Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2010/0361(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0071/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0071/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 19/05/2015 - 5.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0190

Usvojeni tekstovi
PDF 311kWORD 63k
Utorak, 19. svibnja 2015. - Strasbourg
Europska konvencija o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup ***
P8_TA(2015)0190A8-0071/2015

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 19. svibnja 2015. o nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, Europske konvencije o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup (07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (07597/1/2014),

–  uzimajući u obzir Direktivu 98/84/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 1998. o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup(1),

–  uzimajući u obzir Europsku konvenciju o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup od 24. siječnja 2001.(2),

–  uzimajući u obzir Odluke Vijeća 2014/243/EU od 14. travnja 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije, Europske konvencije o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup(3),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 207. stavkom 4. podstavkom 1. i člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a)(v) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8‑0286/2014),

–  uzimajući u obzir presudu Suda Europske unije od 22. listopada 2013.(4),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. prvi i treći podstavak, članak 99. stavak 2. i članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za pravna pitanja (A8-0071/2015),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Vijeću Europe.

(1) SL L 320, 28.11.1998., str. 54.
(2) SL L 336, 20.12.2011., str. 2.
(3) SL L 128, 30.4.2014., str. 61.
(4) Presuda Suda od 22. listopada 2013., Komisija protiv Vijeća, C-137/12, ECLI:EU:C:2013:675.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti