Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0361(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0071/2015

Texte depuse :

A8-0071/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 19/05/2015 - 5.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0190

Texte adoptate
PDF 243kWORD 63k
Marţi, 19 mai 2015 - Strasbourg
Convenția europeană pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat ***
P8_TA(2015)0190A8-0071/2015

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 19 mai 2015 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției europene pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat (07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07597/1/2014),

–  având în vedere Directiva 98/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 1998 privind protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat(1)

–  având în vedere Convenția europeană privind protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat din 24 ianuarie 2001(2),

–  având în vedere Decizia 2014/243/UE a Consiliului din 14 aprilie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenției europene pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat(3),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (4) primul paragraf și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) subpunctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0286/2014),

–  având în vedere hotărârea Curții de Justiție din 22 octombrie 2013(4),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0071/2015),

1.  aprobă încheierea convenției;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Consiliului Europei.

(1) JO L 320, 28.11.1998, p. 54.
(2) JO L 336, 20.12.2011, p. 2.
(3) JO L 128, 30.4.2014, p. 61.
(4) Hotărârea Curții de Justiție din 22 octombrie 2013, Comisia/Consiliu, C-137/12, ECLI:EU:C:2013:675.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate