Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0158(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0145/2015

Texte depuse :

A8-0145/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 19/05/2015 - 5.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0189

Texte adoptate
PDF 324kWORD 63k
Marţi, 19 mai 2015 - Strasbourg
Măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul cu Confederația Elvețiană ***I
P8_TA(2015)0189A8-0145/2015
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 19 mai 2015 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană (text codificat) (COM(2014)0305 – C8-0009/2014 – 2014/0158(COD))

(Procedura legislativă ordinară – codificare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0305),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0009/2014),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 - Metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative(1),

–  având în vedere articolele 103 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0145/2015),

A.  întrucât Grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 102, 4.4.1996, p. 2.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 19 mai 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/... al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană (text codificat)
P8_TC1-COD(2014)0158

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2015/1145.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate