Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2015/2665(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

RC-B8-0418/2015

Dibattiti :

PV 30/04/2015 - 16.3
CRE 30/04/2015 - 16.3

Votazzjonijiet :

PV 30/04/2015 - 17.3
CRE 30/04/2015 - 17.3

Testi adottati :

P8_TA(2015)0188

Testi adottati
PDF 282kWORD 93k
Il-Ħamis, 30 ta' April 2015 - Strasburgu Verżjoni finali
L-inkarċerazzjoni ta' attivisti tad-drittijiet tal-bniedem u tal-ħaddiema fl-Alġerija
P8_TA(2015)0188RC-B8-0418/2015

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-30 ta' April 2015 dwar il-priġunerija ta' ħaddiema u attivisti tad-drittijiet tal-bniedem fl-Alġerija (2015/2665(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-Alġerija, partikolarment dawk tad-9 ta' Ġunju 2005 dwar il-libertà tal-istampa fl-Alġerija(1) u tal-10 ta' Ottubru 2002 dwar il-konklużjoni ta' ftehim ta' assoċjazzjoni mal-Alġerija(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-12 ta' Marzu 2015 dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja tal-2013 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni(3), u r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Ottubru 2013 dwar 'Il-Politika Ewropea tal-Viċinat, ħidma favur sħubija aktar b'saħħitha: Il-pożizzjoni tal-PE dwar ir-rapporti ta’ progress 2012'(4),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet Barranin tal-20 ta' April 2015 dwar ir-reviżjoni tal-Politika Ewropea tal-Viċinat,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Unjoni Ewropea tat-13 ta' Mejju 2014 wara t-tmien laqgħa tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni UE-Alġerija,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta tal-15 ta' Mejju 2012 mill-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titlu "Inwettqu politika ġdida Ewropea tal-Viċinat " (JOIN(2012)0014),

–  wara li kkunsidra l-memorandum tal-Kummissjoni dwar il-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) 2013 ta' Marzu 2014 dwar l-Alġerija,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Ġunju 2011 tal-Kunsill Ewropew dwar il-Viċinat tan-Nofsinhar,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni mill-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, Navi Pillay, matul iż-żjara tagħha fl-Alġerija f’Settembru 2012,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni UE-Alġerija, li daħal fis-seħħ fl-1 ta' Settembru 2005,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 2 tal-istess Ftehim ta’ Assoċjazzjoni, li jistipula li r-rispett għall-prinċipji demokratiċi u d-drittijiet fundamentali tal-bniedem huwa biex jispira l-politiki domestiċi u internazzjonali tal-Partijiet, u għandu jikkostitwixxi element essenzjali ta’ dak il-Ftehim,

–  wara li kkunsidra l-Kostituzzjoni tal-Alġerija adottata permezz ta' referendum fit-28 ta' Novembru 1996, speċjalment l-Artikoli 34-36, 39, 41 u 43 tagħha,

–  wara li kkunsidra r-rapport finali tal-5 ta' Awwissu 2012 maħruġ mill-Missjoni tal-UE għall-Osservazzjoni tal-Elezzjonijiet dwar l-elezzjonijiet parlamentari fl-Alġerija,

–  wara li kkunsidra l-Linji ta' Gwida tal-UE dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi u l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali, Kulturali, li tagħhom l-Alġerija hija firmatarja,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) Nru 87 dwar il-Libertà ta’ Assoċjazzjoni u l-Protezzjoni tad-Dritt li Torganizza tal-1948 u l-Konvenzjoni Nru 98 tal-ILO dwar id-Dritt għall-Organizzazzjoni u n-Negozjar Kollettiv tal-1949,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi reċentement seħħew protesti kontra l-qgħad fl-Alġerija; billi l-awtoritajiet Alġerini jirrikonoxxu li t-talbiet tad-dimostranti huma leġittimi; billi, madankollu, f’dawn l-aħħar erba’ snin, u b’aktar intensità mill-bidu tal-2015, difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi attivisti tad-drittijiet tal-ħaddiema, speċjalment fir-reġjuni tan-Nofsinhar tal-Alġerija, ġew mhedda, abbużati verbalment u soġġetti għal trattament ħażin u fastidju ġudizzjarju f’kuntest ta’ żieda fil-protesti ekonomiċi, soċjali u ambjentali;

B.  billi Mohamed Rag, attivist tad-drittijiet tax-xogħol mill-Kumitat Nazzjonali għad-Difiża tad-Drittijiet tal-Persuni Qiegħda (Comité National pour la Défense des droits des chômeurs, CNDDC) fil-belt ta’ Laghouat, ġie arrestat fit-22 ta' Jannar 2015 u ngħata sentenza ta’ 18-il xahar ħabs u multa ta’ 20 000 DZD għaliex "attakka aġent tal-forza tas-sigurtà waqt il-qadi ta’ dmirijietu", u billi s-sentenza tiegħu ġiet ikkonfermata wara appell fit-18 ta' Marzu 2015;

C.  billi fit-28 ta' Jannar 2015 fil-belt ta’ Laghouat, tmien attivisti tad-drittijiet tal-ħaddiema, membri tas-CNDDC — Khencha Belkacem, Brahimi Belelmi, Mazouzi Benallal, Azzouzi Boubakeur, Korini Belkacem, Bekouider Faouzi, Bensarkha Tahar u Djaballah Abdelkader — ġew arrestati meta nġabru quddiem il-qorti tal-belt biex jitolbu li Mohamed Rag jiġi meħlus; billi dawn it-tmien attivisti ġew sussegwentement ikkundannati f’Marzu li għadda għal sena ħabs b’sentenza sospiża għal 6 xhur u multa ta’ 5 000 DZD għaliex ‘kienu parti minn grupp illegali/mhux awtorizzat” u għaliex “eżerċitaw pressjoni fuq id-deċiżjonijiet tal-qrati tal-maġistrati';

D.  billi, f’Laghouat, matul is-seduta msemmija hawn fuq tal-attivisti CNDDC, li saret fil-11 ta' Marzu 2015, kienu skjerati għadd akbar mis-soltu ta’ uffiċjali tal-pulizija, u minħabba hekk il-pubbliku u xhieda tad-difiża ma setgħux jidħlu fl-awla tal-qorti, u billi barra l-awla tal-qorti l-pulizija arrestat u sussegwentement ħelset kważi 50 dimostrant paċifiku li kienu qegħdin jesprimu s-solidarjetà tagħhom mad-disa’ priġunieri;

E.  billi, minkejja li tneħħa l-istat ta’ emerġenza fi Frar 2011 b’reazzjoni għal mewġa ta’ protesti tal-massa favur id-demokrazija, baqgħu fis-seħħ restrizzjonijiet, fil-liġi u fil-prattika, dwar il-libertà ta' assemblea paċifika, b’mod partikolari, digriet tat-18 ta' Ġunju 2001 li kompla jipprojbixxi dimostrazzjonijiet pubbliċi fil-belt ta’ Alġeri, kif ukoll il-Liġi 91-19 tat-2 ta' Diċembru 1991 dwar laqgħat pubbliċi u dimostrazzjonijiet, li tagħmel kwalunkwe avveniment pubbliku suġġett għal awtorizzazzjoni minn qabel; billi l-Ministeru tal-Intern rari jawtorizza laqgħat pubbliċi;

F.  billi kull min jieħu sehem fi protesti mhux awtorizzati jista' jitressaq il-qorti u jista' jeħel sentenza ta’ ħabs li tvarja minn xahrejn sa ħames snin, skont l-Artikoli 99 u 100 tal-Kodiċi Penali Alġerin; billi f’Jannar 2014 — id-data tal-għeluq għar-reġistrazzjoni ta’ assoċjazzjonijiet ġodda — l-assoċjazzjonijiet kollha li ma ġewx aċċettati saru illegali; billi protesti paċifiċi bil-forza tal-pulizija kienet tferrex il-massa, kultant b’mod vjolenti, u billi dimostranti paċifiċi jistgħu jiġu arrestati qabel id-dimostrazzjonijiet biex jimpedixxu li dawn iseħħu;

G.  billi fl-2014 il-Gvern Alġerin introduċa reviżjonijiet kostituzzjonali favur id-demokrazija u wiegħed aktar riformi li jħarsu d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali; billi l-implimentazzjoni ta’ dawk ir-riformi s’issa ma kinitx sodisfaċenti;

H.  billi f’Marzu 2015 erba’ attivisti oħra tad-drittijiet tal-ħaddiema, Rachid Aouine, Youssef Sultani, Abdelhamid Brahimi u Ferhat Missa, membri CNDDC fil-belt ta’ El Oued, ġew arrestati u akkużati li instigaw tlaqqigħ ta' grupp ta' persuni; billi tnejn minnhom ġew meħlusa, iżda Rachid Aouine ġie kkundannat u Youssef Sultani jinsab ħieles u qed jistenna l-proċess;

I.  billi f’Jannar 2012 daħlet fis-seħħ liġi ġdida dwar l-assoċjazzjonijiet (12-06) li timponi restrizzjonijiet fuq organizzazzjonijiet mhux governattivi u gruppi tas-soċjetà ċivili fir-rigward tal-ħolqien tagħhom, il-funzjonament, ir-reġistrazzjoni u l-aċċess għal finanzjament barrani; billi din tikkriminalizza l-membri ta' assoċjazzjonijiet li mhumiex irreġistrati, sospiżi jew xolti, u dawn jistgħu jkunu soġġetti għal sitt xhur priġunerija u multa għolja, u b’hekk qed tiġi mfixkla l-libertà ta’ assoċjazzjoni;

J.  billi, għalkemm il-Liġi 90-14 tat-2 ta' Ġunju 1990 dwar il-kundizzjonijiet għall-eżerċitar tad-drittijiet tat-trade unions tippermetti lill-ħaddiema jiffurmaw unions mingħajr ma jfittxu permess iżda billi jinnotifikaw l-awtoritajiet bil-miktub, l-awtoritajiet irrifjutaw f'diversi każijiet li joħorġu rċevuta li mingħajrha l-union ma tistax legalment tirrappreżenta l-ħaddiema;

K.  billi l-Alġerija, li qed tiġi eżaminata minħabba l-applikazzjoni tagħha tal-Konvenzjoni 87 tal-ILO f’Ġunju 2014, f’bosta rapporti ġiet analizzata bir-reqqa minn esperti tal-ILO għall-ksur tad-drittijiet tal-ħaddiema li jagħmlu strajk u li jiffurmaw unions tal-għażla tagħhom;

L.  billi n-negozjati dwar il-Pjan ta' Azzjoni bejn l-UE u l-Alġerija fil-qafas tal-PEV bdew fl-2012; billi, filwaqt li tirrikonoxxi l-interess li għandhom iż-żewġ naħat li jsaħħu d-djalogu u l-kooperazzjoni rigward kwistjonijiet ta’ sigurtà u kwistjonijiet reġjonali, f’Marzu 2014 il-Kummissjoni madankollu esprimiet tħassib dwar in-nuqqas ta’ indipendenza ġudizzjarja u d-deterjorament tas-sitwazzjoni fir-rigward tal-libertà ta’ assoċjazzjoni, ta' assemblea u ta’ espressjoni fl-Alġerija;

M.  billi l-Alġerija ilha membru tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti sa minn Jannar 2014;

1.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-arrest u d-detenzjoni tal-attivisti Rachid Aouine, Mohamed RAG, Khencha Belkacem, Brahimi Belelmi, Mazouzi Benallal, Azzouzi Boubakeur, Korini Belkacem, Bekouider Faouzi, Bensarkha Tahar, Djaballah Abdelkader, peress li dawn qed jinżammu minkejja l-fatt li l-attivitajiet tagħhom huma kompletament permissibbli taħt il-liġi Alġerina u huma konformi mal-istrumenti internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem li l-Alġerija rratifikat;

2.  Ifakkar li l-Alġerija hi marbuta bl-Artikolu 2 tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni, li jistipula li element essenzjali tiegħu huwa r-rispett għall-prinċipji demokratiċi u d-drittijiet fundamentali tal-bniedem, il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali u l-Karta Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli, u li l-Alġerija għalhekk hija obbligata tirrispetta d-drittijiet universali tal-bniedem, inkluż il-libertà ta’ assemblea u ta’ assoċjazzjoni;

3.  Iqis li l-fastidju u l-intimidazzjoni ta’ attivisti tad-drittijiet tal-ħaddiema u difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż fil-livell ġudizzjarju, mhijiex prattika konformi mad-dispożizzjonijiet tad-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem;

4.  Iqis li d-dritt għal proċess ġust u l-iżgurar ta' garanzija minima għad-drittijiet tad-difiża għad-detenuti kollha, inklużi difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u attivisti tad-drittijiet tal-ħaddiema, f’konformità mal-Artikolu 14(3) tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR), ratifikat mill-Alġerija;

5.  Jistieden ukoll lill-awtoritajiet Alġerini biex jiżguraw u jiggarantixxu d-dritt għal-libertà ta’ espressjoni, assoċjazzjoni u assemblea paċifika, u biex jieħdu passi xierqa ħalli jiżguraw is-sigurtà u s-sikurezza ta’ attivisti tas-soċjetà ċivili u difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertà tagħhom li jwettqu attivitajiet paċifiċi u leġittimi;

6.  Ifakkar fir-rakkomandazzjoni lill-Gvern Alġerin mir-Rapporteur Speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-dritt għal-libertà ta’ opinjoni u espressjoni biex jirrevoka d-Digriet tat-18 ta' Ġunju 2001 li jipprojbixxi dimostrazzjonijiet paċifiċi u l-forom kollha ta’ dimostrazzjoni pubblika f’Alġeri u jistabbilixxi sistema ta’ notifika sempliċi minflok awtorizzazzjoni minn qabel għal dimostrazzjonijiet pubbliċi;

7.  Jistieden lill-awtoritajiet Alġerini jirrevokaw il-Liġi 12-06 dwar l-assoċjazzjonijiet u biex jidħlu fi djalogu ġenwin mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili sabiex titfassal liġi ġdida li tkun f’konformità mal-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u l-Kostituzzjoni Alġerina;

8.  Jilqa’ l-fatt li mill-2012, 12-il organizzazzjonijiet tat-trade unions irċevew il-liċenzji tagħhom; ifakkar li l-manuvri amministrattivi m’għandhomx ikunu ddisinjati biex ma jagħtux l-istatus legali lil unions indipendenti li jippruvaw joperaw barra l-organizzazzjoni tat-trade unions eżistenti; jistieden lill-awtoritajiet Alġerini jippermettu lit-trade unions ġodda jirreġistraw b’mod legali u jikkonformaw mal-konvenzjonijiet implimentati mill-ILO li ġew ratifikati mill-Alġerija, partikolarment il-Konvenzjoni Nru 87 dwar il-Libertà ta’ Assoċjazzjoni u l-Protezzjoni tad-Dritt għall-Organizzazzjoni u l-Konvenzjoni Nru 98 dwar id-Dritt għall-Organizzazzjoni u n-Negozjar Kollettiv;

9.  Japprezza li l-Alġerija rratifikat il-biċċa l-kbira tat-trattati internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem; jinkoraġġixxi aktar impenn u kooperazzjoni mtejba mill-awtoritajiet Alġerini man-Nazzjonijiet Uniti, b’mod partikolari l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol u l-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem; jistieden lill-awtoritajiet Alġerini biex jikkooperaw mal-Proċeduri Speċjali tan-NU, inkluż billi jistiednu Rapporteurs Speċjali biex iżuru l-Alġerija, u biex iqisu r-rakkomandazzjonijiet tagħhom; jistieden ukoll lill-Alġerija biex tikkoopera b’mod attiv mal-mekkaniżmi tad-drittijiet tal-bniedem tal-Unjoni Afrikana, b’mod partikolari tar-Rapporteur Speċjali għad-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem;

10.  Jistieden lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà (VP / RGħ) u lill-Istati Membri tal-UE biex jiżguraw li jkun hemm politika tal-UE ċara u bbażata fuq il-prinċipji vis-à-vis l-Alġerija li tinkludi djalogu tad-drittijiet tal-bniedem, f'konformità mal-Qafas Strateġiku tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija; jistieden lill-VP / RGħ u lill-Istati Membri biex jiżguraw li d-djalogu politiku, ta’ sigurtà u dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-Alġerija jkun ta' sustanza fit-tliet dimensjonijiet kollha u jitlob, għalhekk, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) biex jistabbilixxi punti ta’ riferiment u indikaturi ċari biex jimmonitorja l-għanijiet tal-UE u jivvaluta l-progress fl-oqsma tad-drittijiet tal-bniedem, l-impunità, il-libertà ta’ assoċjazzjoni, ta' assemblea u ta’ espressjoni, l-istat tad-dritt u s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fl-Alġerija;

11.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Alġerini, lill-VP / RGħ u s-SEAE sabiex jinkludu kapitolu b’saħħtu dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-Pjan ta’ Azzjoni futur bejn l-UE u l-Alġerija, li jesprimi rieda politika soda biex javvanzaw konġuntament de jure u de facto l-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f’konformità mal-Kostituzzjoni Alġerina u t-trattati internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u strumenti reġjonali Afrikani dwar id-drittijiet tal-bniedem li għalihom l-Alġerija hija parti; huwa tal-fehma li l-objettivi speċifiċi tad-drittijiet tal-bniedem għandhom jiġu adottati fil-pjan ta’ azzjoni UE-Alġerija, flimkien ma’ skeda għal riformi li għandhom jitwettqu mill-Alġerija, b’involviment sinifikanti tas-soċjetà ċivili indipendenti; jappella biex ikun definiti indikaturi għal valutazzjoni objettiva u regolari tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Alġerija;

12.  Jistieden lis-SEAE u lill-Istati Membri biex jissorveljaw mill-qrib il-proċessi u l-proċeduri ġudizzjarji kollha kontra difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u attivisti tad-drittijiet tal-ħaddiema permezz tal-preżenza ta’ rappreżentanti tad-delegazzjonijiet tal-UE u l-ambaxxati tal-Istati Membri f’Alġeri u biex jgħaddu rapport lill-Parlament dwar il-kwistjoni;

13.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri, lid-Delegazzjoni tal-UE f'Alġeri, lill-Gvern tal-Alġerija, lis-Segretarju Ġenerali tan-NU, lill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU.

(1) ĠU C 124 E, 25.5.2006, p. 567.
(2) ĠU C 279 E, 20.11.2003, p. 115.
(3) Testi Adottati, P8_TA(2015)0076.
(4) Testi Adottati, P7_TA(2013)0446

Avviż legali - Politika tal-privatezza