Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0361(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0071/2015

Esitatud tekstid :

A8-0071/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 19/05/2015 - 5.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0190

Vastuvõetud tekstid
PDF 238kWORD 60k
Teisipäev, 19. mai 2015 - Strasbourg
Tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsioon ***
P8_TA(2015)0190A8-0071/2015

Euroopa Parlamendi 19. mai 2015. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (07597/1/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 1998. aasta direktiivi 98/84/EÜ tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse kohta(1)

–  võttes arvesse tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsiooni, mis võeti vastu 24. jaanuaril 2001(2),

–  võttes arvesse nõukogu 14. aprilli 2014. aasta otsust 2014/243/EL tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsiooni Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta(3),

–  võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8-0286/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Kohtu 22. oktoobri 2013. aasta otsust(4),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni soovitust (A8-0071/2015),

1.  annab nõusoleku konventsiooni ratifitseerimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Euroopa Nõukogule.

(1) EÜT L 320, 28.11.1998, lk 54.
(2) ELT L 336, 20.12.2011, lk 2.
(3) ELT L 128, 30.4.2014, lk 61.
(4) Euroopa Kohtu 22. oktoobri 2013. aasta otsus kohtuasjas C-137/12: komisjon vs. nõukogu, ECLI:EU:C:2013:675.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika