Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0361(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0071/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0071/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 19/05/2015 - 5.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0190

Hyväksytyt tekstit
PDF 232kWORD 60k
Tiistai 19. toukokuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehty eurooppalainen yleissopimus ***
P8_TA(2015)0190A8-0071/2015

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. toukokuuta 2015 esityksestä neuvoston päätökseksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (07597/1/2014),

–  ottaa huomioon ehdolliseen pääsyyn perustuvien tai ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta 20. marraskuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/84/EY(1),

–  ottaa huomioon 24. tammikuuta 2001 tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta(2),

–  ottaa huomioon ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta 14. huhtikuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/243/EU(3),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0286/2014),

–  ottaa huomioon unionin tuomioistuimen 22. lokakuuta 2013 antaman tuomion(4),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan, 99 artiklan 2 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan suosituksen (A8-0071/2015),

1.  antaa hyväksyntänsä yleissopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille ja Euroopan neuvostolle.

(1)EYVL L 320, 28.11.1998, s. 54.
(2)EUVL L 336, 20.12.2011, s. 2.
(3)EUVL L 128, 30.4.2014, s. 61.
(4)Unionin tuomioistuimen tuomio 22.10.2013 asiassa C-137/12, komissio v. neuvosto, ECLI:EU:C:2013:675.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö