Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0361(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0071/2015

Внесени текстове :

A8-0071/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/05/2015 - 5.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0190

Приети текстове
PDF 455kWORD 63k
Вторник, 19 май 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Европейската конвенция за правната защита на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп под условие ***
P8_TA(2015)0190A8-0071/2015

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 май 2015 г. относно проекта за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп (07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07597/1/2014),

—  като взе предвид Директива 98/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 1998 г. относно правната защита на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп под условие(1),

—  като взе предвид Европейската конвенция за правната защита на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп под условие, от 24 януари 2001 г.(2),

—  като взе предвид Решение 2014/243/ЕС на Съвета от 14 април 2014 г. относно подписването от името на Европейския съюз на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп(3),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C8‑0286/2014),

—  като взе предвид решението на Съда от 22 октомври 2013 г.(4),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинеи, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по правни въпроси (А8‑0071/2015),

1.  Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Съвета на Европа.

(1) OВ L 320, 28.11.1998 г., стр. 54.
(2) ОВ L 336, 20.12.2011 г., стр. 2.
(3) ОВ L 128, 30.4.2014 г., стр. 61.
(4) Решение на Съда от 22 октомври 2013 г. по дело Комисия/Съвет (C‑137/12, ECLI:EU:C:2013:675).

Правна информация - Политика за поверителност