Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0361(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0071/2015

Předložené texty :

A8-0071/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 19/05/2015 - 5.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0190

Přijaté texty
PDF 318kWORD 63k
Úterý, 19. května 2015 - Štrasburk Konečné znění
Evropská úmluva o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem ***
P8_TA(2015)0190A8-0071/2015

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. května 2015 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Evropské úmluvy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem j ménem Evropské unie (07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (07597/1/2014),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/84/ES ze dne 20. listopadu 1998 o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem(1),

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem ze dne 24. ledna 2001(2),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady č. 2014/243/EU ze dne 14. dubna 2014 o podpisu Evropské úmluvy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem jménem Evropské unie(3)

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 4 prvním pododstavcem a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0286/2014),

–  s ohledem na rozsudek Soudního dvora ze dne 22. října 2013(4),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a čl. 99 odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro právní záležitosti (A8-0071/2015),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Radě Evropy.

(1) Úř. věst. L 320, 28.11.1998, s. 54.
(2) Úř. věst. L 336, 20.12.2011, s. 2.
(3) Úř. věst. L 128, 30.4.2014, s. 61.
(4) Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. října 2013, Komise v. Rada, C-137/12, ECLI:EU:C:2013:675.

Právní upozornění - Ochrana soukromí