Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0361(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0071/2015

Pateikti tekstai :

A8-0071/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 19/05/2015 - 5.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0190

Priimti tekstai
PDF 240kWORD 62k
Antradienis, 2015 m. gegužės 19 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Europos konvencija dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos ***
P8_TA(2015)0190A8-0071/2015

2015 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos konvencijos dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (07597/1/2014),

–  atsižvelgdamas į 1998 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/84/EB dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos(1),

–  atsižvelgdamas į 2001 m. sausio 24 d. Europos konvenciją dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos(2),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimą 2014/243/ES dėl Europos konvencijos dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos pasirašymo Europos Sąjungos vardu(3),

–  atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0286/2014),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimą(4),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas, 99 straipsnio 2 dalį ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0071/2015),

1.  pritaria konvencijos sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms bei Europos Tarybai.

(1) OL L 320, 1998 11 28, p. 54.
(2) OL L 336, 2011 12 20, p. 2.
(3) OL L 128, 2014 4 30, p. 61.
(4) 2013 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje Komisija / Taryba, C-137/12, ECLI:EU:C:2013:675.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika