Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2203(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0149/2015

Внесени текстове :

A8-0149/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/05/2015 - 5.3
CRE 19/05/2015 - 5.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0191

Приети текстове
PDF 469kWORD 67k
Вторник, 19 май 2015 г. - Страсбург
Искане за снемане на парламентарния имунитет на Виктор Успаских
P8_TA(2015)0191A8-0149/2015

Решение на Европейския парламент от 19 май 2015 г. относно искане за снемане на имунитета на Виктор Успаских (2014/2203(IMM))

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Виктор Успаских, отправено на 1 октомври 2014 г. от главния прокурор на Литва и обявено на пленарно заседание на 12 ноември 2014 г.,

—  като изслуша Виктор Успаских на 10 октомври 2011 г., съгласно член 9, параграф 5 от своя правилник,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 62 от Конституцията на Република Литва,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8‑0149/2015),

A.  като има предвид, че главният прокурор на Република Литва поиска снемането на парламентарния имунитет на Виктор Успаских, член на Европейския парламент, във връзка с досъдебно разследване относно предполагаемо престъпление;

Б.  като има предвид, че член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз гласи, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

В.  като има предвид, че член 62 от Конституцията на Република Литва и член 22, параграф 3 от Правилника за дейността на Сейма гласят, че без съгласие от страна на Сейма срещу член на Сейма не може да бъде образувано наказателно производство, както и че той не може да бъде задържан или свободата му да бъде ограничавана по друг начин, освен в случаите на заварени престъпления (in flagrante delicto);

Г.  като има предвид, че Виктор Успаских е обвинен в престъпление по член 232 от Наказателния кодекс на Република Литва — неуважение на съда;

Д.  като има предвид, че липсват доказателства за fumus persecutionis, по-конкретно обосновано в достатъчна степен подозрение, че съдебното производство е било образувано с намерение да причини политическа вреда на члена на ЕП;

1.  Решава да снеме имунитета на Виктор Успаских;

2.  Възлага на своя председател да предаде незабавно настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на главния прокурор на Литва и на Виктор Успаских.

(1) Решение на Съда на Европейските общности от 12 май 1964 г., Wagner с/у Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда на Европейските общности от 10 юли 1986 г. по дело Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г. по дело Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда на Европейските общности от 21 октомври 2008 г. по дело Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г. по дело Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда на ЕС от 6 септември 2011 г. по дело Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г. по дело Gollnisch/Парламент, T-346/11 and T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Правна информация - Политика за поверителност