Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0361(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0071/2015

Teksty złożone :

A8-0071/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 19/05/2015 - 5.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0190

Teksty przyjęte
PDF 318kWORD 62k
Wtorek, 19 maja 2015 r. - Strasburg
Konwencja o prawnej ochronie usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym ***
P8_TA(2015)0190A8-0071/2015

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Europejskiej konwencji o prawnej ochronie usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym (07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (07597/1/2014),

–  uwzględniając dyrektywę 98/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 1998 r. w sprawie prawnej ochrony usług opartych lub polegających na warunkowym dostępie(1),

–  uwzględniając Europejską konwencję o prawnej ochronie usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 24 stycznia 2001 r.(2),

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/243/UE z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Europejskiej konwencji o prawnej ochronie usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym(3),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 207 ust. 4 akapit pierwszy oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0286/2014),

–  uwzględniając wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 października 2013 r.(4),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci oraz art. 99 ust. 2 i art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Prawnej (A8-0071/2015),

1.  wyraża zgodę na zawarcie konwencji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Radzie Europy.

(1) Dz.U. L 320 z 28.11.1998, s. 54.
(2) Dz.U. L 336 z 20.12.2011, s. 2.
(3) Dz.U. L 128 z 30.4.2014, s. 61.
(4) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 października 2013 r., Komisja Europejska przeciwko Radzie Unii Europejskiej, C-137/12, ECLI: EU:C:2013:675.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności