n-Nusra, vzhľadom na ich hrubé a neustále porušovanie medzinárodného humanitárneho práva;

7.  víta skutočnosť, že Komisia uvoľnila okamžité núdzové prostriedky vo výške 2,5 milióna EUR na operácie UNRWA, ktorých cieľom je poskytnúť pomoc pri záchrane životov palestínskym utečencom v Sýrii; oceňuje dôležitú prácu UNRWA a vyjadruje pevný záväzok naďalej spolupracovať s generálnym komisárom UNRWA Pierrom Krähenbühlom a všetkými ostatnými partnermi pri zmierňovaní utrpenia ľudí v najväčšej núdzi; zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ a jej členské štáty zvýšili svoju podporu UNRWA na núdzové záchranné opatrenia pre civilistov v tábore Jarmúk a iných častiach Sýrie a zabezpečili, aby všetci palestínski utečenci, hostiteľské komunity a ďalšie skupiny dostali pomoc, ktorú potrebujú; nalieha na EÚ, aby sa podieľala na financovaní výzvy UNRWA na pomoc vo výške 30 miliónov USD a poskytla UNRWA diplomatickú a politickú podporu;

8.  dôrazne odsudzuje zneužívanie detí, masakry, mučenie, zabíjanie a sexuálne násilie, ktorých obeťou je sýrske obyvateľstvo; zdôrazňuje význam prijatia vhodných opatrení na zaistenie bezpečnosti nevinných civilistov vrátane žien a detí; uznáva, že ženy a dievčatá sú v sýrskom konflikte častými obeťami vojnového znásilňovania, a to aj vo väzniciach režimu; zdôrazňuje spoločný článok 3 Ženevských dohovorov, ktorý zaručuje všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, akú si vyžaduje stav ranených a chorých, bez nepriaznivého rozlišovania; nalieha na poskytovateľov humanitárnej pomoci, aby v humanitárnych zariadeniach financovaných EÚ poskytovali všetky zdravotnícke služby;

9.  vyjadruje svoju plnú podporu snahám osobitného vyslanca OSN v Sýrii Staffana de Misturu, ktoré sú zamerané na miestne prímerie a uplatňovanie humanitárnych prestávok všetkými stranami tak, aby sa zaistilo poskytnutie humanitárnej pomoci; opakuje svoje výzvy EÚ, aby v záujme tohto cieľa prevzala iniciatívu za diplomatické úsilie;

10.  opakuje svoju výzvu na udržateľné riešenie sýrskeho konfliktu cez inkluzívny politický proces pod vedením Sýrčanov na základe Ženevského komuniké z júna 2012, ktorý povedie k skutočnej politickej zmene, ktorá spĺňa legitímne ašpirácie sýrskeho ľudu a umožní mu nezávisle a demokraticky určovať svoju vlastnú budúcnosť; víta oznámenie, že obnovené ženevské rozhovory medzi Assadovým režimom, opozíciou, členmi Bezpečnostnej rady OSN a regionálnymi mocnosťami sa budú konať v máji;

11.  je stále presvedčený, že udržateľný mier v Sýrii nemožno dosiahnuť bez zodpovednosti za zločiny spáchané počas konfliktu vrátane zločinov v súvislosti s táborom Jarmúk; opakuje výzvu postúpiť situáciu v Sýrii Medzinárodnému trestnému súdu; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby dôsledne zvážili nedávne odporúčanie vyšetrovacej komisie OSN preskúmať možnosť zriadenia osobitného súdu pre zločiny spáchané v Sýrii;

12.  domnieva sa, že Európsky parlament musí vykonať ad hoc návštevu v utečeneckom tábore Jarmúk, aby sa nezávisle posúdila humanitárna situácia hneď, ako to bezpečnostné podmienky dovolia, v koordinácii s OSN a nezávisle od Assadovho režimu alebo akejkoľvek inej strany konfliktu;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie a vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, osobitnému vyslancovi OSN a Arabskej ligy v Sýrii, generálnemu tajomníkovi Rady pre spoluprácu arabských štátov v Perzskom zálive, predsedovi Palestínskej samosprávy, Palestínskej zákonodarnej rade a všetkým stranám zapojeným do konfliktu v Sýrii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia