Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0361(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0071/2015

Predkladané texty :

A8-0071/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/05/2015 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0190

Prijaté texty
PDF 248kWORD 63k
Utorok, 19. mája 2015 - Štrasburg
Európsky dohovor o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu ***
P8_TA(2015)0190A8-0071/2015

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. mája 2015 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Európskeho dohovoru o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu v mene Európskej únie (07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07597/1/2014),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/84/ES z 20. novembra 1998 o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu(1),

–  so zreteľom na Európsky dohovor o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu z 24. januára 2001(2),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/243/EÚ zo 14. apríla 2014 o podpise Európskeho dohovoru o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu v mene Európskej únie(3),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8‑0286/2014),

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora z 22. októbra 2013(4),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre právne veci (A8-0071/2015),

1.  udeľuje súhlas s uzavretím dohovoru;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Rade Európy.

(1) Ú. v. ES L 320, 28.11.1998, s. 54.
(2) Ú. v. EÚ L 336, 20.12.2011, s. 2.
(3) Ú. v. EÚ L 128, 30.4.2014, s. 61.
(4) Rozsudok Súdneho dvora z 22. októbra 2013, Komisia / Rada, C-137/12, ECLI:EU:C:2013:675.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia